Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0408(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0347/2017

Indgivne tekster :

A8-0347/2017

Forhandlinger :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Afstemninger :

PV 24/10/2018 - 11.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0412

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 52k
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg
Oprettelse, drift og brug af Schengen-informationssystemet (SIS) på grænsekontrolområdet ***I
P8_TA(2018)0412A8-0347/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006 (COM(2016)0882 – C8-0533/2016– 2016/0408(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0882),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra b) og d) og 79, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilken Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0533/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 19. juni 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0347/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og om ændring og ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006
P8_TC1-COD(2016)0408

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/1861.)

Seneste opdatering: 10. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik