Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0173(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0307/2018

Indgivne tekster :

A8-0307/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/10/2018 - 11.16

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0415

Vedtagne tekster
PDF 139kWORD 49k
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer *
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2018 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0334),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8‑0269/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0307/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)
(2a)   I sin dom af 17. maj 2018 i sag C-30/17 Kompania Piwowarska1a afsagde Domstolen dom om måling af Platograden.
______________
1a Domstolens dom af 17. maj 2018, Kompania Piwowarska, C-30/17, ECLI:EU:C:2018:325.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Direktiv 92/83/EØF
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a
Alle ingredienserne i øl, herunder ingredienser, der tilsættes efter gæringen, skal tages i betragtning ved måling af Platograden.
Alle ingredienserne i øl, med undtagelse af ingredienser, der tilsættes efter fuldendt gæring, skal tages i betragtning ved måling af Platograden.
Seneste opdatering: 10. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik