Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 19. apríla 2018 - Štrasburg
 Bielorusko
 Filipíny
 Situácia v Pásme Gazy
 Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o povinnosť uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu *
 Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu ***I
 Schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi ***I
 Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov ***I
 Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov *
 Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2019 – Oddiel I – Európsky parlament
 Ochrana investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej
 Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v Európskej únii
 Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku
 Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov
 Výročná správa o politike hospodárskej súťaže
 Zdržanlivosť v otázke očkovania a pokles úrovne zaočkovanosti v Európe
 Vykonávanie smernice o európskom ochrannom príkaze
 Vykonávanie bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia
Texty (418 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia