Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - Strasbourg
 Päätös olla vastustamatta säädöstä: Euroopan unionin tavaramerkki
 Ajankohdan vahvistaminen edustajien valitsemiseksi Euroopan parlamenttiin yhdeksännen kerran yleisillä välittömillä vaaleilla *
 EU:n ja Australian välinen puitesopimus ***
 EU:n ja Australian välinen puitesopimus (päätöslauselma)
 Terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus ***
 Terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus (lisäpöytäkirja) ***
 Pakkaukset ja pakkausjätteet ***I
 Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***I
 Jätteet ***I
 Kaatopaikat ***I
 Ympäristöalan seurantaa koskevat menettelysäännöt ***I
 Komission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen
 YK:n turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevissa Global Compact - aloitteissa aikaansaatu edistys
 EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen
 Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevat vuosikertomukset 2015 ja 2016
 Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot
 Vastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä
 Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR
 Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
 Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
 Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio –– Tuomioistuin
 Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin
 Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
 Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea
 Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto
 Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies
 Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu
 Vastuuvapaus 2016: EU:n erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
 Vastuuvapaus 2016: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan lentoturvallisuusvirasto
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikkaasioiden tukivirasto
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan pankkiviranomainen
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan kemikaalivirasto
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan ympäristökeskus
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan tasa-arvoinstituutti
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan lääkevirasto
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan meriturvallisuusvirasto
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin rautatievirasto
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan koulutussäätiö
 Vastuuvapaus 2016: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
 Vastuuvapaus 2016: Euratomin hankintakeskus
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan poliisivirasto (Europol)
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin perusoikeusvirasto
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)
 Vastuuvapaus 2016: Euroopan GNSSvirasto
 Vastuuvapaus 2016: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2016: Clean Sky 2 -yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2016: ECSEL-yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2016: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2016: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2016: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2016: SESAR-yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2016: Shift2Railyhteisyritys
Tekstit (2207 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö