Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Torek, 17. april 2018 - Strasbourg
 Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Libanonom: sodelovanje Libanona v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) ***
 Sporazum med EU in Mavricijem o partnerstvu v ribiškem sektorju: ribolovne možnosti in finančni prispevek ***
 Sporazum med EU in Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode ***
 Evropska strategija za spodbujanje beljakovinskih poljščin
 Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ***I
 Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ***I
 Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ***I
 Energetska učinkovitost stavb ***I
 Izvajanje sedmega okoljskega akcijskega programa
 Enakost spolov v medijskem sektorju v EU
 Krepitev vloge žensk in deklet s pomočjo digitalnega sektorja
 Izvajanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za humanitarno pomoč in Evropskega razvojnega sklada
 Krepitev vzdržnosti zadolževanja v državah v razvoju
 Krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v EU
Besedila (306 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov