Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2041(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0351/2018

Indgivne tekster :

A8-0351/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0403

Vedtagne tekster
PDF 115kWORD 49k
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg
Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet
P8_TA(2018)0403A8-0351/2018

Europa-Parlamentets afgørelse af 24. oktober 2018 om anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet (2018/2041(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 27. februar 2018 om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet, som er fremsendt af vicestatsadvokaten ved Den Hellenske Republiks højesteret, på grund af manglende betaling af en påskebonus på 986,46 EUR (sag nr. AVM O 2017/6101), og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 14. marts 2018,

–  der har hørt Georgios Kyrtsos, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0351/2018),

A.  der henviser til, at anklagemyndigheden ved Den Hellenske Republiks højesteret har anmodet om ophævelse af immuniteten for Georgios Kyrtsos, medlem af Europa-Parlamentet, i forbindelse med en eventuel retssag vedrørende en påstået lovovertrædelse;

B.  der henviser til, at, Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

C.  der henviser til, at det fastslås i artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning, at et parlamentsmedlem under sit mandat ikke kan retsforfølges, fastholdes eller fængsles eller på anden måde berøves sin frihed uden parlamentets samtykke;

D.  der henviser til, at Georgios Kyrtsos som retlig repræsentant (formand og administrerende direktør) for selskaberne KMP Ekdotiki AE og Free Sunday Ekdotiki AE den 26. juli 2005 på vegne af KMP Ekdotiki AE ansatte sin tidligere medarbejder i henhold til en ansættelseskontrakt i begge selskaber som kreativ chef;

E.  der henviser til, at Georgios Kyrtsos bliver anklaget for ikke at have betalt en påskebonus på 986,46 EUR til sin tidligere medarbejder den 27. april 2016, hvilket er i strid med lov nr. 690/1945, som ændret ved artikel 8, stk. 1, i lov nr. 236/95, og en strafbar handling i henhold til artikel 28 i lov nr. 3996/2011, sammenholdt med fælles ministeriel afgørelse 19040/1981;

F.  der henviser til, at den påståede lovovertrædelse helt klart ikke har nogen direkte forbindelse med Georgios Kyrtsos' hverv som medlem af Europa-Parlamentet, men i stedet er forbundet med hans tidligere stilling som leder af to avisselskaber;

G.  der henviser til, at straffesagen ikke vedrører meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

H.  der henviser til, at der ikke er nogen grund til at formode, at sagen er indledt med den hensigt at skade medlemmets politiske virksomhed (fumus persecutionis);

1.  vedtager at ophæve Georgios Kyrtsos' immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til de græske myndigheder og til Georgios Kyrtsos.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Seneste opdatering: 10. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik