Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 17 април 2018 г. - Страсбург
 Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Ливан: участие на Ливан в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ***
 Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мавриций: възможности за риболов и финансово участие ***
 Споразумение между ЕС и Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти ***
 Европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури
 Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ***I
 Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение ***I
 Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации ***I
 Енергийни характеристики на сградите ***I
 Прилагане на Седмата програма за действие за околната среда
 Равенството между половете в медийния сектор в ЕС
 Овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор
 Прилагане на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие
 Засилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се държави
 Укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС
Текстове (582 kb)
Правна информация - Политика за поверителност