Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0158(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0308/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0308/2018

Rasprave :

PV 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 18
CRE 24/10/2018 - 19

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.1
CRE 25/10/2018 - 13.1
Objašnjenja glasovanja
PV 12/03/2019 - 9.20

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0418
P8_TA(2019)0154

Usvojeni tekstovi
PDF 252kWORD 86k
Četvrtak, 25. listopada 2018. - Strasbourg
Uvoz kulturnih dobara ***I
P8_TA(2018)0418A8-0308/2018

Amandmani koje je usvojio Europski parlament 25. listopada 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvozu kulturnih dobara (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.
(1)  S obzirom na Zaključke Vijeća od 12. veljače 2016. o borbi protiv financiranja terorizma, Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Akcijskom planu za jačanje borbe protiv financiranja terorizma24 i Direktivu o suzbijanju terorizma25, potrebno je propisati zajednička pravila o trgovini s trećim zemljama kako bi se osigurali djelotvorna zaštita protiv gubitka kulturnih dobara, očuvanje kulturne baštine čovječanstva i sprečavanje financiranja terorizma prodajom ukradene kulturne baštine kupcima u Uniji.
(1)  S obzirom na Zaključke Vijeća od 12. veljače 2016. o borbi protiv financiranja terorizma, Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Akcijskom planu za jačanje borbe protiv financiranja terorizma24 i Direktivu o suzbijanju terorizma25, potrebno je propisati zajednička pravila o trgovini s trećim zemljama kako bi se osigurali djelotvorna zaštita protiv trgovine kulturnim dobrima, gubitka ili uništenja kulturnih dobara, očuvanje kulturne baštine čovječanstva i sprečavanje financiranja terorizma i pranja novca prodajom ukradene kulturne baštine kupcima u Uniji.
__________________
__________________
24 COM(2016)0050.
24 COM(2016)0050.
25 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP, SL L 88, 31.3.2017., str. 6.
25 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP, SL L 88, 31.3.2017., str. 6.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1.a)  S obzirom na predanost Unije pravednim postupcima i naknadama za žrtve te na ustav i konvencije Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) u pogledu zaštite baštine, mora se zajamčiti povrat predmeta kojima se nezakonito trguje ili koji su nezakonito iskopani ili stečeni. S obzirom na iskorištavanje naroda i teritorija koje obično dovodi do nezakonitog trgovanja kulturnim dobrima, osobito kada takvo nezakonito trgovanje potječe iz konteksta oružanog sukoba, ovom bi se Uredbom trebale uzeti u obzir regionalne i lokalne karakteristike naroda i teritorija umjesto tržišne vrijednosti kulturne proizvodnje.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.
(2)  Kulturna je baština jedno od osnovnih obilježja civilizacije, njome se obogaćuje kulturni život svih ljudi i stoga bi trebala biti zaštićena od nezakonitog prisvajanja i pljačke. Stoga bi Unija trebala zabraniti ulazak kulturnih dobara nezakonito izvezenih iz trećih zemalja na carinsko područje Unije.
(2)  Kulturna dobra često su od velike važnosti u kulturnom, umjetničkom, povijesnom i znanstvenom smislu. Kulturna je baština jedno od osnovnih obilježja civilizacije, među ostalim, sa svojom simboličkom vrijednošću i kulturnim sjećanjem čovječanstva. Njome se obogaćuje kulturni život svih naroda i ona nas povezuje na osnovi zajedničkog znanja temeljenog na sjećanju i razvoju civilizacije. Stoga bi trebala biti zaštićena od nezakonitog prisvajanja i pljačke. Pljačkanje arheoloških lokacija uvijek je postojalo, no sada je doseglo industrijske razmjere. Sve dok je moguće baviti se unosnom trgovinom nezakonito iskopanim kulturnim dobrima i time stjecati dobit bez ikakvih znatnih rizika, takva će se iskapanja i kra]e nastaviti i u budućnosti. Ekonomska i umjetnička vrijednost kulturne baštine stvara veliku potražnju na međunarodnom tržištu, dok nedostatak snažnih međunarodnih pravnih mjera ili njihove neučinkovite provedbe dovodi do toga da se prijenos takvih dobara odvija u sivoj ekonomiji. Pljačkanje arheoloških nalazišta i trgovanje nezakonito iskopanim kulturnim nasljeđem ozbiljno je kazneno djelo kojim se nanosi znatna šteta svima koji su njime neposredno ili posredno pogođeni. Nezakonitom trgovinom kulturnim dobrima u mnogim se slučajevima pridonosi nasilnoj kulturnoj homogenizaciji ili protjerivanju, dok pljačkanje i krađa kulturnih dobara dovode, među ostalim, do dezintegracije kultura. Stoga bi Unija trebala zabraniti uvoz kulturnih dobara nezakonito izvezenih iz trećih zemalja na carinsko područje Unije, uz poseban naglasak na kulturnim dobrima iz trećih zemalja pogođenih oružanim sukobima, a osobito ako takva dobra izvoze terorističke ili druge zločinačke organizacije.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.a (nova)
(2.a)  Nadležna tijela trećih zemalja nemaju uvijek dovoljno kapaciteta za borbu protiv trgovanja kulturnim dobrima i nezakonite trgovine njima. Ta tijela također mogu biti podložna korupciji ili drugim oblicima nepravilnosti u postupanju. Kada se kulturna dobra maknu iz konteksta, stanovništvo je lišeno svojih običaja te predmeta ili mjesta sjećanja i svetišta. Ako se povezani predmeti zasebno prodaju, gube se povijesni kontekst i znanstvena vrijednost tih predmeta. S obzirom na nezamjenjivost kulturnih dobara i interes javnosti, posjedovanje takvih dobara trebalo bi biti moguće samo uvjetovno. Postupak uvoza mora obuhvaćati jamstvo naknadnog odgovarajućeg smještanja, dokumentaciju, jamstvo dostupnosti za akademske institucije i javne muzeje i suradnju u slučaju opravdanih zahtjeva za povratom.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  S obzirom na to da se na ulazak kulturnih dobara na carinsko područje Unije u državama članicama primjenjuju različita pravila, trebalo bi poduzeti mjere, posebno kako bi se osiguralo da uvoz kulturnih dobara podliježe jedinstvenim kontrolama pri njihovu ulasku.
(3)  S obzirom na to da se na uvoz kulturnih dobara na carinsko područje Unije u državama članicama primjenjuju različita pravila, trebalo bi poduzeti mjere, posebno kako bi se osiguralo da uvoz određenih kulturnih dobara podliježe jedinstvenim kontrolama pri njihovu ulasku na carinsko područje Unije, na temelju postojećih procesa, postupaka i administrativnih instrumenata, kojima se nastoji postići ujednačena provedba Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1a.
__________________
1a Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Zajednička bi pravila trebala obuhvaćati carinsko postupanje s kulturnim dobrima koja potječu izvan Unije, a koja ulaze na carinsko područje Unije, tj. njihovo puštanje u slobodni promet, kao i stavljanje u posebne carinske postupke, osim provoza.
(4)  Zajednička bi pravila trebala obuhvaćati uvođenje i uvoz kulturnih dobara koja potječu izvan Unije na carinsko područje Unije.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  S obzirom na to da je poznato da se u slobodnim zonama (i takozvanim „slobodnim lukama”) mogu smještati kulturna dobra, mjere kontrole koje je potrebno uspostaviti trebale bi imati što veće područje primjene u smislu dotičnih carinskih postupaka. Te se mjere kontrole stoga ne bi trebale odnositi samo na dobra puštena u slobodni promet, nego i na dobra stavljena u posebne carinske postupke. Međutim, takvo široko područje primjene ne bi trebalo biti u suprotnosti s načelom slobodnog prolaska dobara niti nadilaziti cilj sprečavanja ulaska nezakonito izvezenih kulturnih dobara na carinsko područje Unije. Prema tome, iako bi trebale obuhvaćati posebne carinske postupke u koje mogu biti stavljena dobra koja ulaze na carinsko područje Unije, mjere kontrole ne bi trebale obuhvaćati provoz.
(5)  Mjere kontrole koje je potrebno uspostaviti u vezi sa slobodnim zonama (i takozvanim „slobodnim lukama”) trebale bi imati što veće područje primjene u smislu dotičnih carinskih postupaka kako bi se spriječilo zaobilaženje ove Uredbe iskorištavanjem slobodnih zona, koje predstavljaju moguća područja za daljnje širenje trgovine nezakonitim proizvodima u Uniji. Te se mjere kontrole stoga ne bi trebale odnositi samo na dobra puštena u slobodni promet, nego i na dobra stavljena u posebne carinske postupke. Međutim, takvo široko područje primjene ne bi trebalo nadilaziti cilj sprečavanja ulaska nezakonito izvezenih kulturnih dobara na carinsko područje Unije, osim kada nadležna tijela imaju opravdane razloge za sumnju da su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla ili treće zemlje protivno njezinim zakonima i propisima.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  Definicije koje bi se trebale upotrebljavati u Uredbi utemeljene su na definicijama upotrebljenima u Konvenciji UNESCO-a o mjerama zabrane i sprječavanja nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara potpisanoj u Parizu 14. studenoga 1970. i Konvenciji UNIDROIT-a o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima potpisanoj u Rimu 24. lipnja 1995., čiji je potpisnik znatan broj država članica, s obzirom na to da je velik broj trećih zemalja i najveći dio država članica upoznat s njihovim odredbama.
(6)  Definicije koje bi se trebale upotrebljavati u Uredbi utemeljene su na definicijama upotrebljenima u Konvenciji UNESCO-a o mjerama zabrane i sprječavanja nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara potpisanoj u Parizu 14. studenoga 1970. (Konvencija UNESCO-a iz 1970.) i Konvenciji UNIDROIT-a o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima, potpisanoj u Rimu 24. lipnja 1995., čiji je potpisnik znatan broj država članica, s obzirom na to da je velik broj trećih zemalja i najveći dio država članica upoznat s njihovim odredbama.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  Zakonitost izvoza potrebno je preispitati na temelju zakona i propisa zemlje u kojoj su kulturna dobra otkrivena ili načinjena („zemlja podrijetla”). Kako bi se izbjeglo zaobilaženje propisa, ako kulturna dobra ulaze u Uniju iz različite treće zemlje, osoba koja ih želi unijeti na carinsko područje Unije mora dokazati da su iz te zemlje zakonito izvezena ako je dotična treća zemlja potpisnica Konvencije UNESCO-a iz 1970. i stoga predana suzbijanju nezakonite trgovine kulturnim dobrima. U drugim slučajevima osoba mora dokazati zakonit izvoz iz zemlje podrijetla.
(7)  Zakonitost izvoza potrebno je preispitati na temelju zakona i propisa zemlje u kojoj su kulturna dobra otkrivena ili načinjena ili odakle su iznesena, iskopana ili ukradena s kopna ili iz podvodnih područja takve zemlje, ili zemlja koja je tako usko povezana s kulturnim dobrima da ih štiti kao nacionalna kulturna dobra i uređuje njihov izvoz sa svog državnog područja nakon njihova zakonitog iznošenja iz zemlje u kojoj su načinjena ili otkrivena („zemlja podrijetla”). Kako bi se izbjeglo zaobilaženje propisa, ako kulturna dobra ulaze u Uniju iz različite treće zemlje, osoba koja ih želi unijeti na carinsko područje Unije mora dokazati da su zakonito izvezena iz zemlje podrijetla. U iznimnim slučajevima u kojima se zemlja podrijetla kulturnog dobra ne može pouzdano utvrditi i kada se ta okolnost smatra dobro dokumentiranom i potkrijepljenom dokazima od strane nadležnog tijela ili kada su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla prije 1970. i držana u trećoj zemlji u svrhe koje ne uključuju privremenu uporabu, provoz, izvoz ili otpremu prije unosa na carinsko područje Unije, ali korisnik ne može dostaviti tražene dokumente jer oni nisu bili u uporabi u vrijeme izvoza kulturnih dobara iz zemlje podrijetla, zahtjevu se prilažu odgovarajući popratni dokumenti i informacije kojima se dokazuje da su predmetna kulturna dobra izvezena iz treće zemlje u skladu s njezinim zakonima i propisima ili da nema takvih zakona i propisa.
Amandmani 10 i 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7.a)  U članku 5. Konvencije UNESCO-a iz 1970. poziva se na uspostavu jedne ili više nacionalnih službi za zaštitu kulturne baštine država članica koje su stranke Konvencije od nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa. U skladu s tom Konvencijom te bi nacionalne službe trebale raspolagati dostatnim brojem kvalificiranog osoblja kako bi osigurale zaštitu te kako bi omogućile nužnu aktivnu suradnju između nadležnih tijela država članica koje su stranke Konvencije u području sigurnosti i borbe protiv nezakonitog uvoza kulturnih dobara, posebno u kriznim područjima. Države stranke koju su već stranke te Konvencije trebaju se pridržavati obveza predviđenih u njoj, a države članice koje još nisu provele ratifikaciju trebale bi to hitno učiniti.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)  Kako bi se izbjeglo nerazmjerno ometanje trgovine dobrima preko vanjske granice, ova bi se Uredba trebala primjenjivati samo na dobra određene starosti. Stoga se čini primjerenim utvrditi da minimalna starost za sve kategorije kulturnih dobara bude 250 godina. Tom će se minimalnom starošću osigurati da su mjere predviđene u ovoj Uredbi usmjerene na kulturna dobra koja bi najvjerojatnije mogla biti metom kradljivaca u područjima zahvaćenima sukobom, ne isključujući druga dobra koja se moraju kontrolirati kako bi se osigurala zaštita kulturne baštine.
(8)  Kako bi se izbjeglo nerazmjerno ometanje trgovine dobrima preko vanjskih granica Unije, ova bi se Uredba trebala primjenjivati samo na dobra određene starosti i vrijednosti. Stoga se čini primjerenim utvrditi minimalnu starost za većinu kategorija kulturnih dobara, u skladu s Uredbom (EZ) br. 116/2009, odredbama Konvencije UNESCO-a iz 1970. i Konvencije UNIDROIT iz 1995. te financijski prag za određene kategorije kulturnih dobara kako je utvrđeno u Prilogu I. Financijski prag ne bi se trebao primjenjivati na određene kategorije kulturnih dobara jer zahtijevaju pojačanu zaštitu zbog izloženosti većem riziku od krađe, gubitka ili uništenja. Minimalnom starošću osigurat će se da su mjere predviđene u ovoj Uredbi usmjerene na kulturna dobra koja bi najvjerojatnije mogla biti metom kradljivaca u područjima zahvaćenima sukobom, ne isključujući druga dobra koja se moraju kontrolirati kako bi se osigurala zaštita kulturne baštine.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)  Budući da su neke kategorije kulturnih dobara, točnije arheološki predmeti, dijelovi spomenika, rijetki rukopisi i inkunabule, posebno izloženi krađi i uništavanju, čini se da je nužno predvidjeti sustav povećane kontrole prije nego što im se dopusti ulazak na carinsko područje Unije. U takvom bi sustavu prije puštanja takvih dobara u slobodni promet ili njihova stavljanja u posebni carinski postupak, osim provoza trebalo zahtijevati predočenje dozvole koju izdaje nadležno tijelo države članice ulaska. Osobe koje žele dobiti takvu dozvolu trebale bi biti sposobne dokazati zakonit izvoz iz zemlje podrijetla odgovarajućim pratećim dokumentima i dokazima, posebno izvoznim uvjerenjima ili dozvolama koje izdaje treća zemlja izvoza, ispravama o vlasništvu, računima, kupoprodajnim ugovorima, dokumentima o osiguranju ili prijevozu i procjenama stručnjaka. Nadležna tijela država članica trebala bi na temelju potpunih i točnih zahtjeva bez nepotrebnog odlaganja odlučiti hoće li izdati dozvolu.
(10)  Budući da su neke kategorije kulturnih dobara, točnije arheološki predmeti i dijelovi spomenika posebno izloženi krađi i uništavanju, čini se da je nužno predvidjeti sustav povećane kontrole prije nego što im se dopusti ulazak na carinsko područje Unije. U takvom bi sustavu prije uvoza na carinsko područje Unije trebalo zahtijevati predočenje dozvole koju izdaje nadležno tijelo prve države članice s namjerom uvoza. Osobe koje žele dobiti takvu dozvolu trebale bi biti sposobne dokazati da su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla ili, u iznimnim slučajeva iz treće zemlje, u skladu sa zakonima i propisima te zemlje podrijetla ili treće zemlje, ili dokazati da takvi zakoni i propisi ne postoje. Uzimajući u obzir rizik i primjenjujući načela dužne pažnje, zakonit izvoz iz zemlje podrijetla ili, u iznimnim slučajeva iz treće zemlje, dokazuje se odgovarajućim pratećim dokumentima i dokazima (izvoznim uvjerenjima ili izvoznim dozvolama koje izdaje zemlja podrijetla, standardiziranim dokumentom u skladu sa standardom za identifikacijske oznake predmeta koji predstavlja međunarodni standard za opisivanje kulturnih dobara, ispravama o vlasništvu, računima, kupoprodajnim ugovorima, dokumentima o osiguranju ili prijevozu) koji potvrđuju da su predmetna kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima. Ako prateći dokumenti nisu raspoloživi, zahtjev bi trebao obuhvaćati stručnu procjenu ako to nadležno tijelo smatra potrebnim. Nadležna tijela država članica trebala bi na temelju potpunih i točnih zahtjeva te u utvrđenim rokovima i bez nepotrebnog odlaganja odlučiti hoće li izdati dozvolu.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.a (nova)
(10.a)  Uzimajući u obzir specifičnu prirodu dobara, uloga stručnjaka za kulturu u okviru carinskih tijela iznimno je važna s obzirom na to da trebaju moći, po potrebi, zatražiti dodatne informacije od deklaranta i analizirati kulturna dobra fizičkim pregledom.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  Kad je riječ o drugim kategorijama kulturnih dobara, osobe koje ih žele unijeti na carinsko područje Unije trebale bi s pomoću izjave potvrditi i preuzeti odgovornost za zakonit izvoz tih dobara iz treće zemlje i dostaviti dovoljno informacija kako bi ih carinska tijela mogla identificirati. Radi olakšavanja postupka i pravne sigurnosti informacije o kulturnom dobru trebale bi biti navedene u standardiziranom dokumentu. Za opis kulturnih dobara trebao bi se upotrebljavati standard koji je preporučio UNESCO, odnosno Identifikacijska oznaka predmeta. Carinska tijela trebaju urudžbirati ulazak tih kulturnih dobara, zadržati izvornike, a deklarantu dati presliku relevantnih dokumenata kako bi se osigurala sljedivost dobara nakon njihova ulaska na unutarnje tržište.
(11)  Kad je riječ o drugim kategorijama kulturnih dobara, osobe koje ih žele unijeti na carinsko područje Unije trebale bi s pomoću elektroničke izjave potvrditi i preuzeti odgovornost za zakonit izvoz tih dobara iz zemlje podrijetla ili, u iznimnim slučajeva, iz treće zemlje i dostaviti dovoljno informacija kako bi ih carinska tijela mogla identificirati. Radi olakšavanja postupka i pravne sigurnosti informacije o kulturnom dobru trebale bi biti navedene u elektroničkom standardiziranom dokumentu. Za opis kulturnih dobara trebao bi se upotrebljavati standardizirani dokument u skladu sa standardom za identifikacijsku oznaku predmeta, koji je preporučio UNESCO. Elektronička izjava također treba sadržavati izvozna uvjerenja ili dozvole koje je izdala zemlja podrijetla ili, u iznimnim slučajevima, treća zemlja, a kojima se dokazuje da su predmetna kulturna dobra izvezena iz te zemlje u skladu sa zakonima i propisima te zemlje podrijetla ili treće zemlje, ili kojima se dokazuje nepostojanje takvih zakona i propisa. Ako u zakonodavstvu zemlje podrijetla ili treće zemlje nije predviđeno izdavanje izvoznih dozvola ili uvjerenja, izjava uvoznika također treba sadržavati odgovarajuće prateće dokumente i dokaze, uključujući isprave o vlasništvu, račune, kupoprodajne ugovore, dokumente o osiguranju i dokumente o prijevozu. Ta kulturna dobra potrebno je elektronički urudžbirati, a deklarantu je potrebno dati presliku relevantnih dokumenata kako bi se osigurala sljedivost dobara nakon njihova ulaska na unutarnje tržište. Na temelju informacija danih nadležnim tijelima u obliku elektroničke izjave ona bi trebala moći poduzeti daljnje mjere ako na temelju analize rizika sumnjaju da bi ta dobra mogla biti predmet nezakonitog uvoza.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)  Radi privremenog uvoza kulturnih dobara u obrazovne i znanstvene svrhe ili svrhe akademskog istraživanja ne bi trebalo biti potrebno predočiti dozvolu ili izjavu.
(12)  Radi privremenog uvoza kulturnih dobara u obrazovne, znanstvene, konzervacijske, restauracijske i digitalizacijske svrhe, za potrebe umjetničkih predstava, akademskog istraživanja ili suradnje između muzeja ili drugih neprofitnih ustanova radi organizacije kulturnih izložbi ne bi trebalo biti potrebno predočiti uvoznu dozvolu ili izjavu uvoznika. Za kulturna dobra koja će biti izložena na trgovačkim sajmovima i međunarodnim umjetničkim sajmovima ne bi trebalo biti potrebno predočiti uvoznu dozvolu ili izjavu uvoznika. Međutim, ako se kulturna dobra nabavljaju i ostaju na području Unije, za njih ne bi trebalo biti potrebno predočiti uvoznu dozvolu ili izjavu uvoznika, ovisno o kategoriji kulturnog dobra.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)  Isto bi tako bez predočavanja dozvole ili izjave trebalo dopustiti smještaj kulturnih dobara iz zemalja pogođenih oružanim sukobom ili prirodnom katastrofom radi osiguravanja njihove zaštite i njihova očuvanja.
(13)  Isto bi tako bez predočavanja uvozne dozvole ili izjave uvoznika trebalo dopustiti smještaj kulturnih dobara iz zemalja pogođenih oružanim sukobom ili prirodnom katastrofom radi osiguravanja njihove zaštite i njihova očuvanja s namjerom povrata tih dobara, kada to okolnosti budu dopuštale, u zemlju podrijetla ili treću zemlju iz koje su zakonito izvezena.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)  Kako bi se u obzir uzelo iskustvo s provedbom ove Uredbe, kao i promjenjive geopolitičke i druge okolnosti kojima se ugrožavaju kulturna dobra, istodobno izbjegavajući nerazmjerno ometanje trgovine s trećim zemljama, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjena kriterija minimalne starosti različitih kategorija kulturnih dobara. Ta delegirana ovlast trebala bi Komisiji omogućiti i ažuriranje Priloga nakon izmjena kombinirane nomenklature. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva27. Posebno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.
(14)  Kako bi se u obzir uzelo iskustvo s provedbom ove Uredbe, kao i promjenjive geopolitičke i druge okolnosti kojima se ugrožavaju kulturna dobra, istodobno izbjegavajući nerazmjerno ometanje trgovine s trećim zemljama, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjena kriterija minimalne starosti i financijskog praga za različite kategorije kulturnih dobara. Ta delegirana ovlast trebala bi Komisiji omogućiti i ažuriranje Priloga I. nakon izmjena kombinirane nomenklature i sastavljanje drugog priloga (Prilog II.) s popisom zemalja i oznakama kombinirane nomenklature na temelju „Crvenih lista ugroženih kulturnih dobara” koje sastavlja i mijenja Međunarodno vijeće muzeja (ICOM). Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva27. Posebno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.
__________________
__________________
27 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
27 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti radi utvrđivanja posebnih načina privremenog uvoza kulturnih dobara na carinsko područje Unije i njihova smještanja na tom području, predložaka zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole i obrasca te dozvole, kao i izjava uvoznika i njihovih pratećih dokumenata te daljnjih postupovnih pravila o njihovu podnošenju i obradi. Komisiji bi trebalo dodijeliti i provedbene ovlasti kako bi pripremila uspostavu elektroničke baze podataka za pohranu i razmjenu informacija među državama članicama. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća28.
(15)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti radi utvrđivanja posebnih načina privremenog uvoza kulturnih dobara na carinsko područje Unije i njihova smještanja na tom području, pri čemu istodobno treba zajamčiti odgovarajuće uvjete očuvanja s obzirom na specifičnu prirodu kulturnih dobara. Ti se aranžmani trebaju primjenjivati i na elektroničke standardizirane predloške elektroničkih zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole i obrazaca te na popis razloga iz kojih se takav zahtjev može odbiti, kao i na izjave uvoznika i njihove prateće dokumente te na daljnja postupovna pravila o njihovu podnošenju i obradi elektroničkim putem. Komisiji bi trebalo dodijeliti i provedbene ovlasti kako bi pripremila uspostavu elektroničke baze podataka za pohranu i razmjenu informacija među državama članicama u okviru Uredbe (EU) br. 952/2013. Takva uspostava može biti dio programa rada uvedenog u skladu s člankom 280. te Uredbe. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća28.
__________________
__________________
28 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
28 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.a (nova)
(15.a)  Za provedbu ove Uredbe na postupke carinskog nadzora i provjere primjenjuju se odredbe Uredbe (EU) br. 952/2013.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)  Radi potpore učinkovitoj provedbi Uredbe trebale bi se prikupljati relevantne informacije o trgovinskim tokovima kulturnih dobara koje bi služile i kao osnova za njezinu buduću evaluaciju. Trgovinski se tokovi kulturnih dobara ne mogu učinkovito pratiti samo na temelju njihove vrijednosti ili težine jer te dvije veličine mogu varirati. Nužno je prikupljati informacije o broju deklariranih predmeta. Budući da za kulturna dobra u kombiniranoj nomenklaturi nije predviđena dodatna mjerna jedinica, potrebno je zahtijevati da se deklarira broj predmeta.
(16)  Radi potpore učinkovitoj provedbi Uredbe elektroničkim putem trebale bi se prikupljati relevantne informacije o trgovinskim tokovima kulturnih dobara koje bi služile i kao osnova za njezinu buduću evaluaciju te bi ih trebalo dijeliti s državama članicama i Komisijom. U interesu transparentnosti i javnog nadzora treba objaviti što više informacija. Trgovinski se tokovi kulturnih dobara ne mogu učinkovito pratiti samo na temelju njihove vrijednosti ili težine jer te dvije veličine mogu varirati. Nužno je elektroničkim putem prikupljati informacije o broju deklariranih predmeta. Budući da za kulturna dobra u kombiniranoj nomenklaturi nije predviđena dodatna mjerna jedinica, potrebno je zahtijevati da se deklarira broj predmeta.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.
(17)  Strategijom EU-a i Akcijskim planom za upravljanje rizicima u carinskim pitanjima29 među ostalim se nastoje ojačati kapaciteti carinskih tijela kako bi se povećala sposobnost odgovora na rizike u području kulturnih dobara. Trebao bi se upotrebljavati zajednički okvir upravljanja rizikom utvrđen u Uredbi (EU) br. 952/2013, a carinska bi tijela trebala razmjenjivati relevantne informacije o riziku.
(17)  Strategijom EU-a i Akcijskim planom za upravljanje rizicima u carinskim pitanjima29 među ostalim se nastoje ojačati osposobljavanje i kapaciteti carinskih tijela kako bi se povećala sposobnost odgovora na rizike u području kulturnih dobara. Trebao bi se upotrebljavati zajednički okvir upravljanja rizikom utvrđen u Uredbi (EU) br. 952/2013, a carinska bi tijela trebala razmjenjivati relevantne informacije o riziku.
__________________
__________________
29 COM(2014)0527: Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o Strategiji EU-a i Akcijskom planu za upravljanje rizicima u carinskim pitanjima.
29 COM(2014)0527: Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o Strategiji EU-a i Akcijskom planu za upravljanje rizicima u carinskim pitanjima.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.a (nova)
(17.a)  Treba uvesti kampanje za podizanje svijesti namijenjene kupcima kulturnih dobara u vezi s rizicima povezanima s nezakonitom robom te pomagati tržišnim subjektima da shvate i primjenjuju ovu Uredbu. U širenje tih informacija države članice trebale bi uključiti relevantne nacionalne kontaktne točke i druge službe za pružanje informacija.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.b (nova)
(17.b)  Komisija bi se trebala pobrinuti za to da mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća (MMSP-ovi) ostvaruju korist od odgovarajuće tehničke pomoći te bi trebala olakšati razmjenu informacija s njima radi učinkovite provedbe ove Uredbe. MMSP-ovi s nastanom u Uniji koji uvoze kulturna dobra trebali bi stoga imati korist od programa COSME, uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1287/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1a.
__________________
1a Uredba (EU) br. 1287/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1639/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 33.).
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.
(18)  Države članice trebale bi uvesti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće kazne za nepoštovanje odredaba ove Uredbe i o tim kaznama obavijestiti Komisiju.
(18)  Države članice trebale bi uvesti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće kazne za nepoštovanje odredaba ove Uredbe i o tim kaznama obavijestiti Komisiju. Države članice trebale bi ujedno obavijestiti Komisiju kad se primjenjuju kazne. Poželjno je postići jednake uvjete i uvesti dosljedan pristup, zbog čega je primjereno da kazne u svim državama članicama budu slične prirode i učinka.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.
(19)  Komisija bi trebala imati dovoljno vremena da donese pravila kojima se provodi ova Uredba, posebno onih koja se odnose na odgovarajuće obrasce koji se trebaju upotrebljavati za podnošenje zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole ili za pripremu izjave uvoznika. Stoga bi primjenu ove Uredbe trebalo odgoditi.
(19)  Komisija bi trebala bez odgode donijeti pravila kojima se provodi ova Uredba, posebno ona koja se odnose na odgovarajuće elektroničke standardizirane obrasce koji se trebaju upotrebljavati za podnošenje zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole ili za pripremu izjave uvoznika.
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.
Ovom se Uredbom utvrđuju uvjeti ulaska kulturnih dobara na carinsko područje Unije i postupak njihova ulaska.
Ovom se Uredbom utvrđuju uvjeti i postupak unosa i uvoza kulturnih dobara na carinsko područje Unije.
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.
Ova se Uredba ne primjenjuje na kulturna dobra koja su u provozu kroz carinsko područje Unije.
Ova se Uredba primjenjuje na kulturna dobra koja su u provozu kroz carinsko područje Unije ako nadležna tijela imaju opravdane razloge za sumnju da su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla ili treće zemlje protivno zakonima i propisima te zemlje podrijetla ili treće zemlje.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka a
(a)  „kulturna dobra” znači svaki predmet koji ima arheološki, pretpovijesni, povijesni, književni, umjetnički ili znanstveni značaj i koji je obuhvaćen kategorijama navedenima u tablici u Prilogu te čija je minimalna starost u skladu s pragom navedenim u Prilogu;
(a)  „kulturna dobra” znači svaki predmet koji ima arheološki, pretpovijesni, povijesni, književni, umjetnički ili znanstveni značaj i koji je obuhvaćen kategorijama navedenima u tablici u Prilozima te čija su minimalna starost i financijski pragovi u skladu s pragovima navedenima u Prilozima;
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka aa (nova)
(a a)  „uvoz kulturnih dobara” znači
i.  puštanje u slobodni promet kako je navedeno u članku 201. Uredbe (EU) br. 952/2013; ili
ii.  stavljanje robe u jednu od sljedećih kategorija posebnih postupaka iz članka 210. Uredbe (EU) br. 952/2013:
a.  smještaj, između ostalog u carinskom skladištu i slobodnim zonama
b.  posebna uporaba, koja se sastoji od privremenog uvoza i uporabe u posebne svrhe
c.  unutarnja proizvodnja;
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka b
(b)  „zemlja podrijetla” znači zemlja na čijem su trenutačnom državnom području kulturna dobra načinjena ili otkrivena;
(b)  „zemlja podrijetla” znači zemlja na čijem su trenutačnom državnom području kulturna dobra načinjena ili otkrivena ili odakle su iznesena, iskopana ili ukradena s kopna ili iz podvodnih područja, ili zemlja koja je tako usko povezana s kulturnim dobrima da ih štiti kao nacionalna kulturna dobra i uređuje njihov izvoz sa svog državnog područja nakon njihova zakonitog iznošenja iz zemlje u kojoj su načinjena ili otkrivena;
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka c
(c)  „zemlja izvoznica” znači zadnja zemlja u kojoj su kulturna dobra trajno čuvana u skladu sa zakonima i propisima te zemlje prije njihove otpreme u Uniju;
(c)  „treća zemlja” znači zadnja zemlja koja nije zemlja podrijetla u kojoj su kulturna dobra čuvana prije unosa na carinsko područje Unije;
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka d
(d)   „trajno” znači u razdoblju do najmanje mjesec dana i u druge svrhe osim u svrhe privremene upotrebe, provoza, izvoza ili otpreme;
Briše se.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka 1. – podtočka ha (nova)
(ha)  „identifikacijska oznaka predmeta” znači međunarodni standard koji je usvojio UNESCO, a služi za opisivanje kulturnih dobara i sadrži jedan skup podataka o kulturnim dobrima;
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka 1. – podtočka hb (nova)
(hb)  „nadležna tijela” znači nadležna tijela koja države članice imenuju za izdavanje uvoznih dozvola i za urudžbiranje izjava uvoznika.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2.
2.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 12. radi izmjene drugog stupca tablice u Prilogu nakon izmjena kombinirane nomenklature i izmjene minimalne starosti u trećem stupcu tablice u Prilogu s obzirom na iskustvo stečeno provedbom ove Uredbe.
2.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 12. radi izmjene drugog stupca tablice u Prilogu I. nakon izmjena kombinirane nomenklature i izmjene minimalne starosti i vrijednosnih pragova u Prilogu s obzirom na iskustvo stečeno provedbom ove Uredbe i Uredbe (EZ) br. 116/2009.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 2.a (novi)
2.a  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 12. radi izmjene Priloga II. u kojem se navode zemlje i kategorije predmeta za koje postoji rizik od nezakonitog trgovanja, na temelju baze podataka Crvenih lista ugroženih kulturnih predmeta koje objavljuje Međunarodno vijeće muzeja (ICOM). Komisija se brine za redovito ažuriranje Priloga II.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Članak 3. – naslov
Kulturna dobra koja ulaze na carinsko područje Unije
Unos i uvoz kulturnih dobara na carinsko područje Unije
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.
1.  Puštanje kulturnih dobara u slobodni promet i njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza dopušteno je samo nakon predočenja uvozne dozvole izdane u skladu s člankom 4. ili izjave uvoznika sastavljene u skladu s člankom 5.
1.  Zabranjen je unos kulturnih dobara iznesenih s državnog područja zemlje podrijetla protivno međunarodnom pravu te zakonima i propisima zemlje podrijetla ili treće zemlje.
Uvoz kulturnih dobara na carinsko područje Unije dopušten je samo nakon predočenja uvozne dozvole izdane u skladu s člankom 4. ili izjave uvoznika sastavljene u skladu s člankom 5.
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.a (novi)
1.a  Uspješan uvoz kulturnih dobara ne smije se smatrati dokazom zakonitog podrijetla ili vlasništva.
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka a
(a)  privremeni uvoz, u smislu članka 250. Uredbe (EU) br. 952/2013, kulturnih dobara na carinsko područje Unije u obrazovne i znanstvene svrhe te svrhe akademskog istraživanja;
(a)  privremeni uvoz, u smislu članka 250. Uredbe (EU) br. 952/2013, kulturnih dobara na carinsko područje Unije u obrazovne i znanstvene svrhe, za potrebe umjetničkih predstava, očuvanja, restauracije, digitalizacije i akademskog istraživanja te za potrebe suradnje između muzeja ili drugih neprofitnih ustanova radi organizacije kulturnih izložbi;
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka aa (nova)
(aa)  za kulturna dobra koja će biti izložena na trgovačkim sajmovima i međunarodnim umjetničkim sajmovima osim ako se nabavljaju i ostaju na području Unije;
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka b
(b)  smještaj, u smislu članka 237. Uredbe (EU) br. 952/2013, kulturnih dobara isključivo radi osiguranja njihova očuvanja pod nadzorom ili vodstvom javnog tijela.
(b)  smještaj, u smislu članka 237. Uredbe (EU) br. 952/2013, kulturnih dobara radi osiguranja njihove sigurnosti ili očuvanja pod nadzorom ili vodstvom javnog tijela s namjerom povrata tih dobara u zemlju njihova podrijetla ili treću zemlju u koju su zakonito izvezena kad okolnosti to budu dopuštale;
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2. – točka ba (nova)
(b a)  vraćena kulturna dobra u smislu članka 2. Direktive 2014/60/EU.
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 3.
3.  Komisija može provedbenim aktima utvrditi posebne uvjete za privremeni uvoz ili smještaj kulturnih dobara iz stavka 2. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.
3.  Komisija može provedbenim aktima utvrditi posebne uvjete za privremeni uvoz ili smještaj kulturnih dobara i vraćenih kulturnih dobara iz stavka 2. radi njihove zaštite. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.
1.  Puštanje kulturnih dobara iz točaka (c), (d) i (h) Priloga u slobodni promet u Uniji i njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza podliježe predočavanju uvozne dozvole carinskim tijelima.
1.  Uvoz kulturnih dobara iz točaka A.1 i A.2 Priloga I. u Uniju podliježe predočavanju uvozne dozvole carinskim tijelima.
Ovaj se članak primjenjuje isključivo na dobra iz prvog podstavka ako se nalaze na popisu zemalja i oznaka kombinirane nomenklature kako je utvrđeno u Prilogu II., ako se takav popis upotrebljava za zemlju podrijetla iz koje se kulturna dobra izvoze i ako je zemlja podrijetla kulturnih dobara poznata.
Ovaj članak također se primjenjuje na kulturna dobra koja su samo navedena u Prilogu II. i koja se uvoze na carinsko područje Unije iz zemlje podrijetla ili treće zemlje.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.
2.  Posjednik dobara podnosi zahtjev za izdavanje uvozne dozvole nadležnom tijelu države članice ulaska. Zahtjevu se moraju priložiti prateći dokumenti i informacije kojima se potkrepljuje da su dotična kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima. Međutim, ako je zemlja izvoznica ugovorna stranka Konvencije UNESCO-a o mjerama zabrane i sprječavanja nezakonitog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara potpisane u Parizu 14. studenoga 1970. („Konvencija UNESCO-a iz 1970.”), uz zahtjev se prilažu prateći dokumenti i informacije kojima se potkrepljuje da su kulturna dobra izvezena iz te zemlje u skladu s njezinim zakonima i propisima.
2.  Posjednik dobara podnosi zahtjev za izdavanje uvozne dozvole nadležnom tijelu prve države članice s namjerom uvoza. Zahtjevu se moraju priložiti odgovarajući prateći dokumenti i informacije kojima se potkrepljuje da su dotična kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima ili da takvi zakoni i propisi ne postoje. Zahtjev sadrži:
—  izvozna uvjerenja ili izvozne dozvole;
—  standardizirani dokument, u skladu sa standardom za identifikacijsku oznaku predmeta, u kojem se dotična kulturna dobra opisuju s dovoljno pojedinosti kako bi ih carinska tijela mogla identificirati;
—  isprave o vlasništvu;
—  račune;
—  kupoprodajne ugovore;
—  dokumente o osiguranju ili prijevozu.
Ako prateći dokumenti nisu raspoloživi, zahtjev obuhvaća i stručnu procjenu ako to nadležno tijelo smatra potrebnim.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.a (novi)
2.a  Neovisno o stavku 2., u iznimnim slučajevima kada:
(a)  se zemlja podrijetla kulturnog dobra ne može pouzdano utvrditi i kada se ta okolnost smatra dobro dokumentiranom i potkrijepljenom dokazima od strane nadležnog tijela ili
(b)  kada su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla prije 1970. i držana u trećoj zemlji u svrhe koje ne uključuju privremenu uporabu, provoz, izvoz ili otpremu prije unosa na carinsko područje Unije, ali korisnik ne može dostaviti tražene dokumente iz stavka 2. jer oni nisu bili u uporabi u vrijeme izvoza kulturnih dobara iz zemlje podrijetla,
zahtjevu se moraju priložiti odgovarajući prateći dokumenti i informacije kojima se potkrepljuje da su dotična kulturna dobra izvezena iz treće zemlje u skladu s njezinim zakonima i propisima ili da takvi zakoni i propisi ne postoje.
Prateći dokumenti obuhvaćaju:
—  izvozna uvjerenja ili izvozne dozvole;
—  standardizirani dokument, u skladu sa standardom za identifikacijsku oznaku predmeta, u kojem se dotična kulturna dobra opisuju s dovoljno pojedinosti kako bi ih carinska tijela mogla identificirati;
—  isprave o vlasništvu;
—  račune;
—  kupoprodajne ugovore i
—  dokumente o osiguranju ili prijevozu.
Ako prateći dokumenti nisu raspoloživi, zahtjev obuhvaća i stručnu procjenu ako to nadležno tijelo smatra potrebnim.
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3.
3.  Nadležno tijelo države članice ulaska provjerava je li zahtjev potpun. U roku od 30 dana od primitka zahtjeva od podnositelja zahtjeva traži dostavu informacija ili dokumenata koji nedostaju.
3.  Nadležno tijelo prve države članice s namjerom uvoza provjerava je li zahtjev potpun. U roku od 21 dana od primitka zahtjeva od podnositelja zahtjeva traži dostavu informacija ili dokumenata koji nedostaju ili dodatne informacije ili dokumente.
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4. – uvodni dio
4.  Nadležno tijelo razmatra zahtjev u roku od 90 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva i odlučuje o izdavanju uvozne dozvole ili odbijanju zahtjeva. Nadležno tijelo može odbiti zahtjev na temelju sljedećih razloga:
4.  Nadležno tijelo razmatra zahtjev u roku od 90 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva i odlučuje o izdavanju uvozne dozvole ili odbijanju zahtjeva. U slučaju izdavanja uvozne dozvole, nadležno tijelo tu dozvolu urudžbira elektroničkim putem. Nadležno tijelo odbija zahtjev na temelju sljedećih razloga:
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4. – točka a
(a)  za zemlju izvoznicu koja nije ugovorna stranka Konvencije UNESCO-a iz 1970. ako nije dokazano da su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima;
(a)  ako nije dokazano da su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima na snazi u trenutku izvoza ili bez postojanja takvih zakona i propisa; ili, u iznimnim slučajevima navedenima u članku 4. stavku 2.a, iz treće zemlje u skladu sa zakonima i propisima te treće zemlje koji su na snazi u trenutku izvoza, ili bez postojanja takvih zakona i propisa;
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4. – točka b
(b)  za zemlju izvoznicu koja je ugovorna stranka Konvencije UNESCO-a iz 1970. ako nije dokazano da su kulturna dobra izvezena iz zemlje izvoznice u skladu s njezinim zakonima i propisima;
Briše se.
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4. – točka c
(c)  ako nadležno tijelo opravdano smatra da posjednik dobara nije stekao ta dobra na zakonit način.
(c)  ako nadležno tijelo opravdano smatra i može dokazati da posjednik dobara nije stekao ta dobra na zakonit način.
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4. – točka ca (nova)
(c a)  ako su zahtjev za izdavanje uvozne dozvole za kulturno dobro prethodno odbila nadležna tijela druge države članice Unije za isto kulturno dobro i ako nisu dostavljeni nikakvi dodatni dokazi koji nisu već ranije predani u vezi s odbijenim zahtjevom;
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4. – točka cb (nova)
(c b)  ako se ne može dokazati zakonit izvoz izravno iz zemlje podrijetla odgovarajućim pratećim dokumentima i dokazima, posebno izvoznim uvjerenjima ili dozvolama koje izdaje zemlja izvoznica, ispravama o vlasništvu, računima, kupoprodajnim ugovorima, identifikacijskom oznakom predmeta ako postoji, dokumentima o osiguranju ili prijevozu i procjenama stručnjaka.
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4.a (novi)
4.a  Nadležno tijelo može odbiti zahtjev ako postoje zahtjevi za povrat ili plaćanje odštete koje su predala tijela zemlje podrijetla i koji su u postupku pred sudovima.
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4.b (novi)
4.b  Ako se zahtjev odbije, administrativna odluka iz stavka 4. popraćena je obrazloženjem koje uključuje informacije o žalbenom postupku koje se priopćavaju podnositelju zahtjeva u trenutku izdavanja.
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4.c (novi)
4.c  Zahtjev mora sadržavati izjavu da za dobra nije ranije podnesen zahtjev ili, u slučaju prethodnog odbijanja, mora navesti razloge odbijanja i dostaviti dodatne dokaze koji nisu bili dostupni pri prijašnjem razmatranju zahtjeva.
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4.d (novi)
4.d  Ako država članica odbije elektronički zahtjev, to se odbijanje zajedno s razlozima odbijanja priopćava ostalim državama članicama i Komisiji. U slučajevima sumnje na nezakonitu trgovinu države članice također obavješćuju ostala relevantna tijela kao što su INTERPOL i EUROPOL.
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 5. – podstavak 1.
Države članice određuju javna tijela koja su nadležna za izdavanje uvoznih dozvola u skladu s ovim člankom. Države članice Komisiji priopćuju pojedinosti o tim nadležnim tijelima i sve promjene u tom pogledu.
Države članice bez odgode određuju javna tijela koja su nadležna za izdavanje uvoznih dozvola u skladu s ovim člankom. Države članice Komisiji priopćuju pojedinosti o tim nadležnim tijelima i sve promjene u tom pogledu.
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 6.
6.  Komisija može provedbenim aktima utvrditi predložak zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole, kao i postupovna pravila o podnošenju i obradi takvog zahtjeva. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.
6.  Komisija utvrđuje provedbenim aktima elektronički standardizirani predložak zahtjeva za izdavanje uvozne dozvole, kao i postupovna pravila o elektroničkom podnošenju i obradi takvog zahtjeva zajedno s relevantnim pratećim dokumentima, koji se podnose elektroničkim putem. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1.
1.  Puštanje kulturnih dobara iz točaka (a), (b), (e), (f), (g), (i), (j), (k) i (l) Priloga u slobodni promet u Uniji i njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza podliježe podnošenju izjave uvoznika carinskim tijelima države članice ulaska.
1.  Uvoz kulturnih dobara iz točaka 3 do 14 dijela A Priloga I. na carinsko područje Unije podliježe podnošenju elektroničke izjave uvoznika koju posjednik dobara dostavlja carinskim tijelima prve države članice s namjerom uvoza.
Ovaj se članak također primjenjuje na kulturna dobra iz točaka A1 i A2 čije oznake kombinirane nomenklature nisu navedene u Prilogu II.
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2.
2.  Izjava uvoznika sadržava potpisanu izjavu posjednika dobara da su dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima. Međutim, ako je zemlja izvoznica ugovorna stranka Konvencije UNESCO-a o kulturnim dobrima, izjava uvoznika sadržava potpisanu izjavu posjednika dobara da su dobra izvezena iz zemlje izvoznice u skladu s njezinim zakonima i propisima.
2.  Izjava uvoznika urudžbira se elektronički. Sastoji se od:
a)  potpisane izjave posjednika dobara u kojoj je navedeno da su dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima ili se njome dokazuje da takvi zakoni i propisi ne postoje;
b)  standardiziranog dokumenta, u skladu sa standardom za identifikacijsku oznaku predmeta, u kojem se dotična kulturna dobra opisuju s dovoljno pojedinosti kako bi ih carinska tijela mogla identificirati;
c)  uvoznih uvjerenja ili dozvola koje izdaje zemlja podrijetla, kojima se dokazuje da su dotična kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla u skladu s njezinim zakonima i propisima.
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2.a (novi)
2.a  Neovisno o stavku 2., u iznimnim slučajevima kada:
(a)  se zemlja podrijetla kulturnog dobra ne može pouzdano utvrditi i kada se ta okolnost smatra dobro dokumentiranom i potkrijepljenom dokazima od strane nadležnog tijela; ili
(b)  kada su kulturna dobra izvezena iz zemlje podrijetla prije 1970. i držana u trećoj zemlji u svrhe koje ne uključuju privremenu uporabu, provoz, izvoz ili otpremu prije unosa na carinsko područje Unije, ali korisnik ne može dostaviti tražene dokumente iz stavka 2. jer oni nisu bili u uporabi u vrijeme izvoza kulturnih dobara iz zemlje podrijetla,
izjava uvoznika sastoji se od:
(a)  potpisane izjave posjednika dobara u kojoj je navedeno da su dobra izvezena iz treće zemlje u skladu s njezinim zakonima i propisima ili se njome dokazuje da takvi zakoni i propisi ne postoje;
(b)  standardiziranog dokumenta, u skladu sa standardom za identifikacijsku oznaku predmeta, u kojem se dotična kulturna dobra opisuju s dovoljno pojedinosti kako bi ih carinska tijela mogla identificirati i
(c)  uvoznih uvjerenja ili dozvola koje izdaje treća zemlja, kojima se dokazuje da su dotična kulturna dobra izvezena iz treće zemlje u skladu s njezinim zakonima i propisima.
Ako zakonima i propisima zemlje podrijetla ili treće zemlje nije predviđeno izdavanje izvoznih dozvola ili uvjerenja, izjava uvoznika također treba obuhvaćati druge odgovarajuće prateće dokumente i dokaze, uključujući isprave o vlasništvu, račune, kupoprodajne ugovore, dokumente o osiguranju i dokumente o prijevozu.
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 3.
3.  Komisija može provedbenim aktima donijeti predložak izjave uvoznika, kao i postupovna pravila o njezinu podnošenju i obradi. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.
3.  Komisija donosi provedbenim aktima elektronički standardizirani predložak izjave uvoznika, kao i postupovna pravila o njezinu podnošenju i obradi elektroničkim putem. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13.
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Članak 5.a (novi)
Članak 5.a
Mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća
Komisija se mora pobrinuti za to da mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća (MMSP-ovi) ostvaruju korist od odgovarajuće tehničke i financijske pomoći, uključujući promicanje nacionalnih kontaktnih točaka u suradnji s državama članicama i upostavu namjenske internetske stranice sa svim relevantnim informacijama, te mora olakšavati razmjenu informacija između MMSP-ova i relevantnih nacionalnih kontaktnih točaka kada dobiju upite radi učinkovite provedbe ove Uredbe.
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Članak 5.b (novi)
Članak 5.b
Upotreba elektroničkog sustava
1.  Sva razmjena informacija između nadležnih tijela i deklaranata u skladu s člancima 4. i 5., kao što je razmjena izjava, zahtjeva ili odluka, vrši se elektroničkim putem.
2.  Komisija uspostavlja elektronički sustav iz stavka 1. Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju:
–  mehanizmi za uvođenje, rad i održavanje elektroničkog sustava iz stavka 1.,
–  detaljna pravila u pogledu podnošenja, obrade, pohrane i razmjene informacija među nadležnim tijelima država članica upotrebom elektroničkog sustava.
Države članice surađivat će s Komisijom pri razvoju, održavanju i uporabi elektroničkog sustava iz stavka 1. te pohrani informacija, u skladu s ovom Uredbom.
3.  Kada je riječ o obradi osobnih podataka u okviru ove Uredbe, deklaranti i nadležna tijela trebaju obavljati svoje zadaće u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1a i Uredbom (EU) .../...*.
__________________
1a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
* SL: molimo u tekst umetnuti serijski broj Uredbe iz dokumenta 2017/0003(COD).
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Članak 6.
Članak 6.
Briše se.
Carinske kontrole i provjere
1.  Uvozna dozvola iz članka 4. ili izjava uvoznika iz članka 5., ovisno o slučaju, podnosi se carinskom uredu koji je nadležan za puštanje kulturnih dobara u slobodni promet ili njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza.
2.   Kad je riječ o kulturnim dobrima za koja je potrebna uvozna dozvola kako bi mogla ući na carinsko područje Unije, carinska tijela provjeravaju odgovara li uvozna dozvola tim dobrima. U tu svrhu mogu fizički pregledati kulturna dobra, a taj postupak obuhvaća i vještačenje.
3.   Kad je riječ o kulturnim dobrima za koja je potrebna izjava uvoznika kako bi mogla ući na carinsko područje Unije, carinska tijela provjeravaju je li izjava uvoznika u skladu sa zahtjevima iz članka 5. ili zahtjevima na temelju tog članka i odgovara li tim dobrima. U tu svrhu mogu od deklaranta zahtijevati dodatne informacije i fizički pregledati kulturna dobra, a taj postupak obuhvaća i vještačenje. Izjavu uvoznika urudžbiraju dodjelom serijskog broja i datuma, a nakon puštanja dobara deklarantu daju presliku urudžbirane izjave uvoznika.
4.  Pri podnošenju deklaracije za postupak puštanja kulturnih dobara u slobodni promet ili njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza količina proizvoda navodi se upotrebom dodatne jedinice utvrđene u Prilogu.
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1.
Ako države članice ograniče broj carinskih ureda nadležnih za puštanje kulturnih dobara u slobodni promet ili njihovo stavljanje u neki od posebnih postupaka osim provoza, Komisiji priopćuju pojedinosti o tim carinskim uredima i sve promjene u tom pogledu.
Države članice mogu ograničiti broj carinskih ureda nadležnih za dopuštanje uvoza kulturnih dobara. Ako države članice primjenjuju to ograničenje, Komisiji priopćuju pojedinosti o tim carinskim uredima i sve promjene u tom pogledu.
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.
1.  Carinska tijela oduzimaju i privremeno zadržavaju kulturna dobra unesena na carinsko područje Unije ako su dotična kulturna dobra ušla na carinsko područje Unije, a da pritom nisu ispunjeni uvjeti iz članka 3. stavaka 1. i 2.
1.  Nadležna tijela oduzimaju i privremeno zadržavaju kulturna dobra unesena na carinsko područje Unije ako pritom nisu ispunjeni uvjeti iz članka 3. stavaka 1. i 2. Ako se kulturna dobra zadržavaju, treba zajamčiti odgovarajuće uvjete očuvanja u skladu s uvjetima i odgovornostima za privremeno skladištenje dobara iz članka 147. Uredbe (EU) br. 952/2013, uzimajući u obzir specifičnu prirodu dobara.
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.
2.  Administrativna odluka iz stavka 1. popraćena je obrazloženjem te se priopćuje deklarantu i podliježe djelotvornom pravnom lijeku u skladu s postupcima predviđenima nacionalnim pravom.
2.  Administrativna odluka iz stavka 1. podliježe odredbama iz članka 22. stavka 7. Uredbe (EU) br. 952/2013.
Amandman 72
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3.
3.  Razdoblje privremenog zadržavanja strogo je ograničeno na vrijeme koje je carinskim tijelima ili drugim tijelima kaznenog progona potrebno za utvrđivanje opravdanosti zadržavanja s obzirom na okolnosti na temelju drugih odredaba prava Unije ili nacionalnog prava. Razdoblje privremenog zadržavanja iz ovog članka može biti najdulje šest mjeseci. Ako se u pogledu daljnjeg zadržavanja kulturnih dobara u tom vremenskom razdoblju ne utvrdi ništa ili ako se utvrdi da u tom slučaju s obzirom na okolnosti nije opravdano dalje zadržati kulturna dobra, ona se stavljaju na raspolaganje deklarantu.
3.  Razdoblje privremenog zadržavanja strogo je ograničeno na vrijeme koje je carinskim tijelima ili drugim tijelima kaznenog progona potrebno za utvrđivanje opravdanosti zadržavanja s obzirom na okolnosti na temelju drugih odredaba prava Unije ili nacionalnog prava. Razdoblje privremenog zadržavanja iz ovog članka može biti najdulje šest mjeseci, uz mogućnost da se na temelju obrazložene odluke carinskih tijela taj rok produlji za još tri mjeseca. Ako se u pogledu daljnjeg zadržavanja kulturnih dobara u tom vremenskom razdoblju ne utvrdi ništa ili ako se utvrdi da u tom slučaju s obzirom na okolnosti nije opravdano dalje zadržati kulturna dobra, ona se stavljaju na raspolaganje deklarantu. Nadležna tijela država članica moraju se pobrinuti da u trenutku povrata kulturnih dobara u zemlju podrijetla ta zemlja nije pogođena stanjem krize zbog oružanog sukoba u kojem se sigurnost kulturnih dobara ne može jamčiti. U takvom slučaju, kulturna dobra ostaju u Uniji sve dok se stanje u zemlji podrijetla ne stabilizira.
Amandman 73
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3.a (novi)
3.a  Carinska tijela odmah obavještavaju zemlju podrijetla ili, u slučajevima kada se zemlja podrijetla kulturnih dobara ne može pouzdano utvrditi, treću zemlju te EUROPOL i INTERPOL, ovisno o slučaju, nakon što donesu odluku iz stavka 1.
Amandman 74
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 3.b (novi)
3.b  Ako nadležna tijela imaju opravdane razloge sumnjati da su kulturna dobra u provozu kroz carinsko područje Unije možda izvezena protivno pravilima i propisima zemlje podrijetla, dužna su dati uputu carinskim tijelima da privremeno zaplijene ta dobra.
Amandman 75
Prijedlog uredbe
Članak 9. – naslov
Administrativna suradnja
Administrativna suradnja i uporaba elektroničkog sustava
Amandman 76
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1.
1.  Za potrebe provedbe ove Uredbe države članice osiguravaju suradnju među svojim nadležnim tijelima iz članka 3. stavka 4.
1.  Za potrebe provedbe ove Uredbe države članice osiguravaju suradnju i razmjenu informacija među svojim nadležnim tijelima iz članka 4. stavka 5.
Amandman 77
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2.
2.  Za pohranu i razmjenu informacija među tijelima država članica, posebno u pogledu izjava uvoznika i uvoznih dozvola, može se razviti elektronički sustav.
2.  Za pohranu i razmjenu informacija među tijelima država članica mora se razviti elektronički sustav u okviru Uredbe (EU) br. 952/2013. Svaki takav sustav mora obuhvaćati prijem, obradu, pohranu i razmjenu informacija, posebno u pogledu izjava uvoznika i uvoznih dozvola.
Amandman 78
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2.a (novi)
2.a  Pri obradi zahtjeva podnesenih u vezi s izvoznim dozvolama koje su propisane Uredbom (EZ) br. 116/2009 državama članicama na raspolaganju za konzultaciju stoji elektronički sustav iz stavka 2. Takvi zahtjevi mogu se izravno odnositi na informacije koje se čuvaju u elektroničkom sustavu.
Amandman 79
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio
Komisija s pomoću provedbenih akata može utvrditi,
Komisija s pomoću provedbenih akata utvrđuje:
Amandman 80
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 3. – podstavak 2.
Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 13.
Ti se provedbeni akti donose do ... [šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] u skladu s postupkom iz članka 13.
Amandman 81
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 3.a (novi)
3.a  Obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe obavlja se samo u svrhu učinkovite zaštite od gubitka kulturnih dobara, očuvanja kulturne baštine čovječanstva i sprječavanja financiranja terorizma prodajom ukradene kulturne baštine kupcima u Uniji.
Amandman 82
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 3.b (novi)
3.b  Samo propisno ovlašteno osoblje nadležnih tijela ima pristup osobnim podacima prikupljenima u skladu s člancima 4., 5. i 9. te su ti podaci zaštićeni od neovlaštenog pristupa i priopćavanja.
Amandman 83
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.
Države članice utvrđuju pravila o kaznama primjenjivima na povrede članaka 3., 4. i 5., posebno kad je riječ o lažnim izjavama i podnošenju lažnih informacija radi odobravanja ulaska kulturnih dobara na carinsko područje Unije i poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje njihova provođenja. Predviđene kazne moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće. Države članice u roku od 18 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe obavješćuju Komisiju o tim pravilima i mjerama te je bez odgode obavješćuju o svim naknadnim izmjenama koje na njih utječu.
Države članice utvrđuju pravila o kaznama primjenjivima na povrede članaka 3., 4. i 5., posebno kad je riječ o podnošenju lažnih informacija radi odobravanja uvoza kulturnih dobara na carinsko područje Unije i one poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje provođenja tih pravila. Predviđene kazne moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće. Kako bi se postigli jednaki uvjeti i dosljedan pristup, države članice primjenjuju kazne slične prirode i učinka. Države članice u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu Uredbe obavješćuju Komisiju o tim pravilima i mjerama te je bez odgode obavješćuju o svim naknadnim izmjenama koje na njih utječu.
Amandman 84
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak -1. (novi)
U pripremnim radovima za provedbu ove Uredbe Komisija i države članice surađuju s međunarodnim organizacijama, kao što su UNESCO, Interpol, EUROPOL, Svjetska carinska organizacija (WCO), Međunarodni centar za konzervaciju i restauraciju spomenika (ICCROM) i Međunarodno vijeće muzeja, kako bi se osiguralo učinkovito osposobljavanje, izgradnja kapaciteta i kampanje podizanja razine osviještenosti, te kako bi se naručila odgovarajuća istraživanja i izrada standarda kad je to prikladno.
Amandman 85
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1.
Države članice organiziraju tečajeve osposobljavanja i aktivnosti izgradnje kapaciteta kako bi osigurale da dotična tijela djelotvorno provode ovu Uredbu. Mogu organizirati i kampanje za podizanje razine osviještenosti namijenjene ponajprije kupcima kulturnih dobara.
Komisija u suradnji s državama članicama organizira:
i.   tečajeve osposobljavanja, aktivnosti izgradnje kapaciteta i kampanje za podizanje razine svijesti za tijela, nacionalne kontaktne točke i relevantne stručnjake kako bi osigurala djelotvornu provodbu ove Uredbe;
ii.  aktivnosti za poticanje učinkovite suradnje sa zemljama podrijetla i
iii.  razmjenu najboljih praksi u cilju promicanja ujednačene provedbe ove Uredbe, a posebno odgovarajućih praksi iz država članica koje su prije stupanja na snagu ove Uredbe primjenjivale svoje pravne propise na uvoz kulturnih dobara.
Amandman 86
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)
Te aktivnosti, kampanje i mjere temelje se na iskustvu stečenom u postojećim programima, uključujući one koje promiču Svjetska carinska organizacija i Komisija.
Amandman 87
Prijedlog uredbe
Članak 11.a (novi)
Članak 11.a
Suradnja s trećim zemljama
U pitanjima koja spadaju u opseg njezinih aktivnosti i u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje njezinih zadaća u okviru ove Uredbe Komisija olakšava i potiče tehničku i operativnu suradnju između država članica i trećih zemalja.
Komisija može organizirati aktivnosti osposobljavanja u suradnji s državama članicama i trećim zemljama na njihovu državnom području.
Amandman 88
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 2.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od ... [Ured za publikacije unosi datum stupanja na snagu ovog akta].
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od… [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od … godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.
Amandman 89
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b
(b)  informacije o povredama Uredbe;
(b)  informacije o povredama Uredbe i primijenjenim kaznama;
Amandman 90
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 1. – podstavak 2.
U tu svrhu Komisija šalje relevantne upitnike državama članicama. Države članice u roku od šest mjeseci dostavljaju Komisiji tražene informacije.
U tu svrhu Komisija šalje relevantne upitnike državama članicama. Države članice u roku od šest mjeseci od primitka upitnika dostavljaju Komisiji tražene informacije.
Amandman 91
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)
Komisija na temelju odgovora država članica na upitnike iz stavka 1. može od njih zatražiti da joj dostave dodatne informacije o postupanju sa zahtjevima za uvozne dozvole. Države članice što žurnije dostavljaju tražene informacije.
Amandman 92
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2.
2.  Komisija šalje izvješće o provedbi ove Uredbe Europskom parlamentu i Vijeću tri godine nakon datuma njezine primjene i svakih pet godina nakon toga.
2.  Komisija šalje izvješće o provedbi ove Uredbe Europskom parlamentu i Vijeću dvije godine nakon datuma njezine primjene i svake četiri godine nakon toga. To je izvješće dostupno javnosti. Obuhvaća razmatranje praktične primjene, uključujući utjecaj na gospodarske subjekte Unije, a osobito na MMSP-ove. U izvješću se uspoređuje provedba u državama članicama, uključujući procjenu stupnja ujednačene primjene Uredbe od datuma prethodnog izvješća. U toj se procjeni također razmatraju odredbe o utvrđivanju i primjeni kazni te opseg u kojem one osiguravaju jednake uvjete za sve subjekte među državama članicama. Ako je to potrebno, u izvješću se mogu dati preporuke za rješavanje neodgovarajuće provedbe ove Uredbe od strane država članica.
Amandman 93
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2.a (novi)
2.a  U izvješću iz stavka 2. uzima se u obzir utjecaj ove Uredbe na terenu, uključujući njezin utjecaj na gospodarske subjekte Unije, između ostalog, i na MMSP-ove. U izvješću se pružaju dokazi o različitim rezultatima provedbe u državama članicama, uključujući ocjenu o ujednačenosti provedbe i primjene ove Uredbe u dotičnom razdoblju, kao i preporuke za rješavanje problema nedostataka u provedbi u državama članicama.
Amandman 94
Prijedlog uredbe
Prilog I – podnaslov 3.
Kulturna dobra obuhvaćena člankom 2. stavkom 1.
Kulturna dobra obuhvaćena člankom 2. stavkom 1. točkom (a)
Amandman 95
Prijedlog uredbe
Prilog I.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.

Arheološki predmeti, stariji od 100 godina koji su proizvodi:

 

 

–  istraživanja i nalazišta na kopnu i pod vodom

9705 00 00

 

–  arheoloških lokaliteta

9706 00 00

 

–  arheoloških zbirki

 

2.

Elementi stariji od 100 godina koji su sastavni dijelovi rastavljanih umjetničkih, povijesnih ili vjerskih spomenika

9705 00 00 9706 00 00

3.

Crteži i slike, osim onih koji su uključene u kategoriju 4. ili 5., u potpunosti izrađeni rukom u bilo kojem mediju i na bilo kojem materijalu1a

9701

4.

Akvareli, gvaševi i pasteli u potpunosti izrađeni rukom, na bilo kojem materijalu1a

9701

5.

Mozaici na bilo kojem materijalu, u potpunosti izrađeni rukom, osim onih iz kategorije 1. ili 2., i crteži u bilo kojem mediju, u potpunosti izrađeni rukom i na bilo kojem materijalu1a

6914

9701

6.

Originalne gravure, otisci, sitotisci i litografije s njihovim pločama te originalni plakati1a

Poglavlje 49 9702 00 00 8442 50 99

7.

Originalne skulpture ili kiparski radovi te kopije izrađene istim postupkom kao i originali1a, osim onih koji pripadaju 1. kategoriji

9703 00 00

8.

Fotografije, filmovi i njihovi negativi1a

3704

3705

3706

4911 91 80

9.

Inkunabule i rukopisi, uključujući zemljovide i glazbene partiture, pojedinačno ili u zbirkama1a

9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00

10.

Knjige starije od 100 godina, pojedinačne ili u zbirkama

9705 00 00 9706 00 00

11.

Tiskani zemljovidi stariji od 200 godina

9706 00 00

12.

Arhivi i svi njihovi elementi, svake vrste ili u bilo kojem mediju, stariji od 50 godina

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00 9706 00 00

13.

(a)  Zbirke1b i primjerci iz zooloških, botaničkih, mineraloških ili anatomskih zbirki;

9705 00 00

 

(b)  Zbirke1b od povijesnog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog interesa

9705 00 00

14.

Prijevozna sredstva starija od 75 godina

9705 00 00 Poglavlja 86 – 89

15.

Svi ostali antikni predmeti koji nisu uključeni u kategorije od A.1 do A.14

 

 

(a)  stari između 50 i 100 godina:

 

 

igračke, igre

Poglavlje 95.

 

predmeti od stakla

7013

 

zlatarski ili srebrnarski predmeti

7114

 

namještaj

Poglavlje 94.

 

optička, fotografska ili kinematografska oprema

Poglavlje 90.

 

glazbeni instrumenti

Poglavlje 92.

 

zidni i ručni satovi i njihovi dijelovi

Poglavlje 91.

 

proizvodi od drva

Poglavlje 44.

 

lončarski proizvodi

Poglavlje 69.

 

tapiserije

5805 00 00

 

tepisi

Poglavlje 57.

 

zidne tapete

4814

 

oružje

Poglavlje 93.

 

(b)  stariji od 100 godina

9706 00 00

______________

1a Koji su stariji od 50 godina i ne pripadaju svojem izvoru.

1b Kako ih je definirao Sud Europske unije u presudi u predmetu 252/84, kako slijedi: „Kolekcionarski predmeti u smislu rubrike br. 97.05 Zajedničke carinske tarife predmeti su koji imaju nužna svojstva za uključenje u kolekciju, odnosno, relativno su rijetki, obično se ne upotrebljavaju za svoju izvornu namjenu, predmet su posebnih transakcija izvan uobičajene trgovine artiklima za sličnu uporabu te imaju veliku vrijednost.”

Kulturni predmeti iz kategorija A.1 do A.15 obuhvaćeni su ovom Uredbom samo ako je njihova vrijednost jednaka ili veća od financijskih pragova pod B.

B.  Financijski pragovi koji se primjenjuju na određene kategorije pod A (u eurima)

Vrijednost:

Bilo koja vrijednost:

1 (arheološki predmeti)

2 (rastavljeni spomenici)

9 (inkunabule i rukopisi)

12 (arhivi)

15 000

5 (mozaici i crteži)

6 (gravure)

8 (fotografije)

11 (tiskani zemljovidi)

30 000

4 (akvareli, gvaševi i pasteli)

50 000

7 (kipovi)

10 (knjige)

13 (zbirke)

14 (prijevozna sredstva)

15 (svi drugi predmeti)

150 000

3 (slike)

Ispunjenje uvjeta u pogledu novčane vrijednosti mora se procijeniti pri podnošenju zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole. Novčana vrijednost je vrijednost kulturnog dobra na međunarodnom tržištu.

Vrijednosti navedene u Prilogu I., izražene u eurima, pretvaraju se u nacionalne valute i u njima se izražavaju po deviznom tečaju od 31. prosinca 2001., objavljenom u Službenom listu Europskih zajednica. Ta protuvrijednost u nacionalnim valutama provjerava se svake dvije godine počevši od 31. prosinca 2001. Izračun te protuvrijednosti temelji se na prosječnoj dnevnoj vrijednosti navedenih valuta, izraženoj u eurima, u razdoblju od 24 mjeseca koje završava posljednjeg dana mjeseca kolovoza koji prethodi reviziji s učinkom od 31. prosinca. Tu metodu izračuna revidira Savjetodavni odbor za kulturna dobra na prijedlog Komisije, načelno dvije godine nakon prve primjene. Pri svakoj reviziji vrijednosti izražene u eurima i njihove protuvrijednosti u nacionalnoj valuti periodično se objavljuju u Službenom listu Europske unije u prvim danima mjeseca studenoga koji prethodi datumu stupanja revizije na snagu.

Amandman 96
Prijedlog uredbe
Prilog I.b (novi)
Prilog I.b
Zemlje i kategorije predmeta za koje postoji poseban rizik od nezakonitog trgovanja
[Utvrđuje ih Komisija na temelju članka 2. stavka 2.a.]

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0308/2018).

Posljednje ažuriranje: 9. ožujka 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti