Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0407(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0348/2017

Pateikti tekstai :

A8-0348/2017

Debatai :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Balsavimas :

PV 24/10/2018 - 11.15

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0414

Priimti tekstai
PDF 130kWORD 48k
Trečiadienis, 2018 m. spalio 24 d. - Strasbūras
Šengeno informacinės sistemos naudojimas neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams ***I
P8_TA(2018)0414A8-0348/2017
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2018 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0881),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 79 straipsnio 2 dalies c punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0532/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. birželio 19 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8-0348/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria Parlamento ir Tarybos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. spalio 24 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/... dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimui
P8_TC1-COD(2016)0407

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2018/1860.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas (dėl Airijos/grąžinimo)

Europos Parlamentas ir Taryba ragina Komisiją, nepažeidžiant jos teisės iniciatyvos, kai tik Airija dalyvaus taikant Direktyvą 2008/115/EB, įvertinti teisinę padėtį pagal Sutartis ir atitinkamus protokolus ir, jei reikia, pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kad būtų sudarytos sąlygos bendradarbiavimui tarp Airijos ir kitų valstybių narių per Šengeno informacinę sistemą.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika