Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0809(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0343/2018

Teksty złożone :

A8-0343/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/10/2018 - 11.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0409

Teksty przyjęte
PDF 118kWORD 48k
Środa, 24 października 2018 r. - Strasburg
Decyzja wykonawcza Rady w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA *
P8_TA(2018)0409A8-0343/2018

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (11282/2018 – C8-0389/2018 – 2018/0809(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (11282/2018),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0389/2018),

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej(1), w szczególności jej art. 33,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0343/2018),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności