Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 19 kwietnia 2018 r. - Strasburg
 Białoruś
 Filipiny
 Sytuacja w Strefie Gazy
 Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej *
 Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ***I
 Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ***I
 Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych ***I
 Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich *
 Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2019 – sekcja I – Parlament Europejski
 Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej
 Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej
 Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji
 Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych
 Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji
 Wątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie
 Wdrożenie dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony
 Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania
Teksty (429 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności