Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0409(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0349/2017

Předložené texty :

A8-0349/2017

Rozpravy :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Hlasování :

PV 24/10/2018 - 11.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0413

Přijaté texty
PDF 134kWORD 53k
Středa, 24. října 2018 - Štrasburk
Zřízení, provoz a využívání Schengenského informačního systému v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech ***I
P8_TA(2018)0413A8-0349/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU (COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0883),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 82 odst. 1 druhý pododstavec písm. d), čl. 85 odst. 1, čl. 87 odst. 2 písm. a) a čl. 88 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0530/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 19. června 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0349/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně a zrušení rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutí Komise 2010/261/EU
P8_TC1-COD(2016)0409

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/1862.)

Poslední aktualizace: 10. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí