Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0809(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0343/2018

Texte depuse :

A8-0343/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/10/2018 - 11.10

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0409

Texte adoptate
PDF 111kWORD 47k
Miercuri, 24 octombrie 2018 - Strasbourg
Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Irlanda *
P8_TA(2018)0409A8-0343/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Irlanda (11282/2018 – C8-0389/2018 – 2018/0809(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (11282/2018),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0389/2018),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere(1), în special articolul 33,

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0343/2018),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

Ultima actualizare: 10 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate