Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2076(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0350/2018

Předložené texty :

A8-0350/2018

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0402

Přijaté texty
PDF 130kWORD 45k
Středa, 24. října 2018 - Štrasburk
Žádost, aby byla Sophie Montelová zbavena imunity
P8_TA(2018)0402A8-0350/2018

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. října 2018 o žádosti, aby byla Sophie Montelová zbavena imunity (2018/2076(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byla Sophie Montelová zbavena imunity, kterou dne 21. února 2018 předložila ministryně spravedlnosti Francouzské republiky v souvislosti s trestním řízením (B-49 2018/00243) probíhajícím u krajského soudu v Nanterre (Tribunal de grande instance) na základě trestního oznámení, které jako účastník řízení předložilo sdružení „Maison des Potes – Maison de l´Égalité“, z důvodu veřejného podněcování k rasové nebo náboženské diskriminaci, a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 28. května 2018,

–  poté, co Sophie Montelová dostala možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9. odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 26 Ústavy Francouzské republiky ve znění ústavního zákona č. 95-880 ze dne 4. srpna 1995,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0350/2018),

A.  vzhledem k tomu, že státní zástupce při odvolacím soudu ve Versailles požádal o to, aby byla poslankyně Evropského parlamentu Sophie Montelová zbavena imunity v souvislosti s řízením, které se týká údajného trestného činu;

B.  vzhledem k tomu, že Sophie Montelová by měla být zbavena imunity v souvislosti s údajným trestným činem spočívajícím ve veřejném podněcování k národnostní, rasové nebo náboženské diskriminaci prostřednictvím ústního nebo písemného projevu, obrazem nebo pomocí veřejných prostředků elektronické komunikace, kterého se dopustily neznámé osoby a které je podle francouzského zákona trestným činem, a to konkrétně podle čl. 24 odst. 8, čl. 23 odst. 1 a článku 42 zákona ze dne 29. července 1881 a čl. 93 odst. 3 zákona č. 82-652 ze dne 29. července 1982 postihovaným podle čl. 24 odst. 8, 10, 11 a 12 zákona ze dne 29. července 1881 a čl. 121 odst. 7 francouzského trestního zákoníku.

C.  vzhledem k tomu, že trestní řízení proti Sophii Montelové bylo zahájeno na základě trestního oznámení, které dne 22. května 2014 předložilo sdružení „Maison des Potes – Maison de l´Égalité“ jakožto poškozený;

D.  vzhledem k tomu, že trestní oznámení se týká výroků uvedených v brožuře s názvem „Krátký průvodce obecního zastupitele za Národní frontu“ ze dne 19. září 2013 a umístěných na oficiální internetové stránce federace Národní fronty dne 30. listopadu 2013, které vyzývají všechny kandidáty Národní fronty zvolené do funkce obecního zastupitele ve volbách ve dnech 23. a 30. března 2014, aby na prvním zasedání nového místního zastupitelstva doporučili, aby byli při přidělování sociálního bydlení upřednostňováni Francouzi („priorité nationale“);

E.  vzhledem k tomu, že francouzský zákon umožňuje přisuzovat trestní odpovědnost nejen skutečným autorům publikace;

F.  vzhledem k tomu, že vyšetřovatelé byli v průběhu vyšetřování informováni tehdejším ředitelem vydavatelství Národní fronty, že spornou příručku vypracovaly útvary generálního sekretariátu; vzhledem k tomu, že Sophie Montelová byla v uvedené době odpovědná za koordinaci zvolených zástupců v rámci generálního sekretariátu;

G.  vzhledem k tomu, že aby bylo možné provést první výslech Sophie Montelové ohledně skutečností uvedených v obžalobě, předložily příslušné orgány žádost, aby byla tato poslankyně zbavena imunity;

H.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu;

I.  vzhledem k tomu, že článek 26 Ústavy Francouzské republiky stanovuje, že žádný člen Parlamentu nemůže být stíhán, vyšetřován, zatčen, zadržen nebo odsouzen pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

J.  vzhledem k tomu, že imunita poslanců francouzského parlamentu fakticky odpovídá rozsahu imunity, jíž podle článku 8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že Soudní dvůr rozhodl, že aby mohl poslanec Evropského parlamentu požívat imunity, musí daný názor vyjádřit při výkonu své funkce, což znamená, že je vyžadována spojitost mezi vyjádřeným názorem a poslaneckou funkcí; vzhledem k tomu, že tato spojitost musí být přímá a zjevná;

K.  vzhledem k tomu, že Sophie Montelová nebyla poslankyní Evropského parlamentu, když došlo k údajnému trestnému činu, konkrétně dne 19. září a 30. listopadu 2013, nicméně materiály, které představují trestný čin, byly stále k dispozici pro nahlédnutí všem, kteří si je přáli získat, ve dnech 23. června a 2. října 2014;

L.  vzhledem k tomu, že obvinění zjevně nesouvisí s postavením Sophie Montelové jako poslankyně Evropského parlamentu, ale týkají se činnosti vnitrostátní nebo regionální povahy s ohledem na to, že prohlášení se týkají budoucích členů místních zastupitelstev před volbami ve dnech 23. a 30. března 2014;

M.  vzhledem k tomu, že uvedené činy nesouvisejí s názory ani s hlasováním poslance Evropského parlamentu během výkonu jeho funkce ve smyslu článku 8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

N.  vzhledem k tomu, že není důvod domnívat se, že záměrem trestního řízení zahájeného na základě trestního oznámení předloženého sdružením „Maison des Potes – Maison de l´Égalité“ předtím, než dotčená poslankyně získala mandát v Evropském parlamentu, je bránit parlamentní práci Sophie Montelové (fumus persecutionis);

1.  rozhodl, že se Sophie Montelová zbavuje imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru ministryni spravedlnosti Francouzské republiky a Sophii Montelové.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/ Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Poslední aktualizace: 10. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí