Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0407(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0348/2017

Předložené texty :

A8-0348/2017

Rozpravy :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Hlasování :

PV 24/10/2018 - 11.15

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0414

Přijaté texty
PDF 137kWORD 47k
Středa, 24. října 2018 - Štrasburk
Využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I
P8_TA(2018)0414A8-0348/2017
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0881),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0532/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 19. června 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0348/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
P8_TC1-COD(2016)0407

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2018/1860.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Evropského parlamentu a Rady (o Irsku/návratu)

Evropský parlament a Rada vyzývají Komisi, aniž je dotčeno její právo podnětu, aby v případě, že se Irsko bude podílet na provádění směrnice 2008/115/ES, posoudila právní situaci v souladu se Smlouvami a příslušnými protokoly a aby případně předložila legislativní návrh s cílem umožnit, aby spolupráce v oblasti navracení mezi Irskem a ostatními členskými státy mohla probíhat prostřednictvím SIS.

Poslední aktualizace: 10. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí