Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0336(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0316/2018

Předložené texty :

A8-0316/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2018 - 11.8

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0407

Přijaté texty
PDF 124kWORD 42k
Středa, 24. října 2018 - Štrasburk
Podpora strukturálních reforem v členských státech ***I
P8_TA(2018)0407A8-0316/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech (COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0826),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 175 odst. 3 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0432/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. března 2018(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a na stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0316/2018),

1.  zamítá návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby vzala svůj návrh zpět;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

Poslední aktualizace: 10. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí