Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2075(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0349/2018

Внесени текстове :

A8-0349/2018

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2018)0401

Приети текстове
PDF 134kWORD 52k
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург
Искане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа
P8_TA(2018)0401A8-0349/2018

Решение на Европейския парламент от 24 октомври 2018 г. относно искането за снемане на имунитета на Стийв Бриуа (2018/2075(IMM))

Европейският парламент,

—  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Стийв Бриуа, предадено на 21 февруари 2018 г. от министъра на правосъдието на Френската република във връзка със съдебно следствие (B-49 2018/00242), образувано срещу Стийв Бриуа в регионалния съд в Нантер във връзка с жалба с конституиране в качеството на граждански ищец на сдружението „Maisons des potes — Maison de l'égalité“ (Дом на приятели — Дом на равенството) във връзка с публично подбуждане към расова или религиозна дискриминация, и обявено в пленарно заседание на 28 май 2018 г.,

—  като изслуша Стийв Бриуа съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 26 от Конституцията на Френската република, изменена с Конституционен закон № 95—880 от 4 август 1995 г.,

—  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0349/2018),

А.  като има предвид, че прокурорът на Апелативния съд във Версай е поискал снемане на парламентарния имунитет на Стийв Бриуа, член на Европейския парламент, във връзка с образуване на производство по обвинение в престъпление;

Б.  като има предвид, че снемането на имунитета на Стийв Бриуа се отнася до подозрение в извършване на престъплението публично подбуждане към дискриминация въз основа на националност, раса или религия, извършено устно, писмено или чрез изображения или публични съобщения по електронен път от неизвестен извършител — престъпление, предвидено от френското право, по-конкретно от член 24, алинея 8, член 23, алинея 1 и член 42 от Закона от 29 юли 1881 г. и в член 93, алинея 3 от Закон № 82—652 от 29 юли 1982 г., за което са предвидени наказания в член 24, алинеи 8, 10, 11 и 12 от Закона от 29 юли 1881 г. и член 131—26, алинеи 2 и 3 от Наказателния кодекс;

В.  като има предвид, че съдебното разследване срещу Стийв Бриуа е образувано по жалба с конституиране на граждански ищец, внесена на 22 май 2014 г. от „Maison des Potes-Maison de l’Égalité“;

Г.  като има предвид, че жалбата се отнася до мнения, изразени в брошура, озаглавена „Малко практическо ръководство за общинските съветници от Националния фронт“, публикувана на 19 септември 2013 г. и поместена на официалния уебсайт на Националния фронт на 30 ноември 2013 г., с която се насърчават всички кандидати на Националния фронт, които бъдат избрани на длъжността общински съветник в изборите от 23 и 30 март 2014 г., да препоръчат още на първото заседание на новия си общински съвет да се даде приоритет на френските граждани („priorité nationale“) при разпределянето на социални жилища;

Д.  като има предвид, че френското право допуска подвеждане под наказателна отговорност на лице, различно от фактическия автор на дадена публикация;

Е.  като има предвид, че разследващите служители бяха информирани в хода на разследването от тогавашния редактор на Националния фронт, че спорното ръководство е изготвено от службите на генералния секретариат; като има предвид, че по това време Стийв Бриуа е бил генерален секретар;

Ж.  като има предвид, че оглед на факта, че е необходимо да се проведе първи разпит на Стийв Бриуа във връзка с повдигнатите му обвинения, компетентните органи са поискали снемане на неговия имунитет.

З.  като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз предвижда, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

И.  като има предвид, че член 26 от Конституцията на Франция предвижда, че никой член на френския парламент не може да бъде преследван, разследван, арестуван, задържан или съден във връзка с изразено от него мнение или начин на гласуване при упражняване на официалните му задължения;

Й.  като има предвид, че обхватът на имунитета, предоставен на членове на френския парламент, отговаря в действителност на обхвата на имунитета, предоставен на членовете на Европейския парламент съгласно член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз; като има предвид, че Съдът е постановил, че за да може член на Европейския парламент да разполага с имунитет, даденото мнение трябва да е изразено от члена на ЕП при изпълнението на задълженията му, като по този начин се обуславя изискването за връзка между изразеното мнение и парламентарните задължения; като има предвид, че такава връзка трябва да бъде пряка и очевидно налагаща се;

К.  като има предвид, че Стийв Бриуа не е бил член на Европейския парламент към момента на извършване на предполагаемото престъпление, а именно на 19 септември и на 30 ноември 2013 г., но на 23 юни и 2 октомври 2014 г. материалите, за които се твърди, че са обидни, са били все още на разположение на всички лица, пожелали достъп до тях;

Л.  като има предвид, че обвиненията очевидно не са свързани с длъжността на Стийв Бриуа като член на Европейския парламент, а засягат вместо това дейности от чисто национален или регионален характер, като се има предвид, че изявленията са били адресирани до бъдещи местни общински съветници във връзка с местните избори във Франция, проведени на 23 и 30 март 2014 г.,

М.  като има предвид, че деянията, за които е повдигнато обвинението, не се отнасят до изразени от члена на Европейския парламент мнения или подадени от него гласове при изпълнението на задълженията му по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

Н.  като има предвид, че не съществува основание да се подозира намерение да се възпрепятства парламентарната работа на Стийв Бриуа (fumus persecutionis) чрез съдебното разследване, образувано по жалба на сдружението „Maison des potes — Maison de l’égalité“, внесена преди встъпването му в длъжност като член на Европейския парламент;

1.  решава да снеме имунитета на Стийв Бриуа;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на министъра на правосъдието на Френската република и на Стийв Бриуа.

(1) Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI; EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност