Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Testi adottati
Il-Ħamis, 19 ta' April 2018 - Strasburgu
 Il-Belarussja
 Il-Filippini
 Is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża
 Is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, fir-rigward tal-obbligu li tiġi rispettata rata standard minima *
 Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu ***I
 L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi ***I
 Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi ***I
 Linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri *
 Stimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2019 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew
 Il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u ta' Martina Kušnírová
 Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromvovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea
 Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija
 L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali
 Rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni
 Retiċenza dwar it-tilqim u tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa
 L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni
 L-Implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja - sitwazzjoni attwali u segwitu
Testi (435 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza