Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0172(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0317/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0317/2018

Rasprave :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Glasovanja :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Objašnjenja glasovanja
PV 27/03/2019 - 18.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Usvojeni tekstovi
PDF 269kWORD 105k
Srijeda, 24. listopada 2018. - Strasbourg
Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš ***I
P8_TA(2018)0411A8-0317/2018

Amandmani koje je usvojio Europski parlament 24. listopada 2018. o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.
(1)   Zbog svoje visoke funkcionalnosti i relativno niskog troška plastika je sve prisutnija u svakodnevnom životu. Zbog njezine sve veće upotrebe u proizvodima kratkog životnog ciklusa, koji nisu osmišljeni za ponovnu upotrebu ili ekonomično recikliranje, proizvodnja i obrasci potrošnje povezani s njom postali su sve neučinkovitiji i linearniji. Stoga je, u kontekstu Akcijskog plana za kružno gospodarstvo32, Komisija u europskoj strategiji za plastiku33 zaključila da se problem stalnog porasta stvaranja plastičnog otpada i njegova ispuštanja u okoliš, posebno u morski okoliš, mora riješiti kako bi se ostvario istinski kružan životni ciklus plastike.
(1)   Zbog svoje visoke funkcionalnosti i relativno niskog troška plastika je sve prisutnija u svakodnevnom životu. Svjetska se proizvodnja plastike znatno povećala te je 2017. dosegnula 348 milijuna tona. Europski udio u toj proizvodnji iznosio je 18,5 % (64,4 milijuna tona, što je porast od 3,4 % u usporedbi s proizvodnjom prethodne godine). Zbog njezine sve veće upotrebe u proizvodima kratkog životnog ciklusa, koji nisu osmišljeni za ponovnu upotrebu ili ekonomično recikliranje, proizvodnja i obrasci potrošnje povezani s njom postali su sve neučinkovitiji i linearniji. Stoga je, u kontekstu Akcijskog plana za kružno gospodarstvo32, Komisija u europskoj strategiji za plastiku33 zaključila da se problem stalnog porasta stvaranja plastičnog otpada i njegova ispuštanja u okoliš, posebno u morski okoliš, mora riješiti kako bi se ostvario istinski kružan životni ciklus plastike i smanjila ukupna količina plastike u okolišu. Europska strategija za plastiku tek je prvi korak u uspostavljanju kružnog gospodarstva temeljenog na smanjenju, ponovnoj upotrebi i recikliranju svih plastičnih proizvoda.
__________________
__________________
32 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Zatvaranje kruga – akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo” (COM(2015) 0614 final).
32 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Zatvaranje kruga – akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo” (COM(2015)0614 final).
33 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” (COM(2018)0028).
33 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” (COM(2018)0028).
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1a)  Plastika ima korisnu ulogu u gospodarstvu i njezina je primjena ključna u mnogim sektorima. Točnije, plastika se upotrebljava za ambalažu (40 %) i u građevinskom sektoru (20 %). Plastika se u velikoj mjeri upotrebljava i u sektoru električne i elektroničke opreme te u automobilskom, prehrambenom i poljoprivrednom sektoru. Ipak, zbog znatnih negativnih učinaka određenih plastičnih proizvoda na okoliš, zdravlje i gospodarstvo potrebna je uspostava pravnog okvira kojim bi se učinkovito smanjili ti znatni negativni učinci, što uključuje i ograničavanje stavljanja na tržište određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu za koje postoje alternativna rješenja koja su u većoj mjeri kružna.
Amandman 3
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.
(2)   Kružni pristupi u kojima se prednost daje proizvodima koji se mogu ponovno upotrijebiti i sustavima ponovne upotrebe dovest će do smanjenja količine nastalog otpada, a takvo je sprečavanje na vrhu hijerarhije otpada utvrđene u članku 4. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća34.Takvi su pristupi ujedno u skladu s 12. ciljem Ujedinjenih naroda za održivi razvoj35, a to je osigurati modele održive potrošnje i proizvodnje.
(2)   Mjerama iz ove Direktive trebalo bi se u potpunosti težiti kružnim pristupima u kojima se prednost daje sigurnim, netoksičnim proizvodima koji se mogu ponovno upotrijebiti i koji ne sadrže opasne tvari te sustavima ponovne upotrebe, a ne proizvodima za jednokratnu upotrebu. Sve mjere moraju prije svega biti usmjerene na smanjenje količine nastalog otpada i promicanje sprečavanja nastanka otpada jer je to na vrhu hijerarhije otpada utvrđene u članku 4. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća34.Budući da svi proizvodi za jednokratnu upotrebu zbog kratkog životnog ciklusa često imaju negativan klimatski ili ekološki učinak, prednost se mora dati sprečavanju i ponovnoj upotrebi proizvoda, čime se mogu ostvariti velike uštede emisija CO2 i vrijednih sirovina. Ta će Direktiva doprinijeti postizanju 12. cilja Ujedinjenih naroda za održivi razvoj35, a to je osigurati modele održive potrošnje i proizvodnje.
__________________
__________________
34 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).
34 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).
35 Program održivog razvoja do 2030. koji je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.
35 Program održivog razvoja do 2030. koji je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.
Amandman 4
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.
(3)   Morski otpad prekogranične je prirode i priznat je kao globalni problem. Smanjenje količine morskog otpada ključna je mjera za postizanje 14. cilja Ujedinjenih naroda za održivi razvoj kojim se poziva na očuvanje i održivo korištenje oceanima, morima i morskim resursima u cilju održivog razvoja36.Unija mora odigrati svoju ulogu u suzbijanju morskog otpada i pokušati utvrditi standarde za cijeli svijet. U tom kontekstu Unija surađuje s partnerima u brojnim međunarodnim forumima poput skupina G20 i G7 te Ujedinjenih naroda kako bi promicala zajedničko djelovanje. Ova je inicijativa dio nastojanja Unije za postizanje tog cilja.
(3)   Morski otpad prekogranične je prirode i priznat je kao globalni problem. Sve veće količine otpada dospijevaju u oceane diljem svijeta te utječu na zdravlje ekosustava i ubijaju životinje. Smanjenje količine morskog otpada ključna je mjera za postizanje 14. cilja Ujedinjenih naroda za održivi razvoj kojim se teži očuvanju i održivom korištenju oceana, mora i morskih resursa radi održivog razvoja36.Unija mora odigrati svoju ulogu u suzbijanju morskog otpada, sprečavanju proizvodnje otpada i učinkovitijem gospodarenju morskim otpadom i pokušati utvrditi standarde za cijeli svijet. U tom kontekstu Unija surađuje s partnerima u brojnim međunarodnim forumima poput skupina G20 i G7 te Ujedinjenih naroda kako bi promicala zajedničko djelovanje. Ova je inicijativa dio nastojanja Unije za postizanje tog cilja.
_________________
_________________
36 Program održivog razvoja do 2030. koji je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.
36 Program održivog razvoja do 2030. koji je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015.
Amandman 5
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.
(5)   U Uniji od 80 % do 85 % morskog otpada, izmjereno kao broj komada otpada pronađenih na plažama, čini plastika, pri čemu plastični predmeti za jednokratnu upotrebu čine 50 %, a predmeti povezani s ribolovom 27 %. Plastični predmeti za jednokratnu upotrebu uključuju čitav niz uobičajenih potrošačkih proizvoda koji se brzo troše i odbacuju nakon što se jednom upotrijebe u svrhu za koju su namijenjeni, rijetko se recikliraju i često budu bačeni u okoliš. Znatan dio ribolovnog alata stavljenog na tržište ne prikuplja se u svrhu obrade. Stoga su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat koji sadržava plastiku posebno ozbiljan problem u kontekstu morskog otpada te predstavljaju ozbiljnu opasnost za morske ekosustave, biološku raznolikost, a potencijalno i za zdravlje ljudi te nanose štetu djelatnostima kao što su turizam, ribarstvo i pomorski promet.
(5)   U Uniji od 80 % do 85 % morskog otpada, izmjereno kao broj komada otpada pronađenih na plažama, čini plastika, pri čemu plastični predmeti za jednokratnu upotrebu čine 50 %, a predmeti povezani s ribolovom 27 %.Plastični predmeti za jednokratnu upotrebu uključuju čitav niz uobičajenih potrošačkih proizvoda koji se brzo troše i odbacuju nakon što se jednom upotrijebe u svrhu za koju su namijenjeni, rijetko se recikliraju i često budu bačeni u okoliš. Znatan dio ribolovnog alata i alata koji se upotrebljava u akvakulturi koji su stavljeni na tržište ne prikuplja se u svrhu obrade. Stoga su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat i alat koji se upotrebljava u akvakulturi koji sadržavaju plastiku, kao što su vrše, zamke, plovci i plutače, mreže, užad, strune, konopi i niti posebno ozbiljan problem u kontekstu morskog otpada te predstavljaju ozbiljnu opasnost za morske ekosustave, biološku raznolikost, kao i za zdravlje ljudi i životinja te nanose štetu djelatnostima kao što su turizam, ribarstvo i pomorski promet.
Amandman 6
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5a)  Vijeće je na svojem sastanku 25. lipnja 2018. donijelo zaključke u vezi s temom ostvarivanja ciljeva akcijskog plana EU-a za kružno gospodarstvo jasno podupirući aktivnosti koje su poduzete na europskoj i svjetskoj razini kako bi se ograničila uporaba mikroplastike koja se namjerno dodaje proizvodima, kao i upotreba oksoplastike u Uniji te aktivnosti predviđene Strategijom za plastiku koje se odnose na smanjenje mikroplastike koja dolazi iz tekstila, automobilskih guma te istjecanja peleta prije proizvodnje. Unija već djeluje i u tijeku je postupak u skladu s Uredbom o evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), pri čemu je Komisija zatražila od Europske agencije za kemikalije da izradi dosje za ograničavanje na temelju Priloga XV. u pogledu primjene čestica mikroplastike koje se namjerno dodaju potrošačkim proizvodima ili proizvodima za profesionalnu upotrebu.
Amandman 7
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.b (nova)
(5b)  Unija bi trebala imati sveobuhvatan pristup problemu mikroplastike i trebala bi poticati sve proizvođače na strogo ograničavanje mikroplastike u svojim formulacijama, s posebnim naglaskom na proizvođače tekstila i guma jer sintetička odjeća i gume čine 63 % mikroplastike koja neposredno dospijeva u vodni okoliš.
Amandman 8
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.
(6)   Postojeće zakonodavstvo Unije40 i instrumenti politike pružaju neke regulatorne odgovore za rješavanje problema morskog otpada. Plastični otpad posebno podliježe općim mjerama i ciljevima Unije u pogledu gospodarenja otpadom, kao što su ciljevi recikliranja plastičnog ambalažnog otpada41 te nedavno donesen cilj iz strategije za plastiku42: osigurati da do 2030. sva plastična ambalaža bude prikladna za recikliranje. Međutim, učinak tog zakonodavstva na morski otpad nedostatan je te postoje razlike u području primjene i razini ambicioznosti nacionalnih mjera za sprječavanje nastanka i smanjenje količine morskog otpada. Osim toga, neke od tih mjera, posebno tržišna ograničenja za plastične proizvode za jednokratnu upotrebu, mogu stvoriti prepreke trgovini i narušiti tržišno natjecanje u Uniji.
(6)   Pravilno gospodarenje otpadom i dalje je ključno za sprečavanje nastanka (morskog) otpada. Postojeće zakonodavstvo Unije40 i instrumenti politike pružaju neke regulatorne odgovore za rješavanje problema morskog otpada. Plastični otpad posebno podliježe općim mjerama i ciljevima Unije u pogledu gospodarenja otpadom, kao što su ciljevi recikliranja plastičnog ambalažnog otpada41 te nedavno donesen cilj iz strategije za plastiku42: osigurati da do 2030. sva plastična ambalaža bude prikladna za recikliranje. Međutim, učinak tog zakonodavstva na morski otpad nedostatan je te postoje razlike u području primjene i razini ambicioznosti nacionalnih mjera za sprječavanje nastanka i smanjenje količine morskog otpada. Osim toga, neke od tih mjera, posebno tržišna ograničenja za plastične proizvode za jednokratnu upotrebu, mogu stvoriti prepreke trgovini i narušiti tržišno natjecanje u Uniji.
__________________
__________________
40 Direktiva 2008/98/EZ, Direktiva 2000/59/EZ, Direktiva 2000/60/EZ, Direktiva 2008/56/EZ i Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).
40 Direktiva 2008/98/EZ, Direktiva 2000/59/EZ, Direktiva 2000/60/EZ, Direktiva 2008/56/EZ i Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).
41 Direktiva 94/62/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31.12.1994., str. 10.).
41 Direktiva 94/62/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31.12.1994., str. 10.).
42 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” (COM(2018)0028).
42 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu” (COM(2018)0028).
Amandman 9
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.a (nova)
(6a)  Poticanje istraživanja i inovacija u sektoru ambalaže ključan je čimbenik za promicanje održivijeg vrijednosnog lanca. Kako bi se postigao taj cilj nužno je ojačati relevantne mehanizme financiranja u kontekstu europskih programskih alata za istraživanje i razvoj kao što su okvirni programi EU-a za istraživanje i inovacije (tj. Obzor 2020.), s obzirom na nadolazeći strateški program za istraživanje i inovacije u području plastike.
Amandman 10
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.
(7)   Kako bi se djelovanje usmjerilo na područja u kojima je najpotrebnije, ovom bi Direktivom trebalo obuhvatiti samo najčešće pronađene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu, za koje se procjenjuje da čine oko 86 % ukupnog broja plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu pronađenih na plažama Unije.
(7)   Kako bi se djelovanje usmjerilo na područja u kojima je najpotrebnije, ovom bi Direktivom trebalo obuhvatiti samo najčešće pronađene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat. Procjenjuje se da plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu obuhvaćeni mjerama iz ove Direktive čine oko 86 % ukupnog broja plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu pronađenih na plažama Unije.
Amandman 11
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7a)  Ovom se Direktivom ne dovode u pitanje odredbe iz Direktive 94/62/EZ o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu koji se smatraju ambalažom kako je definirana u članku 3. stavku 1. Direktive 94/62/EZ.
Amandman 12
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.b (nova)
(7b)  Komisijino izvješće o preispitivanju trebalo bi pokazati može li se područje primjene proširiti općenito na proizvode za jednokratnu upotrebu.
Amandman 13
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.c (nova)
(7c)  Onečišćenje kopna i kontaminacija tla većim plastičnim predmetima i njihovim fragmentima ili mikroplastikom može imati značajan učinak na lokalnoj ili regionalnoj razini. Na lokalnoj razini to može biti značajno zbog intenzivne uporabe plastike u poljoprivredi. Kako bi se smanjio utjecaj plastičnog otpada na okoliš i zdravlje ljudi i životinja, potrebno je temeljito istražiti onečišćenje plastikom s poljoprivrednih zemljišta.
Amandman 14
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.a (nova)
(8a)  Proizvode od plastike potrebno je proizvoditi uzimajući u obzir njihov cijeli životni vijek. Pri ekološkom dizajnu plastičnih proizvoda uvijek je potrebno uzeti u obzir fazu proizvodnje, mogućnost recikliranja i, ako je moguće, ponovnu upotrebu proizvoda. Proizvođače treba potaknuti, kada je to primjereno, da upotrebljavaju jednostruke ili kompatibilne polimere za izradu svojih proizvoda kako bi se pojednostavilo razvrstavanje i poboljšala mogućnost recikliranja, posebice u slučaju plastične ambalaže.
Amandman 16
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9a)  Što duljim zadržavanjem vrijednosti proizvoda i materijala i stvaranjem manje količine otpada, gospodarstvo Unije može postati konkurentnije i otpornije, uz manji pritisak na dragocjene resurse i okoliš.
Amandman 17
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 10.
(10)   Na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu trebalo bi primijeniti jednu ili više mjera, ovisno o različitim čimbenicima kao što su dostupnost odgovarajućih i održivijih alternativa, izvedivost promjene obrazaca potrošnje te stupanj do kojeg su već obuhvaćeni postojećim zakonodavstvom Unije.
(10)   Na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu trebalo bi primijeniti jednu ili više mjera, ovisno o različitim čimbenicima kao što su dostupnost odgovarajućih i održivijih alternativa, uzimajući u obzir načela životnog ciklusa, izvedivost promjene obrazaca potrošnje te stupanj do kojeg su već obuhvaćeni postojećim zakonodavstvom Unije.
Amandman 18
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 11.
(11)   Za određene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu i dalje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative te se očekuje da će se potrošnja većine takvih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu povećati. Kako bi se taj trend preokrenuo i promicala nastojanja za pronalazak održivijih rješenja, od država članica trebalo bi zahtijevati da poduzmu potrebne mjere kojima bi se postiglo znatno smanjenje potrošnje tih proizvoda, a da se pri tom ne dovedu u pitanje higijena ili zdravstvena ispravnost hrane, dobre higijenske prakse, dobre proizvođačke prakse, obavješćivanje potrošača ili zahtjevi u pogledu sljedivosti koji su utvrđeni u zakonodavstvu Unije o hrani44.
(11)   Za određene plastične proizvode za jednokratnu upotrebu i dalje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative te se očekuje da će se potrošnja većine takvih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu povećati. Kako bi se taj trend preokrenuo i promicala nastojanja za pronalazak sigurnih i održivih rješenja, od država članica trebalo bi zahtijevati da poduzmu potrebne mjere kojima bi se postiglo ambiciozno i trajno smanjenje potrošnje tih proizvoda, kako je to slučaj s plastičnim vrećicama u Direktivi 94/62/EZ, izmijenjenoj Direktivom (EU) 2015/720 Europskog parlamenta i Vijeća43a, a da se pri tom ne dovedu u pitanje higijena ili zdravstvena ispravnost hrane, dobre higijenske prakse, dobre proizvođačke prakse, obavješćivanje potrošača ili zahtjevi u pogledu sljedivosti koji su utvrđeni u zakonodavstvu Unije o hrani44. Te bi se mjere trebale primjenjivati na spremnike za hranu koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije: dotična hrana namijenjena je za neposrednu potrošnju, namijenjena je za potrošnju bez daljnje pripreme i namijenjena je za potrošnju iz spremnika. Države članice za te bi mjere trebale postaviti najviši mogući cilj koji bi trebao biti proporcionalan ozbiljnosti rizika od bacanja otpada u okoliš koji predstavljaju razni proizvodi i upotrebe. Države članice trebale bi donijeti nacionalne ciljeve kako bi kvantificirale učinke mjera poduzetih za postizanje ambicioznog i trajnog smanjenja. Države članice trebale bi poticati korištenje proizvoda koji su prikladni za višekratnu upotrebu i koji su, nakon što postanu otpad, prikladni za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje, a da se pri tom ne dovede u pitanje slobodno kretanje robe na unutarnjem tržištu. Tim bi se mjerama trebao uzeti u obzir učinak proizvoda tijekom cijelog životnog vijeka, uključujući kad su pronađeni u morskom okolišu, te bi se trebala poštovati hijerarhija otpada.
___________________
___________________
43aDirektiva (EU) 2015/720 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o izmjeni Direktive 94/62/EZ u pogledu smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje (SL L 115, 6.5.2015., str. 11.).
44 Uredba (EZ) br. 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.), Uredba (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.), Uredba (EZ) br. 1935/2004 o materijalima koji dolaze u dodir s hranom i drugo relevantno zakonodavstvo o sigurnosti, higijeni i označivanju hrane (SL L 338, 13.11.2004., str. 4.).
44 Uredba (EZ) br. 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.), Uredba (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.), Uredba (EZ) br. 1935/2004 o materijalima koji dolaze u dodir s hranom i drugo relevantno zakonodavstvo o sigurnosti, higijeni i označivanju hrane (SL L 338, 13.11.2004., str. 4.).
Amandman 19
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 11.a (nova)
(11a)  Filtri za duhanske proizvode drugi su najčešći plastični predmeti za jednokratnu upotrebu koji završavaju u okolišu kao otpad. Premda se čini da je tržišni udio celuloznih filtara biljnog podrijetla koji se koriste za duhanske proizvode u porastu, nije jasno koliko su dostupne alternative prihvatljive. Nadalje, ne smije se ignorirati golem utjecaj duhanskih proizvoda s filtrom na okoliš jer se ti filtri mogu raspasti na manje plastične dijelove. Korišteni duhanski filtri također sadrže brojne kemikalije koje su štetne za okoliš, od kojih je za njih barem 50 poznato da su kancerogene za ljude, kao i teške metale koji mogu isteći iz filtra i naštetiti okolnom kopnenom, zračnom i morskom okolišu. Kako bi se odgovorilo na utjecaj koji na okoliš ima otpad nastao nakon potrošnje, potreban je niz mjera za duhanske proizvode s filtrom, od smanjenja filtara za jednokratnu upotrebu koji sadrže plastiku do proširene odgovornosti proizvođača kako bi se zajamčilo odgovorno zbrinjavanje otpada i pokrili troškovi čišćenja otpada u okolišu. Kako bi se odgovorilo na znatne troškove prikupljanja i razvrstavanja koje trenutno snose porezni obveznici, sustavi proširene odgovornosti proizvođača trebali bi pokriti troškove čišćenja otpada u okolišu i troškove za odgovarajuću infrastrukturu za prikupljanje otpada. Kao dio tih mjera države članice mogle bi također napraviti poticaje za lanac prikupljanja opušaka kako bi se počistio celulozni acetat, plastični materijal koji čini do 60 % sastava filtara za cigarete, i potom pretvorio u nove plastične proizvode.
Amandman 20
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.
(12)   Za druge plastične proizvode za jednokratnu upotrebu na raspolaganju su odgovarajuće cjenovno pristupačne i održivije alternative. Kako bi se ograničio štetan utjecaj takvih proizvoda na okoliš, od država članica trebalo bi zahtijevati da zabrane njihovo stavljanje na tržište Unije. Time bi se promicala upotreba održivijih alternativa koje su na raspolaganju i primjena inovativnih rješenja u pogledu održivijih poslovnih modela, alternativa koje podrazumijevaju ponovnu upotrebu te zamjena materijala.
(12)   Za druge plastične proizvode za jednokratnu upotrebu na raspolaganju su odgovarajuće cjenovno pristupačne i održivije alternative. Kako bi se ograničio štetan utjecaj takvih proizvoda na okoliš, od država članica trebalo bi zahtijevati da zabrane njihovo stavljanje na tržište Unije. Time bi se promicala upotreba raspoloživih održivijih alternativa koje su sukladne postojećim standardima i pravu Unije te primjena inovativnih rješenja u pogledu održivijih poslovnih modela, alternativa koje podrazumijevaju ponovnu upotrebu te zamjena materijala, u skladu s hijerarhijom otpada definiranom u članku 4. Direktive 2008/98/EZ. Ograničenja u pogledu stavljanja na tržište uvedena ovom Direktivom također bi trebala obuhvaćati proizvode koji se sastoje od oksorazgradive plastike jer se ta vrsta plastike ne razgrađuje biološki na odgovarajući način i doprinosi onečišćenju okoliša mikroplastikom, ne može se kompostirati, negativno utječe na reciklažu konvencionalne plastike i ne donosi dokazivu korist za okoliš. S obzirom na visoku prisutnost otpadnog polistirena u morskom okolišu i dostupnost alternativa, trebalo bi ograničiti i spremnike za hranu i piće za jednokratnu upotrebu napravljene od ekspandiranog polistirena.
Amandman 21
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.a (nova)
(12a)  Za plastične tanjure i plastični pribor za jelo, čak i kad su dostupne odgovarajuće i održivije alternative, ako je to valjano opravdano i kako bi se izbjegla bilo kakva opasnost u pogledu kontinuiteta pružanja određenih socijalnih usluga, poput ugostiteljskih usluga u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, prikladno je utvrditi ograničeno produženje roka za provedbu zabrane njihova stavljanja na tržište Unije.
Amandman 23
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.c (nova)
(12c)  Mjere iz ove Direktive kojima se promiče upotreba alternativa koje nisu plastične ni u kojem slučaju ne bi trebale uzrokovati veće nepovoljne učinke na okoliš i klimu, npr. dodatne emisije CO2 ili iskorištavanje vrijednih resursa. Iako su mnoge neplastične alternative izrađene od prirodnih resursa i očekuje se da im je podrijetlo iz biogospodarstva, osobito je važno osigurati održivost tih materijala. Kad je riječ o hijerarhiji otpada, u mjerama iz ove Direktive i njihovoj provedbi prednost bi trebalo dati sprečavanju ili prelasku na proizvode koji se mogu ponovno upotrijebiti, a ne drugim alternativama za jednokratnu upotrebu, čak i kada su one izrađene od materijala koji nisu plastični.
Amandman 24
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.
(13)   Čepovi i poklopci, koji su većinom napravljeni od plastike i upotrebljavaju se za spremnike za napitke, jedni su od plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu koji se najčešće mogu pronaći u otpadu na plažama Unije. Stoga bi se spremnici za napitke koji su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu smjeli stavljati na tržište jedino ako ispunjuju posebne zahtjeve u pogledu dizajna proizvoda kojima se znatno smanjuje bacanje njihovih čepova i poklopaca u okoliš. Osim navedenog zahtjeva, spremnici za napitke koji su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu i služe kao ambalaža moraju ispunjavati i temeljne zahtjeve u pogledu sastava te mogućnosti ponovne upotrebe, oporabe i recikliranja ambalaže koji su navedeni u Prilogu II. Direktivi 94/62/EZ. Kako bi se olakšalo poštovanje zahtjeva za dizajn proizvoda i osiguralo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta, nužno je izraditi usklađenu normu donesenu u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća45 te bi usklađenost s tom normom trebala dopustiti pretpostavku o usklađenosti s tim zahtjevima. Trebalo bi ostaviti dovoljno vremena da se izradi usklađena norma i omogući proizvođačima da prilagode proizvodne lance kako bi proveli zahtjeve za dizajn proizvoda.
(13)   Čepovi i poklopci napravljeni od plastike koji se upotrebljavaju za spremnike za napitke, jedni su od plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu koji se najčešće mogu pronaći u otpadu na plažama Unije. Stoga bi se spremnici za napitke koji su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu smjeli stavljati na tržište jedino ako ispunjuju posebne zahtjeve u pogledu dizajna proizvoda kojima se znatno smanjuje bacanje njihovih čepova i poklopaca u okoliš i povećavaju količine reciklirane plastike. Osim navedenog zahtjeva, spremnici za napitke koji su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu i služe kao ambalaža moraju ispunjavati i temeljne zahtjeve u pogledu sastava te mogućnosti ponovne upotrebe, oporabe i recikliranja ambalaže koji su navedeni u Prilogu II. Direktivi 94/62/EZ. Kako bi se olakšalo poštovanje zahtjeva za dizajn proizvoda i osiguralo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta, nužno je izraditi usklađenu normu donesenu u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća45 te bi usklađenost s tom normom trebala dopustiti pretpostavku o usklađenosti s tim zahtjevima. Trebalo bi ostaviti dovoljno vremena da se izradi usklađena norma i omogući proizvođačima da prilagode proizvodne lance kako bi proveli zahtjeve za dizajn proizvoda. Kako bi se osigurala kružna upotreba plastike, potrebno je očuvati tržišnu primjenu recikliranih materijala. Iz tog je razloga primjereno uvesti obvezu nužnog minimalnog sadržaja reciklirane plastike u određenim proizvodima.
___________________
___________________
45 Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).
45 Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).
Amandman 25
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.a (nova)
(13a)  U kontekstu preispitivanja koje treba poduzeti u skladu s člankom 9. stavkom 5. Direktive 94/62/EZ, Komisija treba uzeti u obzir relativna svojstva različitih ambalažnih materijala, uključujući kompozitne materijale, na osnovi procjena životnog ciklusa, pri čemu bi se osobito trebalo posvetiti pitanjima sprečavanja nastanka otpada i dizajna za kružnost.
Amandman 26
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.b (nova)
(13b)  Zbog zdravlja žena trebalo bi spriječiti prisutnost opasnih kemijskih tvari u higijenskim ulošcima, tamponima i aplikatorima za tampone. Istodobno je ključno da postoje dostupna višekratna i jeftinija rješenja kako bi se ženama osigurao potpuni pristup društvenom životu.
Amandman 27
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 14.
(14)   Određeni plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu završe u okolišu zbog neprimjerenog odlaganja putem kanalizacije ili zbog drugog neprimjerenog ispuštanja u okoliš. Stoga bi plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu koji se često odlažu putem kanalizacije ili na neki drugi neprimjeren način trebali podlijegati zahtjevima u pogledu označivanja. Oznaka bi trebala sadržavati informacije za potrošače o primjerenim načinima odlaganja otpada i/ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati i/ili negativnim utjecajima na okoliš koji nastaju zbog neprimjerenog odlaganja otpada. Komisija bi trebala imati ovlasti za utvrđivanje usklađenog formata označivanja te bi pri tom trebala, prema potrebi, ispitati kakva je percepcija predloženog označivanja kod reprezentativnih skupina potrošača kako bi se osigurale njegova djelotvornost i jasnoća.
(14)   Određeni plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu završe u okolišu zbog neprimjerenog odlaganja putem kanalizacije ili zbog drugog neprimjerenog ispuštanja u okoliš. Zbrinjavanje putem kanalizacije može dodatno stvoriti znatnu ekonomsku štetu kanalizacijskim mrežama začepljenjem crpki i blokiranjem cijevi. Za te proizvode često nedostaju informacije o bitnim karakteristikama tih proizvoda i odgovarajućem načinu zbrinjavanja otpada. Stoga bi plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu koji se često odlažu putem kanalizacije ili na neki drugi neprimjeren način trebali podlijegati zahtjevima u pogledu označivanja i mjerama za podizanje osviještenosti. Oznaka bi trebala sadržavati informacije za potrošače o primjerenim načinima odlaganja otpada i/ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati, o negativnim utjecajima na okoliš koji nastaju zbog neprimjerenog odlaganja otpada, o prisutnosti plastike u proizvodu te o mogućnosti recikliranja proizvoda. Komisija bi trebala imati ovlasti za utvrđivanje usklađenog formata označivanja te bi pri tom trebala, prema potrebi, ispitati kakva je percepcija predloženog označivanja kod reprezentativnih skupina potrošača kako bi se osiguralo da je djelotvorno, da je jasno i da nije obmanjujuće, te bi se također trebalo uzimati u obzir postojeće dobrovoljne sporazume.
Amandman 28
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 15.
(15)   Kad je riječ o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu za koje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative, države članice trebale bi, u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, uvesti i sustave proširene odgovornosti proizvođača za pokriće troškova gospodarenja otpadom i čišćenja otpada te troškova mjera za povećanje svijesti radi sprečavanja nastanka i smanjenja količine takvog otpada.
(15)   Kad je riječ o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu za koje nisu na raspolaganju odgovarajuće i održivije alternative, države članice trebale bi, u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, uvesti i sustave proširene odgovornosti proizvođača za pokriće nužnih troškova gospodarenja otpadom i čišćenja otpada te troškova mjera za povećanje svijesti radi sprečavanja nastanka i smanjenja količine takvog otpada te za hvatanje u koštac s neprimjerenim ponašanjem potrošača. Ti troškovi ne bi trebali prelaziti troškove koji su nužni za pružanje tih usluga na isplativ način, a trebali bi ih utvrditi dotični akteri na transparentan način. Troškovi čišćenja otpada u okolišu trebali bi biti proporcionalni i temeljiti se na jasnim ciljevima utvrđenima u skladu s člankom 8.a stavkom 1. Direktive 2008/98/EZ. Tim bi ciljevima trebalo definirati područje primjene i opseg aktivnosti čišćenja obuhvaćenih sustavom proširene odgovornosti proizvođača u skladu s relevantnim obvezama u pogledu sprečavanja nastanka otpada i morskog otpada u okviru prava Unije. Takve bi aktivnosti trebale, na primjer, uključivati sprečavanje bacanja otpada u okoliš i njegovo prikupljanje na ulicama, tržnicama i drugim javnim prostorima te tijekom javnih događanja, ali ne bi trebale uključivati djelovanja, uključujući čišćenje mora i oceana, za koja javna tijela nisu nadležna.
Amandman 29
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 15.a (nova)
(15a)  Gospodarski poticaji mogu utjecati na izbor potrošača, potaknuti ih ili odviknuti od određenih navika pa se stoga mogu koristiti kao djelotvorni alat za smanjenje utjecaja određenih vrsta plastike na okoliš.
Amandman 30
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.
(16)   Plastika koja potječe od ostavljenog, izgubljenog i odbačenog ribolovnog alata koji sadržava plastiku čini velik udio u morskom otpadu, što upućuje na to da postojeći pravni zahtjevi46 ne pružaju dovoljno poticaja za vraćanje takvog ribolovnog alata na obalu radi prikupljanja i obrade. Sustavom neizravnih naknada koji je predviđen pravom Unije o lučkim uređajima za prihvat isporuke otpada s brodova uklanja se poticaj za ispuštanje otpada s brodova u more te se osigurava pravo na isporuku otpada. Sustav bi međutim trebalo dopuniti dodatnim financijskim poticajima za ribare za vraćanje otpadnog ribolovnog alata na kopno kako bi izbjegli moguće povećanje neizravne naknade za otpad koju treba platiti. S obzirom na to da plastične komponente ribolovnog alata imaju visok potencijal za recikliranje, države članice trebale bi, u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, uvesti proširenu odgovornost proizvođača za ribolovni alat koji sadržava plastiku kako bi se olakšalo odvojeno prikupljanje otpadnog ribolovnog alata i financiralo dobro upravljanje takvim otpadnim ribolovnim alatom, a posebice njegovo recikliranje.
(16)   Plastika koja potječe od ostavljenog, izgubljenog i odbačenog ribolovnog alata koji sadržava plastiku čini velik udio u morskom otpadu, što upućuje na to da postojeći pravni zahtjevi46 ne pružaju dovoljno poticaja za vraćanje takvog ribolovnog alata na obalu radi prikupljanja i obrade. U skladu s Uredbom (EZ) br. 1224/2009, ako se izgubljeni ribolovni alat ne može pronaći i izvući, zapovjednik ribarskog plovila mora obavijestiti nadležno tijelo države članice zastave. Kako bi se osiguralo usklađeno praćenje, države članice trebale bi prikupljati i bilježiti podatke o izgubljenom ribolovnom alatu i dostavljati ih Komisiji na godišnjoj osnovi. Sustavom neizravnih naknada koji je predviđen pravom Unije o lučkim uređajima za prihvat isporuke otpada s brodova uklanja se poticaj za ispuštanje otpada s brodova u more te se osigurava pravo na isporuku otpada. Sustav bi međutim trebalo dopuniti dodatnim financijskim poticajima za ribare za vraćanje otpadnog ribolovnog alata na kopno kako bi izbjegli moguće povećanje neizravne naknade za otpad koju treba platiti. S obzirom na to da plastične komponente ribolovnog alata imaju visok potencijal za recikliranje, države članice trebale bi, u skladu s načelom „onečišćivač plaća”, uvesti proširenu odgovornost proizvođača za ribolovni alat koji sadržava plastiku kako bi se olakšalo odvojeno prikupljanje otpadnog ribolovnog alata i financiralo dobro upravljanje takvim otpadnim ribolovnim alatom, a posebice njegovo recikliranje. Države članice trebale bi poduzeti potrebne mjere kako bi financijski doprinosi koje uplaćuju proizvođači ribolovnog alata koji sadrži plastiku radi ispunjavanja obveza koje proizlaze iz odgovornosti proizvođača bili prilagođeni, posebno uzimajući u obzir trajnost, mogućnost popravka, ponovne uporabe i recikliranja tog ribolovnog alata.
___________________
___________________
46 Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009, Direktiva 2000/59/EZ i Direktiva 2008/98/EZ.
46 Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009, Direktiva 2000/59/EZ i Direktiva 2008/98/EZ.
Amandman 31
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.a (nova)
(16a)  U okviru proširene odgovornosti proizvođača za ribolovni alat koji sadrži plastiku države članice trebale bi pratiti, ocjenjivati, prikupljati i reciklirati ribolovni alat kako bi ispunile kvantitativne ciljeve za prikupljanje i recikliranje ribolovnog alata koji sadrži plastiku navedene u ovoj Direktivi.
Amandman 32
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 17.a (nova)
(17a)  Problem poljoprivrednog plastičnog otpada trebao bi se riješiti u strateškim planovima u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), a Komisija bi trebala u srednjem roku do 2023. po potrebi uvesti normu za dobro poljoprivredno i okolišno stanje tla u kontekstu plastičnog otpada kao novi element poboljšane uvjetovanosti. Taj novi zahtjev višestruke sukladnosti obvezao bi poljoprivrednike na angažiranje ovlaštenog subjekta za gospodarenje otpadom radi organiziranja prikupljanja i recikliranja plastike te na čuvanje dokaza o ispravnom postupanju s plastičnim otpadom.
Amandman 33
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 18.
(18)   Kako bi se spriječilo bacanje otpada u okoliš i drugi neprimjereni oblici odlaganja otpada koji dovode do nastajanja morskog otpada koji sadržava plastiku, potrošače je potrebno pravilno informirati o najprimjerenijim načinima odlaganja otpada koji su na raspolaganju i/ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati, o najboljim praksama u pogledu odlaganja otpada i utjecajima na okoliš koji nastaju zbog loših praksi odlaganja otpada te o plastičnom sadržaju u određenim plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu i u ribolovnom alatu. Stoga bi se od država članica trebalo zahtijevati poduzimanje mjera za jačanje svijesti kojima se osigurava da se takve informacije pruže potrošačima. Te informacije ne bi smjele sadržavati promotivne poruke koje potiču na upotrebu plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu. Države članice trebale bi biti u mogućnosti odabrati mjere koje su najprimjerenije s obzirom na obilježja proizvoda ili njegovu namjenu. Proizvođači plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ribolovnog alata koji sadržava plastiku trebali bi pokriti troškove mjera za jačanje svijesti u okviru svoje obveze proširene odgovornosti proizvođača.
(18)   Kako bi se spriječilo bacanje otpada u okoliš i drugi neprimjereni oblici odlaganja otpada koji dovode do nastajanja morskog otpada koji sadržava plastiku, potrošače je potrebno pravilno informirati o najprimjerenijim načinima odlaganja otpada koji su na raspolaganju i/ili načinima odlaganja otpada koje treba izbjegavati, o najboljim praksama u pogledu odlaganja otpada i utjecajima na okoliš koji nastaju zbog loših praksi odlaganja otpada te o plastičnom sadržaju u određenim plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu i u ribolovnom alatu kako bi se potaknulo odgovorno ponašanje potrošača u pogledu ispravnog odlaganja otpada. Stoga bi se od država članica trebalo zahtijevati poduzimanje mjera za jačanje svijesti kojima se osigurava da se takve informacije pruže potrošačima. Te bi informacije trebale obuhvatiti i učinak neprimjerenog odlaganja otpada na kanalizacijsku mrežu. Te informacije ne bi smjele sadržavati promotivne poruke koje potiču na upotrebu plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu. Države članice trebale bi biti u mogućnosti odabrati mjere koje su najprimjerenije s obzirom na obilježja proizvoda ili njegovu namjenu. Nadležna tijela, proizvođači i potrošači podjednako bi trebali sudjelovati u borbi protiv bacanja otpada u okoliš. Proizvođači plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ribolovnog alata koji sadržava plastiku trebali bi pokriti troškove mjera za jačanje svijesti u okviru svoje obveze proširene odgovornosti proizvođača. Proizvođače bi trebalo poticati na to da iskoriste svoju marketinšku moć kako bi promicali i poticali održivu i kružnu potrošnju i upotrebu proizvoda.
Amandman 34
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 18.a (nova)
(18a)  U skladu s pravom Unije, Komisija treba pružiti pomoć državama članicama u izradi strategija i planova za smanjenje odbacivanja ribolovnog alata u more, uključujući s pomoću bespovratnih sredstava Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Napori mogu podrazumijevati kampanje i programe za jačanje svijesti o utjecaju takvog otpada na morske ekosustave, istraživanje izvedivosti biorazgradivog ribolovnog alata i onog koji se može kompostirati, projekte za obrazovanje ribara i posebne javne programe za uklanjanje plastičnih i drugih predmeta iz morskog okoliša.
Amandman 35
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 20.
(20)   Boce za napitke koje su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu jedan su od predmeta koji se najčešće mogu pronaći u morskom otpadu na plažama Unije. Razlog tomu su nedjelotvorni sustavi odvojenog prikupljanja i slabo sudjelovanje potrošača u tim sustavima. Potrebno je promicati učinkovitije sustave odvojenog prikupljanja te bi stoga trebalo utvrditi minimalni cilj odvojenog prikupljanja za boce za napitke koje su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu. Države članice trebale bi biti u stanju postići taj minimalni cilj utvrđivanjem ciljeva odvojenog prikupljanja za boce za napitke koji su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu u okviru sustava proširene odgovornosti proizvođača ili uspostavljanjem sustava povratnih naknada ili nekom drugom mjerom koju smatraju primjerenom. To će imati izravan pozitivan utjecaj na stopu prikupljanja, kvalitetu prikupljenog materijala i kvalitetu reciklata, stvarajući time prilike za poduzeća koja se bave recikliranjem i tržište reciklata.
(20)   Boce za napitke (s čepovima i poklopcima) koje su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu jedan su od predmeta koji se najčešće mogu pronaći u morskom otpadu na plažama Unije. Razlog tomu su nedjelotvorni sustavi odvojenog prikupljanja i slabo sudjelovanje potrošača u tim sustavima. Potrebno je promicati učinkovitije sustave odvojenog prikupljanja i povećati proizvodnju na bazi recikliranog sadržaja te bi stoga trebalo utvrditi minimalni cilj odvojenog prikupljanja za boce za napitke koje su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu. Države članice trebale bi biti u stanju postići taj minimalni cilj utvrđivanjem ciljeva odvojenog prikupljanja za boce za napitke koji su plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu u okviru sustava proširene odgovornosti proizvođača ili uspostavljanjem sustava povratnih naknada ili nekom drugom mjerom koju smatraju primjerenom. Taj minimalni cilj prikupljanja trebao bi biti popraćen zahtjevom za određeni reciklirani sadržaj plastičnih boca kako bi se zajamčilo da se ta veća količina prikupljene plastike ponovno upotrijebi ili reciklira i time ponovno uvede u kružno gospodarstvo. Te će mjere imati izravan pozitivan utjecaj na stopu prikupljanja i recikliranja, kvalitetu prikupljenog materijala i kvalitetu reciklata, stvarajući time nove prilike za poduzeća koja se bave recikliranjem i tržište reciklata. Pri provedbi mjera za postizanje minimalnih ciljeva odvojenog prikupljanja države članice trebale bi zajamčiti da se zadrži dobro funkcioniranje postojećih sustava proširene odgovornosti proizvođača. Komisija bi trebala utvrditi smjernice za funkcioniranje sustava povratnih naknada za one države članice koje odluče uspostaviti takve sustave.
Amandman 36
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 20.a (nova)
(20a)  U Direktivi 2008/98/EZ „odvojeno skupljanje” znači skupljanje prilikom kojega se tijekovi otpada drže odvojeno prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada. U Direktivi (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća1a kojom se izmjenjuje Direktiva 2008/98/EZ navodi se da bi se odvojeno skupljanje moglo ostvariti skupljanjem od vrata do vrata, sustavima za skupljanje i zaprimanje i drugim programima skupljanja. Člankom 10. stavkom 3. točkom (a) Direktive 2008/98/EZ dopušta se izuzeće prema kojem bi trebalo biti moguće zajednički skupljati određene vrste otpada pod uvjetom da to ne sprečava visokokvalitetno recikliranje ili drugu vrstu oporabe otpada, u skladu s hijerarhijom otpada, te da je rezultat tih postupaka usporedive kvalitete s onim koji se postiže odvojenim skupljanjem. Izuzeće bi trebalo biti dostupno i pri provedbi ove Direktive.
_____________
1a Direktiva (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu (SL L 150, 14.6.2018., str. 109.).
Amandman 37
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 22.
(22)   U skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.48, Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Direktive. Ta bi se evaluacija trebala temeljiti na iskustvu stečenom i podacima prikupljenima tijekom provedbe ove Direktive te podacima prikupljenima na temelju Direktive 2008/56/EZ ili Direktive 2008/98/EZ. Evaluacija bi trebala pružiti osnovu za procjenu mogućih daljnjih mjera i procjenu o tome treba li, na temelju rezultata praćenja morskog otpada u Uniji, preispitati Prilog u kojemu je naveden popis plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu. Pri evaluaciji bi isto tako trebalo razmotriti je li znanstveni i tehnički napredak koji je u međuvremenu ostvaren, uključujući razvoj biorazgradivih materijala i izradu kriterija ili norme za biorazgradivost plastike u morskom okolišu, kako je predviđeno europskom strategijom o plastici, takav da omogućuje utvrđivanje norme za biorazgradivost određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu u morskom okolišu. Ta bi norma uključivala normu za ispitivanje činjenice bi li se zbog fizičkog i biološkog raspadanja u morskom okolišu plastika u potpunosti razgradila u ugljikov dioksid (CO2), biomasu i vodu u dovoljno kratkom vremenu da ne bude štetna za morske organizme i da ne dođe do njezina nagomilavanja u okolišu. Ako to bude slučaj, plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu koji ispunjuju tu normu mogli bi biti izuzeti iz zabrane stavljanja na tržište. Iako je europskom strategijom za plastiku već predviđeno djelovanje u tom području, njome se isto tako priznaje da postoje problemi u pogledu određivanja regulatornog okvira za plastiku s biorazgradivim svojstvima zbog različitih uvjeta u morima.
(22)   U skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.48, Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove Direktive. Ta bi se evaluacija trebala temeljiti na iskustvu stečenom i podacima prikupljenima tijekom provedbe ove Direktive te podacima prikupljenima na temelju Direktive 2008/56/EZ ili Direktive 2008/98/EZ. Evaluacija bi trebala pružiti osnovu za procjenu mogućih daljnjih mjera, uključujući uspostavljanje ciljeva smanjenja na razini Unije za 2030. i nakon toga, i procjenu o tome treba li, na temelju rezultata praćenja morskog otpada u Uniji, preispitati Prilog u kojemu je naveden popis plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu.
___________________
___________________
48.  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
48.  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
Amandman 38
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 23.
(23)   Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenje odredaba ove Direktive i osigurati njihovu provedbu. Te bi sankcije trebale biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće.
(23)   Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenje odredaba ove Direktive i osigurati njihovu provedbu. Te bi sankcije trebale biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće. Potrošače bi po potrebi također trebalo poticati ili kažnjavati zbog njihova ponašanja.
Amandman 39
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 25.
(25)   S obzirom na to da ciljeve ove Direktive, to jest sprečavanje i smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i ribolovnog alata koji sadržava plastiku na okoliš, promicanje prelaska na kružno gospodarstvo, uključujući poticanje inovativnih poslovnih modela, proizvoda i materijala, čime se pridonosi i učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta, ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti države članice, nego se zbog svojeg opsega i učinaka djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarenje tih ciljeva,
(25)   S obzirom na to da ciljeve ove Direktive, to jest sprečavanje i smanjenje utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu te ribolovnog alata i alata za akvakulturu koji sadržavaju plastiku, promicanje prelaska na kružno gospodarstvo, uključujući poticanje inovativnih poslovnih modela, proizvoda i materijala, čime se pridonosi i učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta, ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti države članice, nego se zbog svojeg opsega i učinaka djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarenje tih ciljeva,
Amandman 40
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 25.a (nova)
(25a)  Budući da plastični morski otpad nije ograničen na morski okoliš oko Unije i budući da se velika količina plastičnog morskog otpada može pronaći ne samo u Uniji nego i u drugim dijelovima svijeta, države članice trebale bi osigurati da izvoz otpadnih materijala u treće zemlje ne pridonosi plastičnom morskom otpadu u drugim dijelovima svijeta.
Amandman 41
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 25.b (nova)
(25b)  Države članice mogle bi imati važnu ulogu u suzbijanju morskog otpada dijeljenjem svog znanja i stručnosti u održivom gospodarenju materijalima s trećim zemljama.
Amandman 42
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 25.c (nova)
(25c)  Javna tijela, uključujući institucije Unije, trebala bi biti primjer drugima.
Amandman 43
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1.
Cilj je ove Direktive spriječiti i smanjiti utjecaj određenih plastičnih proizvoda na okoliš, posebno vodni okoliš, i na zdravlje ljudi te promicati prelazak na kružno gospodarstvo s inovativnim poslovnim modelima, proizvodima i materijalima te time pridonijeti i učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.
Cilj je ove Direktive spriječiti i smanjiti utjecaj određenih plastičnih proizvoda na okoliš, posebno vodne organizme i vodni okoliš, i na zdravlje ljudi te promicati prelazak na kružno gospodarstvo s inovativnim i održivim poslovnim modelima, proizvodima i materijalima te time pridonijeti i učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.
Amandman 44
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1.
Ova se Direktiva primjenjuje na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu koji su navedeni u Prilogu te na ribolovni alat koji sadržava plastiku.
Ova se Direktiva primjenjuje na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu koji su navedeni u Prilogu te na ribolovni alat i alat koji se upotrebljava u akvakulturi koji sadržava plastiku.
Amandman 45
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1. – točka 1.
(1)   „plastika” znači materijal koji se sastoji od polimera u smislu članka 3. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, kojemu se mogu dodati aditivi ili druge tvari i koji može funkcionirati kao glavna strukturna komponenta konačnih proizvoda, osim prirodnih polimera koji nisu kemijski modificirani;
(1)   „plastika” znači materijal koji se sastoji od polimera u smislu članka 3. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, kojemu se mogu dodati aditivi ili druge tvari i koji funkcionira ili može funkcionirati kao glavna strukturna komponenta konačnih proizvoda, osim prirodnih polimera koji nisu kemijski modificirani;
Amandman 47
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1. – točka 2.a (nova)
(2a)  „vrlo lagane plastične vrećice za nošenje” znači lagane plastične vrećice za nošenje kako su definirane u članku 3. stavku 1. točki (c) Direktive 94/62/EZ s debljinom stjenke manjom od 15 mikrona;
Amandman 48
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1. – točka 3.
(3)   „ribolovni alat” znači svaki predmet ili komad opreme koji se upotrebljava u ribolovu i akvakulturi za traženje ili hvatanje morskih bioloških resursa ili koji pluta na površini mora i upotrebljava se za privlačenje i hvatanje takvih morskih bioloških resursa;
(3)   „ribolovni alat” znači svaki predmet ili komad opreme koji se upotrebljava u ribolovu i akvakulturi za traženje, hvatanje ili zadržavanje radi uzgoja morskih bioloških resursa ili koji pluta na površini mora i upotrebljava se za privlačenje, hvatanje ili zadržavanje takvih morskih bioloških resursa;
Amandman 49
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1. – točka 4.
(4)   „otpadni ribolovni alat” znači svaki ribolovni alat koji je obuhvaćen definicijom otpada iz Direktive 2008/98/EZ, uključujući sve zasebne komponente, tvari i materijale koji su bili dio takvog ribolovnog alata u trenutku njegova odbacivanja ili su bili pričvršćeni na njega;
(4)   „otpadni ribolovni alat” znači svaki ribolovni alat koji je obuhvaćen definicijom otpada iz Direktive 2008/98/EZ, uključujući sve zasebne komponente, tvari i materijale koji su bili dio takvog ribolovnog alata kada je odbačen ili izgubljen;
Amandman 50
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1. – točka 10.
(10)   „proizvođač” znači svaka fizička i pravna osoba koja, bez obzira na korištenu prodajnu tehniku, uključujući ugovore na daljinu u smislu Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011.50, stavlja na tržište plastične proizvode za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat koji sadržava plastiku, osim osoba koje se bave ribolovnim aktivnostima kako su definirane u članku 4. stavku 28. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća51;
(10)   „proizvođač” znači svaka fizička i pravna osoba koja profesionalno razvija, proizvodi, obrađuje, prodaje ili uvozi, bez obzira na korištenu prodajnu tehniku, uključujući ugovore na daljinu u smislu Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011.50, i pri tome stavlja na tržište plastične proizvode za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat koji sadržava plastiku, osim osoba koje se bave ribolovnim aktivnostima ili akvakulturom kako su definirane u članku 4. stavcima 25. i 28. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća51;
___________________
___________________
50 Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 304, 22.11.2011., str. 64.)
50 Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 304, 22.11.2011., str. 64.)
51 Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).
51 Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).
Amandman 51
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1. – točka 11.a (nova)
(11a)  „odvojeno prikupljanje” znači odvojeno prikupljanje kako je definirano u članku 3. stavku 11.Direktive 2008/98/EZ;
Amandman 52
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1. – točka 13.a (nova)
(13a)  „biorazgradiva plastika” znači plastika koja može podlijegati fizičkom, biološkom raspadanju, tako da se na kraju razgradi u ugljikov dioksid (CO2), biomasu i vodu i koja se u skladu s europskim normama za ambalažu može oporabiti kompostiranjem i anaerobnom razgradnjom;
Amandman 53
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1. – točka 14.a (nova)
(14a)  „duhanski proizvod” znači duhanski proizvod kako je definiran u članku 2. točki 4. Direktive 2014/40/EU.
Amandmani 118, 54 i 119
Prijedlog direktive
Članak 4.
Članak 4.
Članak 4.
Smanjenje potrošnje
Smanjenje potrošnje
1.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi do… [šest godina nakon krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive] na svojem državnom području postigle znatno smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu koji su navedeni u dijelu A Priloga.
1.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi do 2025. na svojem državnom području postigle ambiciozno i trajno smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu koji su navedeni u dijelu A Priloga od barem 25 %.
Te mjere mogu uključivati nacionalne ciljne vrijednosti za smanjenje potrošnje, mjere kojima se osigurava da se na mjestu prodaje krajnjem potrošaču stave na raspolaganje alternative tim proizvodima koje se mogu ponovno upotrijebiti, ekonomske instrumente kao što su osiguravanje da se plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu ne daju besplatno krajnjem potrošaču na mjestu prodaje. Te se mjere mogu razlikovati ovisno o utjecaju koji proizvodi iz prvog podstavka imaju na okoliš.
Te mjere mogu uključivati mjere kojima se osigurava da se na mjestu prodaje krajnjem potrošaču stave na raspolaganje alternative tim proizvodima koje se mogu ponovno upotrijebiti, ekonomske instrumente kao što je osiguravanje da se plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu ne daju besplatno krajnjem potrošaču na mjestu prodaje. Te se mjere mogu razlikovati ovisno o utjecaju koji proizvodi iz prvog podstavka imaju na okoliš tijekom životnog ciklusa, uključujući kad su bačeni u okoliš kao otpad.
Države članice sastavljaju nacionalne planove u kojima se opisuju mjere donesene u skladu s ovim stavkom. Države članice obavješćuju Komisiju o planovima i ažuriraju ih po potrebi. Komisija može izdati preporuke o tim planovima.
Države članice utvrđuju nacionalne kvantitativne ciljeve smanjenja za postizanje cilja navedenog u prvom podstavku ovog stavka. Ti se ciljevi donose do ... [krajnji rok za prenošenje ove Direktive].
Mjere donesene u skladu s ovim stavkom proporcionalne su i nediskriminirajuće. Države članice obavješćuju Komisiju o tim mjerama u skladu s Direktivom (EU) 2015/15351a ako se to zahtijeva tom Direktivom.
2.   Komisija može donijeti provedbeni akt kojim se utvrđuje metodologija za izračun i provjeru znatnog smanjenja potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu iz stavka 1. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.
2.   Komisija do ... [12 mjeseci prije krajnjeg datuma za prenošenje ove Direktive] donosi provedbeni akt kojim se utvrđuje metodologija za izračun i provjeru ambicioznog i trajnog smanjenja potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu iz stavka 1. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.
2a.  Države članice poduzimaju potrebne mjere za postizanje trajnog smanjenja učinka otpadnih duhanskih proizvoda na okoliš, a osobito filtara za duhanske proizvode koji sadrže plastiku, smanjenjem otpada nakon potrošnje filtara za duhanske proizvode koji sadrže plastiku na sljedeći način: 50 % do 2025. i 80 % do 2030. u usporedbi s ponderiranim prosjekom plastičnih filtara za duhanske proizvode stavljenih na tržište između 2014. i 2016. godine.
_________________
1a Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) (SL L 241, 17.9.2015., str. 1.).
Amandman 55
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 1.
1.   Države članice osiguravaju da se plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu C Priloga koji imaju čepove i poklopce koji su znatnim dijelom napravljeni od plastike mogu staviti na tržište samo ako čepovi i poklopci ostaju pričvršćeni na spremnik tijekom predviđene faze upotrebe proizvoda.
1.   Države članice osiguravaju da se plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu C Priloga koji imaju čepove i poklopce koji su napravljeni od plastike mogu staviti na tržište samo ako čepovi i poklopci ostaju pričvršćeni na spremnik tijekom predviđene faze upotrebe proizvoda.
Amandman 56
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 1.a (novi)
1a.  Države članice jamče da do 2025. boce za napitke iz dijela C Priloga mogu biti stavljene na tržište samo ako se mogu reciklirati i ako sadrže barem 35 % recikliranog sadržaja.
Komisija do 1. siječnja 2022. donosi provedbene akte kojima se utvrđuje metodologija za izračun recikliranog sadržaja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.
Amandman 57
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 2.
2.   Za potrebe ovog članka ne smatra se da su metalni čepovi ili poklopci s plastičnim brtvama znatnim dijelom napravljeni od plastike.
2.   Za potrebe ovog članka ne smatra se da su metalni čepovi ili poklopci s plastičnim brtvama napravljeni od plastike. Spremnici za napitke s čepovima ili poklopcima od plastike nisu obuhvaćeni ovim člankom.
Amandman 58
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 3.
3.   Komisija zahtijeva od europskih organizacija za normizaciju da razviju usklađene norme u pogledu zahtjeva iz stavka 1.
3.   Komisija zahtijeva od europskih organizacija za normizaciju da do ... [3 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive] razviju usklađene norme u pogledu zahtjeva iz stavka 1. Tim se normama osobito odgovara na potrebu da se zajamči potrebna čvrstoća, pouzdanost i sigurnost zatvarača spremnika za napitke, uključujući one za gazirana pića.
Amandmani 59 i 140
Prijedlog direktive
Članak 7.
Članak 7.
Članak 7.
Zahtjevi za označivanje
Zahtjevi za označivanje
1.   Države članice osiguravaju da svaki plastični proizvod za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu D Priloga koji se stavlja na tržište bude označen vidljivom, čitljivom i neizbrisivom oznakom kojom se potrošače obavješćuje o jednom ili više sljedećih elemenata:
1.   Države članice osiguravaju da svaka prodajna ambalaža plastičnog proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu D Priloga koji se stavlja na tržište bude označena vidljivom, čitljivom i neizbrisivom oznakom, i na ambalaži koja sadrži više jedinica i na svakoj zasebnoj jedinici ako je proizvod pakiran pojedinačno, kojom se potrošače obavješćuje o sljedećem:
(a)   primjerenim mogućnostima odlaganja proizvoda u otpad ili načinima odlaganja proizvoda u otpad koje treba izbjegavati;
(a)   primjerenim mogućnostima odlaganja proizvoda u otpad i/ili načinima odlaganja proizvoda u otpad koje treba izbjegavati;
(b)   negativnim utjecajima na okoliš koji nastaju zbog bacanja proizvoda u okoliš ili drugog neprimjerenog načina njihova odlaganja u otpad ili
(b)   negativnim utjecajima na okoliš koji nastaju zbog bacanja proizvoda u okoliš ili drugog neprimjerenog načina njihova odlaganja u otpad;
(c)   prisutnosti plastike u proizvodu.
(c)   prisutnosti plastike u proizvodu i
(ca)  prisutnosti zabrinjavajućih kemikalija, kao što su opasni metali, ftalati, PFAS, bisfenoli te endokrini disruptori i druge posebno zabrinjavajućih tvari u proizvodima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006.
Uz to, države članice osiguravaju da svaka prodajna ambalaža plastičnog proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu D Priloga, osim duhanskih proizvoda s filtrom i filtara stavljenih na tržište za upotrebu u kombinaciji s duhanskim proizvodima, koji se stavlja na tržište bude označena vidljivom, čitljivom i neizbrisivom oznakom, i na ambalaži koja sadrži više jedinica i na svakoj zasebnoj jedinici ako je proizvod pakiran pojedinačno, kojom se potrošače informira o mogućnosti recikliranja proizvoda.
2.   Komisija do … [12 mjeseci prije krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive] donosi provedbeni akt kojim se utvrđuju specifikacije oznake iz stavka 1. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.
2.   Komisija do … [12 mjeseci prije krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive] donosi provedbeni akt kojim se utvrđuju specifikacije oznake iz stavka 1. i pri tome uzima u obzir postojeće sektorske dobrovoljne sporazume i osobito vodi računa o potrebi da se izbjegavaju informacije koje obmanjuju potrošače. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.
Amandman 146
Prijedlog direktive
Članak 7.a (novi)
Članak 7.a
Odredbe za sanitarne predmete
Države članice sprečavaju upotrebu opasnih kemikalija u sastavu higijenskih uložaka, tampona i aplikatora za tampone s popisa u dijelu D Priloga.
Amandman 60
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.
Kad je riječ o sustavima uspostavljenima u skladu sa stavkom 1., države članice osiguravaju da proizvođači plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu E Priloga pokrivaju troškove prikupljanja otpada koji se sastoji od tih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i njegova kasnijeg prijevoza i obrade, uključujući troškove čišćenja otpada i troškove mjera za jačanje svijesti iz članka 10. koje se odnose na te proizvode.
Kad je riječ o sustavima uspostavljenima u skladu sa stavkom 1., države članice osiguravaju da proizvođači plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu E Priloga pokrivaju troškove prikupljanja otpada koji se sastoji od tih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i njegova kasnijeg prijevoza i obrade, uključujući troškove čišćenja otpada i troškove mjera za jačanje svijesti iz članka 10. koje se odnose na te proizvode. Financijski doprinosi koje uplaćuju proizvođači kako bi bili sukladni s tim obvezama ne smiju premašiti troškove koji su potrebni za isplativo pružanje tih usluga i utvrđuju se na transparentan način između uključenih strana.
Amandman 61
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)
Kad je riječ o troškovima čišćenja otpada u okolišu iz prvog podstavka države članice jamče da se financijski doprinosi proizvođača utvrđuju na proporcionalan način i da su modulirani u skladu s člankom 8.a stavkom 4. Direktive 2008/98/EZ i uzimaju u obzir troškove čišćenja pojedinačnih proizvoda ili skupina proizvoda. Troškovi su ograničeni na aktivnosti koje redovito poduzimaju javna tijela ili koje se poduzimaju u njihovo ime, što uključuje aktivnosti čišćenja otpada u okolišu s ciljem ispunjavanja relevantnih obveza u pogledu sprečavanja nastanka otpada i zaštite okoliša u skladu sa zakonodavnim aktima Unije.
Amandman 62
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.b (novi)
Komisija uz savjetovanje s državama članicama sastavlja smjernice za raspodjelu troškova čišćenja otpada u okolišu obuhvaćenima sustavima proširene odgovornosti proizvođača.
Amandman 63
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 2.a (novi)
2a.  Države članice jamče da sustavi proširene odgovornosti proizvođača uspostavljeni u skladu sa stavkom 1. ovog članka za filtre za duhanske proizvode koji sadrže plastiku doprinose postizanju okolišnih ciljeva iz članka 4. stavka 2.a, uključujući jamčenjem toga da proizvođači filtara za duhanske proizvode koji sadrže plastiku pokrivaju troškove prikupljanja otpada od tih proizvoda i njegova prijevoza i obrade, uključujući troškove čišćenja otpada u okolišu i troškove mjera za podizanje svijesti iz članka 10. u pogledu tih proizvoda. Kako bi se postigao taj cilj države članice bi među ostalim mogle zahtijevati da se u okviru sustava proširene odgovornosti proizvođača uspostave sustavi prikupljanja ili financira infrastruktura za prikupljanje upotrijebljenih filtara ili promiču dekontaminacija i recikliranje upotrijebljenih filtara uspostavom lanca oporabe otpada.
Amandman 64
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 3.
3.   Države članice osiguravaju da za ribolovni alat koji sadržava plastiku i stavlja se na tržište Unije budu uspostavljeni sustavi proširene odgovornosti proizvođača u skladu s odredbama o proširenoj odgovornosti proizvođača iz Direktive 2008/98/EZ.
3.   Države članice osiguravaju da za ribolovni alat koji sadržava plastiku i stavlja se na tržište Unije budu uspostavljeni sustavi proširene odgovornosti proizvođača u skladu s odredbama o proširenoj odgovornosti proizvođača iz Direktive 2008/98/EZ. Države članice po toj osnovi osiguravaju da se godišnje ostvaruje minimalna stopa prikupljanja ribolovnog alata koji sadržava plastiku. Od 2025. minimalna stopa prikupljanja bit će 50 %, a računat će se na osnovi ukupne težine ribolovnog alata koji sadržava plastikuu određenoj godini u dotičnoj državi članici i izražavat će se kao postotak prosječne težine ribolovnog alata stavljenog na tržište u prethodne tri godine u toj državi članici.
Države članice također osiguravaju da se do 2025. tim sustavima proširene odgovornosti proizvođača postigne cilj recikliranja od barem 15 % za ribolovni alat koji sadržava plastiku. Kako bi se postigao taj cilj, države članice mogu također tražiti sljedeće u okviru tih sustava:
(a)  moduliranje financijskih doprinosa u skladu s člankom 8.a stavkom 4. Direktive 2008/98/EZ kako bi se promicalo stavljanje na tržište ribolovnog alata osmišljenog za ponovnu upotrebu i recikliranje;
(b)  uspostavljanje sustava povratnih naknada za poticanje vraćanja starog, odbačenog ili neupotrebljivog ribolovnog alata;
(c)  uključivanje programa nadzora, praćenja i izvješćivanja.
Amandman 65
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 4. – podstavak 2.a (novi)
Ne dovodeći u pitanje tehničke mjere iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/981a, Komisija zahtijeva od europskih organizacija za normizaciju da razviju usklađene norme povezane s kružnim dizajnom ribolovnog alata kako bi se potaknula priprema za ponovnu upotrebu alata i olakšala mogućnost njegova recikliranja na kraju vijeka trajanja.
__________________
1a Uredba Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 125, 27.4.1998., str. 1.)
Amandman 66
Prijedlog direktive
Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio
Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da do 2025. godine 90 %, izraženo u smislu mase, otpadnih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu F Priloga koji su u određenoj godini stavljene na tržište bude prikupljeno u okviru odvojenog prikupljanja. Da bi ostvarile taj cilj države članice mogu, među ostalim:
Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da do 2025. godine 90 %, izraženo u smislu mase, otpadnih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu F Priloga koji su u određenoj godini stavljene na tržište bude prikupljeno u okviru odvojenog prikupljanja te kako bi osigurale njihovo recikliranje. Da bi ostvarile taj cilj države članice mogu, među ostalim:
Amandman 67
Prijedlog direktive
Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)
Prvi podstavak primjenjuje se ne dovodeći u pitanje članak 10. stavak 3. točku (a) Direktive 2008/98/EZ.
Amandman 68
Prijedlog direktive
Članak 9. – stavak 1.a (novi)
Komisija u savjetovanju s državama članicama izrađuje smjernice koje o funkcioniranju sustava povratnih naknada.
Amandman 69
Prijedlog direktive
Članak 10.
Članak 10.
Članak 10.
Mjere za jačanje svijesti
Mjere za jačanje svijesti
1.   Države članice poduzimaju mjere za obavješćivanje potrošača plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu G Priloga i ribolovnog alata koji sadržava plastiku o sljedećem:
1.   Države članice poduzimaju mjere za obavješćivanje i poticanje odgovornog ponašanja potrošača plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu G Priloga i ribolovnog alata koji sadržava plastiku u pogledu sljedećeg:
(a)   dostupnim sustavima za ponovnu upotrebu i mogućnostima gospodarenja otpadom za te proizvode i ribolovni alat koji sadržava plastiku, kao i o najboljim praksama dobroga gospodarenja otpadom koje se provode u skladu s člankom 13. Direktive 2008/98/EZ;
(a)   dostupnosti alternativa koje se mogu ponovno upotrijebiti, sustava za ponovnu upotrebu i mogućnosti gospodarenja otpadom za te proizvode i ribolovni alat koji sadržava plastiku, kao i o najboljim praksama dobroga gospodarenja otpadom koje se provode u skladu s člankom 13. Direktive 2008/98/EZ;
(b)   posljedicama za okoliš, posebno morski okoliš, koje nastaju zbog bacanja otpada u okoliš i drugih neprimjerenih načina odlaganja tih proizvoda i ribolovnog alata koji sadržava plastiku u otpad.
(b)   posljedicama za okoliš, posebno morski okoliš, koje nastaju zbog bacanja otpada u okoliš i drugih neprimjerenih načina odlaganja tih proizvoda i ribolovnog alata koji sadržava plastiku u otpad;
(ba)  posljedicama za kanalizacijsku mrežu zbog neprimjerenog odlaganja otpada tih proizvoda.
Amandman 70
Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 2.
Mjere koje države članice poduzimaju za prenošenje i provedbu članaka od 4. do 9. moraju biti u skladu s pravom Unije u području hrane kako bi se osiguralo da higijena i zdravstvena ispravnost hrane nisu dovedeni u pitanje.
Mjere koje države članice poduzimaju za prenošenje i provedbu članaka od 4. do 9. moraju biti u skladu s pravom Unije u području hrane, kako bi se osiguralo da higijena i zdravstvena ispravnost hrane nisu dovedeni u pitanje, i s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Države članice potiču upotrebu, kada je to moguće, održivih, sigurnijih alternativa plastici za materijale koji dolaze u dodir s hranom.
________________
1a Uredba (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ (SL L 338, 13.11.2004., str. 4.).
Amandman 71
Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 2.a (novi)
Države članice osiguravaju da se izvozom otpadnog materijala u treće zemlje ne gomila plastični morski otpad na drugom mjestu.
Amandman 72
Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 1. – uvodni dio
1.   Države članice osiguravaju da fizičke ili pravne osobe i njihove udruge, organizacije ili skupine, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili praksom, imaju pristup postupku preispitivanja pred sudom ili nekim drugim zakonski utemeljenim neovisnim i nepristranim tijelom kako bi osporili materijalnu ili proceduralnu zakonitost neke odluke, čina ili propusta povezanih s provedbom članaka 5., 6., 7. i 8. kad je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
1.   Države članice osiguravaju da fizičke ili pravne osobe i njihove udruge, organizacije ili skupine, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili praksom, imaju pristup postupku preispitivanja pred sudom ili nekim drugim zakonski utemeljenim neovisnim i nepristranim tijelom kako bi osporili materijalnu ili proceduralnu zakonitost neke odluke, čina ili propusta povezanih s provedbom članaka 4., 5., 6., 7., 8. 9. i 10. kad je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
Amandman 73
Prijedlog direktive
Članak 13.
Članak 13.
Članak 13.
Informacije o praćenju provedbe
Informacije o praćenju provedbe
1.   Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća52 i Direktivu 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća53, države članice, uz pomoć Europske agencije za okoliš, uspostavljaju skup podataka koji sadržava:
1.   Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća52 i Direktivu 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća53, države članice, uz pomoć Europske agencije za okoliš, uspostavljaju skup podataka koji sadržava:
(a)   podatke o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu A Priloga koji su stavljeni na tržište Unije svake godine, kako bi se dokazalo smanjenje potrošnje u skladu s člankom 4. stavkom 1.;
a)   podatke o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu A Priloga koji su stavljeni na tržište Unije svake godine, kako bi se dokazalo smanjenje potrošnje u skladu s člankom 4. stavkom 1.;
(aa)  podatke o stavljanju na tržište i odvojenom prikupljanju proizvoda s popisa u dijelu F Priloga, kako bi se pokazao napredak prema ostvarenju cilja postavljenog člankom 9.;
(ab)  podatke o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu s popisa u dijelu G Priloga koji su svake godine stavljeni na tržište Unije, u svrhu praćenja njihove potrošnje u Uniji;
(ac)  podatke o ribolovnom alatu koji sadržava plastiku koji je stavljen na tržište te o prikupljenom i obrađenom otpadnom ribolovnom alatu;
(b)   informacije o mjerama koje su države članice poduzele za potrebe članka 4. stavka 1.
(b)   informacije o planovima i mjerama koje su države članice poduzele za potrebe članka 4. stavka 1.;
(ba)  podatke o morskom otpadu koji potječe iz proizvoda obuhvaćenih ovom Direktivom u svrhu praćenja učinaka poduzetih mjera;
Podaci iz točke (a) prvog podstavka svake se godine ažuriraju u roku od 12 mjeseci od isteka referentne godine za koju su podaci prikupljeni. Ako je moguće, za predstavljanje tih skupova podataka upotrebljavaju se usluge prostornih podataka kako su definirane u članku 3. stavku 4. Direktive 2007/2/EZ.
Podaci iz točke (a) prvog podstavka prvi se put priopćuju najkasnije do ... [12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive]. Podaci iz točaka (a) do (ac) svake se godine ažuriraju u roku od 12 mjeseci od isteka referentne godine za koju su podaci prikupljeni. Ako je moguće, za predstavljanje tih skupova podataka upotrebljavaju se usluge prostornih podataka kako su definirane u članku 3. stavku 4. Direktive 2007/2/EZ.
2.   Države članice osiguravaju da Komisija i Europska agencija za okoliš imaju pristup skupovima podataka uspostavljenima u skladu sa stavkom 1.
2.   Države članice osiguravaju da Komisija i Europska agencija za okoliš imaju pristup skupovima podataka uspostavljenima u skladu sa stavkom 1.
3.   Europska agencija za okoliš redovito objavljuje i ažurira pregled na razini Unije utemeljen na podacima koje su prikupile države članice. Pregled na razini Unije prema potrebi uključuje pokazatelje ishoda, rezultata i učinaka ove Direktive, kartografske preglede na razini Unije i sažeta izvješća po državama članicama.
3.   Europska agencija za okoliš redovito objavljuje i ažurira pregled na razini Unije utemeljen na podacima koje su prikupile države članice. Pregled na razini Unije prema potrebi uključuje pokazatelje ishoda, rezultata i učinaka ove Direktive, kartografske preglede na razini Unije i sažeta izvješća po državama članicama.
4.   Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju formati skupa podataka, informacija i podataka iz stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.
4.   Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju formati skupa podataka, informacija i podataka iz stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 16. stavka 2.
___________________
___________________
52 Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).
52 Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).
53 Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).
53 Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).
Amandmani 74 i 150
Prijedlog direktive
Članak 15.
Članak 15.
Članak 15.
Ocjenjivanje i preispitivanje
Ocjenjivanje i preispitivanje
1.   Komisija provodi evaluaciju ove Direktive do… [šest godina nakon krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive]. Evaluacija se temelji na informacijama koje su dostupne u skladu s člankom 13. Države članice dostavljaju Komisiji sve dodatne informacije koje su nužne za potrebe evaluacije i pripreme izvješća iz stavka 2.
1.   Komisija provodi evaluaciju ove Direktive do… [pet godina nakon krajnjeg roka za prenošenje ove Direktive]. Evaluacija se temelji na informacijama koje su dostupne u skladu s člankom 13. Države članice dostavljaju Komisiji sve dodatne informacije koje su nužne za potrebe evaluacije i pripreme izvješća iz stavka 2.
2.   Komisija dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru izvješće o glavnim nalazima evaluacije provedene u skladu sa stavkom 1.
2.   Komisija dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru izvješće o glavnim nalazima evaluacije provedene u skladu sa stavkom 1. Izvješće je, po potrebi, popraćeno zakonodavnim prijedlogom. U tom se prijedlogu, po potrebi, utvrđuju obvezujući kvantitativni ciljevi smanjenja na razini Unije za proizvode iz popisa u dijelu A Priloga.
2a.  Komisija i države članice najkasnije do 31. srpnja 2020. uspostavljaju program na razini Unije za čišćenje plastičnog otpada iz oceana i promiču tu inicijativu na međunarodnoj razini.
3.   U izvješću se, osim toga, navodi i sljedeće:
3.   To izvješće sadržava sljedeće:
(a)   treba li revidirati Prilog u kojem su popisani plastični predmeti za jednokratnu upotrebu;
(a)   procjenu potrebe revidiranja Priloga u kojem su popisani plastični predmeti za jednokratnu upotrebu;
(b)   je li izvedivo utvrđivanje obvezujućih količinskih ciljnih vrijednosti Unije za smanjenje potrošnje, posebno plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu koji su navedeni u dijelu A Priloga;
(b)   studiju izvedivosti utvrđivanja obvezujućih kvantitativnih ciljnih vrijednosti Unije za smanjenje potrošnje, posebno plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu koji su navedeni u dijelu A Priloga; u tom pogledu izvješćem se ocjenjuje uspostava ciljeva u apsolutnim vrijednostima uzimajući u obzir razine potrošnje i već postignuta smanjenja u državama članicama;
(ba)  ocjenu promjene korištenih materijala u proizvodima obuhvaćenima ovom Direktivom i inovacija u novim sustavima dostave za alternative tim proizvodima koje se mogu ponovno upotrijebiti; to uključuje analizu cjelokupnog životnog ciklusa tih materijala u okolišu i alternativa.
(c)  je li ostvaren dovoljan znanstveni i tehnički napredak te jesu li izrađeni kriteriji ili norma za biorazgradivost u morskom okolišu koji bi se primjenjivali na plastične proizvode za jednokratnu upotrebu u okviru područja primjene ove Direktive te jesu li razvijeni njihovi zamjenski proizvodi za jednokratnu upotrebu, kako bi se moglo odrediti koji proizvodi više ne trebaju podlijegati ograničenjima za stavljanje na tržište, prema potrebi.
Amandman 75
Prijedlog direktive
Članak 17. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)
Odstupajući od prvog podstavka ovog stavka, države članice do ... [12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive] stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s obvezama izvješćivanja iz članka 13. stavka 1. točke (a).
Amandman 76
Prijedlog direktive
Članak 17. – stavak 1. – podstavak 2.
Međutim, države članice primjenjuju mjere potrebne za usklađivanje s člankom 5. i člankom 7. stavkom 1. od … [2 godine nakon stupanja na snagu ove Direktive] te za usklađivanje s člankom 6. stavkom 1. od …[3 godine nakon stupanja na snagu ove Direktive].
Međutim, države članice primjenjuju mjere potrebne za usklađivanje s člankom 5. i člankom 7. stavkom 1. od … [2 godine nakon stupanja na snagu ove Direktive] te za usklađivanje s člankom 6. stavkom 1. od …[3 godine nakon stupanja na snagu ove Direktive], uz iznimku mjera potrebnih za usklađivanje sa zahtjevima iz članka 6. stavka 1.u vezi sa spremnicima za gazirana pića koja države članice primjenjuju od ... [5 godina nakon stupanja na snagu ove Direktive].
Amandman 77
Prijedlog direktive
Članak 17. – stavak 2.
2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.
2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva. Komisija provjerava predstavljaju li te odredbe neopravdane prepreke za funkcioniranje jedinstvenog tržišta.
Amandmani 78 i 124/rev
Prijedlog direktive
Prilog I. – dio A
Plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu obuhvaćeni člankom 4. koji se odnosi na smanjenje potrošnje
Plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu obuhvaćeni člankom 4. koji se odnosi na smanjenje potrošnje
–  Čaše za napitke, uključujući njihove poklopce
–   Spremnici za hranu, tj. posude kao što su kutije, s poklopcem ili bez njega, koji se upotrebljavaju za držanje hrane koja je namijenjena konzumaciji izravno iz posude na licu mjesta ili kasnije bez ikakve dodatne pripreme, kao što su spremnici za hranu koji se upotrebljavaju u objektima brze hrane, osim spremnika za napitke, tanjura te vrećica i omota koji sadržavaju hranu
–   Spremnici za hranu, tj. posude kao što su kutije, s poklopcem ili bez njega, koji se upotrebljavaju za držanje hrane koja je namijenjena konzumaciji izravno iz posude na licu mjesta ili kasnije bez ikakve dodatne pripreme, kao što su spremnici za hranu koji se upotrebljavaju u objektima brze hrane, osim spremnika za napitke, tanjura te vrećica i omota koji sadržavaju hranu
Prodaja hrane u spremnicima za hranu veličine porcije za jednu osobu ili u spremnicima za hranu koji sadrže pribor za jelo pokazatelj je toga da je dotična hrana namijenjena za konzumaciju izravno iz spremnika za hranu.
Pojam dodatne pripreme uključuje aktivnosti poput grijanja, dodavanja kipuće vode, pranja, sjeckanja i rezanja.
Primjeri plastičnih spremnika za hranu za jednokratnu upotrebu obuhvaćenih dijelovima A, E i G ovog Priloga:
–  spremnici brze hrane, poput kutije za jelo ili kutije za salatu s hladnim obrokom
–  spremnici brze hrane poput kutija za jelo i kutija za salatu s toplim obrokom, osim u slučaju kada potrošač mora nakon kupnje proizvoda sam podgrijati hranu
–  kutije za hamburgere, kutije za sendviče, kutije za wrap sendviče
–  spremnici za hranu s porcijom za jednu osobu svježe ili prerađene hrane koja ne zahtijeva daljnju pripremu, poput voća, povrća, deserta ili sladoleda, koji se prodaju pojedinačno
Primjeri spremnika koji nisu plastični spremnici za hranu za jednokratnu uporabu obuhvaćeni dijelovima A, E i G ovog Priloga:
–  spremnici za hranu s osušenom hranom ili hranom koja se prodaje hladna, za koje je potrebna dodatna priprema
–  spremnici koji sadrže količine hrane veće od porcije za jednu osobu
–  spremnici za hranu s porcijama za jednu osobu koji se ne prodaju pojedinačno
–  Čaše za napitke
Amandman 79
Prijedlog direktive
Prilog I. – dio B – alineja 2.
–   Pribor za jelo (vilice, noževi, žlice, štapići za jelo)
–   Pribor za jelo (vilice, noževi, žlice, štapići za jelo), osim, do 2023., pribora za jelo koji se pruža obrazovnim ili zdravstvenim institucijama obuhvaćenima ugovorima o javnoj nabavi robe1a kako su definirani u članku 2. točki 8. Direktive 2014/24/EU koji su dodijeljeni prije 31. prosinca 2018.
___________________
1a „ugovori o javnoj nabavi robe” znači javni ugovori čiji je predmet kupnja, leasing, najam ili kupnja na otplatu sa ili bez mogućnosti kupnje robe. Ugovor o javnoj nabavi robe može kao sporedne obuhvaćati poslove postavljanja i instalacije.
Amandman 80
Prijedlog direktive
Prilog I. – dio B – alineja 3.
–   Tanjuri
–   Tanjuri, osim, do 2023., tanjura koji se pružaju obrazovnim ili zdravstvenim institucijama obuhvaćenima ugovorima o javnoj nabavi robe1a kako su definirani u članku 2. točki 8. Direktive 2014/24/EU koji su dodijeljeni prije 31. prosinca 2018.
___________________
1a „ugovori o javnoj nabavi robe” znači javni ugovori čiji je predmet kupnja, leasing, najam ili kupnja na otplatu sa ili bez mogućnosti kupnje robe. Ugovor o javnoj nabavi robe može kao sporedne obuhvaćati poslove postavljanja i instalacije.
Amandman 81
Prijedlog direktive
Prilog I. – dio B – alineja 6.
–   Držači za balone koji se pričvrste na balone, osim balona za industrijske ili druge profesionalne namjene koji se ne dijele potrošačima, uključujući njihove mehanizme
–   Držači za balone koji se pričvrste na balone, osim balona za industrijske ili druge profesionalne namjene koji se ne dijele potrošačima, isključujući njihove mehanizme
Amandmani 83 i 117
Prijedlog direktive
Prilog I. – dio B – alineja 6.a (nova)
–  Proizvodi od oksorazgradive plastike
Amandman 84
Prijedlog direktive
Prilog I. – dio B – alineja 6.b (nova)
–  Spremnici za hranu i napitke od ekspandiranog polistirena koji se upotrebljavaju za držanje hrane koja je namijenjena konzumaciji izravno iz posude na licu mjesta ili kasnije bez ikakve dodatne pripreme.
Amandman 85
Prijedlog direktive
Prilog I. – dio C – alineja 1.
–   Spremnici za napitke tj. posude za tekućine kao što su boce za napitke, uključujući njihove čepove i poklopce
–   Spremnici za napitke tj. posude za tekućine kao što su boce za napitke, uključujući njihove čepove i poklopce, osim spremnika koji su namijenjeni i upotrebljavaju se za hranu za posebne medicinske potrebe u tekućem obliku kako je definirana u članku 2. točki (g) Uredbe (EU) br. 609/2013
Amandman 125
Prijedlog direktive
Prilog – dio D – alineja 3.
—  Baloni, osim balona za industrijske ili druge profesionalne namjene ili upotrebe, koji se ne dijele potrošačima
Briše se.
Amandman 86
Prijedlog direktive
Prilog I – dio D – alineja 3.a (nova)
–  Duhanski proizvodi s filtrom te filtri koji se stavljaju na tržište za upotrebu u kombinaciji s duhanskim proizvodima
Amandman 87
Prijedlog direktive
Prilog I. – dio D – alineja 3.b (nova)
–  Vrećice i omoti izrađeni od savitljivog materijala koji sadržavaju hranu namijenjenu konzumaciji izravno iz vrećice ili omota bez ikakve dodatne pripreme
Amandman 88
Prijedlog direktive
Prilog I. – dio D – alineja 3.c (nova)
–  Čaše za napitke
Amandman 89
Prijedlog direktive
Prilog I. – dio E – alineja 4.
–   Čaše za napitke
–   Čaše za napitke, uključujući njihove poklopce
Amandman 90
Prijedlog direktive
Prilog I. – dio F – alineja 1.
–   Boce za napitke
–   Boce za napitke, uključujući njihove čepove i poklopce

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0317/2018).

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti