Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0407(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0348/2017

Texte depuse :

A8-0348/2017

Dezbateri :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Voturi :

PV 24/10/2018 - 11.15

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0414

Texte adoptate
PDF 127kWORD 53k
Miercuri, 24 octombrie 2018 - Strasbourg
Utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală ***I
P8_TA(2018)0414A8-0348/2017
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0881),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 79 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0532/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 19 iunie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0348/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 octombrie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală
P8_TC1-COD(2016)0407

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/1860.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Parlamentului European și a Consiliului (privind Irlanda/returnare)

Parlamentul European și Consiliul invită Comisia, fără a aduce atingere dreptului său de inițiativă, odată ce Irlanda participă la Directiva 2008/115/CE, să evalueze situația juridică în conformitate cu tratatele și protocoalele relevante și, după caz, să prezinte o propunere legislativă care să permită realizarea prin SIS a cooperării în materie de returnare între Irlanda și celelalte state membre.

Ultima actualizare: 10 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate