Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0173(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0307/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0307/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 24/10/2018 - 11.16

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0415

Pieņemtie teksti
PDF 144kWORD 49k
Trešdiena, 2018. gada 24. oktobris - Strasbūra
Priekšlikums par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem *
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0334),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0269/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0307/2018),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)
(2a)   Eiropas Savienības Tiesa savā 2018. gada 17. maija spriedumā lietā C-30/17 Kompania Piwowarska1a nosprieda par Plato grādu aprēķināšanas veidu;
_________________________
1a Eiropas Savienības Tiesas 2018. gada 17. maija spriedums lietā Kompania Piwowarska, C-30/17, ECLI:EU:C:2018:325.
Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
1 pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 92/83/EEK
3. pants – 1. punkts - 1.a daļa
“Visas alus sastāvdaļas, tostarp tās, ko pievieno pēc raudzēšanas, tiek ņemtas vērā Plato grādu mērīšanā.”;
“Visas alus sastāvdaļas, izņemot tās, ko pievieno pēc raudzēšanas pabeigšanas, tiek ņemtas vērā Plato grādu mērīšanā.”;
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 10. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika