Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2075(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0349/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0349/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0401

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 141kWORD 52k
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
Αίτηση άρσης της ασυλίας του Steeve Briois
P8_TA(2018)0401A8-0349/2018

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Steeve Briois (2018/2075(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Steeve Briois, που διαβιβάστηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2018 από την Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας, σε συνάρτηση με δικαστική έρευνα (B-49 2018/00242) που διενεργείται εις βάρος του Steeve Briois στο περιφερειακό δικαστήριο της Nanterre, μετά από σωρευτική άσκηση αγωγών από την ένωση «Maison des Potes — Maison de l’égalité» λόγω δημόσιας υποκίνησης σε φυλετικές ή θρησκευτικές διακρίσεις και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 28 Μαΐου 2018,

–  αφού άκουσε τον Steeve Briois σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε με τον συνταγματικό Νόμο αριθ. 95-880, της 4ης Αυγούστου 1995,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0349/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας του Εφετείου των Βερσαλλιών έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του Steeve Briois, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνάρτηση με κατηγορία που αφορά εικαζόμενο αδίκημα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρση της ασυλίας του Steeve Briois αφορά το φερόμενο αδίκημα της δημόσιας υποκίνησης σε εθνικές, φυλετικές ή θρησκευτικές διακρίσεις μέσω λόγων, εντύπων, εικόνων ή ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας από αγνώστους, αδίκημα που προβλέπεται στο γαλλικό δίκαιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 24 παράγραφος 8, στο άρθρο 23 παράγραφος 1 και στο άρθρο 42 του Νόμου της 29ης Ιουλίου 1881 και στο άρθρο 93-3 του Νόμου αριθ. 82-652 της 29ης Ιουλίου 1982, και τιμωρείται με βάση το άρθρο 24 παράγραφοι 8, 10, 11 και 12 του Νόμου της 29ης Ιουλίου 1881 και το άρθρο 121-7 του Γαλλικού Ποινικού Κώδικα.

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαστική έρευνα κατά του Steeve Briois κινήθηκε μετά από μήνυση με παράσταση πολιτικής αγωγής από την ένωση «Maison des Potes-Maison de l’égalité» στις 22 Μαΐου 2014·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μήνυση αφορούσε δηλώσεις σε φυλλάδιο με τίτλο «Εγχειρίδιο για τους δημοτικούς συμβούλους του Εθνικού Μετώπου», που δημοσιεύθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2013 και αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Μετώπου στις 30 Νοεμβρίου 2013, με τις οποίες οι υποψήφιοι του Εθνικού Μετώπου που θα εκλεγούν στη θέση του δημοτικού συμβούλου στις εκλογές της 23ης και 30ής Μαρτίου 2014 καλούνται να προτείνουν, κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου δημοτικού συμβουλίου, ότι κατά τη διάθεση κοινωνικών κατοικιών, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους Γάλλους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο ποινική ευθύνη δεν υπέχει μόνο ο συντάκτης ενός δημοσιεύματος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ανακριτικές αρχές πληροφορήθηκαν από τον πρώην διευθυντή δημοσιεύσεων του Εθνικού Μετώπου ότι το επίμαχο εγχειρίδιο συντάχθηκε από τις υπηρεσίες της γενικής γραμματείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι την περίοδο εκείνη χρέη γενικού γραμματέα ασκούσε ο Steeve Briois·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να κληθεί ο Steeve Briois να καταθέσει για πρώτη φορά σε συνάρτηση με τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί, οι αρμόδιες αρχές υπέβαλαν αίτηση για την άρση της ασυλίας του·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Γαλλικού Συντάγματος, κανένα μέλος του γαλλικού Κοινοβουλίου δεν δύναται να διωχθεί, να καταζητηθεί, να συλληφθεί, να κρατηθεί ή να δικαστεί για γνώμη που εξέφρασε ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση του λειτουργήματός του·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση της ασυλίας που απολαύουν τα μέλη του γαλλικού Κοινοβουλίου αντιστοιχεί ουσιαστικά στην έκταση της ασυλίας που παρέχεται στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι, προκειμένου ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απολαύει ασυλίας, πρέπει να εκφράζει τη γνώμη του στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, ώστε να υφίσταται σύνδεσμος μεταξύ εκφρασθείσας γνώμης και βουλευτικών καθηκόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σύνδεσμος αυτός πρέπει να είναι άμεσος και πρόδηλος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Steeve Briois δεν ήταν στις 19 Σεπτεμβρίου και στις 30 Νοεμβρίου 2013, όταν τελέστηκε η εικαζόμενη αξιόποινη πράξη, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ωστόσο το φερόμενο προσβλητικό υλικό εξακολουθούσε να είναι διαθέσιμο στις 23 Ιουνίου και στις 2 Οκτωβρίου 2014 σε όσους επιθυμούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτό·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες προδήλως δεν σχετίζονται με την ιδιότητα του Steeve Briois ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά αφορούν, αντιθέτως, δραστηριότητες εθνικού ή περιφερειακού χαρακτήρα, δεδομένου ότι οι δηλώσεις απευθύνθηκαν σε υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ενόψει των δημοτικών εκλογών της 23ης και 30ής Μαρτίου 2014·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φερόμενες αξιόποινες πράξεις δεν συνδέονται με γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα από τον βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατά την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι σκοπός της δικαστικής διαδικασίας που κινήθηκε μετά από μήνυση με παράσταση πολιτικής αγωγής από την ένωση «Maison des Potes — Maison de l’égalité», προτού ο βουλευτής αναλάβει τα καθήκοντά του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα του Steeve Briois (fumus persecutionis

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Steeve Briois·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην Υπουργό Δικαιοσύνης της Γαλλικής Δημοκρατίας και στον Steeve Briois.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση 101/63, Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C‑200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C‑163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου