Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0257(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0046/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0046/2016

Viták :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Szavazatok :

PV 10/03/2016 - 7.5
CRE 10/03/2016 - 7.5
A szavazatok indokolása
PV 25/10/2018 - 13.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0087
P8_TA(2018)0421

Elfogadott szövegek
PDF 131kWORD 55k
2018. október 25., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Állatgyógyászati készítmények ***I
P8_TA(2018)0421A8-0046/2016
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2018. október 25-i jogalkotási állásfoglalása az állatgyógyászati készítményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0558),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére és 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C8–0164/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2015. január 21-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a „Biztonságosabb egészségügyi ellátás Európában: a betegbiztonság javítása és az antimikrobiális rezisztencia leküzdése” című, 2015. május 19-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. június 13-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-0046/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(3);

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 242., 2015.7.23., 54. o.
(2) HL C 353., 2016.9.27., 12. o.
(3) Ez az álláspont lép a 2016. március 10-én elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0087).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. október 25-én került elfogadásra az állatgyógyászati készítményekről és a 2001/82/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2014)0257

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/6 rendelettel.)

Utolsó frissítés: 2020. március 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat