Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0172(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0317/2018

Pateikti tekstai :

A8-0317/2018

Debatai :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Balsavimas :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 27/03/2019 - 18.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Priimti tekstai
PDF 279kWORD 89k
Trečiadienis, 2018 m. spalio 24 d. - Strasbūras
Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas ***I
P8_TA(2018)0411A8-0317/2018

2018 m. spalio 24 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  dėl didelio plastiko funkcionalumo ir gana mažos kainos jis vis labiau paplinta kasdieniame gyvenime. Jo vis daugiau naudojant trumpaamžiams gaminiams, kurie nėra pritaikyti naudoti pakartotinai ar ekonomiškai efektyviai perdirbti, susiję gamybos ir vartojimo modeliai tapo vis labiau neveiksmingi ir linijiniai. Todėl, įgyvendindama ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą32, Komisija Europinėje plastikų strategijoje33 padarė išvadą, jog norint užtikrinti iš tikrųjų žiedinį plastikų gyvavimo ciklą būtina spręsti plastiko atliekų gausėjimo ir jų patekimo į mūsų aplinką, visų pirma į jūros aplinką, problemą;
(1)  dėl didelio plastiko funkcionalumo ir gana mažos kainos jis vis labiau paplinta kasdieniame gyvenime. Plastiko gamyba smarkiai padidėjo visame pasaulyje, ir 2017 m. ji siekė 348 mln. tonų. Tokios gamybos Europos dalis sudarė 18,5 proc. (64,4 mln. tonų – 3,4 proc. didesnė, palyginti su praėjusiais metais). Jo vis daugiau naudojant trumpaamžiams gaminiams, kurie nėra pritaikyti naudoti pakartotinai ar ekonomiškai efektyviai perdirbti, susiję gamybos ir vartojimo modeliai tapo vis labiau neveiksmingi ir linijiniai. Todėl, įgyvendindama ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą32, Komisija Europinėje plastikų strategijoje33 padarė išvadą, jog norint užtikrinti iš tikrųjų žiedinį plastikų gyvavimo ciklą ir sumažinti bendrą plastiko kiekį aplinkoje būtina spręsti plastiko atliekų gausėjimo ir jų patekimo į mūsų aplinką, visų pirma į jūros aplinką, problemą; Europinė plastikų strategija yra nedidelis žingsnis kuriant žiedinę ekonomiką, grindžiamą visų plastiko gaminių kiekio mažinimu, jų pakartotiniu naudojimu ir antriniu perdirbimu;
__________________
__________________
32 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Uždaro ciklo kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas“ (COM(2015)0614).
32 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Uždaro ciklo kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas“ (COM(2015)0614).
33 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija“ (COM(2018)0028).
33 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija“ (COM(2018)0028).
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  plastikas yra naudingas ekonomikai ir yra plačiai naudojamas daugelyje sektorių. Visų pirma plastikas naudojamas pakavimo (40 proc.) ir statybos sektoriuje (20 proc.). Plastiko naudojimas taip pat svarbus automobilių, elektros ir elektroninės įrangos, maisto pramonės ir žemės ūkio sektoriuose. Vis dėlto dėl didelio tam tikrų plastikinių gaminių neigiamo poveikio aplinkai, sveikatai ir ekonomikai reikia sukurti teisinę sistemą, kuria būtų veiksmingai mažinamas šis didelis neigiamas poveikis, be kita ko, apribojant tam tikrų vienkartinių gaminių, kurių labiau žiedinės ekonomikos reikalavimus atitinkančios alternatyvos yra prieinamos, pateikimą rinkai;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)  žiediniai metodai, kuriuos taikant pirmenybė teikiama pakartotinai naudoti tinkamiems gaminiams ir pakartotinio naudojimo sistemoms, suteiks galimybę sumažinti atliekų susidarymą, o tokia prevencija yra aukščiausia atliekų hierarchijos, įtvirtintos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB34 4 straipsnyje, pakopa. Šie metodai taip pat atitinka 12-ąjį JT darnaus vystymosi tikslą35 – užtikrinti tvaraus vartojimo ir gamybos modelius;
(2)  šioje direktyvoje nustatytomis priemonėmis turėtų būti toliau visapusiškai diegiami žiediniai metodai, kuriuos taikant pirmenybė teikiama saugiems, netoksiškiems pakartotinai naudoti tinkamiems gaminiams, kuriuose nėra jokių pavojingų medžiagų, ir pakartotinio naudojimo sistemoms, o ne vienkartiniams gaminiams. Visomis priemonėmis pirmiausia turėtų būti siekiama sumažinti atliekų susidarymą ir skatinti atliekų susidarymo prevenciją, nes tokia prevencija yra aukščiausia atliekų hierarchijos, įtvirtintos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB34 4 straipsnyje, pakopa. Kadangi bet koks vienkartinis gaminys gali turėti neigiamo poveikio klimatui ar aplinkai dėl jo trumpo gyvavimo ciklo, pirmenybę reiki teikti prevencijai ir gaminių pakartotiniam naudojimui, nes taip gali būti sutaupytas didelis CO2 ir vertingų žaliavų kiekis. Ši direktyva padės pasiekti 12-ąjį JT darnaus vystymosi tikslą35 – užtikrinti tvaraus vartojimo ir gamybos modelius;
__________________
__________________
34 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).
34 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).
35 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.
35 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
(3)  jūrų tarša šiukšlėmis yra tarpvalstybinio pobūdžio ir pripažįstama kaip visuotinė problema. jūrų tarša šiukšlėmis yra tarpvalstybinio pobūdžio ir pripažįstama kaip visuotinė problema. Jūros taršos šiukšlėmis mažinimas yra vienas svarbiausių veiksmų siekiant įgyvendinti 14-ąjį JT darnaus vystymosi tikslą išsaugoti ir tausiai naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius siekiant darnaus vystymosi36; Sąjunga privalo atlikti savo vaidmenį kovojant su jūrų tarša šiukšlėmis ir rodyti pavyzdį pasauliui. Todėl Sąjunga dirba su savo partneriais daugelyje tarptautinių forumų, tokių kaip Didysis dvidešimtukas, Didysis septynetas ir Jungtinės Tautos, siekdama suderintų veiksmų. Ši iniciatyva yra Sąjungos pastangų šioje srityje dalis;
(3)  jūrų tarša šiukšlėmis yra tarpvalstybinio pobūdžio ir pripažįstama kaip visuotinė problema. Vis daugiau atliekų patenka į pasaulio vandenynus ir daro neigiamą poveikį ekosistemų būklei ir žudo gyvūnus. Jūros taršos šiukšlėmis mažinimas yra vienas svarbiausių veiksmų siekiant įgyvendinti 14-ąjį JT darnaus vystymosi tikslą išsaugoti ir tausiai naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius siekiant darnaus vystymosi36; Sąjunga privalo atlikti savo vaidmenį kovojant su jūrų tarša šiukšlėmis, užkertant kelią šiukšlių šiukšlių atsiradimui, taip pat veiksmingiau valdant jūrų taršą šiukšlėmis, ir rodyti pavyzdį pasauliui. Todėl Sąjunga dirba su savo partneriais daugelyje tarptautinių forumų, tokių kaip Didysis dvidešimtukas, Didysis septynetas ir Jungtinės Tautos, siekdama suderintų veiksmų. Ši iniciatyva yra Sąjungos pastangų šioje srityje dalis;
_________________
_________________
36 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.
36 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Sąjungoje 80–85 proc. į jūrą patenkančių šiukšlių, skaičiuojant paplūdimiuose randamus šiukšlių vienetus, sudaro plastikiniai gaminiai, iš kurių 50 proc. yra vienkartiniai plastikiniai gaminiai, o 27 proc. su žvejyba susiję gaminiai. Vienkartiniams plastikiniams gaminiams priskiriamos įvairios dažnai naudojamos paklausios vartojimo prekės, kurios išmetamos vieną kartą jas panaudojus pagal paskirtį, yra retai perdirbamos ir lengvai tampa šiukšlėmis. Didelė rinkai pateiktų žvejybos įrankių dalis nesurenkama ir neapdorojama. Todėl vienkartiniai plastikiniai gaminiai ir žvejybos įrankiai, kurių sudėtyje yra plastiko, yra rimta problema jūrų taršos šiukšlėmis atžvilgiu ir kelia didelę grėsmę jūrų ekosistemoms, biologinei įvairovei ir galbūt žmonių sveikatai, taip pat daro žalą tokiai veiklai kaip turizmas, žvejyba ir laivyba;
(5)  Sąjungoje 80–85 proc. į jūrą patenkančių šiukšlių, skaičiuojant paplūdimiuose randamus šiukšlių vienetus, sudaro plastikiniai gaminiai, iš kurių 50 proc. yra vienkartiniai plastikiniai gaminiai, o 27 proc. – su žvejyba susiję gaminiai. Vienkartiniams plastikiniams gaminiams priskiriamos įvairios dažnai naudojamos paklausios vartojimo prekės, kurios išmetamos vieną kartą jas panaudojus pagal paskirtį, yra retai perdirbamos ir lengvai tampa šiukšlėmis. Didelė rinkai pateiktų žvejybos ir akvakultūros įrankių dalis nesurenkama ir neapdorojama. Todėl vienkartiniai plastikiniai gaminiai ir žvejybos bei akvakultūros įrankiai, pvz., vazonai, gaudyklės, plūdės ir plūdurai, tinklai, virvės, lynai, laidai ir linijos, kurių sudėtyje yra plastiko, yra rimta problema jūrų taršos šiukšlėmis atžvilgiu ir kelia didelę grėsmę jūrų ekosistemoms, biologinei įvairovei ir žmonių ir gyvūnų sveikatai, taip pat daro žalą tokiai veiklai kaip turizmas, žvejyba ir laivyba;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  2018 m. birželio 25 d. posėdyje Taryba priėmė išvadas dėl „ES žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimo“, kuriomis aiškiai remiami Europos ir pasauliniu lygmeniu vykdomi veiksmai, kuriais siekiama apriboti sąmoningai į gaminius dedamų mikroplastikų naudojimą, taip pat aerobiškai skaidaus plastiko naudojimą Sąjungoje, ir Plastikų strategijoje numatyti veiksmai, susiję su mikroplastikų naudojimo tekstilėje ir automobilių padangose ir ikigamybinių granulių nutekėjimo mažinimu. Sąjunga jau imasi veiksmų, nes vyksta REACH procesas, kuriame Komisija paprašė Europos cheminių medžiagų agentūros parengti XV priedo apribojimo dokumentų rinkinį dėl sąmoningai į bet kurios rūšies vartojimo ar profesionalios paskirties gaminius dedamų mikroplastiko dalelių naudojimo;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(5b)  Sąjunga turėtų priimti išsamų požiūrį į mikroplastiko problemą ir turėtų skatinti visus gamintojus griežtai riboti mikroplastiko naudojimą savo gaminiuose, ypatingą dėmesį skiriant tekstilės ir padangų gamintojams, nes sintetiniai drabužiai ir padangos sudaro 63 proc. mikroplastiko, kuris tiesiogiai atsiduria vandens aplinkoje;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
(6)  galiojantys teisės aktai40 ir politinės priemonės teikia tam tikrų reguliavimo galimybių jūros taršos šiukšlėmis problemai spręsti. Visų pirma, plastiko atliekoms taikomos bendros Sąjungos atliekų tvarkymo priemonės ir tikslai, pvz., plastikinių pakuočių perdirbimo tikslas41, ir neseniai pagal Plastikų strategiją42 nustatyti tikslai, kuriais siekiama užtikrinti, kad iki 2030 m. visos plastikinės pakuotės būtų tinkamos perdirbti. Tačiau tų teisės aktų poveikis jūros taršai šiukšlėmis nėra pakankamas, taip pat skiriasi nacionalinių priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią jūros taršai šiukšlėmis ir ją mažinti, apimtis ir užmojo lygis. Be to, kai kurios iš tų priemonių, visų pirma prekybos vienkartiniais plastikiniais gaminiais apribojimai, gali sudaryti kliūčių prekiauti ir iškraipyti konkurenciją Sąjungoje;
(6)  vykdant (jūrų) taršos šiukšlėmis prevenciją ir toliau būtina tinkamai tvarkyti atliekas. Galiojantys teisės aktai40 ir politinės priemonės teikia tam tikrų reguliavimo galimybių jūros taršos šiukšlėmis problemai spręsti. Visų pirma, plastiko atliekoms taikomos bendros Sąjungos atliekų tvarkymo priemonės ir tikslai, pvz., plastikinių pakuočių perdirbimo tikslas41, ir neseniai pagal Plastikų strategiją42 nustatyti tikslai, kuriais siekiama užtikrinti, kad iki 2030 m. visos plastikinės pakuotės būtų tinkamos perdirbti. Tačiau tų teisės aktų poveikis jūros taršai šiukšlėmis nėra pakankamas, taip pat skiriasi nacionalinių priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią jūros taršai šiukšlėmis ir ją mažinti, apimtis ir užmojo lygis. Be to, kai kurios iš tų priemonių, visų pirma prekybos vienkartiniais plastikiniais gaminiais apribojimai, gali sudaryti kliūčių prekiauti ir iškraipyti konkurenciją Sąjungoje;
__________________
__________________
40 Direktyva 2008/98/EB, Direktyva 2000/59/EB, Direktyva 2000/60/EB, Direktyva 2008/56/EB ir 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).
40 Direktyva 2008/98/EB, Direktyva 2000/59/EB, Direktyva 2000/60/EB, Direktyva 2008/56/EB ir 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).
41 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakavimo atliekų, (OL L 365, 1994 12 31, p. 10).
41 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakavimo atliekų, (OL L 365, 1994 12 31, p. 10).
42 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija“ (COM(2018)0028).
42 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija“ (COM(2018)0028).
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)  mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas pakuočių gamybos sektoriuje yra vienas iš pagrindinių veiksnių skatinant tvaresnę vertės grandinę. Tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, būtina stiprinti atitinkamus finansavimo mechanizmus pagal Europos MTTP programavimo priemones, tokias kaip ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos (t. y. programa „Horizontas 2020“), turint omenyje būsimą Strateginę plastikų mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkę;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7)  siekiant sutelkti pastangas ten, kur jų labiausiai reikia, ši direktyva turėtų būti taikoma tik dažniausiai randamiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie, kaip nustatyta, sudaro 86 proc. Sąjungos paplūdimiuose randamų vienkartinių plastikinių gaminių, skaičiuojant vienetais;
(7)  siekiant sutelkti pastangas ten, kur jų labiausiai reikia, ši direktyva turėtų būti taikoma tik dažniausiai randamiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams ir žvejybos įrankiams. Manoma, kad vienkartiniai plastikiniai gaminiai, kuriems taikomos šios direktyvos priemonės, sudaro 86 proc. Sąjungos paplūdimiuose randamų vienkartinių plastikinių gaminių, skaičiuojant vienetais;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  ši direktyva nedaro poveikio Direktyvos 94/62/EB nuostatoms dėl vienkartinių plastikinių gaminių, laikomų pakavimo gaminiais, kaip apibrėžta Direktyvos 94/62/EB 3 straipsnio 1 dalyje;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(7b)  Komisijos peržiūros ataskaitoje turėtų būti nurodyta, ar taikymo sritis gali būti išplėsta, įtraukiant į ją visus vienkartinius gaminius;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(7c)   sausumos tarša ir dirvožemio tarša, kurią sukelia didesni plastikiniai objektai, ir susidarantys biologiškai neskaidūs fragmentai ir mikroplastikai, gali būti reikšmingi vietos ar regioniniu lygmenimis. Vietos mastu jie gali būti labai reikšmingi dėl intensyvaus plastiko naudojimo žemės ūkyje. Siekiant sumažinti plastiko atliekų poveikį aplinkai ir žmonių bei gyvūnų sveikatai, reikėtų nuodugniai ištirti plastiko taršą iš žemės ūkio paskirties žemės;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)  plastikiniai gaminiai turėtų būti gaminami atsižvelgiant į visą jų gyvavimo laikotarpį. Vykdant plastikinių gaminių ekologinį projektavimą turėtų būti visada atsižvelgiama į gamybos etapą, gaminio antrinio perdirbimo ir pakartotinio naudojimo galimybes. Jei tikslinga, gamintojai turėtų būti skatinami naudoti vieninius ar suderinamus polimerus savo gaminiams gaminti, kad būtų paprasčiau rūšiuoti ir padidinti antrinio perdirbimo galimybes, visų pirma plastiko pakuočių atveju.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)   kuo ilgiau išsaugant gaminio ir medžiagų vertę ir pagaminant mažiau atliekų, Sąjungos ekonomika gali tapti konkurencingesnė ir atsparesnė, o brangių išteklių poreikis ir poveikis aplinkai gali sumažėti;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis
(10)  vienkartiniams plastikiniams gaminiams turėtų būti taikoma viena arba keletas priemonių, atsižvelgiant į įvairius veiksnius, kaip antai tinkamų tvaresnių pakaitalų prieinamumas, galimybės keisti vartojimo modelius ir tai, kiek jiems jau taikomi kiti galiojantys Sąjungos teisės aktai;
(10)  vienkartiniams plastikiniams gaminiams turėtų būti taikoma viena arba keletas priemonių, atsižvelgiant į įvairius veiksnius, kaip antai tinkamų tvaresnių pakaitalų prieinamumas, atsižvelgiant į gyvavimo ciklo principus, galimybės keisti vartojimo modelius ir tai, kiek jiems jau taikomi kiti galiojantys Sąjungos teisės aktai;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
(11)  tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių, tinkami tvaresni pakaitalai dar nėra lengvai prieinami ir manoma, kad daugumos vienkartinių plastikinių gaminių naudojimas augs. Siekiant pakeisti šią tendenciją ir skatinti pastangas ieškoti tvaresnių sprendimų, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių, kad smarkiai sumažintų tokių gaminių naudojimą nepažeisdamos ES su maistu susijusiuose teisės aktuose44 nustatytų maisto higienos ir maisto saugos reikalavimų, geros higienos praktikos, geros gamybos praktikos ar atsekamumo reikalavimų;
(11)  tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių, tinkami tvaresni pakaitalai dar nėra lengvai prieinami ir manoma, kad daugumos vienkartinių plastikinių gaminių naudojimas augs. Siekiant pakeisti šią tendenciją ir skatinti pastangas ieškoti saugių ir tvarių sprendimų, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi reikiamų priemonių, kad plačiai ir tvariai sumažintų tokių gaminių naudojimą, kaip kad yra mažinamas plastikinių maišelių naudojimas pagal Direktyvą 94/62/EB, iš dalies keičiamą Europos Parlamento ir tarybos direktyva (ES) 2015/72043a, ir nepažeisdamos ES su maistu susijusiuose teisės aktuose44 nustatytų maisto higienos ir maisto saugos reikalavimų, geros higienos praktikos, geros gamybos praktikos ar atsekamumo reikalavimų. Šios priemonės turėtų būti taikomos maisto produktų tarai, atitinkančiai visus šiuos kriterijus: atitinkamas maisto produktas skirtas nedelsiant suvartoti, jo nebereikia paruošti ir jis skirtas vartoti iš talpyklos. Valstybės narės šiomis priemonėmis turėtų siekti kuo didesnių užmojų, kurie turėtų būti proporcingi įvairių gaminių ir jų naudojimo keliamų šiukšlinimo pavojų dydžiui. Valstybės narės turėtų priimti nacionalinius tikslus, kad galėtų kiekybiškai įvertinti priemonių, kurių buvo imtasi, poveikį siekiant plačiai ir tvariai sumažinti vienkartinių plastikinių gaminių naudojimą. Valstybės narės turėtų skatinti naudoti gaminius, kuriuos tinka naudoti daug kartų ir kurie, tapę atliekomis, yra tinkami būti paruošti pakartotinai naudoti ir perdirbti, nepažeidžiant laisvo prekių judėjimo vidaus rinkoje principo. Tomis priemonėmis turėtų būti atsižvelgiama į gaminių poveikį visą jų gyvavimo ciklą, įskaitant patekimą į jūrų aplinką, ir jomis turėtų būti laikomasi atliekų hierarchijos.
___________________
___________________
43a 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/720, kuria dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB, (OL L 115, 2015 5 6, p. 11).
44 Reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1), Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu ir kiti atitinkami teisės aktai, susiję su maisto sauga, higiena ir ženklinimu (OL L 338, 2004 11 13, p. 4).
44 Reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus (OL L 31, 2002 2 1, p. 1), Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1), Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu ir kiti atitinkami teisės aktai, susiję su maisto sauga, higiena ir ženklinimu (OL L 338, 2004 11 13, p. 4).
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)  tabako gaminių filtrai užima antrą vietą pagal vienkartinių plastikinių gaminių taršą. Nors, regis, didėja augalinės kilmės tabako gaminiams skirtų celiuliozės filtrų rinkos dalis, prieinamų alternatyvų priimtinumas nėra aiškus. Be to, negalima neatsižvelgti į tabako gaminių su filtrais didžiulį poveikį aplinkai, nes tie filtrai gali pasidalyti į mažesnes plastiko dalis. Panaudotų tabako filtrų sudėtyje taip pat yra įvairių cheminių produktų, kurie kenkia aplinkai ir iš kurių ne mažiau kaip 50 yra žinomi kancerogenai, taip pat sunkieji metalai, kurie gali išsiskirti iš filtro ir daryti žalą aplinkinei žemės, oro ir jūros aplinkai. Siekiant išspręsti poveikio aplinkai, kurį daro sunaudotų gaminių atliekos, klausimą, dėl tabako gaminių su filtrais būtina imtis įvairių priemonių – nuo vienkartinių filtrų, kurių sudėtyje yra plastiko, kiekio sumažinimo iki didesnės gamintojo atsakomybės už atsakingo šalinimo užtikrinimą ir šiukšlių valymo išlaidų padengimą. Siekiant išspręsti didelių surinkimo ir rūšiavimo išlaidų, kurias šiuo metu padengia mokesčių mokėtojai, didesnės gamintojo atsakomybės sistemos turėtų apimti šiukšlių valymo išlaidas ir tinkamos atliekų surinkimo infrastruktūros išlaidas. Be to, įgyvendindamos šias priemones valstybės narės taip pat galėtų sukurti cigarečių filtrų perdirbimo grandinę, kurioje būtų išvalomas celiuliozės acetatas – iš plastiko medžiagas, sudaranti 60 proc. cigarečių filtrų sudėties, ir jį transformuoti į naujus plastikinius objektus.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
(12)  kitų vienkartinių plastikinių gaminių lengvai prieinamų, tinkamų, tvaresnių ir įperkamų pakaitalų jau yra. Siekiant sumažinti tokių gaminių neigiamą poveikį aplinkai, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės uždraustų juos pateikti Sąjungos rinkai. Taip būtų skatinama naudoti jau prieinamus ir tvaresnius pakaitalus, taip pat ieškoti naujoviškų sprendimų kuriant tvaresnius verslo modelius, išnaudoti pakartotinio naudojimo alternatyvas ir medžiagų pakaitalus;
(12)  kitų vienkartinių plastikinių gaminių lengvai prieinamų, tinkamų, tvaresnių ir įperkamų pakaitalų jau yra. Siekiant sumažinti tokių gaminių neigiamą poveikį aplinkai, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės uždraustų juos pateikti Sąjungos rinkai. Taip būtų skatinama naudoti jau prieinamus ir tvaresnius pakaitalus, atitinkančius esamus standartus ir Sąjungos teisės aktus, taip pat ieškoti naujoviškų sprendimų kuriant tvaresnius verslo modelius, išnaudoti pakartotinio naudojimo alternatyvas ir medžiagų pakaitalus, atitinkančius atliekų hierarchiją, nustatytą Direktyvos 2008/98/EB 4 straipsnyje. Šioje direktyvoje nustatyti prekybos apribojimai taip pat turėtų būti taikomi iš aerobiškai skaidaus plastiko pagamintiems gaminiams, nes šios rūšies plastikas tinkamai biologiškai nesiskaido ir todėl prisideda prie aplinkos taršos mikroplastiku, nėra tinkamas kompostuoti, daro neigiamą poveikį tradicinio plastiko perdirbimui ir neduoda įrodymais pagrįstos naudos aplinkai. Atsižvelgiant į tai, kad jūrų aplinkoje daugiausia šiukšlių sudaro polistirenas ir į tai, ar esama jo pakaitalų, taip pat turėtų būti apribotas maisto produktų ir gėrimų vienkartinės taros, pagamintos iš polistireninio putplasčio, naudojimas;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)  plastikinių lėkščių ir stalo įrankių atveju, net jei jau esama tinkamų ir yra tvaresnių alternatyvų, tinkamai pagrįstais atvejais ir siekiant išvengti bet kokios rizikos, susijusios su nenutrūkstamu tam tikrų socialinių paslaugų, kaip antai maitinimo švietimo įstaigose ir sveikatos priežiūros paslaugų, teikimu, yra tikslinga ribotą laiką pratęsti draudimo juos pateikti Sąjungos rinkai įgyvendinimą;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(12c)  šioje Direktyvoje nustatytomis priemonėmis, kuriomis skatinama naudoti neplastikines alternatyvas, jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti didinamas žalingas poveikis aplinkai ir klimatui, pvz., išmetamas papildomas CO2 kiekis arba naudojama daugiau vertingų išteklių. Nors daugelis neplastikinių alternatyvų pagaminta iš natūralių medžiagų ir manoma, kad jos yra kilusios iš bioekonomikos, ypač svarbu užtikrinti šių medžiagų tvarumą. Kalbant apie atliekų hierarchiją, šioje direktyvoje nustatytomis priemonėmis ir jas įgyvendinant pirmenybė visada turėtų būti teikiama prevencijai arba perėjimui prie pakartotinai naudoti tinkamų gaminių, o ne kitoms vienkartinio naudojimo alternatyvoms, net jei jos pagamintos iš kitų nei plastikas medžiagų;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
(13)  gėrimų taros kamšteliai ir dangteliai, daugiausia pagaminti iš plastiko, yra tarp Sąjungos paplūdimiuose dažniausiai randamų vienkartinių plastikinių gaminių. Todėl pateikti rinkai vienkartinę plastikinę gėrimų tarą turėtų būti leidžiama, tik jeigu ji atitinka konkrečius gaminių projektavimo reikalavimus, taip smarkiai sumažinant gėrimų taros kamštelių ir dangtelių patekimą į aplinką. Vienkartinės plastikinės gėrimų taros ir pakuotės atveju šis reikalavimas papildo pagrindinius Direktyvos 94/62/EB II priede nustatytus reikalavimus dėl pakuočių sudėties ir jų tinkamumo naudoti, pakartotinai naudoti, ir perdirbti. Siekiant palengvinti gaminių projektavimo reikalavimo laikymąsi ir užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, būtina parengti darnųjį standartą, patvirtintą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/201245, o to standarto laikymasis turėtų būti pagrindas daryti prielaidą, kad yra laikomasi minėtų reikalavimų. Reikėtų numatyti pakankamai laiko darniajam standartui parengti ir gamintojams pritaikyti savo gamybos grandines, kad jie galėtų laikytis gaminių projektavimo reikalavimo;
(13)  gėrimų taros kamšteliai ir dangteliai, pagaminti iš plastiko, yra tarp Sąjungos paplūdimiuose dažniausiai randamų vienkartinių plastikinių gaminių. Todėl pateikti rinkai vienkartinę plastikinę gėrimų tarą turėtų būti leidžiama, tik jeigu ji atitinka konkrečius gaminių projektavimo reikalavimus, taip smarkiai sumažinant gėrimų taros kamštelių ir dangtelių patekimą į aplinką ir padidinant jų perdirbtą kiekį. Vienkartinės plastikinės gėrimų taros ir pakuotės atveju šis reikalavimas papildo pagrindinius Direktyvos 94/62/EB II priede nustatytus reikalavimus dėl pakuočių sudėties ir jų tinkamumo naudoti, pakartotinai naudoti, ir perdirbti. Siekiant palengvinti gaminių projektavimo reikalavimo laikymąsi ir užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, būtina parengti darnųjį standartą, patvirtintą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/201245, o to standarto laikymasis turėtų būti pagrindas daryti prielaidą, kad yra laikomasi minėtų reikalavimų. Reikėtų numatyti pakankamai laiko darniajam standartui parengti ir gamintojams pritaikyti savo gamybos grandines, kad jie galėtų laikytis gaminių projektavimo reikalavimo; Siekiant užtikrinti žiedinį plastikinių gaminių naudojimą, reikia apsaugoti perdirbtų medžiagų panaudojimą rinkoje. Todėl reikia priimti reikalavimą dėl minimalios perdirbto plastiko dalies tam tikruose gaminiuose.
___________________
___________________
45 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).
45 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL L 316, 2012 11 14, p. 12).
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)  atlikdama peržiūrą pagal Direktyvos 94/62/EB 9 straipsnio 5 dalį Komisija turėtų atsižvelgti į santykines skirtingų pakavimo medžiagų savybes, įskaitant sudėtines medžiagas, remiantis gyvavimo ciklo vertinimais ir ypatingą dėmesį skirti prevencijai ir žiediniam projektavimui;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(13b)  siekiant apsaugoti moterų sveikatą turėtų būti užkirstas kelias pavojingų cheminių medžiagų naudojimui higieniniuose įklotuose, tamponuose ir tamponų aplikatoriuose. Be to, universalių ir ekonomiškai tvaresnių priemonių prieinamumas yra labai svarbus siekiant užtikrinti moterims galimybę visapusiškai dalyvauti socialiniame gyvenime;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
(14)  tam tikri vienkartiniai plastikiniai gaminiai patenka į aplinką dėl to, kad yra netinkamai šalinami per kanalizaciją ar kitaip netinkamai išmetami į aplinką. Todėl vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie dažnai šalinami per kanalizaciją ar kitais netinkamais būdais, turėtų būti taikomi ženklinimo reikalavimai. Pasitelkiant ženklinimą vartotojai turėtų būti informuojami apie netinkamus ir (arba) vengtinus atliekų šalinimo būdus ir (arba) šiukšlių, susidarančių dėl netinkamo jų šalinimo, neigiamą poveikį aplinkai. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti suderintą ženklinimo formą, o tai darant, prireikus patikrinti, kaip siūlomą ženklinimą suvokia reprezentatyviai parinktos vartotojų grupės, siekiant užtikrinti, kad jis būtų veiksmingas ir aiškiai suprantamas;
(14)  tam tikri vienkartiniai plastikiniai gaminiai patenka į aplinką dėl to, kad yra netinkamai šalinami per kanalizaciją ar kitaip netinkamai išmetami į aplinką. Be to, juos šalinant per kanalizaciją gali būti padaryta didelė ekonominė žala kanalizacijos tinklams, nes užkemšami siurbliai ir vamzdžiai. Šių gaminių atveju dažnai labai trūksta informacijos apie jų fizines savybes ir tinkamą šalinimą. Todėl vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie dažnai šalinami per kanalizaciją ar kitais netinkamais būdais, turėtų būti taikomi ženklinimo reikalavimai, siekiant didinti informuotumą. Pasitelkiant ženklinimą vartotojai turėtų būti informuojami apie netinkamus ir (arba) vengtinus atliekų šalinimo būdus ir (arba) šiukšlių, susidarančių dėl netinkamo jų šalinimo, neigiamą poveikį aplinkai, tai, kad jų gaminio sudėtyje yra plastiko ir gaminio perdirbimo galimybes. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti suderintą ženklinimo formą, o tai darant, prireikus patikrinti, kaip siūlomą ženklinimą suvokia reprezentatyviai parinktos vartotojų grupės, siekiant užtikrinti, kad jis būtų veiksmingas, aiškiai suprantamas ir neklaidinantis, ir ji taip pat turėtų atsižvelgti į esamus savanoriškus susitarimus;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
(15)  vienkartinių plastikinių gaminių, kurių lengvai prieinamų, tinkamų ir tvaresnių pakaitalų nėra, atveju valstybės narės, laikydamosi principo „teršėjas moka“, taip pat turėtų nustatyti didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, kad būtų padengtos atliekų tvarkymo ir šiukšlių surinkimo išlaidos, taip pat informuotumo didinimo priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią šiukšlinimui ir sumažinti šiukšlių kiekį, išlaidas;
(15)  vienkartinių plastikinių gaminių, kurių lengvai prieinamų, tinkamų ir tvaresnių pakaitalų nėra, atveju valstybės narės, laikydamosi principo „teršėjas moka“, taip pat turėtų nustatyti didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, kad būtų padengtos būtinos atliekų tvarkymo ir šiukšlių surinkimo išlaidos, taip pat informuotumo didinimo priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią šiukšlinimui, sumažinti šiukšlių kiekį ir kovoti su netinkamu vartotojų elgesiu, išlaidas. Tos išlaidos neturėtų viršyti toms paslaugoms ekonomiškai efektyviai teikti būtinų išlaidų ir jas turėtų skaidriai nustatyti atitinkami subjektai. Šiukšlių surinkimo išlaidos turėtų būti proporcingos ir paremtos aiškiais tikslais, patvirtintais remiantis Direktyvos 2008/98/EB 8a straipsnio 1 dalimi. Šiais tikslais turėtų būti apibrėžta į didesnės gamintojo atsakomybės sistemą įtrauktos šiukšlių surinkimo veiklos apimtis ir mastas laikantis atitinkamų Sąjungos teisės aktuose nustatytų prievolių dėl su atliekų prevencijos ir jūrų taršos šiukšlėmis. Tokia veikla turėtų apimti, pvz., šiukšlių prevenciją ir rinkimą gatvėse, prekyvietėse ir kitose viešosiose erdvėse, taip pat per viešuosius renginius, tačiau neturėtų apimti veiksmų, įskaitant jūrų ir vandenynų valymą, už kuriuos valdžios institucijos nėra atsakingos;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(15a)   ekonominės paskatos gali turėti įtakos vartotojų pasirinkimui, skatinti tam tikrus vartotojų įpročius arba nuo jų atgrasyti, todėl jos gali būti naudojamos kaip veiksminga pradinė priemonė siekiant sumažinti tam tikrų plastiko gaminių poveikį aplinkai;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
(16)  didelė dalis jūras teršiančių plastiko šiukšlių, atsirandančių dėl apleistų, pamestų ir išmestų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, rodo, kad galiojančiais teisiniais reikalavimais46 nesuteikiama pakankamai paskatų sugrąžinti tokius įrankius į krantą, kad jie būtų surinkti ir sutvarkyti. Taikant netiesioginių mokesčių sistemą, numatytą pagal galiojančius teisės aktus dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, laivai neskatinami išmesti savo atliekų į jūrą ir užtikrinama teisė jas pristatyti. Tačiau ta sistema turėtų būti papildyta kitomis finansinėmis paskatomis žvejams sugrąžinti savo žvejybos įrankių atliekas į krantą, kad išvengtų bet kokio galimo mokėtino netiesioginio atliekų mokesčio padidėjimo. Žvejybos įrankių plastikinės dalys turi didelį perdirbimo potencialą, todėl valstybės narės, laikydamosi principo „teršėjas moka“, turėtų nustatyti didesnę gamintojo atsakomybę už žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, kad palengvintų atskirą žvejybos įrankių surinkimą ir finansuotų tinkamą tokių žvejybos įrankių atliekų tvarkymą, visų pirma antrinį perdirbimą;
(16)  didelė dalis jūras teršiančių plastiko šiukšlių, atsirandančių dėl apleistų, pamestų ir išmestų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, rodo, kad galiojančiais teisiniais reikalavimais46 nesuteikiama pakankamai paskatų sugrąžinti tokius įrankius į krantą, kad jie būtų surinkti ir sutvarkyti. Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1224/2009, jei pamestų žvejybos įrankių neįmanoma surinkti, laivo kapitonas apie tai privalo informuoti vėliavos valstybės narės kompetentingas institucijas. Siekiant užtikrinti suderintą stebėseną, valstybės narės turėtų rinkti ir registruoti duomenis apie pamestus žvejybos įrankius ir kasmet juos perduoti Komisijai. Taikant netiesioginių mokesčių sistemą, numatytą pagal galiojančius teisės aktus dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, laivai neskatinami išmesti savo atliekų į jūrą ir užtikrinama teisė jas pristatyti. Tačiau ta sistema turėtų būti papildyta kitomis finansinėmis paskatomis žvejams sugrąžinti savo žvejybos įrankių atliekas į krantą, kad išvengtų bet kokio galimo mokėtino netiesioginio atliekų mokesčio padidėjimo. Žvejybos įrankių plastikinės dalys turi didelį perdirbimo potencialą, todėl valstybės narės, laikydamosi principo „teršėjas moka“, turėtų nustatyti didesnę gamintojo atsakomybę už žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, kad palengvintų atskirą žvejybos įrankių surinkimą ir finansuotų tinkamą tokių žvejybos įrankių atliekų tvarkymą, visų pirma antrinį perdirbimą; Valstybės narės turėtų imtis būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojų mokami piniginiai įnašai vykdant jų įsipareigojimus, kylančius dėl gamintojo atsakomybės, būtų pritaikyti, visų pirma atsižvelgiant į tokių žvejybos įrankių patvarumą, tinkamumą juos taisyti, pakartotinai naudoti ir perdirbti;
___________________
___________________
46 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, Direktyva 2000/59/EB ir Direktyva 2008/98/EB.
46 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, Direktyva 2000/59/EB ir Direktyva 2008/98/EB.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)  užtikrindamos didesnę gamintojo atsakomybę už žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, valstybės narės turėtų stebėti, vertinti, surinkti ir perdirbti žvejybos įrankius, kad pasiektų šioje direktyvoje nustatytus kiekybinius žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, surinkimo ir perdirbimo tikslus;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a)   Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) strateginiuose planuose į žemės ūkio plastiko atliekų problemą turėtų būti atsižvelgiama ir Komisija prireikus vidurio laikotarpiu iki 2023 m. turėtų nustatyti su plastiko atliekomis susijusį geros žemės agrarinės ir aplinkosauginės būklės standartą kaip naują griežtesnių sąlygų elementą. Pagal naująjį kompleksinės paramos teikimo reikalavimą ūkininkai, organizuodami plastiko rinkimą ir antrinį perdirbimą, privalėtų naudotis įgaliotosios atliekų tvarkymo įmonės paslaugomis ir saugoti įrodymus, kad plastiko atliekos buvo tinkamai tvarkomos;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis
(18)  siekiant užkirsti kelią taršai šiukšlėmis ir kitoms netinkamoms atliekų šalinimo formoms, dėl kurių šiukšlės, kuriose yra plastiko, patenka į jūrą, vartotojai turi būti tinkamai informuojami apie esamus tinkamiausius ir (arba) vengtinus atliekų šalinimo būdus, geriausią atliekų šalinimo praktiką ir blogos šalinimo praktikos poveikį aplinkai, taip pat apie plastiko kiekį tam tikruose vienkartiniuose plastikiniuose gaminiuose ir žvejybos įrankiuose. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi informuotumo didinimo priemonių, kuriomis užtikrinama, kad tokia informacija vartotojams būtų suteikta. Informacijos turinys neturėtų būti reklaminio pobūdžio ir neturėtų skatinti naudoti vienkartinių plastikinių gaminių. Valstybės narės turėtų turėti galimybę pasirinkti tinkamiausias priemones pagal gaminio pobūdį arba paskirtį. Vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojai turėtų padengti informuotumo didinimo priemonių išlaidas – tai yra didesnės gamintojo atsakomybės įsipareigojimų dalis;
(18)  siekiant užkirsti kelią taršai šiukšlėmis ir kitoms netinkamoms atliekų šalinimo formoms, dėl kurių šiukšlės, kuriose yra plastiko, patenka į jūrą, vartotojai turi būti tinkamai informuojami apie esamus tinkamiausius ir (arba) vengtinus atliekų šalinimo būdus, geriausią atliekų šalinimo praktiką ir blogos šalinimo praktikos poveikį aplinkai, taip pat apie plastiko kiekį tam tikruose vienkartiniuose plastikiniuose gaminiuose ir žvejybos įrankiuose, kad būtų skatinamas atsakingas vartotojų elgesys tinkamai atsikratant atliekomis. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi informuotumo didinimo priemonių, kuriomis užtikrinama, kad tokia informacija vartotojams būtų suteikta. Ši informacija turėtų apimti netinkamo atsikratymo atliekomis poveikį kanalizacijos tinklui. Informacijos turinys neturėtų būti reklaminio pobūdžio ir neturėtų skatinti naudoti vienkartinių plastikinių gaminių. Valstybės narės turėtų turėti galimybę pasirinkti tinkamiausias priemones pagal gaminio pobūdį arba paskirtį. Kova su šiukšlėmis yra bendra kompetentingų institucijų, gamintojų ir vartotojų atsakomybė. Vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojai turėtų padengti informuotumo didinimo priemonių išlaidas – tai yra didesnės gamintojo atsakomybės įsipareigojimų dalis. Gamintojai turėtų būti raginami pasinaudoti savo rinkodaros galia ir skatinti tvarų žiedinį gaminių vartojimą ir naudojimą;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(18a)   pagal Sąjungos teisės aktus Komisija privalo padėti valstybėms narėms rengti strategijas ir planus, kuriais siekiama sumažinti žvejybos įrangos paplitimą jūroje, be kita ko, naudojant iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) teikiamas dotacijas. Tokios pastangos gali apimti kampanijas ir programas, kuriomis siekiama didinti informuotumą apie atliekų poveikį jūrų ekosistemoms, galimybių naudoti biologiškai skaidžius ir kompostuojamus žvejybos įrankius tyrimus, žvejų švietimo projektus ir konkrečias viešąsias programas, skirtas plastikui ir kitiems objektams iš jūros aplinkos pašalinti;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis
(20)  bene dažniausiai Sąjungos paplūdimiuose randamos jūras teršiančios šiukšlės yra vienkartiniai plastikiniai gėrimų buteliai. Taip yra todėl, kad atskiro surinkimo sistemos yra neveiksmingos ir jose dalyvauja mažai vartotojų. Turi būti skatinamos veiksmingesnės atskiro surinkimo sistemos, todėl turėtų būti nustatyta minimali atskiro gėrimų butelių, priskiriamų vienkartiniams plastikiniams gaminiams, surinkimo norma. Valstybės narės turėtų būti pajėgios pasiekti tą minimalią normą nustatydamos gėrimų butelių, priskiriamų vienkartiniams plastikiniams gaminiams, atskiro surinkimo tikslus pagal didesnės gamintojo atsakomybės sistemas arba įdiegdamos užstato grąžinimo sistemas ar bet kokias kitas jų nuožiūra tinkamas priemones. Tai turės tiesioginį teigiamą poveikį surinkimo rodikliams, surinktų ir perdirbtų medžiagų kokybei, o tai atvers galimybių perdirbimo įmonėms ir perdirbtų medžiagų rinkas;
(20)  bene dažniausiai Sąjungos paplūdimiuose randamos jūras teršiančios šiukšlės yra vienkartiniai plastikiniai gėrimų buteliai (su kamšteliais ir dangteliais). Taip yra todėl, kad atskiro surinkimo sistemos yra neveiksmingos ir jose dalyvauja mažai vartotojų. Turi būti skatinamos veiksmingesnės atskiro surinkimo sistemos ir padidinta gamyba iš perdirbtų medžiagų, todėl turėtų būti nustatyta minimali atskiro gėrimų butelių, priskiriamų vienkartiniams plastikiniams gaminiams, surinkimo norma. Valstybės narės turėtų būti pajėgios pasiekti tą minimalią normą nustatydamos gėrimų butelių, priskiriamų vienkartiniams plastikiniams gaminiams, atskiro surinkimo tikslus pagal didesnės gamintojo atsakomybės sistemas arba įdiegdamos užstato grąžinimo sistemas ar bet kokias kitas jų nuožiūra tinkamas priemones. Be mažiausio surinkimo tikslo, turėtų būti taikomas reikalavimas dėl tam tikros perdirbtos plastikinių butelių dalies, siekiant užtikrinti, kad didesnis surinkto plastiko kiekis būtų pakartotinai panaudotas ar perdirbtas ir taip vėl atsidurtų žiedinėje ekonomikoje. Tos priemonės turės tiesioginį teigiamą poveikį surinkimo ir perdirbimo rodikliams, surinktų ir perdirbtų medžiagų kokybei, o tai atvers galimybių perdirbimo įmonėms ir perdirbtų medžiagų rinkas; Įgyvendindamos priemones, kuriomis siekiama mažiausio atskiro surinkimo tikslo, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų išlaikytas sklandus esamų didesnės gamintojo atsakomybės sistemų veikimas. Komisija turėtų parengti parengia gaires dėl užstato grąžinimo sistemų veikimo toms valstybėms narėms, kurios pasirenka tokias sistemas;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(20a)  Direktyvoje 2008/98/EB „atskiras surinkimas“ yra nustatytas kaip atliekų surinkimas, kai atliekų srautai atskiriami atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, taip palengvinant jų specialų apdorojimą; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2018/851, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB1a, pažymima, kad atskirą surinkimą galima užtikrinti taikant surinkimo prie kiekvieno namo, atgabenimo ir priėmimo ar kitas surinkimo sistemas. Direktyvos 2008/98/EB 10 straipsnio 3 dalies a punkte nustatyta leidžianti nukrypti nuostata, pagal kurią turėtų būti įmanoma surinkti tam tikrų rūšių atliekas, jei tai netrukdo aukštos kokybės atliekų perdirbimui ar kitokiam panaudojimui laikantis atliekų hierarchijos, o šių operacijų rezultatas yra panašios kokybės palyginti su rezultatu, gaunamu tas atliekas surenkant atskirai. Ta leidžianti nukrypti nuostata turėtų būti taikoma ir įgyvendinant šią direktyvą;
_____________
1a 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 150, 2018 6 14, p. 109).
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis
(22)  pagal 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo48 dėl geresnės teisėkūros 22 dalį Komisija turėtų atlikti šios direktyvos vertinimą. Tas vertinimas turėtų būti pagrįstas įgyvendinant šią direktyvą sukaupta patirtimi ir surinktais duomenimis, taip pat duomenimis, surinktais pagal Direktyvą 2008/56/EB arba Direktyvą 2008/98/EB. Šiuo vertinimu turėtų būti remiamasi vertinant galimas tolesnes priemones, taip pat vertinant, ar, siekiant Sąjungoje vykdyti jūros taršos šiukšlėmis stebėseną, reikėtų peržiūrėti priedą, kuriame pateikiamas vienkartinių plastikinių gaminių sąrašas. Atliekant vertinimą taip pat derėtų apsvarstyti, ar per tą laiką įvykusi mokslo ir technikos pažanga, įskaitant biologiškai skaidžių medžiagų kūrimą ir plastiko biologinio skaidumo jūros aplinkoje kriterijų ar standartų rengimą, kaip numatyta Europinėje plastikų strategijoje, suteikia galimybę nustatyti tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių biologinio skaidymosi jūros aplinkoje standartą. Tas standartas apimtų standartą, pagal kurį būtų tikrinama, ar dėl fizinio ir biologinio skaidymosi jūros aplinkoje plastikas visiškai suskyla į anglies dioksidą (CO2), biomasę ir vandenį per pakankamai trumpą laiką, kad plastikas nepakenktų jūros augalijai ir gyvūnijai ir nesikauptų aplinkoje. Tokio standarto reikalavimus atitinkantiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams pateikimo rinkai draudimas galėtų būti netaikomas. Nors Europinėje plastikų strategijoje jau numatyta veiksmų šioje srityje, joje taip pat pripažįstama, kad dėl skirtingų sąlygų jūrose nėra taip paprasta nustatyti biologiškai skaidžių savybių turinčių plastikų reglamentavimo sistemą;
(22)  pagal 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo48 dėl geresnės teisėkūros 22 dalį Komisija turėtų atlikti šios direktyvos vertinimą. Tas vertinimas turėtų būti pagrįstas įgyvendinant šią direktyvą sukaupta patirtimi ir surinktais duomenimis, taip pat duomenimis, surinktais pagal Direktyvą 2008/56/EB arba Direktyvą 2008/98/EB. Šiuo vertinimu turėtų būti remiamasi vertinant galimas tolesnes priemones, įskaitant 2030 m. ir vėlesnio laikotarpio Sąjungos masto tikslų dėl taršos mažinimo nustatymą, taip pat vertinant, ar, siekiant Sąjungoje vykdyti jūros taršos šiukšlėmis stebėseną, reikėtų peržiūrėti priedą, kuriame pateikiamas vienkartinių plastikinių gaminių sąrašas.
___________________
___________________
48.  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
48.  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis
(23)  valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų, taikomų už šios direktyvos nuostatų pažeidimą, taisykles ir užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos;
(23)  valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų, taikomų už šios direktyvos nuostatų pažeidimą, taisykles ir užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Vartotojai taip pat turėtų būti atitinkamai skatinami arba baudžiami už savo elgesį;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis
(25)  kadangi šioje direktyvoje nustatytų tikslų, t. y. užkirsti kelią tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, daromam poveikiui aplinkai ir jį sumažinti, skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos, įskaitant naujoviškų verslo modelių, gaminių ir medžiagų kūrimo skatinimą, taip prisidedant prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmų masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,
(25)  kadangi šioje direktyvoje nustatytų tikslų, t. y. užkirsti kelią tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos ir žemės ūkio įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, daromam poveikiui aplinkai ir žmonių sveikatai ir jį sumažinti, skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos, įskaitant naujoviškų verslo modelių, gaminių ir medžiagų kūrimo skatinimą, taip prisidedant prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmų masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(25a)  kadangi jūras teršiančio plastiko šiukšlių esama ne tik Sąjunga supančioje jūros aplinkoje ir kadangi didžiulių jūras teršiančių plastiko šiukšlių galima rasti kitose nei Sąjunga pasaulio dalyse, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad atliekų eksportu į trečiąsias šalis jūrų tarša plastiko šiukšlėmis kitur nebūtų didinama;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(25b)  valstybės narės taip pat gali atlikti svarbų vaidmenį pažabojant jūrų taršą šiukšlėmis, dalydamosi su trečiosiomis šalimis savo žiniomis ir patirtimi tvaraus medžiagų tvarkymo srityje;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(25c)  viešojo sektoriaus institucijos, įskaitant Sąjungos institucijas, turėtų rodyti pavyzdį;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipa
Šios direktyvos tikslas – užkirsti kelią tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, poveikiui aplinkai, visų pirma vandens aplinkai, bei žmonių sveikatai ir jį sumažinti, taip pat kuriant naujus verslo modelius, gaminius ir medžiagas skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir sykiu prisidėti prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo.
Šios direktyvos tikslas – užkirsti kelią tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, poveikiui aplinkai, visų pirma vandens organizmams ir aplinkai, bei žmonių sveikatai ir jį sumažinti, taip pat kuriant novatoriškus ir tvarius verslo modelius, gaminius ir medžiagas skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir sykiu prisidėti prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipa
Ši direktyva taikoma priede nurodytiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams ir žvejybos įrankiams, kurių sudėtyje yra plastiko.
Ši direktyva taikoma priede nurodytiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams ir žvejybos bei akvakultūros įrankiams, kurių sudėtyje yra plastiko.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
1)  plastikas – medžiaga, sudaryta iš polimero, apibrėžto Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 5 dalyje, į kurią gali būti pridėta priedų ar kitų medžiagų ir kuri gali būti galutinių produktų pagrindinis struktūrinis komponentas, išskyrus chemiškai nemodifikuotus gamtinius polimerus;
1)  plastikas – medžiaga, sudaryta iš polimero, apibrėžto Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 3 straipsnio 5 dalyje, į kurią gali būti pridėta priedų ar kitų medžiagų ir kuri yra arba gali būti galutinių produktų pagrindinis struktūrinis komponentas, išskyrus chemiškai nemodifikuotus gamtinius polimerus;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
2a)  labai lengvi plastikiniai pirkinių maišeliai – lengvi plastikiniai pirkinių maišeliai, apibrėžti Direktyvos 94/62/EB 3 straipsnio 1c dalyje, kurių sienelės storis yra mažesnis kaip 15 mikronų;
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas
3)  žvejybos įrankis – bet koks žvejyboje ir akvakultūroje naudojamas įrankis ar įrenginys, skirtas jūrų gyviesiems ištekliams žvejoti ir gaudyti, arba jūros paviršiuje plūduriuojantis įrenginys, skirtas tokiems jūrų gyviesiems ištekliams privilioti ir sugauti;
3)  žvejybos įrankis – bet koks žvejyboje ir akvakultūroje naudojamas įrankis ar įrenginys, skirtas jūrų gyviesiems ištekliams žvejoti, gaudyti ar laikyti auginimui ūkyje, arba jūros paviršiuje plūduriuojantis įrenginys, skirtas tokiems jūrų gyviesiems ištekliams privilioti, sugauti ar laikyti;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
4)  žvejybos įrankių atliekos – bet kokie žvejybos įrankiai, įtraukti į Direktyvoje 2008/98/EB pateiktą atliekų apibrėžtį, įskaitant visas atskiras jų dalis ar medžiagas, įėjusias į tokių žvejybos įrankių sudėtį ar prie jų pritvirtintas, kai jie buvo išmesti;
4)  žvejybos įrankių atliekos – bet kokie žvejybos įrankiai, įtraukti į Direktyvoje 2008/98/EB pateiktą atliekų apibrėžtį, įskaitant visas atskiras jų dalis ar medžiagas, įėjusias į tokių žvejybos įrankių sudėtį ar prie jų pritvirtintas, kai jie buvo išmesti arba pamesti;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas
10)  gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris, nepriklausomai nuo pardavimo būdų, įskaitant nuotolinės prekybos sutartis, kaip apibrėžta 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/83/ES50, vykdydamas profesinę veiklą pateikia Sąjungos rinkai vienkartinius plastikinius gaminius ir žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 4 straipsnio 28 punkte51;
10)  gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris, nepriklausomai nuo pardavimo būdų, įskaitant nuotolinės prekybos sutartis, kaip apibrėžta 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/83/ES50, vykdydamas profesinę veiklą kuria, gamina, perdirba, apdoroja, parduoda ar importuoja vienkartinius plastikinius gaminius ir žvejybos bei akvakultūros įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 4 straipsnio 25 ir 28 punktuose51, ir taip juos pateikia Sąjungos rinkai;
___________________
___________________
50 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64).
50 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64).
51 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).
51 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 11 a punktas (naujas)
11a)  atskiras surinkimas – atskiras surinkimas, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnio 11 punkte;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 13 a punktas (naujas)
13a)  biologiškai skaidus plastikas – plastikas, galintis fiziškai ir biologiškai irti ir galiausiai suirti į anglies dioksidą (CO2), biomasę ir vandenį ir atitinkantis Europos standartus, taikomus pakuotėms, kurių atliekas galima panaudoti dėl jų kompostavimo ir anaerobinio skaidymo galimybių;
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)
14a)  tabako gaminiai – tabako gaminiai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/40/ES 2 straipsnio 4 punkte;
Pakeitimai 118, 54 ir 119
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnis
4 straipsnis
4 straipsnis
Naudojimo mažinimas
Naudojimo mažinimas
1.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad iki ... [šešeri metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos] smarkiai sumažintų priedo A dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių sunaudojimą savo teritorijoje.
1.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių siekiant ambicingo ir tvaraus priedo A dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių sunaudojimo savo teritorijoje sumažinimo mažiausiai 25 proc. iki 2025 tikslo.
Tos priemonės gali apimti nacionalinius naudojimo mažinimo tikslus, priemones, kuriomis užtikrinama, kad galutiniams vartotojams prekybos vietose būtų prieinami alternatyvūs daugkartinio naudojimo gaminiai, ekonomines priemones, pvz., užtikrinimą, kad prekybos vietose vienkartiniai plastikiniai gaminiai galutiniam vartotojui nebūtų suteikiami nemokamai. Tos priemonės gali būti skirtingos, atsižvelgiant į pirmoje pastraipoje nurodytų gaminių poveikį aplinkai.
Tos priemonės gali apimti nacionalinius naudojimo mažinimo tikslus, priemones, kuriomis užtikrinama, kad galutiniams vartotojams prekybos vietose būtų prieinami alternatyvūs daugkartinio naudojimo gaminiai, ekonomines priemones, pvz., užtikrinimą, kad prekybos vietose vienkartiniai plastikiniai gaminiai galutiniam vartotojui nebūtų suteikiami nemokamai. Tos priemonės gali būti skirtingos, atsižvelgiant į pirmoje pastraipoje nurodytų gaminių poveikį aplinkai per jų gyvavimo ciklą, taip pat ir kai jie išmetami kaip šiukšlės.
Valstybės narės parengia veiksmų planus, kuriuose aprašomos priemonės, priimtos pagal šią dalį. Valstybės narės praneša Komisijai apie šiuos planus ir, prireikus, juos atnaujina. Komisija gali pateikti rekomendacijas dėl šių planų.
Valstybės narės nustato nacionalinius kiekybinius mažinimo tikslus, kuriais vadovaujantis siekiama šios dalies pirmoje pastraipoje nustatyto tikslo. Tie tikslai priimami ne vėliau kaip ... [šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaiga].
Pagal šią dalį priimtos priemonės turi būti proporcingos ir nediskriminacinės. Valstybės narės praneša Komisijai apie tas priemones, laikydamosis Direktyvos (ES) 2015/15351a, kai to reikalaujama pagal tą direktyvą.
2.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma 1 dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių sunaudojimo reikšmingo sumažinimo apskaičiavimo ir patikros metodika. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
2.  Komisija ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma 1 dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių sunaudojimo reikšmingo ir tvaraus sumažinimo apskaičiavimo ir patikros metodika. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
2a.  Valstybės narės imasi priemonių, būtinų siekiant tvariai sumažinti tabako gaminių, visų pirma tabako gaminių filtrų, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų žalą aplinkai, tokiai mastais sumažinant sunaudotų tabako gaminių filtrų, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų kiekį: 50 proc. iki 2025 m. ir 80 proc. iki 2030 m., palyginti su 2014–2016 m. rinkai pateiktų tabako gaminių plastikinių filtrų svertiniu vidurkiu.
_________________
1a 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1).
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės užtikrina, kad priedo C dalyje išvardyti vienkartiniai plastikiniai gaminiai, turintys kamštelius ir dangtelius, kurių didelę dalį sudaro plastikas, gali būti pateikti rinkai tik jeigu jų kamšteliai ir dangteliai lieka pritvirtinti prie butelio per visą numatytą jo naudojimo trukmę.
1.  Valstybės narės užtikrina, kad priedo C dalyje išvardyti vienkartiniai plastikiniai gaminiai, turintys iš plastiko pagamintus kamštelius ir dangtelius, gali būti pateikti rinkai tik jeigu jų kamšteliai ir dangteliai lieka pritvirtinti prie butelio per visą numatytą jo naudojimo trukmę.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau kaip 2025 m. priedo C dalyje išvardytus gėrimų butelius būtų galima pateikti rinkai, tik jei jie pagaminti naudojant bent 35 proc. perdirbtos medžiagos ir juos pačius galima perdirbti.
Ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma perdirbtos dalies apskaičiavimo metodika. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis
2.  Šio straipsnio taikymo tikslu nelaikoma, kad metalinių gaubtelių ar dangtelių su plastikiniu sandarinimo sluoksniu didelę dalį sudaro plastikas.
2.  Šio straipsnio taikymo tikslu nelaikoma, kad metaliniai gaubteliai ar dangteliai su plastikiniu sandarinimo sluoksniu yra pagaminti iš plastiko. Šis straipsnis netaikomas stiklinei ir metalinei gėrimų tarai, turinčiai iš plastiko pagamintus gaubtelius ir dangtelius.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija prašo Europos standartizacijos organizacijų parengti suderintus standartus, susijusius su pirmoje dalyje nurodytu reikalavimu.
3.  Ne vėliau kaip ... [3 mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo datos] Komisija prašo Europos standartizacijos organizacijų parengti suderintus standartus, susijusius su pirmoje dalyje nurodytu reikalavimu. Tuose standartuose atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti, kad gėrimų tara, įskaitant gazuotųjų gėrimų tarą, būtų uždaroma tvirtai, patikimai ir saugiai.
Pakeitimai 59 ir 140
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis
7 straipsnis
7 straipsnis
Ženklinimo reikalavimai
Ženklinimo reikalavimai
1.  Valstybės narės užtikrina, kad ant visų rinkai pateiktų priedo D dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių vartotojams būtų pateikiamas aiškus, įskaitomas ir nenuvalomas ženklas, kuriuo informuojama apie vieną ar daugiau iš šių dalykų:
1.  Valstybės narės užtikrina, kad ant visų rinkai pateiktų priedo D dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių prekinės pakuotės, tiek ant pakuotės, kurioje yra keli gaminio vienetai, tiek ant kiekvieno atskirai supakuoto gaminio vieneto, vartotojams būtų pateikiamas aiškus, įskaitomas ir nenuvalomas ženklas, kuriuo informuojama apie vieną ar daugiau iš šių dalykų:
a)  kaip tinkamai šalinti gaminio atliekas arba kokio šalinimo būdo vengti;
a)  kaip tinkamai šalinti gaminio atliekas ir (arba) kokio šalinimo būdo vengti;
b)  kokį neigiamą poveikį aplinkai daro šiukšlinimas ar kitoks netinkamas gaminio atliekų šalinimas;
b)  kokį neigiamą poveikį aplinkai daro šiukšlinimas ar kitoks netinkamas gaminio atliekų šalinimas;
c)  kad gaminio sudėtyje yra plastiko.
c)  kad gaminio sudėtyje yra plastiko; ir
ca)  sudėtyje esančios kenksmingos cheminės medžiagos, tokias kaip pavojingi metalai, ftalatai, PFAS, bisfenoliai, taip pat endokrininę sistemą ardančios medžiagos ir kitos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos, nurodytos Reglamente (EB) Nr. 1907/2006.
Be to, valstybės narės užtikrina, kad ant visų rinkai pateiktų priedo D dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių, išskyrus tabako gaminius su filtrais ir kartu su tabako gaminiais naudoti skirtus filtrus, prekinės pakuotės, tiek ant pakuotės, kurioje yra keli gaminio vienetai, tiek ant kiekvieno atskirai supakuoto gaminio vieneto, vartotojams būtų pateikiamas aiškus, įskaitomas ir nenuvalomas ženklas, kuriuo informuojama apie galimybę gaminį perdirbti.
2.  Komisija ... [likus 12 mėnesių iki šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos] priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomos pirmoje dalyje nurodyto ženklo specifikacijos. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
2.  Komisija ne vėliau kaip ... [12 mėnesių iki šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos] priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomos pirmoje dalyje nurodyto ženklo specifikacijos, ir tai darydama atsižvelgia į sektoriuje galiojančius savanoriškus susitarimus ir ypatingą dėmesį skiria būtinybei vengti informacijos, kuri klaidina vartotoją. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)
7 a straipsnis
Higienos reikmenų sąlygos
Valstybės narės neleidžia naudoti pavojingų cheminių medžiagų higieninių paketų ir tamponų bei tamponų aplikatorių, išvardytų priedo D dalyje.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Valstybės narės užtikrina, kad pagal tokias sistemas, nustatytas pagal pirmą dalį, priedo E dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių gamintojai padengtų atliekų, sudarytų iš tų vienkartinių plastikinių produktų, surinkimo ir jų tolesnio transportavimo bei tvarkymo išlaidas, įskaitant šiukšlių surinkimo išlaidas, taip pat 10 straipsnyje nurodytų informuotumo didinimo priemonių, susijusių su tais gaminiais, išlaidas.
Valstybės narės užtikrina, kad pagal tokias sistemas, nustatytas pagal pirmą dalį, priedo E dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių gamintojai padengtų atliekų, sudarytų iš tų vienkartinių plastikinių produktų, surinkimo ir jų tolesnio transportavimo bei tvarkymo išlaidas, įskaitant šiukšlių surinkimo išlaidas, taip pat 10 straipsnyje nurodytų informuotumo didinimo priemonių, susijusių su tais gaminiais, išlaidas. Gamintojų mokami piniginiai įnašai siekiant vykdyti šiuos įpareigojimus neviršija toms paslaugoms ekonomiškai efektyviai teikti būtinų išlaidų ir juos skaidriai nustato atitinkami subjektai.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Pirmoje pastraipoje nurodytų šiukšlių surinkimo išlaidų atžvilgiu valstybės narės užtikrina, kad gamintojų mokami piniginiai įnašai būtų nustatyti proporcingai ir būtų diferencijuojami pagal Direktyvos 2008/98/EB 8a straipsnio 4 dalį, ir atsižvelgia į atskirų gaminių arba gaminių grupių surinkimo išlaidas. Išlaidos susijusios tik su veikla, kurią reguliariai vykdo viešosios institucijos arba kuri vykdoma jų vardu ir kuri apima šiukšlių surinkimo veiklą, kuria siekiama įvykdyti atitinkamus įpareigojimus dėl atliekų prevencijos ir aplinkos apsaugos pagal Sąjungos teisės aktus.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies 1 b pastraipa (nauja)
Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, parengia gaires dėl išlaidų paskirstymo šiukšlių surinkimui, kuris įtrauktas į didesnės gamintojo atsakomybės sistemas.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Valstybės narės užtikrina, kad didesnės gamintojo atsakomybės sistemos, nustatytos tabako gaminių filtrams, kurių sudėtyje yra plastiko, pagal šio straipsnio 1 dalį, prisidėtų siekiant 4 straipsnio 2a dalyje nustatyto aplinkos apsaugos tikslo, taip pat užtikrindamos, kad tabako gaminių filtrų, kurių sudėtyje yra plastiko, gamintojai padengtų tų gaminių atliekų surinkimo ir jų tolesnio transportavimo bei tvarkymo išlaidas, įskaitant šiukšlių surinkimo išlaidas ir 10 straipsnyje nurodytų informuotumo didinimo priemonių, susijusių su tais gaminiais, išlaidas. Kad tas tikslas būtų pasiektas, valstybės narės gali inter alia reikalauti, kad didesnės gamintojo atsakomybės sistemos sukurtų panaudotų filtrų surinkimo sistemas arba finansuotų jų surinkimo infrastruktūrą, arba remtų panaudotų filtrų deaktyvavimą ir perdirbimą sukuriant atliekų naudojimo grandinę.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal Direktyvos 2008/98/EB nuostatas dėl didesnės gamintojo atsakomybės būtų nustatytos didesnės gamintojo atsakomybės sistemos dėl Sąjungos rinkai pateiktų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko.
3.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal Direktyvos 2008/98/EB nuostatas dėl didesnės gamintojo atsakomybės būtų nustatytos didesnės gamintojo atsakomybės sistemos dėl Sąjungos rinkai pateiktų žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko. Tuo remdamosi valstybės narės užtikrina, kad kiekvienais metais būtų pasiekiamas minimalus žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, surinkimo lygis. Nuo 2025 m. minimalus atliekų surinkimo lygis yra 50 proc., apskaičiuojamas remiantis atitinkamais metais atitinkamoje valstybėje narėje žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, bendru svoriu, išreikštu žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, per trejus ankstesnius metus pateiktų tos valstybės narės rinkai, vidutinio svorio procentine dalimi.
Jos taip pat užtikrina, kad didesnės gamintojo atsakomybės sistemomis iki 2025 m. būtų pasiektas ne mažiau kaip 15 proc. žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, perdirbimo tikslas. Siekdamos įgyvendinti šį tikslą valstybės narės, inter alia, gali papildomai reikalauti, kad šios sistemos:
a)  diferencijuotų finansinius įnašus pagal Direktyvos 2008/98/EB 8a straipsnio 4 dalį, kad būtų skatinama pateikti rinkai žvejybos įrankius, suprojektuotus taip, kad juos būtų galima pakartotinai naudoti ir perdirbti;
b)  sukurtų užstato grąžinimo sistemas, kuriomis būtų skatinama grąžinti seną, apleistą ar nenaudojamą žvejybos įrangą;
c)  apimtų stebėjimo, sekimo ir duomenų teikimo programas.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Nedarant poveikio techninėms priemonėms, nustatytoms Tarybos reglamente (EB) Nr. 850/981a, Komisija paprašo Europos standartizacijos organizacijų parengti suderintus standartus, susijusius su žvejybos įrankių „žiediniu“ projektu, kad būtų skatinama ruoštis pakartotiniam žvejybos įrankių naudojimui ir sudarytos palankios sąlygos juos perdirbti pasibaigus jų gyvavimo ciklui.
__________________
1a 1998 m. kovo 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (OL L 125, 1998 4 27, p. 1).
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad iki 2025 m. atskirai surenkamų priedo F dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių atliekų kiekis sudarytų 90 proc. atitinkamais metais rinkai pateiktų tokių vienkartinių plastikinių gaminių kiekio pagal masę. Siekdamos įgyvendinti šiuos tikslus valstybės narės, inter alia, gali:
Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad iki 2025 m. atskirai surenkamų priedo F dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių atliekų kiekis sudarytų 90 proc. atitinkamais metais rinkai pateiktų tokių vienkartinių plastikinių gaminių kiekio pagal masę ir užtikrintų vėlesnį jų perdirbimą. Siekdamos įgyvendinti šiuos tikslus valstybės narės, inter alia, gali:
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 pastraipos 1a pastraipa (nauja)
Pirma pastraipa taikoma nedarant poveikio Direktyvos 2008/98/EB 10 straipsnio 3 dalies a punktui.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis, parengia gaires dėl užstato grąžinimo sistemų veikimo.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis
10 straipsnis
10 straipsnis
Informuotumo didinimo priemonės
Informuotumo didinimo priemonės
1.  Valstybės narės imasi priemonių, kad priedo G dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, naudotojai būtų informuojami apie:
1.  Valstybės narės imasi priemonių, kad priedo G dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, naudotojai būtų skatinami atsakingai elgtis ir informuojami apie:
a)  esamas tokiems gaminiams ir žvejybos įrankiams, kurių sudėtyje yra plastiko, skirtas pakartotinio naudojimo sistemas ir atliekų tvarkymo būdus, taip pat geriausią tinkamo atliekų tvarkymo praktiką pagal Direktyvos 2008/98/EB 13 straipsnį;
a)  esamas tokių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, daugkartinio naudojimo alternatyvas ir jiems skirtas pakartotinio naudojimo sistemas ir atliekų tvarkymo būdus, taip pat geriausią tinkamo atliekų tvarkymo praktiką pagal Direktyvos 2008/98/EB 13 straipsnį;
b)  taršos šiukšlėmis ir kitokio netinkamo tokių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų šalinimo poveikį aplinkai, visų pirma jūros aplinkai.
b)  taršos šiukšlėmis ir kitokio netinkamo tokių gaminių ir žvejybos įrankių, kurių sudėtyje yra plastiko, atliekų šalinimo poveikį aplinkai, visų pirma jūros aplinkai;
ba)  netinkamo tokių gaminių atliekų šalinimo poveikį kanalizacijos tinklui;
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 pastraipa
Priemonės, kurių valstybės narės imasi perkeldamos 4–9 straipsnius į nacionalinę teisę ir juos įgyvendindamos, turi atitikti ES su maistu susijusių teisės aktų nuostatas, siekiant užtikrinti, kad nepablogėtų maisto higiena ir maisto sauga.
Priemonės, kurių valstybės narės imasi perkeldamos 4–9 straipsnius į nacionalinę teisę ir juos įgyvendindamos, turi atitikti ES su maistu susijusių teisės aktų nuostatas, siekiant užtikrinti, kad nepablogėtų maisto higiena ir maisto sauga, ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/20041a. Valstybės narės skatina, kai įmanoma, naudoti tvarias, saugesnes plastiko alternatyvas medžiagoms, kurios liečiasi su maistu.
________________
1a 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL L 338, 2004 11 13, p. 4).
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)
Valstybės narės užtikrina, kad į trečiąsias šalis eksportuojamos atliekos nepapildytų kitur į jūrą išmetamų šiukšlių.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal nacionalinius teisės aktus arba praktiką fiziniai ar juridiniai asmenys arba jų asociacijos, organizacijos ar grupės galėtų pasinaudoti peržiūros procedūra teisme arba kitoje pagal įstatymą įsteigtoje nepriklausomoje ir nešališkoje įstaigoje, kad užginčytų sprendimų ir veikimo arba neveikimo, susijusio su 5, 6, 7 ir 8 straipsnių įgyvendinimu, materialinį ar procesinį teisėtumą, jei įvykdyta viena iš šių sąlygų:
1.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal nacionalinius teisės aktus arba praktiką fiziniai ar juridiniai asmenys arba jų asociacijos, organizacijos ar grupės galėtų pasinaudoti peržiūros procedūra teisme arba kitoje pagal įstatymą įsteigtoje nepriklausomoje ir nešališkoje įstaigoje, kad užginčytų sprendimų ir veikimo arba neveikimo, susijusio su 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 straipsnių įgyvendinimu, materialinį ar procesinį teisėtumą, jei įvykdyta viena iš šių sąlygų:
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis
13 straipsnis
13 straipsnis
Informacija apie įgyvendinimo stebėseną
Informacija apie įgyvendinimo stebėseną
1.  Nepažeisdamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB52 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB53, valstybės narės, padedamos Europos aplinkos agentūros, parengia duomenų rinkinius, į kuriuos įtraukiama:
1.  Nepažeisdamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB52 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB53, valstybės narės, padedamos Europos aplinkos agentūros, parengia duomenų rinkinius, į kuriuos įtraukiama:
a)   duomenys apie priedo A dalyje išvardytus vienkartinius plastikinius gaminius, kurie pateikti Sąjungos rinkai kiekvienais metais, siekiant įrodyti naudojimo mažėjimą, kaip nustatyta 4 straipsnio 1 dalyje;
a)  duomenys apie priedo A dalyje išvardytus vienkartinius plastikinius gaminius, kurie pateikti Sąjungos rinkai kiekvienais metais, siekiant įrodyti naudojimo mažėjimą, kaip nustatyta 4 straipsnio 1 dalyje;
aa)  duomenys apie pateikimą rinkai ir priedo F dalyje išvardytų gaminių atskirą surinkimą, kad būtų parodyta siekiant 9 straipsnyje nustatyto tikslo padaryta pažanga;
ab)  duomenys apie Sąjungos rinkai kasmet pateikiamus vienkartinius plastikinius gaminius, išvardytus priedo G dalyje, kad būtų stebimas jų naudojimas Sąjungoje;
ac)  duomenys apie rinkai pateiktus žvejybos įrankius, kurių sudėtyje yra plastiko, ir apie surinktas ir apdorotas žvejybos įrankių atliekas;
b)  informacija apie priemones, kurių ėmėsi valstybės narės pagal 4 straipsnio 1 dalį.
b)  informacija apie planus ir priemones, kurių ėmėsi valstybės narės pagal 4 straipsnio 1 dalį.
ba)  duomenys apie į jūrą išmestų šiukšlių, visų pirma į šią direktyvą įtrauktų gaminių šiukšlių kiekį, kad būtų stebimas priimtų priemonių poveikis.
Duomenys, nurodyti pirmos pastraipos a punkte, atnaujinami kasmet per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kuriais duomenys buvo surinkti, pabaigos. Jei įmanoma, tiems duomenims pateikti naudojamasi erdvinių duomenų paslaugomis, kaip nustatyta Direktyvos 2007/2/EB 3 straipsnio 4 dalyje.
Duomenys, nurodyti pirmos pastraipos a punkte, pirmą kartą pateikiami ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos]. Duomenys, nurodyti a–ac punktuose, atnaujinami kasmet per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kuriais duomenys buvo surinkti, pabaigos. Jei įmanoma, tiems duomenims pateikti naudojamasi erdvinių duomenų paslaugomis, kaip nustatyta Direktyvos 2007/2/EB 3 straipsnio 4 dalyje.
2.  Valstybės narės užtikrina, kad Komisija ir Europos aplinkos agentūra galėtų susipažinti su duomenų rinkiniais, parengtais pagal 1 dalį.
2.  Valstybės narės užtikrina, kad Komisija ir Europos aplinkos agentūra galėtų susipažinti su duomenų rinkiniais, parengtais pagal 1 dalį.
3.  Europos aplinkos agentūra reguliariai skelbia ir atnaujina Sąjungos masto apžvalgą, pagrįstą valstybių narių surinktais duomenimis. Į Sąjungos masto apžvalgą, jei nustatyti, įtraukiami šios direktyvos vertės, rezultatų ir poveikio rodikliai, Sąjungos mąsto apibendrinamieji žemėlapiai ir valstybių narių apžvalgos ataskaitos.
3.  Europos aplinkos agentūra reguliariai skelbia ir atnaujina Sąjungos masto apžvalgą, pagrįstą valstybių narių surinktais duomenimis. Į Sąjungos masto apžvalgą, jei nustatyti, įtraukiami šios direktyvos vertės, rezultatų ir poveikio rodikliai, Sąjungos mąsto apibendrinamieji žemėlapiai ir valstybių narių apžvalgos ataskaitos.
4.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos duomenų rinkinių, informacijos ir 1 dalyje nurodytų duomenų pateikimo forma. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
4.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos duomenų rinkinių, informacijos ir 1 dalyje nurodytų duomenų pateikimo forma. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
___________________
___________________
52 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).
52 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB (OL L 41, 2003 2 14, p. 26).
53 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).
53 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).
Pakeitimai 74 ir 150
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnis
15 straipsnis
15 straipsnis
Vertinimas ir peržiūra
Vertinimas ir peržiūra
1.  Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą iki ... [6 metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos]. Vertinimas grindžiamas pagal 13 straipsnį pateikta informacija. Valstybės narės teikia Komisijai visą papildomą informaciją, kurios reikia atliekant vertinimą ir rengiant 2 dalyje nurodytą ataskaitą.
1.  Komisija atlieka šios direktyvos vertinimą iki ... [5 metai nuo šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos]. Vertinimas grindžiamas pagal 13 straipsnį pateikta informacija. Valstybės narės teikia Komisijai visą papildomą informaciją, kurios reikia atliekant vertinimą ir rengiant 2 dalyje nurodytą ataskaitą.
2.  Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia ataskaitą apie vertinimo, atlikto pagal 1 dalį, pagrindinius rezultatus.
2.  Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateikia ataskaitą apie vertinimo, atlikto pagal 1 dalį, pagrindinius rezultatus. Prireikus kartu su ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Tame pasiūlyme, prireikus, nustatomi privalomi Sąjungos lygmens kiekybiniai priedo A dalyje išvardintų gaminių suvartojimo tikslai.
2a.  Iki 2020 m. liepos 31 d. Komisija ir valstybės narės parengia Sąjungos masto vandenynuose susikaupusių plastiko atliekų šalinimo programą ir skatina šią iniciatyvą tarptautiniu mastu.
3.  Ataskaitoje taip pat nurodoma, ar:
3.  Ataskaitoje pateikiama:
a)  priedas, kuriame išvardyti vienkartiniai plastikiniai gaminiai, turi būti peržiūrėtas;
a)   įvertinimas, ar reikia peržiūrėti priedą, kuriame išvardyti vienkartiniai plastikiniai gaminiai, turi būti peržiūrėtas;
b)  įmanoma nustatyti Sąjungos privalomus kiekybinius naudojimo, visų pirma priedo A dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių, mažinimo tikslus;
b)   galimybės nustatyti Sąjungos privalomus kiekybinius naudojimo, visų pirma priedo A dalyje nurodytų vienkartinių plastikinių gaminių, mažinimo tikslus, tyrimas; todėl ataskaitoje įvertinamas tikslų, išreikštų absoliučiaisiais skaičiais, nustatymas atsižvelgiant sunaudojamus kiekius ir jau pasiektą sumažinimą valstybėse narėse;
ba)  gaminiams, kuriems taikoma ši direktyva, gaminti naudojamų medžiagų pakeitimo ir naujų daugkartinio naudojimo alternatyvų tiekimo sistemų inovacijų įvertinimas; tai apima bendrą šių medžiagų gyvavimo ciklo analizę aplinkos atžvilgiu ir atsiradusias alternatyvas.
c)  padaryta pakankama mokslo ir technikos pažanga ir nustatyti biologinio skaidumo jūros aplinkoje kriterijai arba standartai, taikomi vienkartiniams plastikiniams gaminiams, patenkantiems į šios direktyvos taikymo sritį, taip pat sukurti jų vienkartiniai pakaitalai, todėl, jei tinkama, galima nustatyti, kuriems gaminiams nebereikia taikyti pateikimo rinkai apribojimų.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Nukrypdamos nuo šios dalies pirmos pastraipos, valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad 13 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų ataskaitų teikimo įpareigojimų būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo ... [12 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos].
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Tačiau valstybės narės taiko priemones, kurių reikia, kad būtų laikomasi 5 straipsnio ir 7 straipsnio 1 dalies nuo ... [2 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos], o 6 straipsnio 1 dalies – nuo [3 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos].
Tačiau valstybės narės taiko priemones, kurių reikia, kad būtų laikomasi 5 straipsnio ir 7 straipsnio 1 dalies nuo ... [2 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos], o 6 straipsnio 1 dalies – nuo [3 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos], išskyrus priemones, būtinas, kad būtų laikomasi 6 straipsnio 1 dalyje nurodyto reikalavimo, susijusio su gazuotųjų gėrimų tara, kurį valstybės narės taiko nuo ... [5 metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos].
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.
2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus. Komisija tikrina, kad tomis nuostatomis nebūtų sudaromos nepagrįstos kliūtys bendrosios rinkos veikimui.
Pakeitimai 78 ir 124/rev
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo A dalis
Vienkartiniai plastikiniai gaminiai, kuriems taikomas 4 straipsnis dėl naudojimo mažinimo
Vienkartiniai plastikiniai gaminiai, kuriems taikomas 4 straipsnis dėl naudojimo mažinimo
–  Gėrimų indeliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius
–  Maisto tara, t. y. talpyklos, kaip antai dėžutės su dangteliais arba be jų, kuriose laikomas maistas, kurio nebereikia paruošti, skirtas nedelsiant suvartoti iš talpyklos vietoje arba išsinešti, kaip antai greitajam maistui naudojama maisto tara, išskyrus gėrimų tarą, lėkštės, taip pat pakeliai ir pakuotės iš lanksčios medžiagos, kuriuose pateikiamas maistas.
–  Maisto tara, t. y. talpyklos, kaip antai dėžutės su dangteliais arba be jų, kuriose laikomas maistas, kurio nebereikia paruošti, skirtas nedelsiant suvartoti iš talpyklos vietoje arba išsinešti, kaip antai greitajam maistui naudojama maisto tara, išskyrus gėrimų tarą, lėkštės, taip pat pakeliai ir pakuotės iš lanksčios medžiagos, kuriuose pateikiamas maistas.
Maisto pardavimas vienam žmogui skirtos porcijos dydžio taroje arba taroje, prie kurios pridedami stalo įrankiai, yra požymis, kad šis maistas yra skirtas suvartoti tiesiai iš maisto taros.
Tolesnio ruošimo sąvoka apima tokius veiksmus kaip šildymas, verdančio vandens naudojimas, plovimas, raikymas ir pjaustymas.
Šio priedo A, E ir G dalyse išvardintos vienkartinės plastikinės maisto taros pavyzdžiai:
–  Greitojo maisto tara, pvz., maisto dėžutės ir salotų dėžutės, skirtos šaltam maistui
–  Greitojo maisto tara, pvz., maisto dėžutės ir salotų dėžutės, skirtos karštam maistui, išskyrus atvejus, kai vartotojas, įsigijęs maistą, ji turi pašildyti
–  Mėsainių dėžutės, sumuštinių dėžutės, suktinukų dėžutės
–  Šviežio arba perdirbto maisto, kurio nebereikia paruošti, pvz., vaisių, deserto arba valgomųjų ledų, vienam žmogui skirtos porcijos dydžio tara, parduodama atskirais vienetais
Taros, kuri nėra šio priedo A, E ir G dalyse išvardinta vienkartinė plastikinė maisto tara, pavyzdžiai:
–  Maisto tara, kurioje laikomas džiovintas maistas arba šaltas maistas, kurį reikia paruošti
–  Tara, kurioje laikomas maistas didesniais nei vienam žmogui skirtos porcijos kiekiais
–  Daugiau nei po vieną vienetą parduodama vienam žmogui skirtos porcijos dydžio maisto tara
–  Gėrimų indeliai
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo B dalies 2 įtrauka
–  Stalo įrankiai (šakutės, peiliai, šaukštai, lazdelės)
–  Stalo įrankiai (šakutės, peiliai, šaukštai, lazdelės), išskyrus iki 2023 m. švietimo įstaigoms arba sveikatos priežiūros įstaigoms pagal viešojo prekių pirkimo sutartis1a, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/24/ES 2 straipsnio 8 punkte, kurios buvo suteiktos iki 2018 m. gruodžio 31 d., tiekiamus stalo įrankius.
___________________
1a viešojo prekių pirkimo sutartys – viešosios sutartys, kurių objektas yra produktų pirkimas, lizingas, nuoma arba pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant. Viešojo prekių pirkimo sutartis papildomai gali apimti įrengimo ir montavimo operacijas.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo B dalies 3 įtrauka
–  Lėkštės
–  Lėkštės, išskyrus iki 2023 m. švietimo įstaigoms arba sveikatos priežiūros įstaigoms pagal viešojo prekių pirkimo sutartis1a, apibrėžtas Direktyvos 2014/24/ES 2 straipsnio 8 punkte, kurios buvo suteiktos iki 2018 m. gruodžio 31 d., tiekiamas lėkštes.
___________________
1a viešojo prekių pirkimo sutartys – viešosios sutartys, kurių objektas yra produktų pirkimas, lizingas, nuoma arba pirkimas išsimokėtinai, numatant jas įsigyti ar to nenumatant. Viešojo prekių pirkimo sutartis papildomai gali apimti įrengimo ir montavimo operacijas.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo B dalies 6 įtrauka
–  Prie oro balionėlių, išskyrus pramoniniam ir kitam profesiniam naudojimui ar paskirčiai skirtus balionus, kurie nėra dalijami vartotojams, tvirtinamos ir jiems laikyti skirtos lazdelės, įskaitant jų detales
–  Prie oro balionėlių, išskyrus pramoniniam ir kitam profesiniam naudojimui ar paskirčiai skirtus balionus, kurie nėra dalijami vartotojams, tvirtinamos ir jiems laikyti skirtos lazdelės, išskyrus jų detales
Pakeitimai 83 ir 117
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo B dalies 6 a įtrauka (nauja)
–   Iš aerobiškai skaidaus plastiko pagaminti gaminiai
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo B dalies 6 b įtrauka (nauja)
–  Maisto ir gėrimų tara, pagaminta iš polistireninio putplasčio, naudojama maistui, kurio nebereikia paruošti ir kuris skirtas nedelsiant suvartoti iš talpyklos vietoje arba išsinešti.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo C dalies 1 įtrauka
–  Gėrimų tara, t. y. talpyklos, naudojamos skysčiams laikyti, kaip antai gėrimų buteliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius
–  Gėrimų tara, t. y. talpyklos, naudojamos skysčiams laikyti, kaip antai gėrimų buteliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius, išskyrus talpą, skirtą ir naudojamą specialiosios medicininės paskirties skystiems maisto produktams, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 609/2013 2 straipsnio g punkte
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo D dalies 3 įtrauka
–  Oro balionėliai, išskyrus pramoniniam ir kitam profesiniam naudojimui ar paskirčiai skirtus balionus, kurie nėra dalijami vartotojams
Išbraukta.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo D dalies 3 a įtrauka (nauja)
–  Tabako gaminiai su filtrais ir filtrai, parduodami naudoti kartu su tabako gaminiais
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo D dalies 3 b įtrauka (nauja)
–  Pakeliai ir pakuotės, pagaminti iš lanksčios medžiagos, kuriuose pateikiamas maistas, kurio nebereikia paruošti, skirtas nedelsiant suvartoti iš pakelio ar pakuotės
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo D dalies 3 c įtrauka (nauja)
–  Gėrimų indeliai
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo E dalies 4 įtrauka
–  Gėrimų indeliai
–  Gėrimų indeliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo F dalies 1 įtrauka
–  Gėrimų buteliai
—  Gėrimų buteliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0317/2018).

Atnaujinta: 2020 m. kovo 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika