Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2075(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0349/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0349/2018

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0401

Pieņemtie teksti
PDF 139kWORD 50k
Trešdiena, 2018. gada 24. oktobris - Strasbūra
Pieprasījums atcelt Steeve Briois imunitāti
P8_TA(2018)0401A8-0349/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra lēmums par pieprasījumu atcelt Steeve Briois imunitāti (2018/2075(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Francijas Republikas tieslietu ministres 2018. gada 21. februārī iesniegto pieprasījumu atcelt Steeve Briois imunitāti saistībā ar tiesas izmeklēšanu (B-49 2018/00242), kas, reaģējot uz asociācijas “Maison des Potes – Maison de l’Égalité” pieteikumu ar apvienotām prasībām, Nantēras reģionālajā tiesā sākta pret Steeve Briois par publisku kūdīšanu uz diskrimināciju rases vai reliģijas dēļ un par ko tika paziņots 2018. gada 28. maija plenārsēdē,

–  pēc Steeve Briois uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumus(1),

–  ņemot vērā ar 1995. gada 4. augusta Konstitucionālo likumu Nr. 95-880 grozītās Francijas Republikas Konstitūcijas 26. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0349/2018),

A.  tā kā Versaļas Apelācijas tiesas valsts prokurors ir pieprasījis atcelt Eiropas Parlamenta deputāta Steeve Briois parlamentāro imunitāti saistībā ar tiesvedību par iespējamu nodarījumu;

B.  tā kā Steeve Briois imunitātes atcelšana ir saistīta ar iespējamu pārkāpumu — publisku kūdīšanu uz diskrimināciju nacionalitātes, rases vai reliģijas dēļ, un to mutiski, rakstiski vai izmantojot attēlus vai elektronisku publisku paziņojumu ir veikusi(-ušas) nenoskaidrota(-as) persona(-as) —, kas ir paredzēts Francijas likumā, proti, 1881. gada 29. jūlija likuma 24. panta 8. punktā, 23. panta 1. punktā un 42. pantā un 1982. gada 29. jūlija likuma Nr. 82-652 93. panta 3. punktā, un par ko sods ir noteikts 1881. gada 29. jūlija likuma 24. panta 8., 10., 11. un 12. punktā un Francijas Kriminālkodeksa 121. panta 7. punktā;

C.  tā kā tiesas izmeklēšana pret Steeve Briois tika sākta, reaģējot uz asociācijas “Maison des Potes – Maison de l’Égalité” 2014. gada 22. maijā iesniegto civilprasību;

D.  tā kā sūdzība attiecās uz paziņojumiem 2013. gada 19. septembrī publicētajā un 2013. gada 30. novembrī Nacionālās frontes federācijas oficiālajā tīmekļa vietnē ievietotajā brošūrā “Handbook for Front National local councillors” (“Rokasgrāmata vietējo pašvaldību padomes locekļiem, kas ir Nacionālās frontes pārstāvji”), kurā visiem Nacionālās frontes kandidātiem, kas 2014. gada 23. un 30. marta vēlēšanās tikuši ievēlēti vietējās pašvaldības padomes locekļa amatā, ieteikts pirmajā jaunās vietējās pašvaldības padomes sēdē, lemjot par sociālo mājokļu piešķiršanu, priekšroku dot franču tautības cilvēkiem (“priorité nationale”);

E.  tā kā saskaņā ar Francijas likumu pie kriminālatbildības var saukt ne tikai publikācijas satura autoru;

F.  tā kā izmeklēšanas gaitā izmeklētāji saņēma toreizējā Nacionālās frontes publikāciju direktora informāciju par to, ka minēto rokasgrāmatu ir sagatavojuši ģenerālsekretariāta dienesti; tā kā Steeve Briois tolaik bija ģenerālsekretārs;

G.  tā kā nolūkā veikt Steeve Briois sākotnējo iztaujāšanu saistībā ar apsūdzībām, kas vērstas pret viņu, kompetentās iestādes ir iesniegušas iesniegumu par viņa imunitātes atcelšanu;

H.  tā kā saskaņā ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta locekļiem savā valstī ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

I.  tā kā Francijas Konstitūcijas 26. pantā ir noteikts, ka nevienu Francijas Parlamenta deputātu nedrīkst pakļaut kriminālvajāšanai, pret viņu ierosināt izmeklēšanu, aizturēt, apcietināt vai tiesāt sakarā ar viedokli, ko viņš paudis, vai balsojumu, kuru viņš veicis, pildot savus amata pienākumus;

J.  tā kā Francijas parlamenta deputātiem noteiktās imunitātes tvērums faktiski atbilst imunitātes tvērumam, kas Eiropas Parlamenta deputātiem ir paredzēts 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantā; tā kā Eiropas Savienības Tiesa ir noteikusi, ka, lai Eiropas Parlamenta deputāts baudītu imunitāti, viņam viedoklis ir jāpauž, pildot savus pienākumus, kas tādējādi nozīmē obligāto saikni starp pausto viedokli un parlamentārajiem pienākumiem; tā kā šai saiknei jābūt tiešai un acīmredzamai;

K.  tā kā Steeve Briois laikā, kad notika iespējamais nodarījums, proti, 2013. gada 19. un 30. septembrī, nebija Eiropas Parlamenta deputāts, bet iespējami aizskarošie materiāli 2014. gada 23. jūnijā un 2. oktobrī joprojām bija pieejami ikvienam, kas ar tiem vēlējās iepazīties;

L.  tā kā apsūdzības nepārprotami nav saistītas ar Steeve Briois deputāta pienākumiem Eiropas Parlamentā un attiecas uz darbību valsts vai reģionālā līmenī, ņemot vērā paziņojumus, kas sniegti topošajiem vietējo pašvaldību padomju locekļiem, kas tiktu ievēlēti 2014. gada 23. un 30. marta vēlēšanās;

M.  tā kā iespējamie pārkāpumi nav saistīti ar viedokli, ko Eiropas Parlamenta deputāts ir paudis, vai balsojumu, ko viņš ir veicis, pildot savus pienākumus saskaņā ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantu;

N.  tā kā nav pamata aizdomām par to, ka nolūks tiesvedībai, kas ierosināta pēc asociācijas “Maison des Potes – Maison de l’Égalité” iesnieguma, kurš tiesai tika iesniegts, pirms Steeve Briois kļuva par Eiropas Parlamenta deputātu, ir traucēt viņa parlamentāro darbu (fumus persecutionis);

1.  nolemj atcelt Steeve Briois deputāta imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Francijas Republikas tieslietu ministram un Steeve Briois.

(1) Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedumi, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Tiesas 2010. gada 19. marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedumi, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 10. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika