Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2075(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0349/2018

Pateikti tekstai :

A8-0349/2018

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0401

Priimti tekstai
PDF 129kWORD 40k
Trečiadienis, 2018 m. spalio 24 d. - Strasbūras
Prašymas atšaukti Steeve'o Briois (Steeve Briois) imunitetą
P8_TA(2018)0401A8-0349/2018

2018 m. spalio 24 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Steeve‘o Briois (Steeve Briois) imunitetą (2018/2075(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos teisingumo ir laisvės ministro 2018 m. vasario 21 d. prašymą atšaukti Steeve‘o Briois imunitetą, kuris susijęs su ikiteisminiu tyrimu (B-49 2018/00242), pradėtu prieš Steeve‘ą Briois Nantero apygardos teisme gavus asociacijos „Maisons des Potes – Maison de l’Égalité“ skundą su civilinio ieškinio pareiškimu dėl viešo rasinės ar religinės diskriminacijos kurstymo, ir kuris buvo paskelbtas 2018 m. gegužės 28 d. plenariniame posėdyje,

–  išklausęs Steeve‘o Briois paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius ir į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos Konstitucijos su pakeitimais, padarytais 1995 m. rugpjūčio 4 d. Konstituciniu įstatymu Nr. 95-880, 26 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0349/2018),

A.  kadangi Versalio apeliacinio teismo generalinis prokuroras pateikė prašymą atšaukti Europos Parlamento nario Steeve‘o Briois imunitetą, susijusį su teisiniais veiksmais dėl įtarimų padarius atitinkamą veiką;

B.  kadangi Steeve‘o Briois imuniteto atšaukimas susijęs su įtarimais viešai prieš neįvardytą asmenį kursčius nacionalinę, rasinę ar religinę diskriminaciją žodžiu, raštu, naudojant vaizdus arba elektronines visuomenės informavimo priemones, t. y. įvykdžius veiką, kuri numatyta Prancūzijos Respublikos teisės aktuose – 1881 m. liepos 29 d. Įstatymo 24 straipsnio aštuntoje pastraipoje, 23 straipsnio pirmoje pastraipoje ir 42 straipsnyje ir 1982 m. liepos 29 d. Įstatymo Nr. 82–652 93-3 straipsnyje, ir už kurią bausmės nustatytos 1881 m. liepos 29 d. Įstatymo 24 straipsnio aštuntoje, dešimtoje, vienuoliktoje ir dvyliktoje pastraipose ir Prancūzijos Baudžiamojo kodekso 121 straipsnio 7 dalyje;

C.  kadangi ikiteisminis tyrimas prieš Steeve‘ą Briois buvo pradėtas 2014 m. gegužės 22 d. gavus asociacijos „Maisons des Potes - Maison de l’Égalité“ skundą su civilinio ieškinio pareiškimu;

D.  kadangi skunde nurodomi 2013 m. rugsėjo 19 d. išleistoje brošiūroje „Į savivaldybės tarybą išrinkto Nacionalinio fronto nario atmintinė“, kuri 2013 m. lapkričio 30 d. pasirodė Nacionalinio fronto federacijos oficialioje interneto svetainėje, įrašyti žodžiai, kuriais skatinami būsimi miesto tarybos nariai iš Nacionalinio fronto, kurie turėjo būti išrinkti 2014 m. kovo 23 d. ir 30 d. vykusiuose rinkimuose, nuo pat pirmo naujų miesto tarybos narių posėdžio rekomenduoti socialinio būsto skyrimo klausimu pirmenybę teikti prancūzams ir ginti „nacionalinį prioritetą“;

E.  kadangi pagal Prancūzijos teisę baudžiamojon atsakomybėn gali būti traukiamas ne tik vykdytojas, t. y. informaciją paskelbęs asmuo;

F.  kadangi ikiteisminio tyrimo metu tuometinis Nacionalinio fronto leidybos direktorius informavo ikiteisminio tyrimo pareigūnus, kad ginčijamą atmintinę parengė generalinio sekretoriato tarnybos; kadangi generalinis sekretorius tuo metu buvo Steve Briois;

G.  kadangi, atsižvelgdamos į tai, kad reikia atlikti Steeve‘o Briois apklausą dėl jam pateiktų kaltinimų, kompetentingos institucijos pateikė prašymą atšaukti jo imunitetą;

H.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams;

I.  kadangi Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnyje nustatyta, kad nė vienas Prancūzijos Respublikos parlamento narys negali būti traukiamas atsakomybėn, apklausiamas, sulaikomas, suimamas ar teisiamas dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo;

J.  kadangi Prancūzijos Respublikos parlamento nariams suteikiamo imuniteto taikymo sritis faktiškai atitinka imuniteto, suteikiamo Europos Parlamento nariams pagal Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnį, taikymo sritį; kadangi Teisingumo Teismas nustatė, jog tam, kad Europos Parlamento nariui būtų taikomas imunitetas, nuomonę jis turi būti pareiškęs eidamas savo pareigas, o tai reiškia, kad turi būti ryšys tarp pareikštos nuomonės ir Parlamento nario pareigų; kadangi toks ryšys turi būti tiesioginis ir akivaizdus;

K.  kadangi Steeve Briois nebuvo Europos Parlamento narys, kai buvo įvykdyta veika, t. y. 2013 m. rugsėjo 19 d. ir lapkričio 30 d., tačiau medžiaga, kuria grindžiami skunde nurodyti įtarimai, visuomet buvo prieinama viešai 2014 m. birželio 23 d. ir spalio 2 d.;

L.  kadangi kaltinimai yra akivaizdžiai nesusiję su Steeve‘o Briois, kaip Europos Parlamento nario, pareigomis, o yra iš tikrųjų susiję su nacionalinio ar regioninio pobūdžio veikla, nes žodžiai buvo skirti kandidatams į miesto tarybos narius, kurie ketino dalyvauti 2014 m. kovo 23 d. ir 30 d. vietos rinkimuose;

M.  kadangi veiksmai, dėl kurių keliami įtarimai, nėra Europos Parlamento nariui einant pareigas pareikšta nuomonė ar balsavimas, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje;

N.  kadangi nėra pagrindo įtarti, kad ikiteisminiu tyrimu, pradėtu gavus asociacijos „Maisons des Potes – Maison de l’Égalité“ skundą, kai Parlamento narys dar nevykdė įgaliojimų Europos Parlamente, buvo siekiama sutrukdyti Steeve‘o Briois parlamentiniam darbui (fumus persecutionis);

1.  nusprendžia atšaukti Steeve‘o Briois imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą Prancūzijos Respublikos teisingumo ministrei ir Steeve’ui Briois.

(1) 1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika