Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 17. aprill 2018 - Strasbourg
 ELi-Liibanoni teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping: Liibanoni osalemine partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) ***
 ELi ja Mauritiuse kalandusalane partnerlusleping – kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ***
 ELi ja Norra leping lisasoodustuste kohta põllumajandustoodetega kauplemisel ***
 Valgurikaste taimede kasvatamise edendamise Euroopa strateegia
 Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ***I
 Kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohustused, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused ***I
 Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine ***I
 Hoonete energiatõhusus ***I
 Seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamine
 Sooline võrdõiguslikkus ELi meediasektoris
 Naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamine digitaalvaldkonna kaudu
 Arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamine
 Arengumaade võla jätkusuutlikkuse suurendamine
 Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine ELis
Tekstid (318 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika