Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0173(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0307/2018

Pateikti tekstai :

A8-0307/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/10/2018 - 11.16

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0415

Priimti tekstai
PDF 144kWORD 43k
Trečiadienis, 2018 m. spalio 24 d. - Strasbūras
Akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimas *
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

2018 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0334),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0269/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0307/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)   savo 2018 m. gegužės 17 d. sprendime byloje C-30/17 Kompania Piwowarska1a Teisingumo Teismas nusprendė dėl Plato laipsnio apskaičiavimo;
________________
1a 2018 m. gegužės 17 d. Teisingumo Teismo sprendimas, Kompania Piwowarska, C-30/17, ECLI:EU:C:2018:325.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Direktyva 92/83/EEB
3 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa
Matuojant Plato laipsnį, atsižvelgiama į visas sudėtines alaus dalis, įskaitant pridėtas po fermentacijos.;
Matuojant Plato laipsnį, atsižvelgiama į visas sudėtines alaus dalis, išskyrus sudėtines dalis, pridėtas baigus fermentacijos procesą.
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika