Előző 
 Következő 
PVTACRE
Elfogadott szövegek
2018. április 18., Szerda - Strasbourg
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: az európai uniós védjegy
 A közvetlen és általános választójog alapján kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időszakának meghatározása *
 EU-Ausztrália keretmegállapodás ***
 EU-Ausztrália keretmegállapodás (állásfoglalás)
 Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye ***
 Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye (kiegészítő jegyzőkönyv) ***
 Csomagolás és csomagolási hulladék ***I
 Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ***I
 Hulladékok ***I
 Hulladéklerakók ***I
 A környezetvédelmi jelentéstételre vonatkozó eljárási szabályok ***I
 A Bizottság feddhetetlenségi politikája, különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése
 Az ENSZ biztonságos, rendezett és szabályos migrációról, illetve a menekültekről szóló globális megállapodásai terén elért haladás
 Az EU külső finanszírozási eszköz végrehajtása: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 utáni időszakra vonatkozó architektúra
 A szubszidiaritásról és arányosságról szóló 2015. és 2016. évi éves jelentések
 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bizottság és végrehajtó ügynökségek
 2016. évi mentesítés: a Bizottság 2016. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentések
 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8., 9., 10. és 11. EFA
 2016. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai Parlament
 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács
 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Bíróság
 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Számvevőszék
 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
 2016. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága
 2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Külügyi Szolgálat
 2016. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai ombudsman
 2016. évi mentesítés: az EU általános költségvetése – Európai adatvédelmi biztos
 2016. évi mentesítés: Az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése
 2016. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)
 2016. évi mentesítés: az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC)
 2016. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)
 2016. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)
 2016. évi mentesítés: az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
 2016. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
 2016. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
 2016. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH)
 2016. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
 2016. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)
 2016. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
 2016. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA)
 2016. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
 2016. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE)
 2016. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
 2016. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
 2016. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
 2016. évi mentesítés: Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
 2016. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)
 2016. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA)
 2016. évi mentesítés: az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)
 2016. évi mentesítés: Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)
 2016. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF)
 2016. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA)
 2016. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
 2016. évi mentesítés: EURATOM Ellátási Ügynökség
 2016. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)
 2016. évi mentesítés: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)
 2016. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)
 2016. évi mentesítés: az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
 2016. évi mentesítés: Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX)
 2016. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA)
 2016. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI)
 2016. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás
 2016. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás
 2016. évi mentesítés: második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás (FCH2)
 2016. évi mentesítés: az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI)
 2016. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás
 2016. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás
 2016. évi mentesítés: Shift2Rail közös vállalkozás (S2R)
Szövegek (2347 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat