Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Utorak, 17. travnja 2018. - Strasbourg
 Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između EU-a i Libanona: sudjelovanje Libanona u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) ***
 Sporazum o partnerstvu u području ribarstva između EU-a i Mauricijusa: ribolovne mogućnosti i financijski doprinos ***
 Sporazum između EU-a i Norveške o dodatnim trgovinskim povlasticama za poljoprivredne proizvode ***
 Europska strategija za promicanje proteinskih usjeva
 Uključivanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. ***I
 Obvezujuće godišnje smanjenje emisija stakleničkih plinova radi ispunjenja obveza u okviru Pariškog sporazuma ***I
 Statut i financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada ***I
 Energetska svojstva zgrada ***I
 Provedba Sedmog programa djelovanja za okoliš
 Rodna ravnopravnost u medijskom sektoru u EU-u
 Osnaživanje žena i djevojčica putem digitalnog sektora
 Provedba Instrumenta za razvojnu suradnju, Instrumenta za humanitarnu pomoć i Europskog razvojnog fonda
 Poboljšanje održivosti duga zemalja u razvoju
 Jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u EU-u
Tekstovi (313 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti