Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0173(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0307/2018

Texte depuse :

A8-0307/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/10/2018 - 11.16

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0415

Texte adoptate
PDF 136kWORD 48k
Miercuri, 24 octombrie 2018 - Strasbourg
Armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice *
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0334),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0269/2018),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0307/2018),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)
(2a)   În hotărârea sa din 17 mai 2018 în cauza C-30/17 Kompania Piwowarska1a Curtea de Justiție a statuat asupra modului de calculare a gradului Plato.
____________
1a Hotărârea Curții de Justiție din 17 mai 2018 în cauza C-30/17 Kompania Piwowarska, ECLI:EU:C:2018:325.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 92/83/CEE
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 a
Pentru măsurarea gradului Plato, se iau în considerare toate ingredientele berii, inclusiv cele adăugate după fermentare.
Pentru măsurarea gradului Plato, se iau în considerare toate ingredientele berii, cu excepția celor adăugate după terminarea fermentării.
Ultima actualizare: 10 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate