Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0808(CNS)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0344/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0344/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 24/10/2018 - 11.9
CRE 24/10/2018 - 11.9

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0408

Téacsanna atá glactha
PDF 114kWORD 42k
Dé Céadaoin, 24 Deireadh Fómhair 2018 - Strasbourg
Tús a chur le malartú uathoibríoch sonraí i ndáil le sonraí dachtalascópacha in Éirinn *
P8_TA(2018)0408A8-0344/2018

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 24 Deireadh Fómhair 2018 ar an dréachtchinneadh cur chun feidhme ón gComhairle maidir le tús a chur le malartú uathoibríoch sonraí i ndáil le sonraí dachtalascópacha in Éirinn (11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS))

(Comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréacht ón gComhairle (11265/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 39(1) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, arna leasú le Conradh Amstardam, agus d’Airteagal 9 de Phrótacal Uimh. 36 maidir le forálacha idirthréimhseacha, ar dá mbun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C8‑0388/2018),

–  ag féachaint do Chinneadh 2008/615/CGB ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 maidir le dlús a chur le comhar trasteorann, go háirithe chun an sceimhlitheoireacht agus an choireacht trasteorann a chomhrac(1), agus go háirithe Airteagal 33 de,

–  ag féachaint do Riail 78c dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A8‑0344/2018),

1.  ag formheas an dréacht ón gComhairle;

2.  á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl do Pharlaimint na hEorpa má tá sé ar intinn aici imeacht ón téacs a d’fhormheas Parlaimint na hEorpa;

3.  á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa má tá sé ar intinn aici an téacs a d’fhormheas Parlaimint na hEorpa a leasú go substaintiúil;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

(1) IO L 210, 6.8.2008, lch. 1.

An nuashonrú is déanaí: 10 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais