Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0173(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0307/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0307/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/10/2018 - 11.16

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0415

Hyväksytyt tekstit
PDF 130kWORD 39k
Keskiviikko 24. lokakuuta 2018 - Strasbourg
Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistaminen *
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. lokakuuta 2018 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 92/83/ETY muuttamisesta (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0334),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0269/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0307/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)   Unionin tuomioistuin antoi ratkaisun platoasteen laskentatavasta 17 päivänä toukokuuta 2018 antamassaan tuomiossa asiassa C-30/17, Kompania Piwowarska1 a.
____________
1 a Unionin tuomioistuimen tuomio 17.5.2018, Kompania Piwowarska, C-30/17, ECLI:EU:C:2018:325.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 92/83/ETY
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta
”Kaikki oluen ainesosat, mukaan lukien käymisen jälkeen lisätyt ainesosat, on otettava huomioon platoastetta mitattaessa.”
”Kaikki oluen ainesosat, käymisen päättymisen jälkeen lisättyjä ainesosia lukuun ottamatta, on otettava huomioon platoastetta mitattaessa.”
Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö