Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 17. huhtikuuta 2018 - Strasbourg
 EU:n ja Libanonin sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä: Libanonin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) ***
 EU:n ja Mauritiuksen välinen kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus ***
 EU:n ja Norjan välinen sopimus lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa ***
 Unionin strategia valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi
 Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin ***I
 Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi ***I
 Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus ***I
 Rakennusten energiatehokkuus ***I
 Seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman toteuttaminen
 Sukupuolten tasa-arvo EU:n media-alalla
 Naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalialan kautta
 Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, humanitaarisen avun välineen ja Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpano
 Kehitysmaiden velan kestävyyden parantaminen
 Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen EU:ssa
Tekstit (339 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö