Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0808(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0344/2018

Predkladané texty :

A8-0344/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/10/2018 - 11.9
CRE 24/10/2018 - 11.9

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0408

Prijaté texty
PDF 120kWORD 42k
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg
Začatie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku *
P8_TA(2018)0408A8-0344/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Írsku (11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (11265/2018),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0388/2018),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0344/2018),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.

Posledná úprava: 10. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia