Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0172(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0317/2018

Texte depuse :

A8-0317/2018

Dezbateri :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Voturi :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Explicaţii privind voturile
PV 27/03/2019 - 18.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Texte adoptate
PDF 280kWORD 103k
Miercuri, 24 octombrie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului ***I
P8_TA(2018)0411A8-0317/2018

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 24 octombrie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)  Funcționalitatea ridicată și costurile relativ reduse ale plasticului îi conferă acestui material o dimensiune din ce în ce mai ubicuă în viața de zi cu zi. Utilizarea sa crescândă în aplicații cu durată scurtă de viață, care nu sunt proiectate pentru reutilizare sau reciclare eficientă din punct de vedere al costurilor, înseamnă că modelele de producție și de consum aferente au devenit din ce în ce mai ineficiente și liniare. Prin urmare, în contextul planului de acțiune pentru economia circulară32, Comisia a concluzionat în Strategia europeană pentru materialele plastice33 că această creștere constantă a generării de deșeuri de plastic și dispersia acestora în mediu, în special în mediul marin, trebuie să fie abordate pentru a obține un ciclu de viață cu adevărat circular pentru materialele plastice.
(1)  Funcționalitatea ridicată și costurile relativ reduse ale plasticului îi conferă acestui material o dimensiune din ce în ce mai ubicuă în viața de zi cu zi. Producția mondială de materiale plastice a crescut considerabil, ridicându-se în 2017 la 348 de milioane de tone. Cota europeană din această producție a reprezentat 18,5 % (64,4 milioane de tone, cu 3,4 % mai mult decât producția din anul precedent). Utilizarea sa crescândă în aplicații cu durată scurtă de viață, care nu sunt proiectate pentru reutilizare sau reciclare eficientă din punct de vedere al costurilor, înseamnă că modelele de producție și de consum aferente au devenit din ce în ce mai ineficiente și liniare. Prin urmare, în contextul planului de acțiune pentru economia circulară32, Comisia a concluzionat în Strategia europeană pentru materialele plastice33 că această creștere constantă a generării de deșeuri de plastic și dispersia acestora în mediu, în special în mediul marin, trebuie să fie abordate pentru a obține un ciclu de viață cu adevărat circular pentru materialele plastice și pentru a reduce cantitatea totală de plastic din mediul înconjurător. Strategia europeană pentru materialele plastice reprezintă un mic prim pas înspre instituirea unei economii circulare bazate pe reducerea, reutilizarea și reciclarea tuturor produselor din plastic.
__________________
__________________
32 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară” [COM(2015)0614].
32 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară” [COM(2015)0614].
33 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” [COM(2018)0028].
33 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” [COM(2018)0028].
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Plasticul are un rol util în economie și oferă aplicații esențiale în numeroase sectoare. În special, plasticul este utilizat în ambalaje (40 %) și în sectorul construcțiilor (20 %). De asemenea, utilizarea plasticului este importantă și în sectorul autovehiculelor, al echipamentelor electrice și electronice, în sectorul alimentar și cel agricol. Cu toate acestea, impactul negativ semnificativ asupra mediului, sănătății și economiei al anumitor produse din plastic necesită instituirea unui cadru juridic pentru a reduce în mod eficace aceste efecte negative semnificative, inclusiv prin restricționarea introducerii pe piață a unor produse specifice de unică folosință pentru care există alternative mai circulare ușor accesibile.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)  Abordările circulare care acordă prioritate produselor reutilizabile și sistemelor de reutilizare vor conduce la o reducere a cantității de deșeuri generate, iar o astfel de prevenire este în vârful ierarhiei deșeurilor astfel cum este consacrată la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.34Astfel de abordări sunt, de asemenea, în conformitate cu obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 1235 al ONU de asigurare a unor modele de consum și de producție durabile.
(2)  Măsurile prevăzute în prezenta directivă ar trebui să urmărească pe deplin abordările circulare care acordă prioritate produselor reutilizabile sigure, netoxice și care nu conțin nicio substanță periculoasă, precum și sistemelor de reutilizare, înaintea oricărui produs de unică folosință. Toate măsurile ar trebui, întâi de toate, să vizeze o reducere a cantității de deșeuri generate și să promoveze prevenirea deșeurilor, deoarece aceasta este în vârful ierarhiei deșeurilor astfel cum este consacrată la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.34Deoarece toate produsele de unică folosință sunt susceptibile de a avea un impact negativ asupra climei sau asupra mediului din cauza ciclului lor de viață scurt, trebuie să se acorde prioritate prevenirii și reutilizării produselor care pot genera economii importante de CO2 și de materii prime valoroase. Prezenta directivă va contribui la atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 1235 al ONU de asigurare a unor modele de consum și de producție durabile.
__________________
__________________
34 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
34 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
35 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015.
35 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 3
(3)  Deșeurile marine prezintă un caracter transfrontalier și sunt recunoscute ca o problemă globală. Reducerea deșeurilor marine este un factor esențial pentru realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 14 al ONU care solicită conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.36Uniunea trebuie să își asume rolul în combaterea deșeurilor marine și să aibă ca scop să devină cea care stabilește standardele la nivel mondial în acest domeniu. În acest context, Uniunea colaborează cu parteneri în numeroase foruri internaționale, cum ar fi G20, G7 și Organizația Națiunilor Unite, pentru a promova acțiuni coordonate. Această inițiativă face parte din eforturile Uniunii în această privință.
(3)  Deșeurile marine prezintă un caracter transfrontalier și sunt recunoscute ca o problemă globală. Cantități tot mai mari de deșeuri ajung în oceanele din întreaga lume și afectează sănătatea ecosistemelor, ucigând animale. Reducerea deșeurilor marine este un factor esențial pentru realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 14 al ONU care vizează conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.36Uniunea trebuie să își asume rolul în combaterea deșeurilor marine, prevenirea producerii de deșeuri și gestionarea mai eficace a deșeurilor marine și să aibă ca scop să devină cea care stabilește standardele la nivel mondial în acest domeniu. În acest context, Uniunea colaborează cu parteneri în numeroase foruri internaționale, cum ar fi G20, G7 și Organizația Națiunilor Unite, pentru a promova acțiuni coordonate. Această inițiativă face parte din eforturile Uniunii în această privință.
_________________
_________________
36 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015.
36 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 5
(5)  În Uniune, 80-85 % din deșeurile marine, măsurate ca număr de deșeuri de pe plajă, sunt din plastic, articolele din plastic de unică folosință reprezentând 50 %, iar articolele legate de pescuit reprezentând 27 %. Produsele din plastic de unică folosință includ o gamă diversă de produse de consum cu flux comercial ridicat utilizate în mod curent care sunt aruncate înapoi în mare după ce au fost utilizate o singură dată în scopul pentru care acestea au fost furnizate, sunt rareori reciclate și tind să fie aruncate pe domeniul public. O proporție semnificativă a echipamentelor de pescuit introduse pe piață nu este colectată pentru tratare. Produsele din plastic de unică folosință și echipamentele de pescuit care conțin plastic reprezintă, prin urmare, o problemă deosebit de gravă în contextul deșeurilor marine, prezintă un risc grav pentru ecosistemele marine, pentru biodiversitate și, potențial, pentru sănătatea umană și afectează turismul, pescuitul și transportul maritim.
(5)  În Uniune, 80-85 % din deșeurile marine, măsurate ca număr de deșeuri de pe plajă, sunt din plastic, articolele din plastic de unică folosință reprezentând 50 %, iar articolele legate de pescuit reprezentând 27 %. Produsele din plastic de unică folosință includ o gamă diversă de produse de consum cu flux comercial ridicat utilizate în mod curent care sunt aruncate înapoi în mare după ce au fost utilizate o singură dată în scopul pentru care acestea au fost furnizate, sunt rareori reciclate și tind să fie aruncate pe domeniul public. O proporție semnificativă a echipamentelor de pescuit și de acvacultură introduse pe piață nu este colectată pentru tratare. Produsele din plastic de unică folosință și echipamentele de pescuit și de acvacultură care conțin plastic, cum ar fi vârșe, capcane, flotoare și geamanduri, fileuri, funii, sfori, corzi și cârlige de pescuit, reprezintă, prin urmare, o problemă deosebit de gravă în contextul deșeurilor marine, prezintă un risc grav pentru ecosistemele marine, pentru biodiversitate, precum și pentru sănătatea oamenilor și a animalelor și afectează turismul, pescuitul și transportul maritim.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  În cadrul reuniunii sale din 25 iunie 2018, Consiliul a adoptat concluzii privind „Realizarea obiectivelor din Planul de acțiune al UE pentru economia circulară”, care sprijină în mod clar acțiunile întreprinse la nivel european și mondial în vederea restricționării utilizării microplasticelor adăugate în mod intenționat în produse, precum și a utilizării materialelor oxoplastice în Uniune și acțiunile prevăzute în Strategia pentru materialele plastice în ceea ce privește reducerea microplasticelor din textile, pneurile autovehiculelor și scurgerile de pelete din plastic în etapa de preproducție. Uniunea ia deja măsuri, întrucât există un proces continuu în cadrul REACH, prin care Comisia a solicitat Agenției Europene pentru Produse Chimice să elaboreze un dosar de restricționare în conformitate cu anexa XV cu privire la utilizarea particulelor din microplastice adăugate intenționat în produse de consum sau de uz profesional de orice tip.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 5 b (nou)
(5b)  Uniunea ar trebui să adopte o abordare cuprinzătoare a problemei microplasticelor și ar trebui să încurajeze toți producătorii să limiteze strict utilizarea microplasticelor în formulele lor, acordând o atenție deosebită producătorilor de materiale textile și de pneuri, întrucât îmbrăcămintea și pneurile contribuie la 63 % din microplasticele care ajung direct în mediul acvatic.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 6
(6)  Legislația40 și instrumentele de politică existente ale Uniunii oferă o serie de măsuri de reglementare pentru a aborda problema deșeurilor marine. În special, deșeurile de plastic constituie obiectul măsurilor și al obiectivelor generale ale Uniunii de gestionare a deșeurilor, cum ar fi obiectivul de reciclare pentru deșeurile de ambalaje din plastic41 și obiectivul recent adoptat în Strategia privind materialele plastice42 de a se asigura că toate ambalajele din plastic sunt reciclabile până în 2030. Cu toate acestea, impactul acestei legislații privind deșeurile marine nu este suficient și există diferențe în ceea ce privește domeniul de aplicare și nivelul de ambiție între măsurile luate la nivel național pentru a preveni și a reduce deșeurile marine. În plus, unele dintre respectivele măsuri, în special restricții de comercializare pentru produsele din plastic de unică folosință, pot crea bariere în calea comerțului și pot denatura concurența în cadrul Uniunii.
(6)  Gestionarea adecvată a deșeurilor rămâne esențială pentru prevenirea producerii de deșeuri (marine). Legislația40 și instrumentele de politică existente ale Uniunii oferă o serie de măsuri de reglementare pentru a aborda problema deșeurilor marine. În special, deșeurile de plastic constituie obiectul măsurilor și al obiectivelor generale ale Uniunii de gestionare a deșeurilor, cum ar fi obiectivul de reciclare pentru deșeurile de ambalaje din plastic41 și obiectivul recent adoptat în Strategia privind materialele plastice42 de a se asigura că toate ambalajele din plastic sunt reciclabile până în 2030. Cu toate acestea, impactul acestei legislații privind deșeurile marine nu este suficient și există diferențe în ceea ce privește domeniul de aplicare și nivelul de ambiție între măsurile luate la nivel național pentru a preveni și a reduce deșeurile marine. În plus, unele dintre respectivele măsuri, în special restricții de comercializare pentru produsele din plastic de unică folosință, pot crea bariere în calea comerțului și pot denatura concurența în cadrul Uniunii.
__________________
__________________
40 Directiva 2008/98/CE, Directiva 2000/59/CE, Directiva 2000/60/CE, Directiva 2008/56/CE și Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).
40 Directiva 2008/98/CE, Directiva 2000/59/CE, Directiva 2000/60/CE, Directiva 2008/56/CE și Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).
41 Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 365, 31.12.1994, p. 10).
41 Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 365, 31.12.1994, p. 10).
42 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” [COM(2018)0028].
42 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară” [COM(2018)0028].
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)
(6a)  Stimularea cercetării și inovării în sectorul ambalajelor este un factor-cheie pentru promovarea unui lanț valoric mai durabil. Pentru a atinge acest obiectiv, este necesar să se consolideze mecanismele de finanțare aplicabile în contextul instrumentelor europene de programare în domeniul cercetării și dezvoltării, cum ar fi programele-cadru ale UE pentru cercetare și inovare (și anume Orizont 2020), în perspectiva viitoarei Agende strategice de cercetare și inovare în domeniul materialelor plastice.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 7
(7)  Pentru a-și concentra eforturile acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, prezenta directivă ar trebui să se refere doar la cele mai întâlnite produse din materiale plastice de unică folosință, care se estimează că reprezintă, ca număr, aproximativ 86 % din materialele plastice de unică folosință găsite pe plajele din Uniune.
(7)  Pentru a-și concentra eforturile acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, prezenta directivă ar trebui să se refere doar la cele mai întâlnite produse din materiale plastice de unică folosință, precum și la echipamentul de pescuit. Produsele din materiale plastice de unică folosință vizate de măsurile prevăzute în prezenta directivă se estimează că reprezintă, ca număr, aproximativ 86 % din materialele plastice de unică folosință găsite pe plajele din Uniune.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  Prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor Directivei 94/62/CE privind produsele din plastic de unică folosință care sunt considerate ambalaje astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 94/62/CE.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 7 b (nou)
(7b)  Raportul de evaluare al Comisiei ar trebui să indice dacă domeniul de aplicare poate fi extins la produsele de unică folosință în general.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 7 c (nou)
(7c)   Poluarea terestră și contaminarea solului cu bucăți mari de plastic și cu fragmente din aceste bucăți sau cu microplastice poate fi semnificativă la nivel local sau regional. La nivel local, aceasta poate fi considerabil din cauza utilizării intensive a materialelor plastice în agricultură. Pentru a reduce efectele deșeurilor din plastic asupra mediului și a sănătății oamenilor și a animalelor, ar trebui analizată în mod detaliat poluarea cu plastic provenită din terenurile agricole.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)
(8a)  Produsele din plastic ar trebui să fie fabricate ținându-se seama de întreaga lor durată de viață. Proiectarea ecologică a produselor din plastic ar trebui să ia întotdeauna în considerare etapa de producție, măsura în care pot fi reciclate și, eventual, posibilitatea de refolosire a acestor produse. Producătorii ar trebui să fie încurajați, după caz, să utilizeze polimeri simpli sau compatibili la fabricarea produselor lor, pentru a simplifica sortarea și a crește măsura în care acestea pot fi reciclate, în special în cazul ambalajelor din plastic.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)
(9a)   Conservând valoarea produselor și materialelor cât mai mult timp posibil și generând mai puține deșeuri, economia Uniunii poate deveni mai competitivă și mai rezistentă, reducând, în același timp, presiunea asupra resurselor prețioase și asupra mediului.
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 10
(10)  Produsele din plastic de unică folosință ar trebui să fie abordate prin una sau mai multe măsuri, în funcție de diverși factori, cum ar fi disponibilitatea unor alternative adecvate și mai durabile, fezabilitatea schimbării modelelor de consum și măsura în care acestea sunt deja reglementate de legislația existentă a Uniunii.
(10)  Produsele din plastic de unică folosință ar trebui să fie abordate prin una sau mai multe măsuri, în funcție de diverși factori, cum ar fi disponibilitatea unor alternative adecvate și mai durabile, ținând seama de principiile ciclului de viață, precum și fezabilitatea schimbării modelelor de consum și măsura în care acestea sunt deja reglementate de legislația existentă a Uniunii.
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 11
(11)  Pentru anumite produse din plastic de unică folosință nu există deocamdată alternative adecvate și mai durabile ușor accesibile și se preconizează că va crește consumul de astfel de produse din plastic de unică folosință. Pentru a inversa această tendință și a promova eforturile în direcția unor soluții mai durabile, statele membre ar trebui să fie invitate să ia măsurile necesare pentru a obține o reducere semnificativă a consumului acestor produse, fără a compromite igiena alimentară sau siguranța alimentelor, bunele practici de igienă, bunele practici de fabricație, informarea consumatorilor sau cerințele de trasabilitate stabilite în legislația alimentară a Uniunii44.
(11)  Pentru anumite produse din plastic de unică folosință nu există deocamdată alternative adecvate și mai durabile ușor accesibile și se preconizează că va crește consumul de astfel de produse din plastic de unică folosință. Pentru a inversa această tendință și a promova eforturile în direcția unor soluții sigure și durabile, statele membre ar trebui să fie invitate să ia măsurile necesare pentru a obține o reducere ambițioasă și susținută a consumului acestor produse, la fel ca în cazul pungilor de plastic în temeiul Directivei 94/62/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului43a, fără a compromite igiena alimentară sau siguranța alimentelor, bunele practici de igienă, bunele practici de fabricație, informarea consumatorilor sau cerințele de trasabilitate stabilite în legislația alimentară a Uniunii44. Aceste măsuri ar trebui să se aplice recipientelor pentru alimente care îndeplinesc toate criteriile următoare: alimentele în cauză sunt destinate consumului imediat, sunt destinate consumului fără o preparare suplimentară și sunt destinate a fi consumate direct din recipientul respectiv. Statele membre ar trebui să vizeze adoptarea celor mai ambițioase măsuri în acest sens, care ar trebui să fie proporționale cu gravitatea riscului de producere a deșeurilor în cazul diferitelor produse și utilizări. Statele membre ar trebui să adopte obiective naționale pentru a cuantifica efectele măsurilor adoptate în vederea realizării unei reduceri ambițioase și susținute. Statele membre ar trebui să încurajeze utilizarea produselor care sunt adecvate pentru utilizare multiplă și care, după ce au devenit deșeuri, sunt adecvate să fie pregătite pentru reutilizare și reciclare, fără a compromite libera circulație a mărfurilor pe piața internă. Aceste măsuri ar trebui să ia în considerare impactul produselor pe tot parcursul ciclului lor de viață, inclusiv atunci când ajung în mediul marin, și ar trebui să respecte ierarhia deșeurilor.
___________________
___________________
43a Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire (JO L 115, 6.5.2015, p. 11).
44 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1), Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1), Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și alte acte legislative relevante în materie de siguranță alimentară, igienă și etichetare (JO L 338, 13.11.2004, p. 4).
44 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1), Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1), Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și alte acte legislative relevante în materie de siguranță alimentară, igienă și etichetare (JO L 338, 13.11.2004, p. 4).
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)
(11a)  Filtrele din produsele din tutun ocupă locul doi în clasamentul articolelor din plastic de unică folosință aruncate în natură. Deși cota de piață a filtrelor de celuloză obținute din plante pentru produsele din tutun pare a fi în creștere, acceptabilitatea alternativelor disponibile nu este clară. În plus, impactul deosebit asupra mediului al produselor din tutun cu filtre nu poate fi ignorat, întrucât filtrele respective se pot diviza în bucăți mai mici de plastic. Filtrele de tutun uzate conțin, de asemenea, numeroase substanțe chimice periculoase pentru mediu, dintre care cel puțin 50 sunt cunoscute ca fiind cancerigene pentru om, precum și metale grele, care se pot scurge din filtru și pot afecta mediul înconjurător, aerul și mediul marin. Pentru a aborda impactul asupra mediului cauzat de deșeurile produse după consum, este necesară o gamă largă de măsuri pentru produsele din tutun cu filtre, care variază de la reducerea filtrelor de unică folosință care conțin plastic la responsabilitatea extinsă a producătorului pentru a asigura eliminarea responsabilă și pentru a acoperi costurile legate de colectarea deșeurilor. Pentru a aborda costurile semnificative de colectare și sortare suportate în prezent de contribuabili, schemele de răspundere extinsă a producătorilor ar trebui să acopere costurile legate de colectarea deșeurilor și costurile legate de crearea unor infrastructuri adecvate de colectare a deșeurilor. Ca parte a acestor măsuri, statele membre ar putea, de asemenea, crea stimulente pentru un lanț de recuperare a mucurilor de țigară în vederea curățării acetatului de celuloză, materialul plastic care reprezintă 60 % din compoziția filtrelor de țigări, transformându-l apoi în obiecte de plastic noi.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 12
(12)  Pentru alte produse din plastic de unică folosință există alternative adecvate, mai durabile și accesibile ca preț. Pentru a limita impactul negativ al acestor produse asupra mediului, statele membre ar trebui să fie obligate să interzică introducerea lor pe piața Uniunii. Această măsură ar promova utilizarea alternativelor ușor accesibile și mai durabile, precum și soluțiile inovatoare pentru modele de afaceri mai durabile, alternativele de reutilizare și înlocuirea materialelor.
(12)  Pentru alte produse din plastic de unică folosință există alternative adecvate, mai durabile și accesibile ca preț. Pentru a limita impactul negativ al acestor produse asupra mediului, statele membre ar trebui să fie obligate să interzică introducerea lor pe piața Uniunii. Această măsură ar promova utilizarea alternativelor ușor accesibile și mai durabile care respectă normele existente și legislația Uniunii, precum și soluțiile inovatoare pentru modele de afaceri mai durabile, alternativele de reutilizare și înlocuirea materialelor în conformitate cu ierarhia deșeurilor astfel cum este prevăzută la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE. Restricțiile de comercializare introduse în prezenta directivă ar trebui să acopere, de asemenea, produsele fabricate din materiale plastice oxodegradabile, deoarece acest tip de plastic nu se biodegradează în mod corect și, prin urmare, contribuie la poluarea mediului cu microplastic, nu este compostabil, afectează în mod negativ reciclarea materialelor plastice convenționale și nu aduce beneficii de mediu dovedite. Având în vedere prevalența deșeurilor de polistiren din mediul marin și disponibilitatea unor materiale alternative, ar trebui restricționată și utilizarea recipientelor de unică folosință pentru alimente și băuturi fabricate din polistiren expandat.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)
(12a)  Pentru farfuriile și tacâmurile din materiale plastice, chiar dacă există alternative ușor accesibile mai potrivite și mai durabile, atunci când acest lucru este justificat în mod corespunzător și pentru a se evita orice riscuri legate de continuitatea furnizării anumitor servicii sociale, cum ar fi serviciile de catering din instituțiile de învățământ și din serviciile de sănătate, este oportun să se prevadă o prelungire limitată a termenului prevăzut pentru introducerea lor pe piața Uniunii.
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Considerentul 12 c (nou)
(12c)  Măsurile prevăzute de prezenta directivă, care promovează utilizarea alternativelor din alte materiale decât plasticul, nu ar trebui în niciun caz să determine o creștere a efectelor nocive asupra mediului și a climei, de exemplu emisii suplimentare de CO2 sau exploatarea unor resurse valoroase. Deși multe dintre alternativele din alte materiale decât plasticul sunt fabricate din resurse naturale și se așteaptă ca acestea să provină din bioeconomie, este deosebit de important să se asigure caracterul durabil al acestor materiale. În ceea ce privește ierarhia deșeurilor, măsurile prevăzute în prezenta directivă și punerea lor în aplicare ar trebui să acorde întotdeauna prioritate prevenirii sau tranziției la produse reutilizabile, mai degrabă decât altor alternative de unică folosință, chiar dacă acestea sunt fabricate din alte materiale decât plasticul.
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Considerentul 13
(13)  Dopurile și capacele cu o parte semnificativă din plastic ale recipientelor pentru băuturi sunt printre cele mai întâlnite articole din plastic de unică folosință găsite pe plajele din Uniune. Prin urmare, recipientele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință ar trebui să poată fi introduse pe piață dacă îndeplinesc anumite cerințe de proiectare a produsului prin care să se reducă în mod semnificativ dispersia în mediul înconjurător a dopurilor și capacelor de la recipientele pentru băuturi. Pentru recipientele de băuturi care sunt produse și ambalaje din plastic de unică folosință, această cerință este o completare la cerințele esențiale care reglementează compoziția și natura refolosibilă și recuperabilă, inclusiv reciclabilă, a ambalajelor, prevăzute în anexa II la Directiva 94/62/CE. Pentru a facilita conformitatea cu cerința de proiectare a produsului și pentru a asigura buna funcționare a pieței interne, este necesar să se elaboreze un standard armonizat adoptat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului45, iar conformitatea cu acest standard ar trebui să permită o prezumție de conformitate cu cerințele respective. Ar trebui să se prevadă suficient timp pentru elaborarea unui standard armonizat și pentru a permite producătorilor să își adapteze lanțurile de producție pentru punerea în aplicare a cerinței de proiectare a produsului.
(13)  Dopurile și capacele din plastic ale recipientelor pentru băuturi sunt printre cele mai întâlnite articole din plastic de unică folosință găsite pe plajele din Uniune. Prin urmare, recipientele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință ar trebui să poată fi introduse pe piață dacă îndeplinesc anumite cerințe de proiectare a produsului prin care să se reducă în mod semnificativ dispersia în mediul înconjurător a dopurilor și capacelor de la recipientele pentru băuturi și prin care să se crească cantitățile reciclate. Pentru recipientele de băuturi care sunt produse și ambalaje din plastic de unică folosință, această cerință este o completare la cerințele esențiale care reglementează compoziția și natura refolosibilă și recuperabilă, inclusiv reciclabilă, a ambalajelor, prevăzute în anexa II la Directiva 94/62/CE. Pentru a facilita conformitatea cu cerința de proiectare a produsului și pentru a asigura buna funcționare a pieței interne, este necesar să se elaboreze un standard armonizat adoptat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului45, iar conformitatea cu acest standard ar trebui să permită o prezumție de conformitate cu cerințele respective. Ar trebui să se prevadă suficient timp pentru elaborarea unui standard armonizat și pentru a permite producătorilor să își adapteze lanțurile de producție pentru punerea în aplicare a cerinței de proiectare a produsului. Pentru a asigura utilizarea circulară a materialelor plastice, trebuie garantată asimilarea pe piață a materialelor reciclate. Prin urmare, este oportun să se introducă o cerință referitoare la un conținut minim obligatoriu de materiale plastice reciclate în anumite produse.
___________________
___________________
45 Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).
45 Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)
(13a)  În contextul revizuirii care trebuie efectuată în conformitate cu articolul 9 alienatul (5) din Directiva 94/62/CE, Comisia ar trebui să țină seama de proprietățile relative ale diferitelor materiale pentru ambalaje, inclusiv ale materialelor compozite, pe baza unor evaluări ale ciclului de viață, abordând în special prevenirea și conceperea în vederea circularității.
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Considerentul 13 b (nou)
(13b)  În interesul sănătății femeilor, este necesară evitarea prezenței substanțelor chimice periculoase în absorbante, tampoane igienice și aplicatoare de tampoane. În mod similar, disponibilitatea soluțiilor multifuncționale mai accesibile ca preț este esențială pentru a asigura accesul femeilor pe deplin la viața socială.
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Considerentul 14
(14)  Anumite produse din plastic de unică folosință ajung în mediul înconjurător ca urmare a eliminării neadecvate prin canale sau prin altă evacuare necorespunzătoare în mediu. Prin urmare, produsele din plastic de unică folosință care sunt frecvent aruncate în canale sau eliminate în mod necorespunzător în alt mod ar trebui să respecte cerințele de marcare. Marcajul ar trebui să informeze consumatorii cu privire la opțiunile adecvate de eliminare a deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a deșeurilor care trebuie evitate și/sau impactul negativ asupra mediului al deșeurilor ca urmare a eliminării neadecvate. Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească un format armonizat pentru marcare și în acest scop ar trebui, după caz, să testeze percepția marcării propuse utilizând grupuri reprezentative de consumatori pentru a garanta faptul că aceasta este eficace și ușor de înțeles.
(14)  Anumite produse din plastic de unică folosință ajung în mediul înconjurător ca urmare a eliminării neadecvate prin canale sau prin altă evacuare necorespunzătoare în mediu. Eliminarea prin canale poate provoca și daune economice substanțiale rețelelor de canalizare prin înfundarea pompelor și blocarea conductelor. În cazul acestor produse, informațiile sunt în mod frecvent extrem de deficitare cu privire la caracteristicile lor materiale și la eliminarea adecvată a deșeurilor. Prin urmare, produsele din plastic de unică folosință care sunt frecvent aruncate în canale sau eliminate în mod necorespunzător în alt mod ar trebui să respecte cerințe de marcare și ar trebui să facă obiectul unor măsuri de sensibilizare. Marcajul ar trebui să informeze consumatorii cu privire la opțiunile adecvate de eliminare a deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a deșeurilor care trebuie evitate, la impactul negativ asupra mediului al deșeurilor ca urmare a eliminării neadecvate, la prezența materialelor plastice în produs și la posibilitățile de reciclare a produsului. Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească un format armonizat pentru marcare și în acest scop ar trebui, după caz, să testeze percepția marcării propuse utilizând grupuri reprezentative de consumatori pentru a garanta faptul că aceasta este eficace, ușor de înțeles și neînșelătoare. Comisia ar trebui să țină seama și de acordurile voluntare existente.
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Considerentul 15
(15)  În ceea ce privește produsele din plastic de unică folosință pentru care nu sunt disponibile alternative adecvate și mai sustenabile, statele membre ar trebui, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, să introducă, de asemenea, scheme de responsabilitate extinsă a producătorilor care să acopere cheltuielile de gestionare a deșeurilor și de curățare a deșeurilor, precum și costurile măsurilor de sensibilizare menite să prevină și să reducă astfel de deșeuri.
(15)  În ceea ce privește produsele din plastic de unică folosință pentru care nu sunt disponibile alternative adecvate și mai durabile, statele membre ar trebui, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, să introducă, de asemenea, scheme de responsabilitate extinsă a producătorilor care să acopere cheltuielile necesare de gestionare a deșeurilor și de curățare a deșeurilor, precum și costurile măsurilor de sensibilizare menite să prevină și să reducă astfel de deșeuri și să remedieze comportamentul inadecvat al consumatorilor. Aceste costuri nu ar trebui să depășească costurile necesare prestării serviciilor în cauză într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor și ar trebui să fie convenite în mod transparent între actorii vizați. Costurile de curățare a deșeurilor ar trebui să fie proporționale și ar trebui să se bazeze pe obiective clare stabilite în conformitate cu articolul 8a alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE. Aceste obiective ar trebui să definească domeniul de aplicare și amploarea activităților de colectare a deșeurilor reglementate de schema extinsă de răspundere a producătorilor, în conformitate cu obligațiile relevante privind prevenirea generării de deșeuri și deșeurile marine din legislația Uniunii. Astfel de activități ar trebui să includă, de exemplu, prevenirea generării de deșeuri și colectarea acestora pe străzi, în piețe și alte spații publice și în timpul evenimentelor publice, dar nu ar trebui să includă operațiuni, inclusiv de curățare a mărilor și oceanelor, pentru care autoritățile publice nu sunt responsabile.
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)
(15a)   Stimulentele economice pot influența opțiunile consumatorilor, pot încuraja sau descuraja obiceiuri specifice ale acestora și, astfel, pot fi utilizate ca un instrument eficace în amonte pentru a reduce impactul anumitor materiale plastice asupra mediului.
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Considerentul 16
(16)  În mare parte, plasticul din deșeurile marine provenit din echipamente de pescuit abandonate, pierdute și aruncate care conțin plastic indică faptul că cerințele juridice actuale46 nu oferă suficiente stimulente pentru a returna la țărm astfel de echipamente de pescuit pentru colectare și tratare. Sistemul de taxare indirectă prevăzut în temeiul dreptului Uniunii privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave elimină stimulentul pentru ca navele să descarce deșeurile în larg și asigură un drept de descărcare. Cu toate acestea, sistemul respectiv ar trebui să fie completat cu stimulente financiare suplimentare pentru ca pescarii să își aducă la țărm deșeurile de echipamente de pescuit pentru a evita orice creștere potențială a taxei indirecte pe deșeuri care trebuie să fie plătită. Întrucât componentele din plastic ale echipamentelor de pescuit au un înalt potențial de reciclare, statele membre ar trebui, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, să introducă răspunderea extinsă a producătorilor pentru echipamentele de pescuit care conțin plastic pentru a facilita colectarea separată a deșeurilor de echipamente de pescuit și pentru a finanța buna gestionare a deșeurilor de astfel de echipamente de pescuit, în special reciclarea acestora.
(16)  În mare parte, plasticul din deșeurile marine provenit din echipamente de pescuit abandonate, pierdute și aruncate care conțin plastic indică faptul că cerințele juridice actuale46 nu oferă suficiente stimulente pentru a returna la țărm astfel de echipamente de pescuit pentru colectare și tratare. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, în cazul în care echipamentele de pescuit pierdute nu pot fi recuperate, comandantul navei este obligat să informeze autoritatea competentă a statului membru de pavilion al acestuia. Pentru a asigura o monitorizare armonizată, datele privind echipamentele de pescuit pierdute ar trebui să fie colectate și înregistrate de către statele membre și transmise anual Comisiei. Sistemul de taxare indirectă prevăzut în temeiul dreptului Uniunii privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave elimină stimulentul pentru ca navele să descarce deșeurile în larg și asigură un drept de descărcare. Cu toate acestea, sistemul respectiv ar trebui să fie completat cu stimulente financiare suplimentare pentru ca pescarii să își aducă la țărm deșeurile de echipamente de pescuit pentru a evita orice creștere potențială a taxei indirecte pe deșeuri care trebuie să fie plătită. Întrucât componentele din plastic ale echipamentelor de pescuit au un înalt potențial de reciclare, statele membre ar trebui, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, să introducă răspunderea extinsă a producătorilor pentru echipamentele de pescuit care conțin plastic pentru a facilita colectarea separată a deșeurilor de echipamente de pescuit și pentru a finanța buna gestionare a deșeurilor de astfel de echipamente de pescuit, în special reciclarea acestora. Statele membre ar trebui să adopte măsurile necesare pentru a se asigura ajustarea contribuțiilor financiare plătite de producătorii de echipamente de pescuit care conțin materiale plastice în vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul responsabilității producătorului, ținând seama în special de gradul de durabilitate, de potențialul de reparare și de natura refolosibilă și reciclabilă a echipamentelor de pescuit respective.
___________________
___________________
46 Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului, Directiva 2000/59/CE și Directiva 2008/98/CE.
46 Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului, Directiva 2000/59/CE și Directiva 2008/98/CE.
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)
(16a)  În cadrul unei responsabilități extinse a producătorului cu privire la uneltele de pescuit care conțin plastic, statele membre ar trebui să monitorizeze, să evalueze, să colecteze și să recicleze echipamentele de pescuit pentru a îndeplini obiectivele cantitative privind colectarea și reciclarea echipamentelor de pescuit care conțin plastic stabilite de prezenta directivă.
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)
(17a)   În cadrul planurilor strategice ale politicii agricole comune (PAC) ar trebui abordată problema deșeurilor agricole de plastic, iar Comisia ar trebui, după caz, să introducă până în 2023 norme privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor cu privire la deșeurile de plastic, ca un nou element de condiționalitate sporită pe termen mediu. În temeiul noii cerințe în materie de ecocondiționalitate, fermierii ar fi obligați să apeleze la o firmă de gestionare a deșeurilor autorizată pentru a aranja colectarea și reciclarea materialelor plastice și să păstreze o dovadă a faptului că deșeurile de plastic au fost tratate în mod corect.
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Considerentul 18
(18)  În scopul de a preveni aruncarea pe domeniul public și alte forme necorespunzătoare de eliminare a deșeurilor marine care conțin plastic, consumatorii trebuie să fie informați în mod corespunzător cu privire la cele mai adecvate opțiuni de eliminare a deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a deșeurilor care trebuie să fie evitate, la cele mai bune practici în ceea ce privește eliminarea deșeurilor și impactul asupra mediului al relelor practici de eliminare, precum și cu privire la conținutul de plastic din anumite produse din plastic de unică folosință și echipamente de pescuit. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă obligația de a lua măsuri de sensibilizare care să garanteze că astfel de informații sunt prezentate consumatorilor. Informațiile nu ar trebui să cuprindă niciun conținut promoțional care încurajează utilizarea produselor din plastic de unică folosință. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a alege măsurile care sunt cele mai adecvate, în funcție de natura produsului sau utilizarea acestuia. Producătorii de produse din plastic de unică folosință și de echipamente de pescuit care conțin plastic ar trebui să acopere costurile legate de măsurile de sensibilizare, ca parte a obligației de răspundere extinsă a producătorilor.
(18)  În scopul de a preveni aruncarea pe domeniul public și alte forme necorespunzătoare de eliminare a deșeurilor marine care conțin plastic, consumatorii trebuie să fie informați în mod corespunzător cu privire la cele mai adecvate opțiuni de eliminare a deșeurilor și/sau opțiunile de eliminare a deșeurilor care trebuie să fie evitate, la cele mai bune practici în ceea ce privește eliminarea deșeurilor și impactul asupra mediului al relelor practici de eliminare, precum și cu privire la conținutul de plastic din anumite produse din plastic de unică folosință și echipamente de pescuit, pentru a stimula comportamentul responsabil al consumatorilor în ceea ce privește eliminarea corectă a deșeurilor. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă obligația de a lua măsuri de sensibilizare care să garanteze că astfel de informații sunt prezentate consumatorilor. Aceste informații ar trebui să includă impactul eliminării necorespunzătoare a deșeurilor asupra rețelei de canalizare. Informațiile nu ar trebui să cuprindă niciun conținut promoțional care încurajează utilizarea produselor din plastic de unică folosință. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a alege măsurile care sunt cele mai adecvate, în funcție de natura produsului sau utilizarea acestuia. Lupta împotriva deșeurilor este un efort comun al autorităților competente, al producătorilor și al consumatorilor. Producătorii de produse din plastic de unică folosință și de echipamente de pescuit care conțin plastic ar trebui să acopere costurile legate de măsurile de sensibilizare, ca parte a obligației de răspundere extinsă a producătorilor. Producătorii ar trebui să fie încurajați să își utilizeze puterea de marketing pentru a promova și a determina consumul și utilizarea produselor în mod durabil și circular.
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Considerentul 18 a (nou)
(18a)   În conformitate cu legislația Uniunii, Comisia are obligația de a sprijini statele membre în elaborarea unor strategii și planuri de reducere a dispersiei echipamentelor de pescuit în mare, inclusiv prin intermediul unor granturi din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). Printre eforturi se pot număra campanii și programe de sensibilizare cu privire la impactul acestor deșeuri asupra ecosistemelor marine, cercetări privind fezabilitatea echipamentelor de pescuit biodegradabile/compostabile, proiecte educaționale pentru pescari și programe publice specifice pentru eliminarea materialelor plastice și a altor obiecte din mediul marin.
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Considerentul 20
(20)  Sticlele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință reprezintă unele dintre cele mai întâlnite articole de deșeuri marine găsite pe plajele din Uniune. Acest lucru este cauzat de ineficiența sistemelor de colectare separată și de un nivel scăzut de participare la aceste sisteme din partea consumatorilor. Este necesar să se promoveze sisteme de colectare separată mai eficiente și, prin urmare, ar trebui să fie stabilit un obiectiv minim de colectare separată pentru sticlele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință. Statele membre ar trebui să poată atinge acest obiectiv minim prin stabilirea unor obiective de colectare separată pentru sticlele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință în cadrul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor sau prin instituirea unor sisteme de returnare a garanției sau prin orice alte măsuri pe care le consideră adecvate. Aceasta va avea un impact direct și pozitiv asupra ratei de colectare, asupra calității materialelor colectate și asupra calității materialelor reciclate, creând oportunități pentru întreprinderi de reciclare și o piață a produselor reciclate.
(20)  Sticlele pentru băuturi (cu dopuri și capace) care sunt produse din plastic de unică folosință reprezintă unele dintre cele mai întâlnite articole de deșeuri marine găsite pe plajele din Uniune. Acest lucru este cauzat de ineficiența sistemelor de colectare separată și de un nivel scăzut de participare la aceste sisteme din partea consumatorilor. Este necesar să se promoveze sisteme de colectare separată mai eficiente și să se crească producția din materiale reciclate și, prin urmare, ar trebui să fie stabilit un obiectiv minim de colectare separată pentru sticlele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință. Statele membre ar trebui să poată atinge acest obiectiv minim prin stabilirea unor obiective de colectare separată pentru sticlele pentru băuturi care sunt produse din plastic de unică folosință în cadrul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor sau prin instituirea unor sisteme de returnare a garanției sau prin orice altă măsură pe care o consideră adecvată. Acest obiectiv minim de colectare ar trebui să fie însoțit de o cerință privind un anumit conținut reciclat pentru sticlele de plastic, pentru a asigura că numărul mare de materiale plastice colectate sunt reutilizate sau reciclate și, prin urmare, reintroduse în economia circulară. Măsurile respective vor avea un impact direct și pozitiv asupra ratei de colectare și de reciclare, asupra calității materialelor colectate și asupra calității materialelor reciclate, creând noi oportunități pentru întreprinderi de reciclare și o piață a produselor reciclate. La aplicarea măsurilor pentru atingerea obiectivului minim de colectare separată, statele membre ar trebui să se asigure că se menține buna funcționare a schemelor existente de răspundere extinsă a producătorilor. Comisia ar trebui să stabilească orientări privind funcționarea schemelor de returnare a garanției pentru statele membre care aleg să instituie astfel de scheme.
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)
(20a)  Directiva 2008/98/CE definește „colectarea separată” drept colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora. Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului1a de modificare a Directivei 2008/98/CE observă că colectarea separată ar putea fi realizată prin colectarea de la ușă la ușă, prin sistemele de predare și primire sau prin alte mecanisme de colectare. Articolul 10 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2008/98/CE permite o derogare prin care ar trebui să fie posibil să se colecteze anumite tipuri de deșeuri în mod neseparat cu condiția ca acest lucru să nu împiedice reciclarea de înaltă calitate sau alte forme de valorificare a deșeurilor, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, iar operațiunile respective să producă un rezultat de o calitate comparabilă cu cea obținută în urma colectării separate. Derogarea în cauză ar trebui să fie valabilă și la punerea în aplicare a prezentei directive.
_____________
1a Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile (JO L 150, 14.6.2018, p. 109).
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Considerentul 22
(22)  În conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare48, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentei directive. Această evaluare ar trebui să se bazeze pe experiența acumulată și pe datele colectate în cursul punerii în aplicare a directivei și pe baza datelor colectate în temeiul Directivei 2008/56/CE sau al Directivei 2008/98/CE. Evaluarea respectivă ar trebui să ofere baza pentru o analiză a posibilelor măsuri suplimentare și, având în vedere monitorizarea deșeurilor marine în Uniune, pentru o evaluare a necesității de a revizui anexa care enumeră produsele din plastic de unică folosință. De asemenea, evaluarea ar trebui să analizeze dacă progresul științific și tehnic care s-a realizat între timp, inclusiv elaborarea de materiale biodegradabile și elaborarea de criterii sau a unui standard pentru biodegradabilitatea materialelor plastice în mediul marin, astfel cum este prevăzut în Strategia europeană pentru materialele plastice, permite stabilirea unui standard pentru biodegradarea anumitor produse din plastic de unică folosință în mediul marin. Standardul respectiv ar include un standard pentru a testa dacă, ca urmare a descompunerii fizice și biologice în mediul marin, materialele plastice s-ar descompune complet în dioxid de carbon (CO2), biomasă și apă într-o perioadă de timp suficient de scurtă pentru ca acestea să nu fie dăunătoare pentru viața marină și să nu conducă la o acumulare de materiale plastice în mediul înconjurător. În acest caz, produsele din plastic de unică folosință care îndeplinesc un astfel de standard ar putea fi exceptate de la interdicția de a fi introduse pe piață. Deși Strategia europeană pentru materialele plastice prevede deja măsuri în acest domeniu, aceasta recunoaște, de asemenea, provocările în ceea ce privește stabilirea unui cadru de reglementare pentru materiale plastice cu proprietăți biodegradabile, din cauza diferitelor condiții marine din mări.
(22)  În conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare48, Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentei directive. Această evaluare ar trebui să se bazeze pe experiența acumulată și pe datele colectate în cursul punerii în aplicare a directivei și pe baza datelor colectate în temeiul Directivei 2008/56/CE sau al Directivei 2008/98/CE. Evaluarea respectivă ar trebui să ofere baza pentru o analiză a posibilelor măsuri suplimentare, inclusiv stabilirea unor obiective de reducere la nivelul Uniunii pentru 2030 și perioada ulterioară, și, având în vedere monitorizarea deșeurilor marine în Uniune, pentru o evaluare a necesității de a revizui anexa care enumeră produsele din plastic de unică folosință.
___________________
___________________
48.  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
48.  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Considerentul 23
(23)  Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentei directive și să garanteze faptul că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.
(23)  Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentei directive și să garanteze faptul că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare. Consumatorii ar trebui să fie, în egală măsură, stimulați sau penalizați pentru comportamentul lor, după caz.
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Considerentul 25
(25)  Întrucât obiectivele prezentei directive, și anume prevenirea și reducerea impactului anumitor produse din plastic de unică folosință și al echipamentelor de pescuit care conțin plastic asupra mediului, promovarea tranziției către o economie circulară, inclusiv promovarea unor modele de afaceri, produse și materiale inovatoare, contribuind astfel la funcționarea eficientă a pieței interne, nu pot fi realizate de statele membre într-o măsură suficientă, ci mai degrabă, datorită anvergurii și efectelor prezentei directive, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,
(25)  Întrucât obiectivele prezentei directive, și anume prevenirea și reducerea impactului anumitor produse din plastic de unică folosință și al echipamentelor de pescuit și acvacultură care conțin plastic asupra mediului și asupra sănătății oamenilor, promovarea tranziției către o economie circulară, inclusiv promovarea unor modele de afaceri, produse și materiale inovatoare, contribuind astfel la funcționarea eficientă a pieței interne, nu pot fi realizate de statele membre într-o măsură suficientă, ci mai degrabă, datorită anvergurii și efectelor prezentei directive, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Considerentul 25 a (nou)
(25a)  Deoarece deșeurile marine de plastic nu se limitează la mediul marin din jurul Uniunii și întrucât o cantitate imensă de deșeuri marine de plastic poate fi detectată în alte părți ale lumii decât în Uniune, statele membre ar trebui să se asigure că exporturile de deșeuri către țări terțe nu se adaugă la deșeurile marine de plastic din altă parte.
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Considerentul 25 b (nou)
(25b)  De asemenea, statele membre pot juca un rol important în combaterea producerii de deșeuri marine prin împărtășirea cunoștințelor și expertizei lor cu țările terțe în ceea ce privește gestionarea durabilă a materialelor.
Amendamentul 42
Propunere de directivă
Considerentul 25 c (nou)
(25c)  Autoritățile publice, inclusiv instituțiile Uniunii, ar trebui să ofere un exemplu.
Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1
Obiectivul prezentei directive este de a preveni și a reduce impactul anumitor produse din plastic asupra mediului, în special asupra mediului acvatic, și asupra sănătății oamenilor, precum și de a promova tranziția la o economie circulară cu modele de afaceri, produse și materiale inovatoare, contribuind astfel la funcționarea eficientă a pieței interne.
Obiectivul prezentei directive este de a preveni și a reduce impactul anumitor produse din plastic asupra mediului, în special asupra vieții și mediului acvatic, și asupra sănătății oamenilor, precum și de a promova tranziția la o economie circulară cu modele de afaceri, produse și materiale inovatoare și durabile, contribuind astfel la funcționarea eficientă a pieței interne.
Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1
Prezenta directivă se aplică produselor din plastic de unică folosință enumerate în anexă și echipamentelor de pescuit care conțin plastic.
Prezenta directivă se aplică produselor din plastic de unică folosință enumerate în anexă și echipamentelor de pescuit și acvacultură care conțin plastic.
Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1
(1)  „plastic” înseamnă un material constând dintr-un polimer, în sensul articolului 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, la care este posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe și care poate funcționa ca o componentă structurală principală a produselor finale, cu excepția polimerilor naturali care nu au fost modificați chimic;
(1)  „plastic” înseamnă un material constând dintr-un polimer, în sensul articolului 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, la care este posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe și care funcționează sau poate funcționa ca o componentă structurală principală a produselor finale, cu excepția polimerilor naturali care nu au fost modificați chimic;
Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
(2a)  „pungi de transport din plastic foarte subțire” înseamnă pungi de transport din plastic subțire, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 1c din Directiva 94/62/CE, cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni;
Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3
(3)  „echipamente de pescuit” înseamnă orice articole sau unelte care sunt utilizate în activitatea de pescuit și acvacultură pentru a viza sau a captura resurse biologice marine sau care plutesc la suprafața mării și care sunt utilizate cu scopul de a atrage și de a captura astfel de resurse biologice marine;
(3)  „echipamente de pescuit” înseamnă orice articol sau unealtă care este utilizată în activitatea de pescuit și acvacultură pentru a viza, a captura sau a reține pentru creștere resurse biologice marine sau care plutește la suprafața mării și care este utilizată cu scopul de a atrage și de a captura sau de a reține astfel de resurse biologice marine;
Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4
(4)  „deșeuri de echipamente de pescuit” înseamnă orice echipament de pescuit care intră sub incidența definiției deșeurilor din Directiva 2008/98/CE, inclusiv toate componentele separate, substanțele sau materialele care au făcut parte din aceste echipamente de pescuit sau au fost atașate acestora atunci când acestea au fost aruncate în mare;
(4)  „deșeuri de echipamente de pescuit” înseamnă orice echipament de pescuit care intră sub incidența definiției deșeurilor din Directiva 2008/98/CE, inclusiv toate componentele separate, substanțele sau materialele care au făcut parte din aceste echipamente de pescuit sau au fost atașate lor atunci când acestea au fost aruncate în mare sau pierdute;
Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 10
(10)  „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv contracte la distanță în sensul Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 201150, introduce pe piață produse din plastic de unică folosință și echipamente de pescuit care conțin plastic, cu excepția persoanelor care desfășoară activități de pescuit astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului51;
(10)  „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care, la nivel profesional, elaborează, produce, prelucrează, tratează, vinde sau importă, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv contracte la distanță în sensul Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 201150, și, în acest mod, introduce pe piață produse din plastic de unică folosință și echipamente de pescuit care conțin plastic, cu excepția persoanelor care desfășoară activități de pescuit sau acvacultură astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 25 și la articolul 4 punctul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului51;
___________________
___________________
50 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).
50 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, p. 64).
51 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).
51 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).
Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)
(11a)  „colectare separată” înseamnă colectare separată astfel cum este definită la articolul 3 punctul 11 din Directiva 2008/98/CE;
Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)
(13a)  „material plastic biodegradabil” înseamnă un material plastic care poate face obiectul descompunerii fizice, biologice, astfel încât să se descompună în final în dioxid de carbon (CO2), biomasă și apă și în conformitate cu standardele europene pentru ambalajele recuperabile prin compostare și digestie anaerobă;
Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)
(14a)  „produse din tutun” înseamnă produse din tutun astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 4 din Directiva 2014/40/UE.
Amendamentele 118, 54 și 119
Propunere de directivă
Articolul 4
Articolul 4
Articolul 4
Reducerea consumului
Reducerea consumului
1.  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a realiza o reducere semnificativă a consumului de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexă pe teritoriul lor până la … [șase ani de la data-limită pentru transpunerea prezentei directive].
1.  Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a realiza o reducere ambițioasă și susținută de cel puțin 25 % până în 2025 a consumului de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexă pe teritoriul lor.
Astfel de măsuri pot include obiective naționale de reducere a consumului, măsuri care să asigure că la punctul de vânzare către consumatorul final sunt puse la dispoziție alternative reutilizabile la produsele respective, instrumente economice precum asigurarea faptului că produsele din plastic de unică folosință nu sunt furnizate gratuit la punctul de vânzare către consumatorul final. Măsurile respective pot varia în funcție de impactul asupra mediului al produselor menționate în primul paragraf.
Astfel de măsuri pot include măsuri care să asigure că la punctul de vânzare către consumatorul final sunt puse la dispoziție alternative reutilizabile la produsele respective, instrumente economice precum asigurarea faptului că produsele din plastic de unică folosință nu sunt furnizate gratuit la punctul de vânzare către consumatorul final. Măsurile respective pot varia în funcție de impactul asupra mediului al produselor menționate în primul paragraf, pe durata ciclului de viață al acestora, inclusiv atunci când sunt aruncate.
Statele membre elaborează planuri naționale care descriu măsurile adoptate în temeiul prezentului alineat. Statele membre notifică aceste planuri Comisiei și le actualizează, dacă este necesar. Comisia poate formula recomandări cu privire la aceste planuri.
Statele membre stabilesc obiective cantitative naționale de reducere pentru a atinge obiectivul stabilit la primul paragraf din prezentul alineat. Aceste obiective sunt adoptate până la ... [termenul-limită de transpunere a prezentei directive].
Măsurile adoptate în conformitate cu prezentul alineat sunt proporționale și nediscriminatorii. Statele membre transmit Comisiei o notificare privind aceste măsuri în conformitate cu Directiva (UE) 2015/15351a dacă directiva respectivă impune o astfel de obligație.
2.  Comisia poate adopta un act de punere în aplicare care să stabilească metodologia pentru calcularea și verificarea reducerii semnificative a consumului de produse din plastic de unică folosință menționate la alineatul (1). Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).
2.  Comisia adoptă un act de punere în aplicare care stabilește metodologia pentru calcularea și verificarea reducerii ambițioase și susținute a consumului de produse din plastic de unică folosință menționate la alineatul (1) până la… [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive]. Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).
2a.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a reduce în mod susținut impactul deșeurilor din produsele din tutun, în special din filtrele produselor din tutun care conțin plastic, asupra mediului, prin reducerea deșeurilor provenite după consum din filtrele produselor din tutun care conțin plastic, după cum urmează: 50 % până în 2025 și 80 % până în 2030, în raport cu media ponderată a filtrelor produselor din tutun care conțin plastic, introduse pe piață între 2014 și 2016.
_________________
1a Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (codificare) (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).
Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1
1.  Statele membre se asigură că produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea C din anexă, ale căror dopuri și capace sunt făcute într-o proporție semnificativă din plastic pot fi introduse pe piață numai dacă dopurile și capacele rămân atașate de recipient în timpul etapei de utilizare preconizată a produsului.
1.  Statele membre se asigură că produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea C din anexă, ale căror dopuri și capace sunt făcute din plastic pot fi introduse pe piață numai dacă dopurile și capacele rămân atașate de recipient în timpul etapei de utilizare preconizată a produsului.
Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Statele membre se asigură că, până în 2025, sticlele pentru băuturi enumerate în partea C din anexă pot fi introduse pe piață numai dacă sunt fabricate în proporție de cel puțin 35% din materiale reciclate și sunt reciclabile.
Până la 1 ianuarie 2022, Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește metodologia de calcul al conținutului de materiale reciclate. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).
Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2
2.  În sensul prezentului articol dopurile sau capacele metalice cu garnituri din plastic nu se consideră ca având o parte semnificativă din plastic.
2.  În sensul prezentului articol dopurile sau capacele metalice cu garnituri din plastic nu se consideră ca fiind fabricate din plastic. Recipientele de sticlă și metal pentru băuturi ale căror capace și dopuri sunt din plastic nu sunt vizate de prezentul articol.
Amendamentul 58
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 3
3.  Comisia solicită organizațiilor de standardizare europene să elaboreze standarde armonizate referitoare la cerința menționată la alineatul (1).
3.  Până la ... [trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive], Comisia solicită organizațiilor de standardizare europene să elaboreze standarde armonizate referitoare la cerința menționată la alineatul (1). Aceste standarde iau în considerare mai ales necesitatea de a asigura un nivel corespunzător de rezistență, fiabilitate și siguranță a dispozitivelor de închidere a recipientelor, inclusiv pentru băuturile carbogazoase.
Amendamentele 59 și 140
Propunere de directivă
Articolul 7
Articolul 7
Articolul 7
Cerințele de marcare
Cerințele de marcare
1.  Statele membre se asigură că fiecare produs din plastic de unică folosință prevăzut în partea D din anexă care este introdus pe piață poartă un marcaj clar, lizibil și indelebil, informând consumatorii cu privire la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:
1.  Statele membre se asigură că fiecare ambalaj de vânzare al produselor din plastic de unică folosință prevăzute în partea D din anexă care sunt introduse pe piață poartă un marcaj clar, lizibil și indelebil, atât pe ambalajul care conține mai multe unități, cât și pe fiecare unitate atunci când este ambalată individual, informând consumatorii cu privire la următoarele aspecte:
(a)  opțiunile adecvate de eliminare a deșeurilor pentru produs sau mijloacele de eliminare a deșeurilor care trebuie să fie evitate pentru produsul respectiv,
(a)  opțiunile adecvate de eliminare a deșeurilor pentru produs și/sau mijloacele de eliminare a deșeurilor care trebuie să fie evitate pentru produsul respectiv,
(b)  impacturile negative asupra mediului ale aruncării pe domeniul public sau ale altor mijloace necorespunzătoare de eliminare a produselor sau
(b)  impacturile negative asupra mediului ale aruncării pe domeniul public sau ale altor mijloace necorespunzătoare de eliminare a produselor,
(c)  prezența materialelor plastice în componența produsului.
(c)  prezența materialelor plastice în componența produsului, și
(ca)   prezența în produs a substanțelor chimice care stârnesc îngrijorare, cum ar fi metalele periculoase, ftalații, PFAS, bisfenolii, precum și substanțele perturbatoare ale sistemului endocrin și alte substanțe care stârnesc îngrijorare deosebită în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
De asemenea, statele membre se asigură că fiecare ambalaj de vânzare al produselor din plastic de unică folosință prevăzute în partea D din anexă, cu excepția produselor din tutun cu filtru și a filtrelor comercializate pentru a fi utilizate împreună cu produsele din tutun, care sunt introduse pe piață poartă un marcaj clar, lizibil și indelebil, atât pe ambalajul care conține mai multe unități, cât și pe fiecare unitate atunci când este ambalată individual, informând consumatorii cu privire la măsura în care produsul respectiv este reciclabil.
2.  Comisia adoptă, până la … [12 luni înainte de data-limită pentru transpunerea prezentei directive] un act de punere în aplicare care stabilește specificațiile pentru marcajul prevăzut la alineatul (1). Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).
2.  Comisia adoptă, până la … [12 luni înainte de data-limită pentru transpunerea prezentei directive] un act de punere în aplicare care stabilește specificațiile pentru marcajul prevăzut la alineatul (1), ținând totodată seama de acordurile voluntare din sector și, mai ales, de nevoia de a nu induce în eroare consumatorul prin informații necorespunzătoare. Actul de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).
Amendamentul 146
Propunere de directivă
Articolul 7 a (nou)
Articolul 7a
Dispoziții privind articolele sanitare
Statele membre împiedică utilizarea produselor chimice periculoase în compoziția absorbantelor, a tampoanelor igienice și a aplicatoarelor de tampoane enumerate în partea D din anexă.
Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1
În ceea ce privește schemele instituite în conformitate cu alineatul (1), statele membre se asigură că producătorii de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea E din anexă acoperă costurile de colectare a deșeurilor constând din respectivele produse din plastic de unică folosință și costurile de transport și de tratare subsecvente, inclusiv costurile de curățare a deșeurilor și costurile legate de măsurile de sensibilizare menționate la articolul 10 cu privire la aceste produse.
În ceea ce privește schemele instituite în conformitate cu alineatul (1), statele membre se asigură că producătorii de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea E din anexă acoperă costurile de colectare a deșeurilor constând din respectivele produse din plastic de unică folosință și costurile de transport și de tratare subsecvente, inclusiv costurile de curățare a deșeurilor și costurile legate de măsurile de sensibilizare menționate la articolul 10 cu privire la aceste produse. Contribuțiile financiare suportate de producători pentru a se conforma acestor obligații nu depășesc costurile necesare prestării serviciilor în cauză într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor și sunt convenite în mod transparent între actorii vizați.
Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
În ceea ce privește costurile pentru colectarea deșeurilor menționate la primul paragraf, statele membre asigură proporționalitatea contribuțiilor financiare suportate de producători, precum și modularea lor în conformitate cu articolul 8a alineatul (4) din Directiva 2008/98/CE și țin seama de costurile de curățare a produselor individuale sau a grupurilor de produse. Costurile se limitează la activitățile întreprinse în mod regulat de autoritățile publice sau în numele acestora, care includ activitățile de colectare a deșeurilor menite să asigure îndeplinirea obligațiilor aplicabile în temeiul legislației Uniunii privind prevenirea deșeurilor și protecția mediului.
Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 b (nou)
După ce consultă statele membre, Comisia publică orientări privind repartizarea costurilor aferente curățării deșeurilor vizate de sistemele de răspundere extinsă a producătorilor.
Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Statele membre se asigură că sistemele de răspundere extinsă a producătorilor instituite în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol în cazul filtrelor pentru produsele din tutun care conțin materiale plastice contribuie la realizarea obiectivului de mediu stabilit la articolul 4 alineatul (2a), inclusiv prin asigurarea faptului că producătorii de filtre pentru produsele din tutun care conțin materiale plastice acoperă costurile de colectare a deșeurilor generate de aceste produse și costurile aferente transportului și tratării ulterioare a acestora, inclusiv costurile de colectare a deșeurilor de pe domeniul public și cele aferente măsurilor de sensibilizare menționate la articolul 10 în legătură cu aceste produse. Pentru a realiza acest obiectiv, statele membre pot obliga sistemele de răspundere extinsă a producătorilor să instituie sisteme de colectare sau să finanțeze infrastructuri de colectare a filtrelor uzate sau să promoveze măsuri de decontaminare și reciclare a filtrelor uzate prin crearea unui lanț de recuperare a deșeurilor.
Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3
3.  Statele membre se asigură că sunt stabilite scheme de răspundere extinsă a producătorilor pentru echipamentele de pescuit care conțin plastic introduse pe piața Uniunii, în conformitate cu dispozițiile privind răspunderea extinsă a producătorilor din Directiva 2008/98/CE.
3.  Statele membre se asigură că sunt stabilite scheme de răspundere extinsă a producătorilor pentru echipamentele de pescuit care conțin plastic introduse pe piața Uniunii, în conformitate cu dispozițiile privind răspunderea extinsă a producătorilor din Directiva 2008/98/CE. Pe această bază, statele membre se asigură că se atinge în fiecare an o cotă minimă de colectare a echipamentelor de pescuit care conțin plastic. Începând din 2025, cota minimă de colectare este de 50 % și este calculată pe baza greutății totale a echipamentelor de pescuit care conțin plastic dintr-un anumit an în statul membru în cauză, exprimată ca procent din greutatea medie a echipamentelor de pescuit care conțin plastic și sunt introduse pe piață în acel stat membru în ultimii trei ani precedenți.
De asemenea, statele membre asigură realizarea de către sistemele de răspundere extinsă a producătorilor a unui obiectiv de reciclare a echipamentelor de pescuit care conțin plastic de cel puțin 15 % până în 2025. Pentru a realiza acest obiectiv, statele membre pot să le impună sistemelor și alte sarcini suplimentare, de exemplu:
(a)  modularea contribuțiilor financiare în conformitate cu articolul 8a alineatul (4) din Directiva 2008/98/CE, pentru a promova introducerea pe piață a echipamentelor de pescuit concepute pentru a fi reutilizate și reciclate;
(b)  instituirea unor sisteme de returnare a garanției pentru a încuraja returnarea echipamentelor de pescuit vechi, abandonate sau inutilizabile;
(c)  includerea unor programe de monitorizare, urmărire și raportare.
Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)
Fără a aduce atingere măsurilor tehnice prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului1a, Comisia solicită organismelor europene de standardizare să elaboreze standarde armonizate privind conceperea uneltelor de pescuit conform principiilor economiei circulare, pentru a încuraja pregătirea lor în vederea reutilizării și pentru a facilita reciclarea lor la sfârșitul ciclului de viață.
__________________
1a Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (JO L 125, 27.4.1998, p. 1).
Amendamentul 66
Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – partea introductivă
Statele membre iau măsurile necesare pentru a colecta separat, până în 2025, o cantitate de produse din plastic de unică folosință enumerate în partea F din anexă egală cu 90 %, ca greutate, din produsele de plastic de unică folosință introduse pe piață într-un anumit an. Pentru a realiza acest obiectiv, statele membre pot, printre altele:
Statele membre iau măsurile necesare, până în 2025, pentru a colecta separat o cantitate de produse din plastic de unică folosință uzate enumerate în partea F din anexă egală cu 90 %, ca greutate, din produsele de plastic de unică folosință introduse pe piață într-un anumit an și pentru a asigura reciclarea lor ulterioară. Pentru a realiza acest obiectiv, statele membre pot, printre altele:
Amendamentul 67
Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 – paragraful 1 a (nou)
Primul paragraf se aplică fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2008/98/CE.
Amendamentul 68
Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 a (nou)
După ce consultă statele membre, Comisia elaborează orientări privind modul de funcționare a sistemelor de returnare a garanției.
Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 10
Articolul 10
Articolul 10
Măsuri de sensibilizare
Măsuri de sensibilizare
1.  Statele membre adoptă măsuri pentru a informa consumatorii despre produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea G din anexă și echipamentele de pescuit care conțin plastic cu privire la următoarele aspecte:
1.  Statele membre adoptă măsuri pentru a informa consumatorii și pentru a-i încuraja să adopte practici responsabile în legătură cu produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea G din anexă și echipamentele de pescuit care conțin plastic, cu privire la următoarele aspecte:
(a)  sistemele de reutilizare și opțiunile de gestionare a deșeurilor disponibile pentru aceste produse și echipamente de pescuit care conțin plastic, precum și cele mai bune practici în ceea ce privește buna gestionare a deșeurilor efectuată în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2008/98/CE;
(a)  disponibilitatea alternativelor reutilizabile, a sistemelor de reutilizare și a opțiunilor de gestionare a deșeurilor pentru aceste produse și echipamente de pescuit care conțin plastic, precum și cele mai bune practici în ceea ce privește buna gestionare a deșeurilor efectuată în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2008/98/CE;
(b)  impactul aruncării pe domeniul public și al altor mijloace necorespunzătoare de eliminare a acestor produse și echipamente de pescuit care conțin plastic asupra mediului, în special asupra mediului marin.
(b)  impactul aruncării pe domeniul public și al altor mijloace necorespunzătoare de eliminare a acestor produse și echipamente de pescuit care conțin plastic asupra mediului, în special asupra mediului marin;
(ba)  impactul pe care îl are asupra rețelei de canalizare aruncarea neconformă a produselor respective.
Amendamentul 70
Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 2
Măsurile pe care statele membre le adoptă pentru a transpune și a pune în aplicare articolele 4-9 sunt conforme cu legislația Uniunii în domeniul alimentelor pentru a asigura respectarea igienei alimentare și a siguranței alimentare.
Măsurile pe care statele membre le adoptă pentru a transpune și a pune în aplicare articolele 4-9 sunt conforme cu legislația Uniunii în domeniul alimentelor pentru a asigura respectarea igienei alimentare și a siguranței alimentare, precum și cu Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului1a. În cazul materialelor care intră în contact cu produsele alimentare, statele membre încurajează utilizarea, atunci când este posibil, a unor alternative durabile și mai sigure decât materialele plastice.
________________
1a Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, p. 4).
Amendamentul 71
Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 2 a (nou)
Statele membre se asigură că exporturile de deșeuri către țările terțe nu contribuie la creșterea cantității de deșeuri marine din plastic în alte zone geografice.
Amendamentul 72
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Statele membre se asigură că persoanele fizice sau juridice sau asociațiile, organizațiile sau grupurile acestora, în conformitate cu legislația sau practica națională, au acces la o cale de atac în fața unei instanțe judiciare sau a unui organism independent sau imparțial instituit în conformitate cu legea, prin care este contestată legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, acțiunilor sau omisiunilor referitoare la punerea în aplicare a articolelor 5, 6, 7 și 8, atunci când este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
1.  Statele membre se asigură că persoanele fizice sau juridice sau asociațiile, organizațiile sau grupurile acestora, în conformitate cu legislația sau practica națională, au acces la o cale de atac în fața unei instanțe judiciare sau a unui organism independent și imparțial instituit în conformitate cu legea, prin care este contestată legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, acțiunilor sau omisiunilor referitoare la punerea în aplicare a articolelor 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10, atunci când este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
Amendamentul 73
Propunere de directivă
Articolul 13
Articolul 13
Articolul 13
Informații privind monitorizarea punerii în aplicare
Informații privind monitorizarea punerii în aplicare
1.  Fără a aduce atingere Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului52 și Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului53, statele membre, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, stabilesc un set de date care conține:
1.  Fără a aduce atingere Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului52 și Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului53, statele membre, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, stabilesc un set de date care conține:
(a)  date privind produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexă, care au fost introduse pe piața Uniunii în fiecare an, pentru a demonstra reducerea consumului în conformitate cu articolul 4 alineatul (1);
a)  date privind produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea A din anexă, care au fost introduse pe piața Uniunii în fiecare an, pentru a demonstra reducerea consumului în conformitate cu articolul 4 alineatul (1);
(aa)  date privind introducerea pe piață și colectarea separată a produselor enumerate în partea F din anexă, pentru a demonstra progresele realizate în sensul îndeplinirii obiectivului stabilit la articolul 9;
(ab)  date privind produsele din plastic de unică folosință enumerate în partea G din anexă, care sunt introduse pe piața Uniunii în fiecare an, pentru a monitoriza consumul lor în Uniune;
(ac)  date privind echipamentele de pescuit care conțin plastic introduse pe piață și privind deșeurile de echipamente de pescuit colectate și tratate;
(b)  informații privind măsurile luate de statele membre în sensul articolului 4 alineatul (1).
(b)  informații privind planurile și măsurile adoptate de statele membre în sensul articolului 4 alineatul (1);
(ba)  date privind deșeurile marine, în special cele care provin din produsele vizate de prezenta directivă, pentru a se monitoriza eficacitatea măsurilor întreprinse.
Datele menționate la litera (a) de la primul paragraf se actualizează anual, în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de referință pentru care au fost colectate. În măsura posibilului, sunt folosite serviciile de date spațiale definite la articolul 3 punctul 4 din Directiva 2007/2/CE pentru a prezenta respectivele seturi de date.
Datele menționate la litera (a) de la primul paragraf se raportează pentru prima dată cel târziu la ... [12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Datele menționate la literele (a)-(ac) se actualizează anual, în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de referință pentru care au fost colectate. În măsura posibilului, sunt folosite serviciile de date spațiale definite la articolul 3 punctul 4 din Directiva 2007/2/CE pentru a prezenta respectivele seturi de date.
2.  Statele membre se asigură că atât Comisia, cât și Agenția Europeană de Mediu au acces la seturile de date stabilite în conformitate cu alineatul (1).
2.  Statele membre se asigură că atât Comisia, cât și Agenția Europeană de Mediu au acces la seturile de date stabilite în conformitate cu alineatul (1).
3.  Agenția Europeană de Mediu publică și actualizează o prezentare sintetică la nivelul Uniunii, bazată pe datele colectate de statele membre la intervale regulate. Prezentarea sintetică la nivelul Uniunii include, după caz, indicatori de realizare, de rezultat și de impact pentru prezenta directivă, hărți sintetice privind situația la nivelul Uniunii și rapoarte de sinteză ale statelor membre.
3.  Agenția Europeană de Mediu publică și actualizează o prezentare sintetică la nivelul Uniunii, bazată pe datele colectate de statele membre la intervale regulate. Prezentarea sintetică la nivelul Uniunii include, după caz, indicatori de realizare, de rezultat și de impact pentru prezenta directivă, hărți sintetice privind situația la nivelul Uniunii și rapoarte de sinteză ale statelor membre.
4.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în care să stabilească formatul pentru setul de date, informațiile și datele menționate la alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).
4.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare în care să stabilească formatul pentru setul de date, informațiile și datele menționate la alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16 alineatul (2).
___________________
___________________
52 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).
52 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).
53 Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).
53 Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).
Amendamentele 74 și 150
Propunere de directivă
Articolul 15
Articolul 15
Articolul 15
Evaluare și revizuire
Evaluare și revizuire
1.  Comisia realizează o evaluare a prezentei directive până la … [șase ani după data­limită pentru transpunerea prezentei directive]. Evaluarea se bazează pe informațiile disponibile în conformitate cu articolul 13. Statele membre furnizează Comisiei orice informații suplimentare necesare pentru evaluare și pentru pregătirea raportului menționat la alineatul (2).
1.  Comisia realizează o evaluare a prezentei directive până la … [cinci ani după data­limită pentru transpunerea prezentei directive]. Evaluarea se bazează pe informațiile disponibile în conformitate cu articolul 13. Statele membre furnizează Comisiei orice informații suplimentare necesare pentru evaluare și pentru pregătirea raportului menționat la alineatul (2).
2.  Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind principalele constatări ale evaluării efectuate în conformitate cu alineatul (1).
2.  Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind principalele constatări ale evaluării efectuate în conformitate cu alineatul (1). Raportul este însoțit de o propunere legislativă, dacă este cazul. După caz, propunerea în cauză stabilește obiective cantitative obligatorii de reducere a consumului la nivelul Uniunii al produselor enumerate în partea A din anexă.
2a.  Comisia și statele membre stabilesc, cel târziu până la 31 iulie 2020, un program la nivelul Uniunii pentru curățarea deșeurilor de plastic din oceane și promovează această inițiativă la nivel internațional.
3.  Raportul respectiv indică, de asemenea, dacă:
3.  Raportul conține:
(a)  anexa care enumeră produsele din plastic de unică folosință trebuie să fie revizuită;
(a)   o apreciere a măsurii în care este necesar ca anexa care enumeră produsele din plastic de unică folosință să fie revizuită;
(b)  este posibil să se stabilească obiective cantitative obligatorii la nivelul Uniunii de reducere a consumului, în special, de produse din plastic de unică folosință menționate în partea A din anexă;
(b)   o examinare a fezabilității stabilirii de obiective cantitative obligatorii la nivelul Uniunii de reducere a consumului, în special, al produselor din plastic de unică folosință menționate în partea A din anexă; în această privință, raportul analizează stabilirea de obiective exprimate în cantități absolute, ținând seama de volumul consumului și de reducerile realizate deja în statele membre;
(ba)  o evaluare a schimbării intervenite în materialele utilizate pentru produsele vizate de prezenta directivă și a inovațiilor asigurate de noile sisteme de introducere a unor alternative reutilizabile la produsele în cauză; aceasta include o analiză globală a acestor materiale și a alternativelor asigurate, din perspectiva mediului, pe durata ciclului lor de viață;
(c)  s-au realizat progrese științifice și tehnice suficiente și s-au dezvoltat criterii sau un standard de biodegradabilitate în mediul marin aplicabile produselor din plastic de unică folosință în sfera de aplicare a prezentei directive, precum și înlocuitori de unică folosință ai acestora, pentru a determina care produse nu mai trebuie să facă obiectul restricțiilor privind introducerea pe piață, după caz.
Amendamentul 75
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
Prin derogare de la primul paragraf din prezentul alineat, statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma obligațiilor de raportare prevăzute la articolul 13 alineatul (1) litera (a) până la ... [12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive].
Amendamentul 76
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2
Cu toate acestea, statele membre aplică măsurile necesare pentru a se conforma cu articolul 5, articolul 7 alineatul (1) începând cu … [2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] și cu articolul 6 alineatul (1) începând cu … [3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive].
Cu toate acestea, statele membre aplică măsurile necesare pentru a se conforma cu articolul 5 și articolul 7 alineatul (1) începând cu … [2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] și cu articolul 6 alineatul (1) începând cu … [3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive], cu excepția măsurilor necesare pentru a îndeplini cerința menționată la articolul 6 alineatul (1) în ceea ce privește recipientele pentru băuturi carbogazoase, pe care statele membre le aplică începând cu ... [5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive].
Amendamentul 77
Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 2
2.  Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.
2.  Statele membre transmit Comisiei textul dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat prin prezenta directivă. Comisia se asigură că aceste dispoziții nu creează obstacole nejustificate în calea funcționării pieței unice.
Amendamentele 78 și 124/rev
Propunere de directivă
Anexa I – partea A
Produse din plastic, de unică folosință, reglementate de articolul 4 privind reducerea consumului
Produse din plastic, de unică folosință, reglementate de articolul 4 privind reducerea consumului
–  Căni pentru băuturi, inclusiv capacele acestora
–  Recipiente pentru alimente, și anume recipiente cum ar fi cutii, cu sau fără capac, utilizate pentru a conține alimente destinate consumului imediat din recipient fie la fața locului, fie la pachet fără preparare ulterioară, cum ar fi recipientele pentru alimente utilizate pentru produse de tip fast-food, cu excepția recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor și a pachetelor și foliilor care conțin produsele alimentare
–  Recipiente pentru alimente, și anume recipiente cum ar fi cutii, cu sau fără capac, utilizate pentru a conține alimente destinate consumului imediat din recipient fie la fața locului, fie la pachet fără preparare ulterioară, cum ar fi recipientele pentru alimente utilizate pentru produse de tip fast-food, cu excepția recipientelor pentru băuturi, a farfuriilor și a pachetelor și foliilor care conțin produsele alimentare
Vânzarea de produse alimentare într-un recipient de dimensiuni pentru o persoană sau într-un recipient prevăzut cu tacâmuri indică faptul că produsul alimentar în cauză este destinat consumului imediat din recipientul alimentar.
Conceptul de pregătire suplimentară include activități precum încălzirea, adăugarea de apă fierbinte, spălarea, felierea și tranșarea.
Exemple de recipiente din plastic de unică folosință pentru alimente prevăzute în părțile A, E și G din prezenta anexă:
–  Recipiente pentru alimente, cum ar fi cutii pentru alimente și cutii pentru salate care conțin alimente pentru a fi consumate reci
–  Recipiente cu alimente de tip fast-food precum cutiile cu alimente și cutiile cu salate care conțin alimente pentru a fi consumate calde, cu excepția cazului în care este necesară încălzirea de către consumator a produsului alimentar după cumpărarea produsului
–  Cutii pentru burgeri, cutii pentru sandvișuri, cutii de ambalaj
–  Recipiente alimentare de dimensiuni pentru o persoană cu alimente proaspete sau procesate, care nu necesită pregătire suplimentară, cum ar fi fructele, legumele, deserturile sau înghețatele, vândute la o singură unitate
Exemple de recipiente alimentare care nu sunt de unică folosință prevăzute în părțile A, E și G din prezenta anexă:
–  Recipiente alimentare cu alimente uscate sau cu alimente vândute reci care necesită pregătire suplimentară
–  Recipiente care conțin alimente într-un număr de porții pentru mai mult de o persoană
–  Recipiente alimentare de dimensiuni pentru o persoană vândute în mai mult de o unitate
–  Căni pentru băuturi
Amendamentul 79
Propunere de directivă
Anexa I – partea B – liniuța 2
—  Tacâmuri (furculițe, cuțite, linguri, bețișoare chinezești)
—  Tacâmuri (furculițe, cuțite, linguri, bețișoare chinezești) cu excepția, până în 2023, a tacâmurilor furnizate instituțiilor educaționale sau de îngrijiri medicale în cadrul contractelor de achiziții publice1a, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 8 din Directiva 2014/24/UE, care au fost acordate înainte de 31 decembrie 2018.
___________________
1a „contracte de achiziții publice de produse” înseamnă contracte care au ca obiect achiziționarea, leasingul, închirierea sau cumpărarea în rate, cu sau fără opțiune de cumpărare, de produse. Un contract de achiziție publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări de amplasare și de instalare.
Amendamentul 80
Propunere de directivă
Anexa I – partea B – liniuța 3
—  Farfurii
—  Farfurii, cu excepția, până în 2023, a farfuriilor furnizate instituțiilor educaționale sau de îngrijiri medicale în cadrul contractelor de achiziții publice1a, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 8 din Directiva 2014/24/UE, care au fost acordate înainte de 31 decembrie 2018.
___________________
1a „contracte de achiziții publice de produse” înseamnă contracte care au ca obiect achiziționarea, leasingul, închirierea sau cumpărarea în rate, cu sau fără opțiune de cumpărare, de produse. Un contract de achiziție publică de produse poate include, cu titlu accesoriu, lucrări de amplasare și de instalare.
Amendamentul 81
Propunere de directivă
Anexa I – partea B – liniuța 6
—  Bețe care se atașează baloanelor sau care sprijină baloane, cu excepția baloanelor de uz industrial sau pentru alte utilizări și aplicații profesionale, care nu sunt distribuite consumatorilor, inclusiv mecanismele acestor bețe
—  Bețe care se atașează baloanelor sau care sprijină baloane, cu excepția baloanelor de uz industrial sau pentru alte utilizări și aplicații profesionale, care nu sunt distribuite consumatorilor, exclusiv mecanismele acestor bețe
Amendamentele 83 și 117
Propunere de directivă
Anexa I – partea B – liniuța 6 a (nou)
—   Produse fabricate din materiale oxodegradabile
Amendamentul 84
Propunere de directivă
Anexa I – partea B – liniuța 6 b (nou)
—  Recipiente pentru alimente și băuturi fabricate din polistiren expandat, utilizate pentru a conține alimente destinate consumului imediat din recipient fie la fața locului, fie la pachet fără preparare ulterioară.
Amendamentul 85
Propunere de directivă
Anexa I – partea C – liniuța 1
—  Recipiente pentru băuturi, și anume recipientele utilizate pentru a conține lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv dopurile sau capacele acestora
—  Recipiente pentru băuturi, și anume recipientele utilizate pentru a conține lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, inclusiv dopurile sau capacele acestora, cu excepția recipientelor destinate și utilizate pentru alimente destinate unor scopuri medicale speciale, sub formă lichidă, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 609/2013
Amendamentul 125
Propunere de directivă
Anexă – partea D – liniuța 3
—  Baloane, cu excepția baloanelor de uz industrial sau pentru alte utilizări și aplicații profesionale, care nu sunt distribuite consumatorilor
eliminat
Amendamentul 86
Propunere de directivă
Anexa I – partea D – liniuța 3 a (nouă)
–  Produse din tutun cu filtre și filtre comercializate pentru a fi utilizate în combinație cu produse din tutun
Amendamentul 87
Propunere de directivă
Anexa I – partea D – liniuța 3 b (nouă)
–  Pachete și folii din material flexibil care conțin produse alimentare destinate consumului direct din pachet sau folie fără preparare ulterioară
Amendamentul 88
Propunere de directivă
Anexa I – partea D – liniuța 3 c (nouă)
–  Căni pentru băuturi
Amendamentul 89
Propunere de directivă
Anexa I – partea E – liniuța 4
–  Căni pentru băuturi
–  Căni pentru băuturi, inclusiv capacele acestora
Amendamentul 90
Propunere de directivă
Anexa I – partea F – liniuța 1
—  Sticle pentru băuturi
—  Sticle pentru băuturi, inclusiv dopurile și capacele acestora

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în temeiul articolului 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0317/2018).

Ultima actualizare: 9 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate