Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0407(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0348/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0348/2017

Keskustelut :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Äänestykset :

PV 24/10/2018 - 11.15

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0414

Hyväksytyt tekstit
PDF 118kWORD 41k
Keskiviikko 24. lokakuuta 2018 - Strasbourg
Schengenin tietojärjestelmän käyttö laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa ***I
P8_TA(2018)0414A8-0348/2017
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. lokakuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0881),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 79 artiklan 2 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0532/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 19. kesäkuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A8-0348/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan parlamentin ja neuvoston yhteisen lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi
P8_TC1-COD(2016)0407

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2018/1860.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin ja neuvoston lausuma (Irlannista – palauttaminen)

Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottavat komissiota heti, kun Irlanti osallistuu direktiivin 2008/115/EY soveltamiseen, arvioimaan oikeudellisen tilanteen perussopimusten ja asiaa koskevien pöytäkirjojen mukaisesti ja esittämään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen, jotta palauttamista koskevaa yhteistyötä Irlannin ja muiden jäsenvaltioiden välillä voidaan tehdä SIS-järjestelmän kautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission aloiteoikeutta.

Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö