Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/0291(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0321/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0321/2018

Viták :

PV 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 23
PV 17/04/2019 - 20
CRE 17/04/2019 - 20

Szavazatok :

PV 25/10/2018 - 13.8
CRE 25/10/2018 - 13.8
PV 18/04/2019 - 10.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0424
P8_TA(2019)0427

Elfogadott szövegek
PDF 274kWORD 86k
2018. október 25., Csütörtök - Strasbourg
A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása ***I
P8_TA(2018)0424A8-0321/2018

Az Európai Parlament 2018. október 25-én elfogadott módosításai a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiájáról szóló közleményében21 a Bizottság bejelentette, hogy ahhoz, hogy az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményéhez (UNFCCC) csatlakozott felek 2015-ben Párizsban rendezett 21. konferenciáján tett uniós kötelezettségvállalások teljesüljenek, fel kell gyorsítani a közlekedési ágazat szén-dioxid-mentesítését, és ezért az évszázad középére a közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és szennyezőanyag-kibocsátásnak is határozottan a nulla kibocsátás felé kell közelednie. Emellett a közlekedésből származó, egészségre káros légszennyező anyagok kibocsátásának jelentős csökkentéséről is késedelem nélkül intézkedni kell. Ezt többféle szakpolitikai kezdeményezéssel el lehet érni, többek között a tiszta üzemű járművek közbeszerzésének alkalmazásával.
(2)  Az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiájáról szóló közleményében21 a Bizottság bejelentette, hogy ahhoz, hogy az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményéhez (UNFCCC) csatlakozott felek 2015-ben Párizsban rendezett 21. konferenciáján tett uniós kötelezettségvállalások teljesüljenek, fel kell gyorsítani a közlekedési ágazat szén-dioxid-mentesítését, és ezért az évszázad középére a közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és szennyezőanyag-kibocsátásnak is határozottan a nulla kibocsátás felé kell közelednie. Emellett a közlekedésből származó, az egészségre és a környezetre káros légszennyező anyagok kibocsátásának jelentős csökkentéséről is késedelem nélkül intézkedni kell. Ezt többféle szakpolitikai kezdeményezéssel el lehet érni, többek között a tömegközlekedésre történő modális átállást támogató intézkedésekkel, valamint a tiszta üzemű járművek közbeszerzésének alkalmazásával.
_________________
_________________
21 COM(2016)0501 .
21 COM(2016)0501.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  Amint azt a Bizottság az „Európa mozgásban – A mindenkit megillető tiszta, versenyképes és összekapcsolt mobilitás felé való, társadalmilag igazságos átmenet programja” című közleményében23 bejelentette, ez a javaslat annak a második javaslatcsomagnak a részét képezi, amely hozzá fog járulni az Unió alacsony kibocsátású mobilitásra irányuló törekvéseinek elősegítéséhez. Ennek a javaslatcsomagnak, amelyet „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású mobilitás megteremtése – A Földet védelmező, a polgárait jogokkal felruházó, az iparágai és munkavállalói számára biztonságot nyújtó Európai Unió” című bizottsági közlemény ismertet, az a célja, hogy kínálat- és keresletorientált intézkedések együttes alkalmazása révén biztosítsa, hogy az Unió ráálljon az alacsony kibocsátású mobilitáshoz vezető pályára, és egyúttal fokozza az EU mobilitási ökoszisztémájának versenyképességét.
(4)  Amint azt a Bizottság az „Európa mozgásban – A mindenkit megillető tiszta, versenyképes és összekapcsolt mobilitás felé való, társadalmilag igazságos átmenet programja” című közleményében23 bejelentette, ez a javaslat annak a második javaslatcsomagnak a részét képezi, amely hozzá fog járulni az Unió alacsony kibocsátású mobilitásra irányuló törekvéseinek elősegítéséhez. Ennek a javaslatcsomagnak, amelyet „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású mobilitás megteremtése – A Földet védelmező, a polgárait jogokkal felruházó, az iparágai és munkavállalói számára biztonságot nyújtó Európai Unió” című bizottsági közlemény ismertet, az a célja, hogy kínálat- és keresletorientált intézkedések együttes alkalmazása révén biztosítsa, hogy az Unió ráálljon az alacsony kibocsátású mobilitáshoz vezető pályára, és egyúttal fokozza az EU mobilitási ökoszisztémájának versenyképességét. A fenntartható járművek előmozdítását párhuzamosan kell végezni a tömegközlekedés további fejlesztésével, mivel ez a leggyorsabb és legköltséghatékonyabb módja annak, hogy csökkentsük a közúti járművek számát és ennek következtében javítsuk a levegő minőségét, illetve csökkentsük a kibocsátásokat.
_________________
_________________
23 COM(2017)0283.
23 COM(2017)0283.
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  Az új technológiáknak köszönhető innováció elősegíti a járművek kibocsátásának csökkentését, és ezáltal a közlekedési ágazat dekarbonizációját. Az alacsony és nulla kibocsátású közúti járművek fokozott elterjedése várhatóan csökkenteni fogja a szén-dioxid-kibocsátást és egyes szennyezőanyagok (szilárd részecskék, nitrogén-oxidok és nemmetán szénhidrogének) kibocsátását, és az alacsony és nulla kibocsátású járművek növekvő globális piacán ösztönözni fogja az európai ipar versenyképességét és növekedését.
(5)  Az új technológiáknak köszönhető innováció elősegíti a járművek kibocsátása és a zajszennyezés csökkentését, támogatva ugyanakkor a közlekedési ágazat dekarbonizációját. Az alacsony és nulla kibocsátású közúti járművek fokozott elterjedése csökkenteni fogja a szén-dioxid-kibocsátást és egyes szennyezőanyagok (szilárd részecskék, nitrogén-oxidok és nemmetán szénhidrogének) kibocsátását, és ezáltal javítja majd a városok és egyéb szennyezett térségek levegőminőségét, egyben hozzájárulva az európai ipar versenyképességéhez és növekedéséhez az alacsony és nulla kibocsátású járművek növekvő globális piacán, valamint biztosítva az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának fejlesztését. Ezen túlmenően a versenykörnyezet biztosítására és ösztönzésére, valamint az e területen folytatott további kutatás és innováció ösztönzésére irányuló minden erőfeszítés alapelve a technológiasemlegesség kell hogy legyen. A levegő- és zajszennyezés csökkentése, valamint a városi és vidéki területeken az uniós levegőminőségi szabványoknak való megfelelés érdekében konkrét és nagyratörő szakpolitikákra és intézkedésekre, többek között az tiszta üzemű járművek közbeszerzésének alkalmazására van szükség.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)   A belső égésű motorral működő járművek és az akkumulátoros elektromos járművek árának kiegyenlítődése a becslések szerint 2020 és 2028 között fog bekövetkezni. Ezenfelül számos eredetiberendezés-gyártó például egyes új modellek esetében az árak kiegyenlítődését 2020-ra teszi. Az akkumulátoros elektromos járművek alacsonyabb üzemeltetési költségei alapján a tulajdonosi összköltségek szempontjából a kiegyenlítődés a vételár kiegyenlítődésének évét megelőzően, általában 2–6 évvel korábban fog bekövetkezni.
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)
(5b)   A piaci előrejelzések becslései szerint jelentősen csökkenni fog a tiszta üzemű járművek, így például a teljes mértékben elektromos személygépkocsik ára, és ezek a 2020-as években – különösen a teljes tulajdonosi költségeket figyelembe véve – rendkívül versenyképessé, sőt, a hagyományos járműveknél olcsóbban üzemeltethetővé válnak, az akkumulátorok kisebb költségének, valamint egyéb költségcsökkenéseknek köszönhetően, amelyek az alacsonyabb üzemanyagköltségekben és az elektromos járművek üzemeltetésével járó alacsonyabb karbantartási költségekben mutatkoznak majd meg.
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
5 c preambulumbekezdés (új)
(5c)   Jóllehet az Unió a kutatás és a nagy értékű ökoinnováció terén a vezető régiók egyike, a legnagyobb busz- és akkumulátorgyártóknak az ázsiai és csendes-óceáni térség ad otthont. Az akkumulátoros elektromos járművek globális piacának fejlődését hasonlóképpen a kínai és az egyesült államokbeli piacok mozgatják, amelyek együttesen a világpiac hozzávetőlegesen 60%-át adják, míg az EU részesedése 28%. Ezért nagyratörő uniós szakpolitikai keretre van szükség az innováció ösztönzéséhez és az európai ipar versenyképességének és növekedésének további előmozdításához a tiszta üzemű járművek és a kapcsolódó technológiai infrastruktúra növekvő globális piacain.
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
5 d preambulumbekezdés (új)
(5d)   Az Uniónak fokozottabban kell ösztönöznie a fenntartható és újrafeldolgozható akkumulátorok technológiai fejlesztését, amelyek gyártása során szem előtt kell tartani, hogy környezeti lábnyomuknak a lehető legkisebbnek kell lennie.
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
5 e preambulumbekezdés (új)
(5e)   A fenntarthatóság célkitűzéseivel összhangban az akkumulátorokat minimális környezeti hatásokkal kell előállítani az Unióban és azon kívül, különösen ami az akkumulátorok összeállításánál használt anyagok kitermelésének folyamatát illeti. A teljes gyártási folyamat üvegházhatásúgáz-kibocsátását figyelembe kell venni. A Bizottságnak a 2006/66/EK irányelv felülvizsgálatának megfelelően ambiciózus célkitűzéseket kell előterjesztenie az akkumulátorok újrahasznosíthatóságára vonatkozóan.
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  A közigazgatási szervek beszerzési politikájukon keresztül az innovatív áruk és szolgáltatások tekintetében képesek piacokat létrehozni és támogatni. A 2014/24/EU24 és a 2014/25/EU irányelv25 olyan harmonizált közbeszerzési minimumszabályokat határoz meg, amelyek összehangolják a közigazgatási szervek és egyes közüzemi szolgáltatók által az áruk, az építési beruházások és a szolgáltatások vásárlása során alkalmazott eljárásokat. Ezen belül az uniós jogszabályok hatálya alá tartozó szerződések volumenére vonatkozó általános küszöbértékeket állapítanak meg, amelyek a tiszta üzemű járművekről szóló irányelvre is vonatkoznak.
(6)  Figyelembe véve, hogy az árukra, építési beruházásokra és szolgáltatásokra fordított kormányzati kiadások a GDP mintegy 14%-át teszik ki, ami hozzávetőleg évente 1,8 billió EUR, a közigazgatási szervek beszerzési politikájukon keresztül az innovatív áruk és szolgáltatások tekintetében képesek piacokat létrehozni és támogatni. A 2014/24/EU24 és a 2014/25/EU irányelv25 olyan harmonizált közbeszerzési minimumszabályokat határoz meg, amelyek összehangolják a közigazgatási szervek és egyes közüzemi szolgáltatók által az áruk, az építési beruházások és a szolgáltatások vásárlása során alkalmazott eljárásokat, összhangban a vásárolt áruk (köztük a járművek) környezeti előírásaival. Ezen belül az uniós jogszabályok hatálya alá tartozó szerződések volumenére vonatkozó általános küszöbértékeket állapítanak meg, amelyek a tiszta üzemű járművekről szóló irányelvre is vonatkoznak. E cél elérése érdekében az irányelvnek világos és átlátható követelményeket, és a közbeszerzési célok tekintetében egyszerű számítási módszert kell előírnia.
_________________
_________________
24 HL L 94., 2014.3.28., 65. o.
24 HL L 94., 2014.3.28., 65. o.
25 HL L 94., 2014.3.28., 243–374. o.
25 HL L 94., 2014.3.28., 243. o.
Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)   A töltő és újratöltő infrastruktúrák rendelkezésre állása előfeltétele az alternatív üzemanyaggal működő járművekkel végzett fuvarozási műveleteknek, ideértve a tömegközlekedést is. Ezért a tömegközlekedést illetően az alternatív üzemanyagok infrastruktúráinak előmozdítására irányuló szempontokat meg kell erősíteni a 2014/94/EU irányelvben. Felülvizsgálat hiányában a Bizottságnak cselekvési tervet kell kidolgoznia a tömegközlekedési infrastruktúra tekintetében.
Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)
(6b)   A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a töltőpontok kellő elérhetőségének biztosítása érdekében megbízzák az elosztórendszer-üzemeltetőket, hogy minimális kritikus mennyiségű, nyilvánosan hozzáférhető töltőállomást tulajdonoljanak, hozzanak létre, üzemeltessenek és irányítsanak, szabad hozzáféréssel az összes villamosenergia-szolgáltatóhoz.
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)
(6c)   A tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy vizsgálják meg a közszolgáltatások biztosítására szolgáló, nagyon alacsony kibocsátású gépjárművek üzemeltetésének támogatására és az üzemeltetési költségek csökkentésére irányuló lehetőségeket, például a nagyon alacsony kibocsátású járművek esetében az energiaadók alóli mentességek biztosítása vagy az energiaadók csökkentése révén.
Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  Az elvégzett hatásvizsgálat kiemeli a tiszta üzemű járművek beszerzésére vonatkozó uniós szintű átfogó irányítási koncepció megváltoztatásával járó előnyöket. A hatásvizsgálat kifejti, hogy a beszerzésre vonatkozó minimális célértékek meghatározása révén – a külső költségeknek a beszerzésekkel kapcsolatos döntések során való internalizálásához képest – ténylegesen elő lehetne segíteni a tiszta üzemű járművek piaci térnyerését, ugyanakkor megjegyzi, hogy a környezetvédelmi szempontokat a közbeszerzési döntések meghozatalakor minden esetben figyelembe kell venni. Az európai polgárok és vállalkozások közép- és hosszú távon olyan előnyöket fognak élvezni, amelyek teljes mértékben indokolják ezt a megközelítést, feltéve, hogy ez utóbbi az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők és a gazdasági szereplők számára nem írja elő konkrét technológia alkalmazását.
(8)  Az elvégzett hatásvizsgálat kiemeli a tiszta üzemű és energiahatékony járművek beszerzésére vonatkozó uniós szintű átfogó irányítási koncepció megváltoztatásával járó előnyöket. A hatásvizsgálat kifejti, hogy a beszerzésre vonatkozó minimális célértékek meghatározása révén – a külső költségeknek a beszerzésekkel kapcsolatos döntések során való internalizálásához képest – ténylegesen elő lehetne segíteni a tiszta üzemű járművek piaci térnyerését, ugyanakkor megjegyzi, hogy a környezetvédelmi szempontokat a közbeszerzési döntések meghozatalakor minden esetben figyelembe kell venni. Az európai polgárok és vállalkozások közép- és hosszú távon olyan előnyöket fognak élvezni, amelyek teljes mértékben indokolják ezt a megközelítést, feltéve, hogy ez utóbbi az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők és a gazdasági szereplők számára nem írja elő konkrét technológia alkalmazását.
Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  Az irányelv hatályának a járművek bérlésére, lízingjére vagy részletfizetéssel történő vásárlására, a közúti tömegközlekedési szolgáltatásokra, a különleges célú közúti személyszállítási szolgáltatásokra, a nem menetrend szerinti személyszállításra és az autóbuszok vezetővel való kölcsönzésére vonatkozó szerződésekre, továbbá bizonyos postai és kézbesítési szolgáltatásokra és hulladékszállítási szolgáltatásokra való kiterjesztésével biztosítható, hogy az valamennyi releváns beszerzési módra vonatkozzon.
(9)  Az irányelv hatályának a járművek bérlésére, lízingjére vagy részletfizetéssel történő vásárlására és utólagos átalakítására, a közúti tömegközlekedési szolgáltatásokra, a különleges célú közúti személyszállítási szolgáltatásokra, a nem menetrend szerinti személyszállításra és az autóbuszok vezetővel való kölcsönzésére vonatkozó szerződésekre, továbbá bizonyos postai és kézbesítési szolgáltatásokra és hulladékszállítási szolgáltatásokra való kiterjesztésével biztosítható, hogy az valamennyi releváns beszerzési módra vonatkozzon, ugyanakkor az irányelv nem érintheti visszamenőleges hatállyal a már érvényes szerződéseket. Emellett a Bizottságnak más közlekedési módok tekintetében is meg kell vizsgálnia a tiszta üzemű járművek beszerzésének megvalósíthatóságát.
Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  A fő érdekelt felek széles körben támogatják a tiszta üzemű járművek fogalmának a könnyű és nehéz haszongépjárművek tekintetében az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és a légszennyező anyagok csökkentésére vonatkozóan megállapított követelmények figyelembevételével történő meghatározását. Annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő ösztönzők álljanak rendelkezésre az Unióban az alacsony és nulla kibocsátású járművek piaci elterjedésének támogatására, az e módosítás szerinti közbeszerzési rendelkezéseket össze kell hangolni a személygépkocsik és tehergépjárművek szén-dioxid-kibocsátása tekintetében a 2020 utáni időszakra szóló uniós jogszabályok rendelkezéseivel26. A módosított irányelv alapján végrehajtott intézkedések hozzá fognak járulnak az e követelményeknek való megfeleléshez. A közbeszerzésekre vonatkozó ambiciózusabb megközelítés további jelentős ösztönzést jelenthet a piac számára.
(10)  A módosított irányelvnek hozzá kell járulnia a könnyű és nehéz haszongépjárművek tekintetében az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és a légszennyező anyagok csökkentéséhez. Annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő ösztönzők álljanak rendelkezésre az Unióban az nulla és alacsony kibocsátású járművek piaci elterjedésének támogatására, az e módosítás szerinti közbeszerzési rendelkezéseket össze kell hangolni a személygépkocsik és tehergépjárművek szén-dioxid-kibocsátása tekintetében a 2020 utáni időszakra szóló uniós jogszabályok rendelkezéseivel26. Az irányelvvel összhangban végrehajtott intézkedések ugyancsak hozzá fognak járulni az e követelményeknek való megfeleléshez, valamint elő fogják segíteni a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítését. A közbeszerzésekre vonatkozó ambiciózusabb megközelítés további jelentős ösztönzést fog jelenteni a piac számára.
_________________
_________________
26 COM(2017)0676.
26 COM(2017)0676.
Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)
(10a)   Ahhoz, hogy a települések levegőminősége javuljon, alapvető fontosságú a járműflotta megújítása, hogy az megfeleljen a tiszta üzemű járművekre vonatkozó követelményeknek. Ezenkívül a körforgásos gazdaság elvei megkövetelik a termék élettartamának meghosszabbítását. Következésképpen a tiszta üzemű járművekre vonatkozó követelmények szerint utólag átalakított járműveket ugyancsak be kell számítani a melléklet 4. és 5. táblázatában foglalt minimális beszerzési célértékek megvalósításába.
Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)
(10b)   A kipufogócsőnél mért nulla kibocsátással rendelkező járművek szintén jelentős környezeti lábnyomot hagyhatnak maguk után az alkatrészek gyártási folyamata és az újrafeldolgozhatóság vagy az üzemanyag-előállítás hatékonyságának szintje miatt. Következésképp az e kihívás kezelésére irányuló technológiáknak, mint például a fenntartható és újrafeldolgozható elemeknek, magasabb szintű támogatást kell kapniuk a melléklet 4. és 5. táblázatában meghatározott minimális beszerzési célok elérése tekintetében. Az e technológiákkal kapcsolatos kutatást és fejlesztést az Unió egyéb szakpolitikáiban is elő kell mozdítani.
Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
10 c preambulumbekezdés (új)
(10c)  A CO2-kibocsátások elszámolásának a „kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig” megközelítésen kell alapulnia annak érdekében, hogy a teljes ellátási láncot lefedje a kitermelési szakasztól a kipufogócsőig. Így pontosabban számba fogják venni az adott jármű teljes kibocsátását. A Bizottságnak ezért legkésőbb 2022. december 31-ig ki kell dolgoznia a „kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig” bekövetkező kibocsátások feljegyzésére vonatkozó módszertant.
Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  Mivel a könnyű haszongépjárműveket és a nehézgépjárműveket különböző célokra használják, és piaci érettségük is eltérő, célszerű volna, ha a közbeszerzési rendelkezések figyelembe vennék ezeket a különbségeket. A hatásvizsgálat alátámasztotta, hogy mindaddig, amíg uniós szinten elfogadásra nem kerülnek a nehézgépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának technológiai szempontból semleges követelményei – amelyekre vonatkozóan a Bizottság a jövőben javaslatot kíván előterjeszteni –, az alternatív üzemanyagokon alapuló megközelítés elfogadása hozzáadott értéket képvisel. A hatásvizsgálat továbbá azt is elismerte, hogy az alacsony és nulla kibocsátású városi autóbuszok piaca egyre fejlettebb, míg az alacsony és nulla kibocsátású tehergépjárművek piaca a piaci fejlődés korábbi szakaszában van.
(11)  Mivel a motorkerékpárokat és a segédmotoros kerékpárokat, a könnyű haszongépjárműveket és a nehézgépjárműveket különböző célokra használják, és piaci érettségük is eltérő, célszerű volna, ha a közbeszerzési rendelkezések figyelembe vennék ezeket a különbségeket. Továbbá azt is el kell ismerni, hogy az alacsony és nulla kibocsátású városi autóbuszok piacát az utóbbi időkben növekedés jellemzi, míg az alacsony és nulla kibocsátású tehergépjárművek piaca a piaci fejlődés kezdeti szakaszában van.
Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)   A kibocsátás kizárólag közbeszerzésen keresztüli csökkentésében rejlő lehetőségek korlátozottak, és a tömegközlekedés a közlekedési ágazatból származó kibocsátásokhoz csak kis mértékben járul hozzá. A tagállamokat ezért arra kell ösztönözni, hogy szabályozzák a tiszta üzemű járművek más flottatulajdonosok – például a taxitársaságok, a gépkocsikölcsönzők és a telekocsi-társaságok – általi vásárlását.
Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  A tiszta üzemű járművek beszerzésére vonatkozó, 2025-re és 2030-ra szóló tagállami szintű minimális célértékek meghatározása várhatóan hozzá fog járulni a szakpolitikai kiszámíthatósághoz azokon a piacokon, ahol az alacsony és nulla kibocsátású mobilitást célzó beruházásokra van szükség. A minimális célértékek Unió-szerte hozzájárulnak a piacteremtéshez. Időt biztosítanak a közbeszerzési eljárások kiigazítására, és egyértelmű piaci jelzéssel szolgálnak. A hatásvizsgálat rámutat, hogy a tagállamok – gazdasági kapacitásuknak és az adott probléma súlyosságának a függvényében – egyre többször határoznak meg célértékeket. Az egyes tagállamokra vonatkozóan eltérő célértékeket kell meghatározni gazdasági kapacitásuk (bruttó hazai termékük) és a szennyezésnek való kitettségük (a városi területek népsűrűsége) alapján. A beszerzési minimumkövetelményeket ki kell egészíteni az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők és a gazdasági szereplők azon kötelezettségével, hogy minden közbeszerzési eljárásuk során vegyék figyelembe a vonatkozó energetikai és környezetvédelmi szempontokat. A módosított irányelv területi hatásvizsgálata azt mutatja, hogy a hatások egyenletesen oszlanak majd meg az Unió egyes régiói között.
(12)  A tiszta üzemű járművek beszerzésére vonatkozó, 2025-ig és 2030-ig teljesítendő tagállami szintű minimális célértékek meghatározása várhatóan hozzá fog járulni a szakpolitikai kiszámíthatósághoz azokon a piacokon, ahol az alacsony és nulla kibocsátású mobilitást célzó beruházásokra van szükség. A minimális célértékek Unió-szerte hozzájárulnak a piacteremtéshez. Időt biztosítanak a közbeszerzési eljárások kiigazítására, és egyértelmű piaci jelzéssel szolgálnak. A hatásvizsgálat rámutat, hogy a tagállamok – gazdasági kapacitásuknak és az adott probléma súlyosságának a függvényében – egyre többször határoznak meg célértékeket. Az egyes tagállamokra vonatkozóan eltérő célértékeket kell meghatározni gazdasági kapacitásuk (bruttó hazai termékük) és a szennyezésnek való kitettségük (a városi területek népsűrűsége) alapján. A beszerzési minimumkövetelményeket ki kell egészíteni az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők és a gazdasági szereplők azon kötelezettségével, hogy minden közbeszerzési eljárásuk során vegyék figyelembe a vonatkozó energetikai és környezetvédelmi szempontokat. A módosított irányelv területi hatásvizsgálata azt mutatja, hogy a hatások egyenletesen oszlanak majd meg az Unió egyes régiói között.
Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
(12a)   Az Európai Parlament a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatát követően a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett, 2017. április 4-i ajánlásában10a felszólította a tagállamokat arra, hogy mozdítsák elő a környezetbarát közbeszerzésre irányuló politikákat azáltal, hogy közigazgatási szerveik révén kibocsátásmentes és nagyon alacsony kibocsátású gépjárműveket vásárolnak saját gépjárműflottájukba vagy közös gépkocsihasználatra irányuló (kvázi) közprogramok részére, valamint arra, hogy 2035-re szüntesse meg a CO2-kibocsátó új járművek forgalomba helyezését.
__________________________________.
10a HL C 298., 2018.8.23., 140. o.
Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  A legnagyobb hatás akkor érhető el, ha a tiszta üzemű járművek közbeszerzésének előmozdítása olyan területekre irányul, ahol viszonylag magas a légszennyezés mértéke. Célszerű, ha a tagállami hatóságok különös figyelmet fordítanak ezekre a területekre a hazai minimális célértékek végrehajtásakor, és a vonatkozó intézkedéseiket belefoglalják az e módosított irányelv szerinti jelentéseikbe.
(13)  A legnagyobb hatás akkor érhető el, ha a tiszta üzemű járművek közbeszerzésének előmozdítása olyan területekre irányul, ahol viszonylag magas a lég- és zajszennyezés mértéke. Célszerű, ha a tagállami hatóságok különös figyelmet fordítanak ezekre a területekre a hazai minimális célértékek végrehajtásakor, és a vonatkozó intézkedéseiket belefoglalják az e módosított irányelv szerinti jelentéseikbe. Az aránytalan terhek elkerülése és az irányelv potenciális eredményeinek optimalizálása érdekében megfelelő technikai segítséget kell nyújtani a hatóságok számára.
Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)   A módosított irányelvnek hozzá kell járulnia az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és a légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentéséhez, valamint a tiszta üzemű közúti tömegközlekedés előmozdításához. Az irányelvnek kerülnie kell, hogy gátolja a tiszta üzemű nem közúti közlekedés – például a villamosok és a metróvonatok – fejlődését.
Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)
(13b)   Az ezen irányelvben megállapított küszöbértékeket a piacképes és műszakilag érett termékek fejlesztése nélkül nehéz végrehajtani. Annak biztosítása érdekében, hogy az előrehaladásra vonatkozó információkat rendszeresen frissítsék, a Bizottságnak kétévente jelentést kell benyújtania, amelyben értékeli, hogy léteznek-e a tiszta járművek esetében a piacképes megoldások. Emellett a Bizottságnak és a tagállamoknak nagyobb pénzügyi és nem pénzügyi hozzájárulást kell biztosítaniuk ahhoz, hogy az ilyen tiszta járművek gyorsabban kerüljenek piacra.
Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
13 c preambulumbekezdés (új)
(13c)  Figyelembe véve, hogy a magán közlekedési szolgáltatók pénzügyi lehetőségei jelentősen eltérnek a potenciálisan drágább, alternatív üzemanyaggal működő járművekre való áttérés tekintetében, mechanizmusokat kell rendelkezésre bocsátani annak érdekében, hogy az ajánlattételi és pályázati eljárásokban a köz- és a magánszektorbeli fuvarozók egyenlő versenyfeltételek mellett működhessenek, valamint hogy a jelen irányelvben meghatározott minimális beszerzési célértékeknek való megfelelés költségeit ne hárítsák át a helyi önkormányzatokra, vagy azok ne eredményezzék a felmerülő magasabb költségek magasabb jegyárak, magasabb helyi adók vagy a tömegközlekedési szolgáltatások szűkítése révén való externalizálását.
Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  Az ezen módosított irányelv alapján végrehajtott közbeszerzésekről való jelentéstétel várhatóan egyértelmű áttekintést nyújt majd a piacról, ez pedig lehetővé teszi a végrehajtás hatékony nyomon követését. A jelentéstétel 2023-ban időközi jelentéssel veszi kezdetét, majd első alkalommal 2026-ban, azt követően pedig háromévente teljes körű jelentést kell benyújtani a minimális célértékek eléréséről. Az egyes állami szervekre nehezedő adminisztratív terhek minimálisra csökkentése és a piac hatékony áttekintése érdekében elő kell segíteni az egyszerű jelentéstételt. A Bizottság az Unió közös közbeszerzési szójegyzéke keretében biztosítani fogja az alacsony és nulla kibocsátású, illetve az alternatív üzemanyaggal működő egyéb járművek teljes körű bejelentését. A közös közbeszerzési szójegyzékben külön kódok segítik majd a közbeszerzési felhívások elektronikus adatbázisában való nyilvántartásba vételt és nyomon követést.
(15)  Az ezen módosított irányelv alapján végrehajtott közbeszerzésekről való jelentéstétel várhatóan egyértelmű áttekintést nyújt majd a piacról, ez pedig lehetővé teszi a végrehajtás hatékony nyomon követését. A jelentéstétel 2023-ban a tagállamok által a Bizottságnak a közbeszerzésről és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló uniós jogi aktusok értelmében benyújtott jelentések keretében benyújtott előzetes jelentéssel veszi kezdetét, majd első alkalommal 2026-ban, azt követően pedig háromévente teljes körű jelentést kell benyújtani a minimális célértékek eléréséről. Az egyes állami szervekre nehezedő adminisztratív terhek minimálisra csökkentése és a piac hatékony áttekintése érdekében elő kell segíteni az egyszerű jelentéstételt. Ezeknek a jelentéseknek információkat kell tartalmazniuk a 2009/33/EK irányelv végrehajtása érdekében tett lépésekről, és meg kell felelniük az Unió közös közbeszerzési szójegyzékében szereplő kategóriáknak. A Bizottságnak a 2009/33/EK irányelv alkalmazásáról rendszeresen jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottságnak azt is értékelnie kell, hogy a 2009/33/EK irányelv hatálya kiterjeszthető-e az építőipari gépekre, és ha igen, ki kell dolgoznia egy módszertant a „tiszta építőipari gépek” meghatározására.
Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
(15a)  Annak érdekében, hogy egy adott jármű teljes kibocsátásáról pontosabb beszámoló révén alaposabb ismereteket biztosítson az ágazatra vonatkozó jövőbeni szakpolitikai döntéshozatalhoz, a Bizottságnak javaslatot kell előterjesztenie a járművek teljes életciklus alatti és „a kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig” bekövetkező CO2-kibocsátásainak mérésére vonatkozó módszertanra. Ezeket a kibocsátásokat akkor kell figyelembe venni, amikor a Bizottság felülvizsgálja a 2009/33/EK irányelv és az alternatív üzemanyagokra vonatkozó egyéb releváns jogszabályokat.
Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  Nemzeti és uniós szintű célzott állami támogatási intézkedések révén további támogatást lehet nyújtani a tiszta üzemű járművek piaci elterjedéséhez. Ezen intézkedések közé tartozik az ismeretek hatékonyabb cseréje és a beszerzések összehangolása annak érdekében, hogy a költségcsökkentés és a piaci hatások szempontjából kellően nagy volumenű intézkedéseket lehessen megvalósítani. A környezetvédelem állami támogatásáról szóló, a 2014–2020 közötti időszakra szóló közösségi iránymutatás27 elismeri az alternatív üzemanyagok forgalmazásához szükséges infrastruktúrák fejlesztését elősegítő állami támogatás lehetőségét. Mindazonáltal a Szerződés rendelkezéseit és különösen annak 107. és 108. cikkét továbbra is alkalmazni kell az ilyen jellegű állami támogatásra.
(16)  Nemzeti és uniós szintű célzott állami támogatási intézkedések révén további támogatást lehet nyújtani a tiszta üzemű járművek piaci elterjedéséhez. Ezen intézkedések közé tartozik az ismeretek hatékonyabb cseréje és a beszerzések összehangolása annak érdekében, hogy a költségcsökkentés és a piaci hatások szempontjából kellően nagy volumenű intézkedéseket lehessen megvalósítani. Hasonlóképp kívánatos a regionális kísérleti projektek kezdeményezése, különösen a vidéki és a városi területek összekapcsolása tekintetében. A környezetvédelem állami támogatásáról szóló, a 2014–2020 közötti időszakra szóló közösségi iránymutatás27 elismeri az alternatív üzemanyagok forgalmazásához szükséges infrastruktúrák fejlesztését elősegítő állami támogatás lehetőségét. Mindazonáltal a Szerződés rendelkezéseit és különösen annak 107. és 108. cikkét továbbra is alkalmazni kell az ilyen jellegű állami támogatásra.
_________________
_________________
27 HL C 200., 2014.6.28., 1. o.
27 HL C 200., 2014.6.28., 1. o.
Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)
(16a)   A kibocsátások és a légszennyező anyagok további csökkentésének megvalósítása érdekében a tagállamokat adott esetben ösztönözni kell arra, hogy a módosított irányelvben szabályozott ágazatoktól eltérő ágazatokban is különböző ösztönzőket és mechanizmusokat alkalmazzanak a flották fejlesztéséhez.
Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)
(16b)   A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a jelen irányelvben meghatározott minimális beszerzési célértékeknek való megfelelés költségét nem hárítják át a helyi önkormányzatokra, és hogy az ajánlatkérő szervek és közszolgáltató ajánlatkérők számára megfelelő pénzügyi forrásokat bocsátanak rendelkezésre.
Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
16 c preambulumbekezdés (új)
(16c)   A tiszta üzemű járművek beszerzéséhez célzott támogatási intézkedések szükségesek. Az ezen irányelvben foglalt célkitűzések elérésének elősegítése céljából a tagállamoknak ki kell bővíteniük pénzügyi és nem pénzügyi ösztönzőiket az ilyen járművek piaci elterjedésének felgyorsítása érdekében.
Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
16 d preambulumbekezdés (új)
(16d)  A könnyű haszongépjárművekre és nehézgépjárművekre vonatkozó minimális beszerzési célok ezen irányelv általi kitűzése kiegészítő pénzügyi forrásokat tesz szükségessé az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők számára. Ezért a 2020 utáni uniós költségvetési és pénzügyi politikának figyelembe kell vennie az ajánlatkérő szervek és az ajánlatkérők megfelelő pénzügyi támogatásának biztosítását. Ennek tükröződnie kell a jövőbeli többéves pénzügyi keretben és a fenntartható finanszírozásra és az uniós pénzügyi intézményekre vonatkozó szabályozásban.
Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
16 e preambulumbekezdés (új)
(16e)   Annak biztosítása érdekében, hogy a hatóságok ösztönzést kapjanak tiszta járművek beszerzésére, és a tagállamok beruházzanak az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítésébe, de annak elkerülése érdekében is, hogy az ilyen beszerzések kockázattal járjanak az utasok számára, az Unió költségvetési és pénzügyi politikája 2020 után támogatást kell nyújtson a szerződő feleknek. Ennek tükröződnie kell a jövőbeli többéves pénzügyi keretben és a fenntartható finanszírozásra és az uniós pénzügyi intézményekre vonatkozó szabályozásban. A tagállamoknak emellett ki kell bővíteniük pénzügyi és nem pénzügyi ösztönzőiket, és környezetvédelmi auditokat kell előirányozniuk a tiszta járművek piaci elterjedésének felgyorsítása érdekében. Ezek az erőfeszítések csökkenteni fogják az infrastrukturális változások kezdeti magas beruházási költségeit és támogatni fogják a közlekedés dekarbonizálását.
Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
16 f preambulumbekezdés (új)
(16f)   A jelenlegi többéves pénzügyi keret alapján az Unió különböző olyan alapokkal rendelkezik, amelyek célja a tagállamok, a helyi önkormányzatok és az érintett gazdasági szereplők támogatása a fenntartható mobilitásra való áttérésben. Az Unió a 2014–2020-as időszakra 13,7 milliárd EUR-t különített el az európai strukturális és beruházási alapokból a városi mobilitás finanszírozására. A Horizont 2020, az Unió kutatási programja városi mobilitásra körülbelül 200 millió EUR-t, az intelligens városokra pedig 650 millió EUR-t biztosít majd, míg az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz körülbelül 200 millió EUR-t fordít majd a városi csomópontokra vonatkozó pályázati felhívásokra. A Bizottságnak és a tagállamoknak a következő többéves pénzügyi keretben folytatniuk kell a fenntartható városi mobilitási projektek támogatását, és erősíteniük kell a különböző finanszírozási források és programok közötti szükséges szinergiákat. Különösen meg kell erősíteni a kapcsolatokat a városi mobilitás, az új digitális menetrend és az energiaunió között, gondolva például arra a lehetőségre, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz nagyobb társfinanszírozási arány mellett finanszírozhat szinergiát biztosító projekteket, így energetikai és távközlési elemet is tartalmazó közlekedési projekteket, ami rendkívüli lehetőséget jelent a városi projektek számára.
Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
16 g preambulumbekezdés (új)
(16g)   Elő kell mozdítani az uniós pénzügyi eszközök, így például az Európai Stratégiai Beruházási Alap vagy az Európai Beruházási Bank tisztább közlekedést támogató programjának célzottabb felhasználását, ami segíthet a gépjárműparkok és berendezések finanszírozásában. E célból bővíteni kell a helyi önkormányzatok és a gazdasági szereplők rendelkezésére álló – például az Európai Beruházási Tanácsadó Platform, a JASPERS, a JESSICA vagy a „fi-compass” révén nyújtott – technikai és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat, hogy erősítsék ezek intézményi kapacitását, a projektek előkészítését és végrehajtását, és megvalósuljon az uniós források és pénzügyi eszközök optimális felhasználása, ezen belül az innovatív kiírások kockázatmentesítése.
Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
16 h preambulumbekezdés (új)
(16h)   A hatóságokat ösztönözni kell arra is, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 2014/25/EU irányelv 82. cikkében leírt kritériumait követve szerezzenek be járműveket, figyelembe véve a jármű teljes élettartama alatti költséghatékonyságot, valamint a környezeti és társadalmi szempontokat is.
Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
16 i preambulumbekezdés (új)
(16i)   A beruházások hatásának maximalizálása érdekében jobban össze kell hangolni a mobilitást és a várostervezést, például a fenntartható városi mobilitási tervek alkalmazása révén. A fenntartható városi mobilitási terveket több szakpolitikai területre kiterjedően, különböző irányítási szintekkel együttműködve dolgozzák ki, egybevonva a különböző közlekedési módokat, a közúti közlekedésbiztonságot, az árufuvarozást, a mobilitásirányítást és az intelligens közlekedési rendszereket. A fenntartható városi mobilitási tervek fontos szerepet játszanak a CO2-kibocsátás, valamint a zaj- és levegőszennyezés csökkentésére irányuló uniós célok elérésében. A fenntartható városi mobilitási tervek alkalmazása ezért fontos elem, amelyet figyelembe kell venni a városi közlekedés területén megvalósuló uniós projektek finanszírozása során, többek között e módosított irányelv végrehajtása során is. Ezzel összefüggésben a fenntartható városi mobilitási tervek kidolgozása során a Bizottságnak – a szubszidiaritás elvének teljes körű tiszteletben tartása mellett – biztosítania kell a szükséges tanácsadást és technikai segítségnyújtást az illetékes hatóságok részére.
Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
16 j preambulumbekezdés (új)
(16j)   A tiszta járművek elterjedésének támogatásán túlmenően a közbeszerzések a mobilitás új formáinak motorjai is. Ösztönözni fogják a tiszta járművek használatát, és ez a városi területeken az infrastruktúra felgyorsított bevezetéséhez vezet, a digitalizáció pedig az utas- és az áruszállítás hatékonyságát fogja optimalizálni. A multimodális és megosztott mobilitás, valamint az integrált jegykiadási megoldások segítik a mobilitásra mint szolgáltatásra való áttérést.
Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  Ezen irányelv céljainak elérése érdekében a Bizottságot [a hatálybalépés dátuma beillesztendő]-val/-vel kezdődő ötéves időtartamra fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy naprakésszé tegye a nehézgépjárművek szén-dioxid-kibocsátási követelményeire vonatkozó rendelkezéseket. Ezen időszaknak hallgatólagosan meg kell hosszabbodnia a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó okiratoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.
törölve
Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)
(18a)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodással1a összhangban, külön figyelmet kell fordítani az uniós jogszabályok hatásainak nyomon követésére. A 2009/33/EK irányelv értékelésének kell alapul szolgálnia a további fellépési opciók hatásvizsgálatához. Ezért a Bizottságnak – a legjobb és legfrissebb rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján – fel kell mérnie, hogy szükséges-e felülvizsgálni az irányelvet a járművek életciklus alatti szén-dioxid-kibocsátásának és a „kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig tartó időszak alatti” szén-dioxid-kibocsátásának figyelembevételével, hogy biztosítsa a szakpolitikai célkitűzések teljesítésének átláthatóságát és elszámoltathatóságát, és szükség esetén javaslatot kell tennie a szükséges fejlesztésekre. Adott esetben a Bizottságnak az alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos egyéb vonatkozó jogszabályokat is felül kell vizsgálnia.
______________
1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)
(18b)   A közbeszerzés jelentős része olyan helyi tömegközlekedési szervekhez kapcsolódik, amelyek általában a korlátozott pénzügyi eszközökkel rendelkező helyi önkormányzatok kezében vannak. A tiszta üzemű gépjárművek beszerzésére vonatkozó szabályok ezért nem keletkeztethetnek további jelentős pénzügyi terheket, és nem vezethetnek a felmerülő költségek magasabb jegyárak, magasabb helyi adók vagy a tömegközlekedési szolgáltatások szűkítése révén való externalizálásához.
Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
18 c preambulumbekezdés (új)
(18c)   Az Uniónak védelmeznie kell a területén működő gyártókat a harmadik országokban folyó tisztességtelen versennyel szemben, amennyiben az uniós gyártók nem férnek hozzá a közúti járművek vásárlására, lízingjére, bérlésére vagy részletfizetéssel történő vásárlására irányuló közbeszerzési eljárásokhoz. Ezért a Bizottságnak elemeznie kell a harmadik országokban előforduló, tisztességtelen versenyre utaló gyakorlatokat, és megfelelő intézkedéseket kell tennie az európai ipar védelme érdekében.
Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2009/33/EK irányelv
Cím
2009/33/EK irányelv a tiszta üzemű közúti járművek használatának az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról
2009/33/EK irányelv a közbeszerzésekben a tiszta üzemű közúti járművek használatának az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról
Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
2009/33/EK irányelv
1 cikk – 1 bekezdés
1a.   Az 1. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
Az irányelv előírja az ajánlatkérő szervek, az ajánlatkérők és egyes piaci szereplők számára, hogy a közúti járművek beszerzésekor vegyék figyelembe a járművek teljes élettartamához kapcsolódó energetikai és környezeti hatásokat, beleértve az energiafelhasználást, valamint a szén-dioxid- és bizonyos szennyezőanyag-kibocsátást azzal a céllal, hogy ez ösztönözze és előmozdítsa a tiszta és energiahatékony járművek piacát és javítsa a szállítási ágazatnak a Közösség környezetvédelmi, éghajlat- és energiapolitikájához való hozzájárulását.
„Az irányelv előírja az ajánlatkérő szervek, az ajánlatkérők és egyes piaci szereplők számára, hogy a közúti járművek beszerzésekor, lízingelésekor, bérlésekor vagy részletfizetéssel történő vásárlásakor vegyék figyelembe a járművek teljes élettartamához kapcsolódó energetikai és környezeti hatásokat, beleértve az energiafelhasználást, valamint a szén-dioxid- és bizonyos szennyezőanyag-kibocsátást azzal a céllal, hogy ez ösztönözze és előmozdítsa a tiszta és energiahatékony járművek piacát és javítsa a szállítási ágazatnak az Unió környezetvédelmi, éghajlat- és energiapolitikájához való hozzájárulását.
Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)
2009/33/EK irányelv
2 cikk – 1 bekezdés
1b.  A 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
A tagállamok mentességet adhatnak az ezen irányelvben rögzített követelmények alól a 2007/46/EK irányelv 2. cikkének (3) bekezdésében említett olyan járművek beszerzésére vonatkozó szerződések esetében, amelyekre területükön nem vonatkozik a típusjóváhagyás vagy az egyedi jóváhagyás.
A tagállamok mentességet adhatnak az ezen irányelvben rögzített követelmények alól a 2007/46/EK irányelv 2. cikkének (3) bekezdésében említett olyan járművek beszerzésére, lízingelésére, bérlésére és részletfizetéssel történő vásárlására vonatkozó szerződések esetében, amelyekre területükön nem vonatkozik a típusjóváhagyás vagy az egyedi jóváhagyás.
Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2009/33/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
Ezt az irányelvet az alábbi szervezetek közúti járművek megvásárlására, bérlésére, lízingjére vagy részletfizetéssel történő megvásárlására vonatkozó szerződéseinél kell alkalmazni:
Ezt az irányelvet az alábbi szervezetek közúti járművek megvásárlására, lízingjére, bérlésére, részletfizetéssel történő megvásárlására vagy utólagos átalakítására vonatkozó szerződéseinél kell alkalmazni:
Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2009/33/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca)   az Európai Unió intézményei, ügynökségei és szervei.
Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2009/33/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
4.  „tiszta üzemű gépjármű”:
4.  „tiszta üzemű gépjármű”: olyan bármely kategóriába tartozó jármű, amely a 2014/94/EU irányelv 2. cikke első bekezdésének 1. pontjában meghatározott alternatív üzemanyagokkal működik – kivéve azokat a bioüzemanyagokat, amelyeket nem a 2018/... (RED II) irányelv IX. mellékletének A. részében felsorolt alapanyagokból állítottak elő, vagy azokat, amelyeket pálmaolajból* állítottak elő –, és ideértve a hibrid járműveket, amelyek esetében a villamos energiát csak a jármű üzemszerű használatának adott részére használják, az alacsony és a nulla kibocsátású járműveket. A belső égésű motorral felszerelt járművek esetében a valós vezetési feltételek melletti kibocsátás (RDE)** a kibocsátási határértékek*** százalékában nem haladhatja meg a 80%-ot.
a)  az M1 vagy M2 kategóriába tartozó olyan jármű, amelynek CO2g/km-ben kifejezett maximális kipufogógáz-kibocsátása és valós vezetési feltételek melletti szennyezőanyag-kibocsátása nem éri el a melléklet 2. táblázatában szereplő alkalmazandó százalékos kibocsátási határértékeket; vagy
b)  az N1 kategóriába tartozó olyan jármű, amelynek CO2g/km-ben kifejezett maximális kipufogógáz-kibocsátása és valós vezetési feltételek melletti szennyezőanyag-kibocsátása nem éri el a melléklet 2. táblázatában szereplő alkalmazandó százalékos kibocsátási határértékeket; vagy
c)  a melléklet 3. táblázatában meghatározott M3, N2 vagy N3 kategóriájú jármű.
_____________________________
* Ezt a bioüzemanyag beszerzésére vagy a bioüzemanyaghoz való hozzáférés egyéb módjaira vonatkozó szerződés igazolja.
** Valós vezetési feltételek mellett az ultrafinom részecskék kibocsátása (#/km (PN)) és a nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (mg/km) az (EU) 2017/1151 rendelet IIIA. mellékletének alkalmazandó változata szerinti mérési módszerrel.
*** A 715/2007/EK rendelet I. mellékletében szereplő alkalmazandó kibocsátási határérték.
Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2009/33/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
4a.  „nulla kibocsátású jármű”: olyan jármű, amely nulla CO2-, NOx- és finomrészecske-kipufogógáz-kibocsátással rendelkezik.
Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2009/33/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új)
4b.  „alacsony kibocsátású jármű”: olyan jármű, amely a melléklet 2. táblázatában említett legnagyobb kibocsátási szintekkel rendelkezik.
Módosítás 52
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
2009/33/EK irányelv
4 cikk – 1 bekezdés – 4 c pont (új)
4c.  „tiszta üzemű járművek követelményei szerint utólag átalakított jármű”: olyan jármű, amely az ezen cikk (1) bekezdésének 4. pontjában meghatározott tiszta üzemű járművekre vonatkozó követelmények szerint utólag átalakított motorral rendelkezik. A 2009/28/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének i) pontjában meghatározott bioüzemanyagot, illetve szintetikus és paraffinos üzemanyagokat használó, utólag átalakított motor esetében a járműnek meg kell felelnie a legfrissebb Euro-követelményeknek vagy az azok helyébe lépő követelményeknek.
Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2009/33/EK irányelv
4 a cikk
4.  A szöveg a következő 4a. cikkel egészül ki:
törölve
„4a. cikk
Felhatalmazás
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a melléklet 3. táblázatának a nehéz tehergépjárművek szén-dioxid-kipufogógáz-kibocsátására és légszennyezőanyag-kibocsátására vonatkozó küszöbértékek tekintetében való aktualizálása céljából, amint a nehézgépjárművekre vonatkozó kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátási előírások Uniós szinten hatályba lépnek.”
Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2009/33/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a közúti járművek vásárlása, lízingje, bérlése vagy részletfizetéssel történő vásárlása során, valamint a közúti és vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződések és az ezen irányelv 3. cikkében említett közszolgáltatási szerződések esetében teljesüljenek a könnyű haszongépjárművekre vonatkozóan a melléklet 4. táblázatában, a nehézgépjárművekre vonatkozóan pedig a melléklet 5. táblázatában említett minimális beszerzési célkitűzések.
(1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a közúti járművek vásárlása, lízingje, bérlése, részletfizetéssel történő vásárlása vagy tiszta üzemű kibocsátású járművekre való utólagos átalakítása során, valamint a közúti és vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződések és az ezen irányelv 3. cikkében említett közszolgáltatási szerződések esetében teljesüljenek a könnyű haszongépjárművekre vonatkozóan a melléklet 4. táblázatában, a nehézgépjárművekre vonatkozóan pedig a melléklet 5. táblázatában említett minimális beszerzési célkitűzések.
Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2009/33/EK irányelv
5 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)   A minimális beszerzési célértékek kiszámolása céljából a közbeszerzési eljárás figyelembe veendő időpontja a közbeszerzési eljárás befejezésének időpontja, a szerződés aláírásával bizonyítva.
A minimális beszerzési célértékeket az ezen irányelv átültetésének napját követő nap és 2024. december 31. között az első referencia-időszakra, valamint 2029. december 31-jétől a második referencia-időszakra vonatkozóan 2025. január 1-ig aláírt szerződések átlagaként kell kiszámítani.
Abban az esetben, ha a 2030. január 1-je utáni referencia-időszakra vonatkozó új célértékeket nem fogadják el időben, a 2030-ra kitűzött célértékeket kell továbbra is alkalmazni.
Módosítás 56
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2009/33/EK irányelv
5 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)   A beszerzési célértékek elérése érdekében a közszolgáltató ajánlatkérőnek a szerződések odaítélését a 2014/25/EU irányelv 82. cikkében foglaltak értelmében az összességében legelőnyösebb ajánlatra kell alapozniuk. A kiírási feltételek meghatározásánál nemcsak a tulajdonlási összköltségeket kell figyelembe venni, hanem a jármű egyéb jellemzőit is, többek között az elérhetőséget, a városi tájképbe való illeszkedését, a zajszinteket, az energiahatékonyságot, az akkumulátorok és a járműalkatrészek újrahasznosíthatóságát.
Módosítás 57
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
2009/33/EK irányelv
5 a cikk (új)
5a.   A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„5a. cikk
Pénzügyi források
(1)  A tagállamok a tiszta üzemű járművek beszerzéséhez és a kapcsolódó infrastruktúrák területükön való kiépítéséhez elegendő finanszírozási eszközt bocsátanak rendelkezésre. Az alapok létrehozása előtt a nemzeti szintű beszerzési célértékekhez kapcsolódóan mélyrehatóan értékelik a hatóságok és a közszolgáltató ajánlatkérők pénzügyi igényeit.
(2)  Az Unió a tiszta üzemű járművek elterjedésének és a kapcsolódó infrastruktúrák tagállamokon belüli kiépítésének támogatása érdekében pótlólagos finanszírozási eszközöket bocsát rendelkezésre.”
Módosítás 58
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)
2009/33/EK irányelv
5 b cikk (új)
5b.   A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„5b. cikk
Alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos tömegközlekedési cselekvési terv
(1)  Az Európai Bizottság 2020. december 31-ig cselekvési tervet nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy felgyorsuljon a közlekedési vállalatok tulajdonában lévő nehézgépjárművekhez kapcsolódó töltő és utántöltő infrastruktúrák saját járműtelepükön és karbantartási területeiken, valamint közterületeken való kiépítése.
(2)  E cselekvési terv tartalmazza a rendelkezésre álló uniós finanszírozási eszközökkel kapcsolatos információkat, továbbá egyértelműen bemutatja az eljárásokat, miként nyújthatók ilyen támogatások, valamint azt, hogy milyen kapcsolatban van a meglévő európai állami támogatási szabályokkal.
(3)  A jelentésnek tartalmaznia kell annak értékelését is, hogy az uniós finanszírozási eszközöket hogyan lehetne felülvizsgálni annak érdekében, hogy az összes méretű tömegközlekedési vállalat számára finanszírozási prioritást biztosítsanak járműveik lecseréléséhez.”
Módosítás 59
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 c pont (új)
2009/33/EK irányelv
5 c cikk (új)
5c.   A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„5c. cikk
Az alacsony kibocsátású és energiahatékony közúti járművek határokon átnyúló és közös beszerzésére szolgáló uniós platform
Az ezen irányelv mellékletében meghatározott célértékek elérése és a méretgazdaságosság érdekében a Bizottság létrehozza az alacsony kibocsátású és energiahatékony közúti járművek határokon átnyúló és közös beszerzésére szolgáló uniós platformot. E platformban a 3. cikkben említett ajánlatkérő szervek, közszolgáltató ajánlatkérők és gazdasági szereplők vehetnek részt járművek közös beszerzése céljából. A Bizottság biztosítja, hogy a platform nyilvánosan elérhető legyen és hatékonyan összekapcsolja olyan felet, akik érdeklődnek erőforrásaik összevonása iránt. A Bizottság e közös beszerzések létrehozásának és megvalósításának megkönnyítése érdekében technikai segítséget nyújt, és mintákat dolgoz ki az együttműködési megállapodásokhoz. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alacsony kibocsátású és energiahatékony közúti járművek határokon átnyúló és közös beszerzésére szolgáló uniós platform létrehozásával kapcsolatban.”
Módosítás 60
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2009/33/EK irányelv
8 a cikk
7.   A rendelet az alábbi új, 8a. cikkel egészül ki:
törölve
„8a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.
(2)  A Bizottság [a hatálybalépés dátuma beillesztendő]-t követő ötéves időtartamra felhatalmazást kap a 4a. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4a. cikk szerinti felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  A 4a. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”
Módosítás 61
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
2009/33/EK irányelv
9 cikk
8.  A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:
8.  A 9. cikket el kell hagyni.
„(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.
Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni. Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.
(3)  Ha a bizottságnak írásbeli eljárásban kell véleményt nyilvánítania, az ilyen eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a véleménynyilvánításra megállapított határidőn belül az elnök úgy határoz vagy a bizottsági tagok többsége ezt kéri.”
Módosítás 62
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont
2009/33/EK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság ezen irányelv alkalmazásáról, valamint az egyes tagállamok által ezen irányelv hatékony végrehajtása érdekében hozott intézkedésekről a tagállamok jelentései alapján 2027. január 1-jétől kezdődően háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
(1)  A tagállamok a 2014/24/EU irányelv 83. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében és a 2014/25/EU irányelv 99. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében előírt jelentések részeként 2026. április 18-ig, majd azt követően háromévente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ezen irányelv végrehajtásáról. A tagállamok 2023. április 18-ig előzetes jelentést nyújtanak be a Bizottságnak.
E jelentésekben az ezen irányelv végrehajtása érdekében tett lépésekkel, ezen belül a hatóságok és közszolgáltató ajánlatkérők által beszerzett járművek számával és kategóriájával, és a különböző irányítási szintek közötti párbeszéddel kapcsolatos információkat, a tagállamok fenti jelentéstételi tevékenységeket érintő szándékaival kapcsolatos információkat, valamint egyéb releváns információkat kell feltüntetni.
Az információknak meg kell felelniük a Közös Közbeszerzési Szószedetről szóló 2195/2002/EK rendeletben (CPV) szereplő, a mellékletben felsorolt kategóriáknak.
Módosítás 63
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a a pont (új)
2009/33/EK irányelv
10 cikk – 2 bekezdés
aa)  a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
(2)  Ezek a jelentések értékelik az irányelv és különösen az 5. cikk (3) bekezdésében foglalt lehetőségek hatását, a további intézkedések szükségességét és megfelelő esetben javaslatokat is tartalmaznak.
(2) A Bizottság legkésőbb 2022. december 31-ig javaslatot tesz a járművek teljes életciklusra számított szén-dioxid-kibocsátásának és a „kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig” bekövetkező szén-dioxid-kibocsátásának kiszámítására vonatkozó módszertanra.
E jelentésekben a Bizottság a melléklet 3. táblázatában foglalt egyes járműkategóriákban a teljes élettartamra megállapított energetikai és a környezeti hatások tekintetében a piacon elérhető legjobb alternatívának megfelelő, megvásárolt járművek névleges és relatív számát összehasonlítja e járművek teljes piacával, és megbecsüli, hogy az 5. cikk (3) bekezdésében foglalt lehetőségek hogyan befolyásolták a piacot. A Bizottság értékeli a további intézkedések szükségességét és megfelelő esetben javaslatokat is előterjeszt.
A Bizottság legkésőbb 2027. április 18-ig felülvizsgálja a 2009/33/EK irányelvet és az alternatív üzemanyagokhoz kapcsolódó más releváns jogszabályokat, figyelembe véve a járművek teljes életciklusra számított CO2-kibocsátását és a „kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig” bekövetkező CO2-kibocsátását.”;
Módosítás 64
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a b pont (új)
2009/33/EK irányelv
10 cikk – 3 bekezdés
ab)  a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
(3)  A Bizottság legkésőbb az első jelentés időpontjáig megvizsgálja az 5. cikk (3) bekezdésében említett lehetőségeket, benyújtja a 6. cikkben ismertetett módszer értékelését és szükség esetén megfelelő kiigazításokat javasol.
(3) 2024. április 18-ig, majd azt követően háromévente a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról, amelyben ismerteti az egyes tagállamok által e tekintetben hozott intézkedéseket, és értékeli a további intézkedések szükségességét, és adott esetben javaslatot tesz ezen irányelv módosítására.”;
Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont
2009/33/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés
(4)  A tagállamok 2026. január 1-jéig, majd azt követően háromévente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak ezen irányelv végrehajtásáról. A tagállamok 2023. január 1-jéig időközi jelentést nyújtanak be a Bizottságnak. A jelentésben az ezen irányelv végrehajtása érdekében tett lépésekkel, ezen belül a hatóságok és közszolgáltató ajánlatkérők által beszerzett járművek számával és kategóriájával, és a különböző irányítási szintek közötti párbeszéddel kapcsolatos információkat, a tagállamok fenti jelentéstételi tevékenységeket érintő szándékaival kapcsolatos információkat, valamint egyéb releváns információkat kell feltüntetni. Az információknak a Közös Közbeszerzési Szószedetről szóló 2195/2002/EK rendeletben (CPV)31 szereplő, a mellékletben említett kategóriákat kell követniük.
törölve
Módosítás 66
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont
2009/33/EK irányelv
10 cikk – 5 bekezdés
(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási aktusok révén iránymutatásokat fogadjon el a (4) bekezdésben említett tagállami jelentések tartalmáról.
(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási aktusok révén iránymutatásokat fogadjon el az (1) bekezdésben említett tagállami jelentések tartalmáról.
Módosítás 67
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont – b a pont (új)
2009/33/EK irányelv
10 cikk – 5 a bekezdés (új)
ba)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy mechanizmusokat hoznak létre a tiszta üzemű járművek más flottatulajdonosok – például taxitársaságok, gépkocsikölcsönzők és telekocsi-társaságok – általi vásárlásának szabályozására.”;
Módosítás 68
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b a pont (új)
2009/33/EK irányelv
10 cikk – 5 b bekezdés (új)
bb)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A Bizottság 2021. december 31-ig cselekvési tervet nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy felgyorsuljon a közlekedési vállalatok tulajdonában lévő nehézgépjárművekhez kapcsolódó töltő és utántöltő infrastruktúráknak a saját járműtelepükön és karbantartási területeiken, valamint a közterületeken való kiépítése. E cselekvési terv tartalmazza a rendelkezésre álló uniós finanszírozási eszközökkel kapcsolatos információkat, továbbá bemutatja, miként nyújthatók ilyen támogatások az uniós állami támogatási szabályok ellenére.”;
Módosítás 69
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b c pont (új)
2009/33/EK irányelv
10 cikk – 5 c bekezdés (új)
bc)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:
„(5c) A Bizottság értékeli, hogy szükség van-e a tiszta és energiahatékony közúti közlekedés előmozdításával kapcsolatos megfelelő jogszabályok felülvizsgálatára a legjobb besorolású és újrafutózott gumiabroncsok használata tekintetében, és adott esetben jogalkotási javaslatot nyújt be.”;
Módosítás 70
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b d pont (új)
2009/33/EK irányelv
10 cikk – 5 d bekezdés (új)
bd)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:
„(5d) A Bizottság iránymutatást nyújt a tagállamoknak az ezen irányelv céljára esetleg felhasználható olyan különböző uniós forrásokról, mint például az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, amely a nagy teljesítményű, fenntartható és hatékonyan összekapcsolt transzeurópai hálózatokat támogatja a közlekedés területén, illetve az Európai Stratégiai Beruházási Alap vagy a tisztább járművek használatát célzó, a tisztább közlekedést támogató eszköz, és azok kapcsolódó infrastrukturális igényeit is mobilizálni lehetne.”;
Módosítás 71
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b e pont (új)
2009/33/EK irányelv
10 cikk – 5 e bekezdés (új)
be)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:
„(5e) Az átállás során fontos szerepet kell játszaniuk a tanácsadó platformoknak a beruházások megkönnyítése és elősegítése, illetve az intézményi kapacitások támogatása révén. A Bizottságnak ezért jelentősen meg kell erősítenie az Európai Beruházási Tanácsadó Platform szerepét és kapacitásait, különösen a helyi jelenlét és a projektek előkészítésében játszott proaktív szerep révén.”.
Módosítás 72
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [a dátum beillesztendő: 24 hónappal a hatálybalépés időpontját követően]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.
A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb ... [a dátum beillesztendő: 18 hónappal a hatálybalépés időpontját követően]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.
Módosítás 73
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet
2009/33/EK irányelv
Melléklet – 1 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

1. táblázat: A közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 3. cikkben említett kódjai

CPV-kód

Leírás

60112000-6

Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

60130000-8

Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások

60140000-1

Nem menetrendszerű utasszállítás

60172000-3

Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel

90511000-2

Hulladékgyűjtési szolgáltatások

60160000-7

Közúti postai szállítás

60161000-4

Csomagszállítási szolgáltatás

Módosítás

1. táblázat: A közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 3. cikkben említett kódjai

CPV-kód

Leírás

60112000-6

Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

60130000-8

Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások

60140000-1

Nem menetrendszerű utasszállítás

60172000-3

Busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel

90511000-2

Hulladékgyűjtési szolgáltatások

60160000-7

Közúti postai szállítás

60161000-4

Csomagszállítási szolgáltatás

64121100-1

Postai kézbesítési szolgáltatások

64121200-2

Csomagkézbesítési szolgáltatások

60170000-0

Utasszállító járművek kölcsönzése vezetővel

60171000-7

Személygépkocsi kölcsönzése vezetővel

60181000-0

Teherautó kölcsönzése vezetővel

60180000-3

Áruszállító járművek kölcsönzése vezetővel

90511100-3

Városiszilárdhulladék-gyűjtési szolgáltatások

90511200-4

Háztartásihulladék-gyűjtési szolgáltatások

90511300-5

Szemétgyűjtési szolgáltatások

90511400-6

Papírgyűjtési szolgáltatások

Módosítás 74
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet
2009/33/EK irányelv
Melléklet – 2 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

2. táblázat: A könnyűgépjárművekre vonatkozó kibocsátási küszöbértékek

Jármű-kategóriák

2025

2030

 

CO2 g/km

Valós vezetési feltételek melletti légszennyezőanyag-kibocsátás * a kibocsátási határértékek százalékában **

CO2 g/km

Valós vezetési feltételek melletti légszennyezőanyag-kibocsátás * a kibocsátási határértékek százalékában

M1 kategóriájú járművek

25

80%

0

n.a.

M2 kategóriájú járművek

25

80%

0

n.a.

N1 kategóriájú járművek

40

80%

0

n.a.

* valós vezetési feltételek mellett az ultrafinom részecskék kibocsátása (#/km (PN)) és a nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (mg/km) az (EU) 2017/1151 rendelet IIIA. mellékletének alkalmazandó változata szerinti mérési módszerrel.

** A 715/2007/EK rendelet I. mellékletében vagy az annak helyébe lépő jogszabályokban szereplő alkalmazandó kibocsátási határérték.

Módosítás

2. táblázat: A könnyűgépjárművekre vonatkozó kibocsátási küszöbértékek

Jármű-kategóriák

2025

2030

 

CO2 g/km

Valós vezetési feltételek melletti légszennyezőanyag-kibocsátás * a kibocsátási határértékek százalékában **

CO2 g/km

Valós vezetési feltételek melletti légszennyezőanyag-kibocsátás * a kibocsátási határértékek százalékában

L kategóriájú járművek

25

 

 

 

M1 kategóriájú járművek

50

80%

0

n.a.

M2 kategóriájú járművek

50

80%

0

n.a.

N1 kategóriájú járművek

50

80%

0

n.a.

M3 kategóriájú járművek

n.a

 

 

 

N2 kategóriájú járművek

n.a

 

 

 

N3 kategóriájú járművek

n.a

 

 

 

* valós vezetési feltételek mellett az ultrafinom részecskék kibocsátása (#/km (PN)) és a nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (mg/km) az (EU) 2017/1151 rendelet IIIA. mellékletének alkalmazandó változata szerinti mérési módszerrel.

** A 715/2007/EK rendelet I. mellékletében vagy az annak helyébe lépő jogszabályokban szereplő alkalmazandó kibocsátási határérték.

Módosítás 86
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet
2009/33/EC irányelv
Melléklet – 3 táblázat
[…..]
törölve
Módosítás 75 és 85
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet
2009/33/EK irányelv
Melléklet – 4 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

4. táblázat: A 2. táblázat szerinti könnyű haszongépjárművek részarányára vonatkozó minimális célérték a közbeszerzés keretében vásárolt összes könnyű haszongépjárművön belül, tagállami szintű bontásban*

Tagállam

2025

2030

Luxemburg

35%

35%

Svédország

35%

35%

Dánia

34%

34%

Finnország

35%

35%

Németország

35%

35%

Franciaország

34%

34%

Egyesült Királyság

35%

35%

Hollandia

35%

35%

Ausztria

35%

35%

Belgium

35%

35%

Olaszország

35%

35%

Írország

35%

35%

Spanyolország

33%

33%

Ciprus

29%

29%

Málta

35%

35%

Portugália

27%

27%

Görögország

23%

23%

Szlovénia

20%

20%

Cseh Köztársaság

27%

27%

Észtország

21%

21%

Szlovákia

20%

20%

Litvánia

19%

19%

Lengyelország

20%

20%

Horvátország

17%

17%

Magyarország

21%

21%

Lettország

20%

20%

Románia

17%

17%

Bulgária

16%

16%

* A kipufogócsőnél mért nulla kibocsátással rendelkező járműveket a célérték teljesítése szempontjából 1 darab járműként kell figyelembe venni. Minden egyéb olyan járművet, amely megfelel az e melléklet 2. táblázatában szereplő követelményeknek, 0,5 darab járműként kell figyelembe venni.

Módosítás

4. táblázat: A könnyű haszongépjárművek részarányára vonatkozó minimális célérték a közbeszerzés keretében vásárolt összes könnyű haszongépjárművön belül, tagállami szintű bontásban1, 2

 

az M1, M2 és N1 jármű-kategóriák

L jármű-kategória

Tagállam

2025

2030

2025

2030

Uniós intézmények, ügynökségek és szervek

[50%]

[50%]

[50%]

[50%]

Luxemburg

50%

50%

50%

50%

Svédország

50%

50%

50%

50%

Dánia

50%

50%

50%

50%

Finnország

50%

50%

50%

50%

Németország

50%

50%

50%

50%

Franciaország

50%

50%

50%

50%

Egyesült Királyság

50%

50%

50%

50%

Hollandia

50%

50%

50%

50%

Ausztria

50%

50%

50%

50%

Belgium

50%

50%

50%

50%

Olaszország

50%

50%

50%

50%

Írország

50%

50%

50%

50%

Spanyolország

50%

50%

50%

50%

Ciprus

50%

50%

50%

50%

Málta

50%

50%

50%

50%

Portugália

50%

50%

50%

50%

Görögország

35%

35%

35%

35%

Szlovénia

35%

35%

35%

35%

Cseh Köztársaság

50%

50%

50%

50%

Észtország

35%

35%

35%

35%

Szlovákia

35%

35%

35%

35%

Litvánia

35%

35%

35%

35%

Lengyelország

35%

35%

35%

35%

Horvátország

25%

25%

25%

25%

Magyarország

25%

25%

25%

25%

Lettország

25%

25%

25%

25%

Románia

25%

25%

25%

25%

Bulgária

25%

25%

25%

25%

1 Az első referencia-időszakban (2025-ig) a tiszta könnyű haszongépjárművekre vonatkozó minimális beszerzési célértékek legalább 70%-át nulla és alacsony kibocsátású járművek, a második (2025–2030) és az azt követő referencia-időszakokban nulla kibocsátású járművek teljesítik.

2 A kipufogócsőnél mért nulla kibocsátással rendelkező járműveket a célérték teljesítése szempontjából 1 darab járműként kell figyelembe venni. Az alacsony kibocsátású járműveket és azokat a földgázüzemű járműveket, amelyek kizárólag biometánt használnak (ezt biometán beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a biometánhoz való egyéb módon történő hozzáférést igazoló dokumentummal kell igazolni) a célérték teljesítése szempontjából 0,66 darab járműként kell figyelembe venni. Minden egyéb tiszta járművet a célérték teljesítése szempontjából 0,5 darab járműként kell figyelembe venni.

Módosítás 79
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet
2009/33/EK irányelv
Melléklet – 5 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

5. táblázat: A 3. táblázat szerinti nehézgépjárművek részarányára vonatkozó minimális célérték a közbeszerzés keretében vásárolt összes nehézgépjárművön belül, tagállami szintű bontásban*

Tagállam

Tehergépjárművek

Buszok

 

2025

2030

2025

2030

Luxemburg

10%

15%

50%

75%

Svédország

10%

15%

50%

75%

Dánia

10%

15%

50%

75%

Finnország

9%

15%

46%

69%

Németország

10%

15%

50%

75%

Franciaország

10%

15%

48%

71%

Egyesült Királyság

10%

15%

50%

75%

Hollandia

10%

15%

50%

75%

Ausztria

10%

15%

50%

75%

Belgium

10%

15%

50%

75%

Olaszország

10%

15%

50%

75%

Írország

10%

15%

50%

75%

Spanyolország

10%

14%

50%

75%

Ciprus

10%

13%

50%

75%

Málta

10%

15%

50%

75%

Portugália

8%

12%

40%

61%

Görögország

8%

10%

38%

57%

Szlovénia

7%

9%

33%

50%

Cseh Köztársaság

9%

11%

46%

70%

Észtország

7%

9%

36%

53%

Szlovákia

8%

9%

39%

58%

Litvánia

9%

8%

47%

70%

Lengyelország

7%

9%

37%

56%

Horvátország

6%

7%

32%

48%

Magyarország

8%

9%

42%

63%

Lettország

8%

9%

40%

60%

Románia

6%

7%

29%

43%

Bulgária

8%

7%

39%

58%

* A kipufogócsőnél mért nulla kibocsátással rendelkező járműveket és azokat a földgázüzemű járműveket, amelyek kizárólag biometánt használnak (ezt biometán beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a biometánhoz való egyéb módon történő hozzáférést igazoló dokumentummal kell igazolni) a célérték teljesítése szempontjából 1 darab járműként kell figyelembe venni. Ezt a számítási módszert nem kell alkalmazni azon tagállamok esetében, amelyeknél a minimális közbeszerzési célérték meghaladja a közbeszerzés teljes volumenének 50%-át, a felső határértéket 50%-nál állapítva meg. Minden egyéb olyan járművet, amely megfelel az e melléklet 2. táblázatában szereplő követelményeknek, 0,5 darab járműként kell figyelembe venni.

Módosítás

5. táblázat: A 4. cikk (4) bekezdése szerinti nehézgépjárművek részarányára vonatkozó minimális célérték a közbeszerzés keretében vásárolt összes nehézgépjárművön belül, tagállami szintű bontásban

Tagállam

Tehergépjárművek

Buszok

 

20251

20302

20251

20302

Uniós intézmények, ügynökségek és szervek

[10%]

[15%]

[50%]

[75%]

Luxemburg

10%

15%

50%

75%

Svédország

10%

15%

50%

75%

Dánia

10%

15%

50%

75%

Finnország

9%

15%

46%

69%

Németország

10%

15%

50%

75%

Franciaország

10%

15%

48%

71%

Egyesült Királyság

10%

15%

50%

75%

Hollandia

10%

15%

50%

75%

Ausztria

10%

15%

50%

75%

Belgium

10%

15%

50%

75%

Olaszország

10%

15%

50%

75%

Írország

10%

15%

50%

75%

Spanyolország

10%

14%

50%

75%

Ciprus

10%

13%

50%

75%

Málta

10%

15%

50%

75%

Portugália

8%

12%

40%

61%

Görögország

8%

10%

38%

57%

Szlovénia

7%

9%

33%

50%

Cseh Köztársaság

9%

11%

46%

70%

Észtország

7%

9%

36%

53%

Szlovákia

8%

9%

39%

58%

Litvánia

9%

8%

47%

70%

Lengyelország

7%

9%

37%

56%

Horvátország

6%

7%

32%

48%

Magyarország

8%

9%

42%

63%

Lettország

8%

9%

40%

60%

Románia

6%

7%

29%

43%

Bulgária

8%

7%

39%

58%

1 A tiszta üzemű nehézgépjárművek esetében a minimális beszerzési célértékek legalább 66%-át kibocsátásmentes járművekkel vagy földgázüzemű járművekkel kell teljesíteni, amelyek kizárólag biometánt használnak: ezt biometán beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a biometánhoz való egyéb módon történő hozzáférést igazoló dokumentummal kell igazolni. A biometánnal üzemelő járművek arányának a részcélhoz viszonyított kiszámítása az alcél 30%-ánál áll meg.

2 A tiszta üzemű nehézgépjárművek esetében a minimális beszerzési célértékek legalább 75%-át kibocsátásmentes járművekkel vagy földgázüzemű járművekkel kell teljesíteni, amelyek kizárólag biometánt használnak: ezt biometán beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a biometánhoz való egyéb módon történő hozzáférést igazoló dokumentummal kell igazolni. A biometánnal üzemelő járművek arányának a részcélhoz viszonyított kiszámítása az alcél 30%-ánál áll meg.

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0321/2018).

Utolsó frissítés: 2019. december 10.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat