Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Texte adoptate
Marţi, 17 aprilie 2018 - Strasbourg
 Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Liban: participarea Libanului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) ***
 Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Republica Mauritius: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară ***
 Acordul UE-Norvegia privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole ***
 O strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice
 Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 ***I
 Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris ***I
 Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene ***I
 Performanța energetică a clădirilor ***I
 Punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu
 Egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE
 Capacitarea femeilor și a fetelor prin sectorul digital
 Punerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare
 Îmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare
 Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale din UE
Texte (353 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate