Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0808(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0344/2018

Внесени текстове :

A8-0344/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.9
CRE 24/10/2018 - 11.9

Приети текстове :

P8_TA(2018)0408

Приети текстове
PDF 115kWORD 48k
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург
Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Ирландия *
P8_TA(2018)0408A8-0344/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Ирландия (11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (11265/2018),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0388/2018),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0344/2018),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност