Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0407(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0348/2017

Indgivne tekster :

A8-0348/2017

Forhandlinger :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Afstemninger :

PV 24/10/2018 - 11.15

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0414

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 59k
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg
Brug af Schengeninformationssystemet til tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I
P8_TA(2018)0414A8-0348/2017
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0881),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 79, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0532/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 19. juni 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0348/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold
P8_TC1-COD(2016)0407

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/1860.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Europa-Parlamentets og Rådets erklæring (om Irland/Tilbagesendelse)

Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen til, uden at dette berører dens initiativret, at når Irland deltager i direktiv 2008/115/EF, vurdere den retlige situation i overensstemmelse med traktaterne og de relevante protokoller og om nødvendigt fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag for at gøre det muligt at samarbejde om tilbagesendelse mellem Irland og de øvrige medlemsstater via SIS.

Seneste opdatering: 10. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik