Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0173(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0307/2018

Předložené texty :

A8-0307/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2018 - 11.16

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0415

Přijaté texty
PDF 151kWORD 43k
Středa, 24. října 2018 - Štrasburk
Harmonizace struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů *
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2018 k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0334),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0269/2018),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0307/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)   Ve svém rozsudku ze dne 17. května 2018 ve věci C-30/17 Kompania Piwowarska1a rozhodl Soudní dvůr o výpočtu stupňů Plato.
_________________
1a Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. května 2018, Kompania Piwowarska, C-30/17, ECLI:EU:C:2018:325.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 92/83/EHS
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 a
Pro účely měření stupňů Plato se berou v potaz všechny složky piva, včetně složek přidaných po kvašení.;
Pro účely měření stupňů Plato se berou v potaz všechny složky piva, s výjimkou složek přidaných po skončení kvašení.
Poslední aktualizace: 10. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí