Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Antradienis, 2018 m. balandžio 17 d. - Strasbūras
 ES ir Libano mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas: Libano dalyvavimas Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) ***
 ES ir Mauricijaus žuvininkystės partnerystės susitarimas: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas ***
 ES ir Norvegijos susitarimas dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų ***
 Europos baltyminių augalų propagavimo strategija
 Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją ***I
 Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ***I
 Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas ***I
 Pastatų energinis naudingumas ***I
 Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos įgyvendinimas
 Lyčių lygybė ES žiniasklaidos sektoriuje
 Moterų ir mergaičių įgalinimas per skaitmeninį sektorių
 Vystomojo bendradarbiavimo priemonės, humanitarinės pagalbos priemonės ir Europos plėtros fondo įgyvendinimas
 Besivystančių šalių skolos tvarumo didinimas
 Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas ES
Tekstai (326 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika