Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2041(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0351/2018

Esitatud tekstid :

A8-0351/2018

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0403

Vastuvõetud tekstid
PDF 114kWORD 49k
Kolmapäev, 24. oktoober 2018 - Strasbourg
Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotlus
P8_TA(2018)0403A8-0351/2018

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2018. aasta otsus Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2018/2041(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 27. veebruaril 2018. aastal Kreeka Vabariigi ülemkohtu peaprokuröri asetäitja seoses 986,46 euro suuruse lihavõttepreemia maksmata jätmisega (toimik nr AVM O 2017/6101) ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 14. märtsil 2018. aastal,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 Georgios Kyrtsose ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Kreeka Vabariigi põhiseaduse artiklit 62,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8‑0351/2018),

A.  arvestades, et Kreeka Vabariigi ülemkohtu prokuratuur on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmist seoses väidetavat õigusrikkumist käsitleva võimaliku kohtumenetlusega;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

C.  arvestades, et Kreeka Vabariigi põhiseaduse artiklis 62 on sätestatud, et parlamendi koosseisu ametiajal ei või parlamendiliiget ilma parlamendi eelneva loata vastutusele võtta, kinni pidada, temalt vabadust võtta ega muul viisil tema vabadust piirata;

D.  arvestades, et Georgios Kyrtsos võttis äriühingute KMP Publishing House Ltd ja Free Sunday Publishing House Ltd seadusliku esindajana (esimees ja tegevjuht) 26. juulil 2005. aastal KMP Publishing House Ltd nimel töölepingu alusel tööle oma endise töötaja mõlema äriühingu kunstidirektorina;

E.  arvestades, et Georgios Kyrtsost süüdistatakse oma endisele töötajale 27. aprillil 2016. aastal 986,46 euro suuruse lihavõttepreemia maksmata jätmises, millega rikutakse erakorralist seadust nr 690/1945, mis on asendatud seaduse 236/95 artikli 8 lõikega 1, ja mis kujutab endast õigusrikkumist seaduse nr 3996/2011 artikli 28 alusel koostoimes ministrite ühisotsusega 19040/1981;

F.  arvestades, et väidetav õigusrikkumine ei ole otseselt seotud Georgios Kyrtsose kui Euroopa Parlamendi liikme ametikohustustega, vaid on seotud tema endise ametikohaga kahe ajakirjandusettevõtte juhina;

G.  arvestades, et süüdistus ei ole seotud Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamustega ega antud häältega Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

H.  arvestades, et ei ole põhjust arvata, nagu oleks kriminaalmenetluse eesmärk kahjustada parlamendiliikme poliitilist tegevust (fumus persecutionis);

1.  otsustab Georgios Kyrtsose puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Kreeka pädevale ametiasutusele ja Georgios Kyrtsosele.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika