Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
It-Tlieta, 17 ta' April 2018 - Strasburgu
 Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika UE/Libanu: il-parteċipazzjoni tal-Libanu fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) ***
 Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mauritius: l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja ***
 Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u n-Norveġja dwar preferenzi kummerċjali addizzjonali rigward prodotti agrikoli ***
 Strateġija Ewropea għall-promozzjoni tal-għelejjel li fihom il-proteini
 Inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 ***I
 Tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi ***I
 L-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej ***I
 Ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija ***I
 Implimentazzjoni tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali
 Ugwaljanza bejn il-ġeneri fis-settur tal-midja fl-UE
 L-emanċipazzjoni tan-nisa u tat-tfajliet permezz tas-settur diġitali
 Implimentazzjoni tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, l-Istrument tal-Għajnuna Umanitarja u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
 It-titjib tas-sostenibbiltà tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw
 It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea: is-seba' rapport tal-Kummissjoni Ewropea
Testi (346 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza