Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2076(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0350/2018

Predkladané texty :

A8-0350/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0402

Prijaté texty
PDF 130kWORD 44k
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg
Žiadosť o zbavenie imunity Sophie Montelovej
P8_TA(2018)0402A8-0350/2018

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o žiadosti o zbavenie Sophie Montelovej imunity (2018/2076(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie Sophie Montelovej imunity, ktorú 21. februára 2018 podal minister spravodlivosti Francúzskej republiky v súvislosti so súdnym vyšetrovaním (B-49 2018/00243), ktoré sa začalo proti Sophii Montelovej na krajskom súde v Nanterre na základe spoločného podania predloženého združením Maison des Potes – Maison de l’Égalité pre verejné podnecovanie k rasovej alebo náboženskej diskriminácii, a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 28. mája 2018,

–  po vypočutí Sophie Montelovej v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 26 Ústavy Francúzskej republiky, zmenený ústavným zákonom č. 95 – 880 zo 4. augusta 1995,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0350/2018),

A.  keďže prokurátor odvolacieho súdu vo Versailles požiadal o zbavenie poslankyne Európskeho parlamentu Sophie Montelovej imunity v súvislosti so súdnym konaním vo veci údajného trestného činu;

B.  keďže zbavenie Sophie Montelovej imunity súvisí s údajným spáchaním trestného činu verejného podnecovania k diskriminácii na základe štátnej príslušnosti, rasy alebo náboženstva ústnym podaním, písomne, graficky alebo prostredníctvom verejnej elektronickej komunikácie neznámou osobou alebo neznámymi osobami a podľa francúzskeho práva, konkrétne podľa článku 24 ods. 8, článku 23 ods. 1 a článku 42 zákona z 29. júla 1881 a článku 93 ods. 3 zákona č. 82-652 z 29. júla 1982, je trestným činom, za ktorý sa ukladajú tresty podľa článku 24 ods. 8, 10, 11 a 12 zákona z 29. júla 1881 a článku 121 ods. 7 trestného zákonníka;

C.  keďže súdne vyšetrovanie Sophie Montelovej sa začalo v reakcii na občianskoprávnu žalobu, ktorú 22. mája 2014 podalo združenie Maison des Potes – Maison de l’Égalité;

D.  keďže žaloba sa týkala vyhlásení v brožúre s názvom Príručka pre poslancov miestnych zastupiteľstiev za Národný front, ktorá bola vydaná 19. septembra 2013 a uverejnená na oficiálnej webovej stránke hnutia Národný front 30. novembra 2013, v ktorej sa vyzývajú všetci kandidáti za Národný front, ktorí budú vo voľbách konaných 23. a 30. marca 2014 zvolení za poslancov miestneho zastupiteľstva, aby na prvom zasadnutí nového miestneho zastupiteľstva odporučili uprednostňovať pri prideľovaní sociálneho bývania Francúzov (tzv. priorité nationale);

E.  keďže francúzske právne predpisy môžu pripisovať trestnoprávnu zodpovednosť nielen vlastnému autorovi publikácie;

F.  keďže vyšetrovatelia boli v priebehu vyšetrovania informovaní vtedajším riaditeľom pre publikácie Národného frontu o tom, že napadnutú príručku vypracovali útvary generálneho sekretariátu; keďže Sophie Montelová bola v tom čase zodpovedná za koordináciu volených zástupcov v rámci generálneho sekretariátu;

G.  keďže s cieľom vykonať úvodné vypočutie Sophie Montelovej v súvislosti s obvineniami, ktoré boli proti nej vznesené, príslušné orgány podali žiadosť, aby bola zbavená imunity;

H.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu daného štátu;

I.  keďže podľa článku 26 Francúzskej ústavy poslanca francúzskeho parlamentu nemožno trestne stíhať, vyšetrovať, zadržať alebo súdiť za výroky pri výkone funkcie poslanca alebo za názory vyjadrené hlasovaním;

J.  keďže rozsah imunity poslancov francúzskeho parlamentu fakticky zodpovedá rozsahu imunity poslancov Európskeho parlamentu podľa článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie; keďže Súdny dvor rozhodol, že na to, aby sa na názor poslanca Európskeho parlamentu vzťahovala imunita, musí ho poslanec vysloviť pri výkone svojich úloh, čo teda predpokladá požiadavku spojitosti medzi vyjadreným názorom a poslaneckými úlohami; keďže táto spojitosť musí byť priama a jednoznačná;

K.  keďže Sophie Montelová nebola v čase údajného spáchania trestného činu, t. j. 19. septembra a 30. novembra 2013, poslankyňou Európskeho parlamentu, no údajné sporné materiály boli dostupné ešte 23. júna a 2. októbra 2014 a mohol do nich nahliadnuť každý, kto o to mal záujem;

L.  keďže obvinenia nemajú preukázateľne spojitosť s funkciou Sophie Montelovej ako poslankyne Európskeho parlamentu a týkajú sa činností, ktoré majú čisto národný alebo regionálny charakter vzhľadom na to, že vyhlásenia boli určené potenciálnym poslancom miestneho zastupiteľstva v súvislosti s komunálnymi voľbami, ktoré sa mali konať 23. a 30. marca 2014;

M.  keďže údajné konanie nesúvisí s vyjadrenými názormi ani hlasovaním pri výkone funkcie poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

N.  keďže neexistuje podozrenie z pokusu o marenie parlamentnej práce Sophie Montelovej (fumus persecutionis) prostredníctvom súdneho vyšetrovania, ktoré sa začalo po podaní žaloby, ktorú združenie Maison des potes – Maison de l’égalité podalo skôr, ako začala vykonávať svoju funkciu v Európskom parlamente;

1.  rozhodol zbaviť Sophiu Montelovú imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby bezodkladne postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru ministrovi spravodlivosti Francúzskej republiky a Sophii Montelovej.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C‑200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

Posledná úprava: 10. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia