Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0407(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0348/2017

Predkladané texty :

A8-0348/2017

Rozpravy :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Hlasovanie :

PV 24/10/2018 - 11.15

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0414

Prijaté texty
PDF 135kWORD 46k
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Využívanie Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín ***I
P8_TA(2018)0414A8-0348/2017
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0881),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 79 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0532/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 19. júna 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a na stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0348/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. októbra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o využívaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín
P8_TC1-COD(2016)0407

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2018/1860.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady (o Írsku/návrate)

Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu bez toho, aby bolo dotknuté jej právo na iniciatívu, aby posúdila právnu situáciu v súlade so zmluvami a príslušnými protokolmi, keď sa Írsko bude zúčastňovať na vykonávaní smernice 2008/115/ES, a aby – ako sa vyžaduje – predložila legislatívny návrh s cieľom umožniť, aby sa spolupráca v oblasti návratu medzi Írskom a ostatnými členskými štátmi uskutočňovala prostredníctvom SIS.

Posledná úprava: 10. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia