Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Texte adoptate
Miercuri, 18 aprilie 2018 - Strasbourg
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: marca Uniunii Europene
 Stabilirea perioadei pentru alegerea pentru a noua oară a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct *
 Acordul-cadru UE-Australia ***
 Acordul-cadru UE-Australia (rezoluție)
 Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului ***
 Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (Protocolul adițional) ***
 Ambalajele și deșeurile de ambalaje ***I
 Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice ***I
 Deșeurile ***I
 Depozitele de deșeuri ***I
 Normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu ***I
 Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei Europene
 Progresele realizate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații
 Punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020
 Rapoartele anuale pe 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea
 Descărcarea de gestiune 2016 - Comisia și agențiile executive
 Descărcarea de gestiune 2016: rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2016
 Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED
 Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Parlamentul European
 Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul
 Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Justiție
 Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Curtea de Conturi
 Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Economic și Social European
 Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor
 Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Serviciul European de Acțiune Externă
 Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Ombudsmanul European
 Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
 Descărcarea de gestiune pe 2016: performanțe, gestiune financiară și control al agențiilor UE
 Descărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
 Descărcarea de gestiune 2016: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)
 Descărcarea de gestiune 2016: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)
 Descărcarea de gestiune 2016: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)
 Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)
 Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)
 Descărcarea de gestiune 2016: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
 Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
 Descărcarea de gestiune 2016: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)
 Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
 Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană de Mediu (AEM)
 Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)
 Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
 Descărcarea de gestiune 2016: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)
 Descărcarea de gestiune 2016: Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
 Descărcarea de gestiune 2016: Institutul European de Inovare și Tehnologie (IET)
 Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)
 Descărcarea de gestiune 2016: Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)
 Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)
 Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)
 Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)
 Descărcarea de gestiune 2016 - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
 Descărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană de Formare (ETF)
 Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)
 Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)
 Descărcarea de gestiune 2016: Agenția de Aprovizionare a Euratom
 Descărcarea de gestiune 2016: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă
 Descărcarea de gestiune 2016: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust)
 Descărcarea de gestiune 2016: Oficiul European de Poliție (Europol)
 Descărcarea de gestiune 2016: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA)
 Descărcarea de gestiune 2016: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
 Descărcarea de gestiune 2016: Agenția GNSS European (GSA)
 Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună pentru bioindustrii (BBI)
 Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Clean Sky 2
 Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună ECSEL
 Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (FCH 2)
 Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI 2)
 Descărcarea de gestiune 2016 - Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
 Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună SESAR
 Descărcarea de gestiune 2016: Întreprinderea comună Shift2Rail (S2R)
Texte (2294 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate