Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0808(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0344/2018

Ingivna texter :

A8-0344/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2018 - 11.9
CRE 24/10/2018 - 11.9

Antagna texter :

P8_TA(2018)0408

Antagna texter
PDF 111kWORD 41k
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg
Inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Irland *
P8_TA(2018)0408A8-0344/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2018 om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Irland (11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (11265/2018),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8‑0388/2018),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet(1), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0344/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.

Senaste uppdatering: 10 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy