Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 19. april 2018 - Strasbourg
 Hviderusland
 Filippinerne
 Situationen i Gazastriben
 Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen *
 Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme ***I
 Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ***I
 Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter ***I
 Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *
 Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019 - Sektion I - Europa-Parlamentet
 Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Ján Kuciak og Martina Kušnírová
 Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union
 Krænkelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet
 Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter
 Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik
 Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa
 Gennemførelse af direktiv om den europæiske beskyttelsesordre
 Gennemførelsen af Bolognaprocessen — status og opfølgning
Tekster (405 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik